Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sıvı-elektrolit Tedavisi Dr. Etem Alhan. Vücut Sıvılarının Anatomisi  Total vücut sıvısı erişkinde vücut agırlığının %60  İntrasellüler sıvı vücut agırlığının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sıvı-elektrolit Tedavisi Dr. Etem Alhan. Vücut Sıvılarının Anatomisi  Total vücut sıvısı erişkinde vücut agırlığının %60  İntrasellüler sıvı vücut agırlığının."— Sunum transkripti:

1 Sıvı-elektrolit Tedavisi Dr. Etem Alhan

2 Vücut Sıvılarının Anatomisi  Total vücut sıvısı erişkinde vücut agırlığının %60  İntrasellüler sıvı vücut agırlığının 35-40  Ekstraselüler sıvı vücut agırlığının %20 (%15 intertsiyel sıvı, %15 plazma %5)

3 İntrasellüler Sıvı  Na: 10mEq/L, K: 140 mEq/L, Mg: 20 mEq/L  Ana anyonu fosfatlar 150mEq/L proteinler: 40mEq/L, HCO3: 10meq/L  Hücre zarı yarı geçirgen elektrolit ve üre kolay gilikoz yavaş ve mannitol albumin geçmez.  Hüçre dışında Na hücre içinde K yüksek olması Na /potasyum pompası ile sağlanır ve enerji ATP tüketir.

4 İntertisiyel Sıvı  Vücut ağırlığının %15  Kan kaybı, kusma-diyare, fistl kayıları, yanık, travmatik ödem nce plazma acmi sonra inertisiyel sıvı azalır. Elektrolit miktarı plazma le aynı, fakat protinleri çok azdır.  Damar içi ile intertisiyel boşlıkarasındaki sıvı alışverişi damar yatağındaki hidrostatik basınç,osmotik basınç ve plazma proteinlerinin onkotik basıncı ile sağlanır.Damar duvarı permiabilitesi permitif faktör olarak rol oynar. Sıvı-elektrolitler geçerken proteinler geçmez.

5 Plazma  Vücut agırlığının%5  Kanın şekillielemanlar ile Na: 140Eq/L, K: 5 meq/l, Cl: 100meq/L, HCO3: 27mEq/L, proteinler  Böbrek yetersizliğinde sülfat ve fosfatlar  Diabet komasında ketoasiter  Şok ve hipokside laktik asit artar.

6 Hücre Dışı Sıvı Hacminin Düzenlenmesi  Barareseptörler: Basınç düşünc ADH ve renin anjiotesin –aldesteron mekanizması çalışır.  Osmoreeptörler: Osmotik banç arttğında beyind bu merkez uyarılır. Susama hissi ve ADH salınımı artırılır.  Glomerüler filtrasyon: Kn basıncı 70 mmHg altında durur.Su, tuz tutulumu artar.  Tübüler fionksyon: Hücre dışı sıvı artınva su ve tuz atılımı artar. Azaltıldığıda zıt mekanizma çalışır.

7 Üçüncü Sıvı Bölümü  Deadt space, Randhal’ın üçüncü boşluğu olarak söylenir.  Travma, pankreatit, ileus, peritonit, kırık, yanık gibi olaylarda patoloji ile başlar, 8 saatte maksimuma ulasır ve 72 saate biter.  Bu sıvı geri dönerken yaşlılarda kalb yetmezliğine neden olabilir. Bu nedenle CVP takmak gerekir.

8 Osmotik basın- Tonsite  Bir litre sıvı içindeki partikül sayısı toplamın OSMOLARİTE denir. Bu fizyolojik bir kavramdır. Bunun biyolojik karşılığı tonisitedir.  Hüre dışı sıvıların osmotik basıncı 280-300 miliosmol/kg H2O dur.  Semipermeabil membranlarda efektif osmtik basıncı protein gibi membrandan geçemeyen moleküller sağlar.

9 Osmotik Basınç  Plazma osmotik basıncı normal koşullarda:  2 x Na+10  Üremi ve hiperglisemi durumlarında : 2xNa +Glikoz/180 +Üre/2.8 (Glikoz ve üre mg)  %5 dekstroz: 50x1000/180=278miliosmol  SF=154 Na+ 154Cl=308 miliosmol  %5 dekstroz %0.45NaCl= 278+77= 432 miliosmodür

10 Sağlıkta ve Hastalıkta Sıvı Gereksinimleri  Bazal gereksinimler  Devam eden ilave kayıplar  Daha önceden gelişmiş azlık ve fazlalıklar

11 Bazal Gereksinimler  Normal şartlarda sıvı gereksinimi 30-40cc/kg  Basit olarak onlar kuralı: İlk 10kg için kg/100, ikinci 10kg kg/50 kalan kg/20cc  İnsensibil Kayıp: Solunu ve terle kayıp Vücüt agırlığı Kg/10 cc. Ter ateşle artar. 1derece C artş bu %20 artar. Ter hipotonikdir.Na= 30- 50mEq/L bulunur.  İdrar miktarı 1000-1500cc yada 30-50 cc/saat

12 Elektrolit Gereksimi  Na: 75-100 mEq,  K: kg/1meq  Cl bu iki iyonun yannda bulunur.

13 İlave Kayıplar  Travma veya iltihabi ödem  Terleme ile kayıp  GİS pilor üstü kayıplar  GİS pilor altı kayıplar

14 Vücut DışınaKayıpların Elektroli İçeriği Elektrolit Yoğunluğu(mEq/L) NaKClHCO3 Replasman sıvısı Ödem sıvısı 130-1454-5100-11025-29 SF, RL Mide suyu 40-801050-90- SF+10meq K/1000cc İntestinalsıvı100-1405-1060-9030RL Ter0-50530-50- %5 dekstroz Pankreas130-1405-1040-50110RL

15 Sıvı Hacmi Denge Bozuklukları  Volüm eksikliği  Volüm fazlalığı

16 Volüm Eksikliği  Hipovolemi, peritonit, kusma, pankreatit, ileus,yanıklar, diyare, ileostomi, nasogastrik drenaj, fistüller ile gelişir.%5 hafif %10 ağırdır.  Su ve elektroit eşit kaybolmuş ise izotonik dehidratasyon dolaşım yetmezliği semptomları, su ve elektrolit dengesiz kaybı söz konusu ise serebral fonksiyon bozuklukları söz konusudur.

17 Volüm Eksikliği  Halsizlik, bulantı, kusma  Kan basıncı, sanral venöz basınç düşer nabız hızlanır.  Oligoüri 30cc/saat altıa idrar debisi  Dide turgor azalması, dilde kuruluk, gözlerde parlaklık azalır.  Başlangıçta apati sonra koma gelişir.  Tedavi SF, RL ve kolloid infüzyonu le yapılır

18 Volüm Replasman Tekniği  Cut-down veya perkütan santral kaeter yerleştirilir.  Santral venöz basınç, elektrolit, üre, kreatinin, kan gazları, hemotokrit ölçülür.  İdrar sondası takılır.  İdrar debisi 3-50cc/saat ve CVB 5-12 cm/H2O olacak şekilde SF veya RL verilir.

19 Hipervolemi  Gerektiğinden fazla kristalloid infüzyon  Gerektiinden fazla %5 dekstroz infüzynu(dilusyonel hionatremi)  Kafa trmalarnda uygunsuz ADH sekresyou  Böbrek yetersizliğinde, sirozda, konjestif kalb yetmezliğinde oluşabilir.  SVB artma, kan basıncında artma, galo ritmi, dispne, sianoz, pulmoner ödem gelişir.

20 Hipervolemide Tedavi  Günlük aldığı çıkardığı takip edilir.  Sıvı kısıtlanır.  Furesemid/lasix) 0-80mg İV verilir.  Çok yüksek ise flebotomi ile kan 250-500cc alıabilir.  Aralıklı orak her üç ekstremiteye turnike konulabilir.

21 Elektrolit Düzeyi Bozuklukları  Hiponatemi, hipernatremi  Hipopotasemi, hiperpotasemi  Hipokalsemi, hiperkalsemi  Hipomagnezemi, hipermagnezemi

22 Sodyum  Hücre dışının ana elmanıdır.  Günde 200 meq dietle alınır. İdrarda 40-60meq, eçesle 10-20 meq kaybedilir.  Suyla beraber hareket eder.  Hiponatremi suya kaybın fakat sodyun fazla kaybedildiğine işaret eder.  Hipernatemide sodyumdan fazla su kaybında görülür.

23 Hiponatremi  Na 135 meq/L azdır.  Hücre dışı sıvı kayıpları: GİS kayıpları, ölü boşluk, yanık, terleme  Hücre dışı normal iken oluşan hiponatremiler: kanser, açlık, tümörler, kafa travmasında uygunsuz ADH salınımı  Hücre dışı sıvıların artması ile: fazla dekstroz verilmesi, siroz, böbrek ve kalb yetmezikleri  Hipotonisteye baglı konvülsiyonlar, kramplar gelişir.

24 Hiponatremide Tedavi  Na eksikliği: (130-Ölçülen sodyum)x Vücut ağırlığıX 0.6  Bulunan defisit SF veya %3NaCl ile replase edilir. İlk 8 saat yarısı kalan son 16 saatte verilir.  %3 NaCl 1litresinde 513 meq izotonikde 154 meq sodyum bulunur.

25 Hipernatremi  Sodyumun 150 meq/l fazla olması  Susuz kalma, ateş, yanık, fazla sodym verilmesi, ventilatörden kayıp, diabet insipitrin yeterli su içmemesi, aşırı terleme ile sodyumdan fazla su kaybı  Beyinde su kaybı letarji, huzursuzluk, stüpor, koma gelişimine neden olur.  %5 dektrozla çok yavaş tedavi edilir.

26 Potasyum  Hüçre içinin ana elemanıdır.  Kanda 3 altı 6 nın üstü patolojiktir.  Myokard fonksiyonları için zorunlu gereksinim vardır. Azlğı veya fazlalığı kalbi etkiler.  İdrarda reabsorbsiyon azdır. Kanda az olsa bile en az 20meq K itrah edilir.

27 Hipopotasemi  Kana 3-3.5meq altına olmasıdır.  Kaslard myotoni, poliüri görülür.  GİS kayıpları az potasyum verilmesi, diüretik kullanımı, hiperalimantasynda ek potasyum verilmemesi, kronik kortizon kullanımı asidoz alkoloz

28 Hipopotasemi  K defisit frmülü ek kullnılmaz  Hastalar verilen potasyum 15-20 meq artırılarak yakın takip edilir.  Saate maksimum 40 meq günde 40 meq erilebilir.  1000cc sıvı içinde 30-40 meq fazla verilmez  EKG de U dalgası görülür.

29 Hiperpotasemi  Kana 6 meq/L fazla olması  Fazla potasyum verilmesi, oligoürde, kan transfüzyonu sonrası travma,yanık, sepsiste aşırı doku yıkımında, potasyum tutan diüretik verimesinde  EKG de sivri T dalgaları görlür.

30 Hiperpotasemide Tedavi  Potasyum verilmesi durdurulur.  Kalsiyum klorür veya glikonat 500-1000m 5-10 dakikada verilir.  Glikoz insülin infüzyonu yapılır  NaHCO3 50-100 meq 10 dakikada verlir.  Kaexalat oral vea rektal 15-30 gr verilir  Dializ

31 Hipomagnezemi  Mg kanda 1.5-2.5 eq/L düzeyindedir.  Kanda 1.3 meq altında ise pankreatit,siroz, diyare, hiperalimantasyon durumlarıda gelişir.  Nöromuskülr irritabilit artışı, konvülsiyon, delirium gelişir.  Tedavi için 1000 cc SF 50-60 meq eklenerek 24 saatte verilir.  Hiperalimantasyon sıvılarına günde 15-20 meq ilave edilir.

32 Hipermagnezemi  Kanda 2.5 meq/L fazla olması  Böbrek hastalarında fazla Mglu antiasit verilmesi  Santral snir sisteminde depresyon, koma gelişir.  Tedavide Mg kesilir. İV Ca verlir. Hasta diüreze zorlanır.

33 Hipokalsemi  Kanda kalsiyum 8-10mg/dl  8mg altı hipokalsemidir. Nöromusküler irritabilite, chovostek belirtisi,Truso belirtisi görülür.  Pankreatit, hipoparatiroidi,hiperfosfatemi ile böbrek yetersizliğinde görüür.  Tedavide acil Ca infüzyonu, D vitamini verilir

34 Hiperkalsemi  Primer hiperparatiroidi, D vitamini intoksikasyonu, kemik metastazları, süt alkali sendromu, Hipertiroidi, thiazid gurubu diüretikler neden olur.  Ca alımı azltılr.  NaHCO3 40-50meq 3-4 saate,  SF verilmesi e diüretik  Dializ  Mitramsin, EDTA verilmesi  50-100 mml fosfat İV verilmesi

35 Asit-Baz dengesi  Kan PH: 7.38-7.42  PH=6.1+ log Na HCO3/H2CO3(Tuz/asit)  1.35/27=1/20  Hücreden CO2 kana geçer. Kanda su ile birleşir. Akciğerde C02 atılır. H2O+CO2=H2CO3  Böbrekte sülfat, fosfat, piruvat laktat ve ketoasitler(Doku asiteri+NaHCO3=Na asitler+H2CO3 sodyum asitler böbrekten atlır. Akciger saglamsa CO2 akciğerden atılır

36 Respiratuar Asidoz  H2CO3 de artma vardır. Ya doku CO2 artmış yada akciğerden atılım yoktur.  Solunum yollarında tıkanma, pnömotoaks, pnömoni,atelektazi, gögüs kaslrı felci, aneztezik etkisi ile solunum depresyonu, astım,amfizem, kronik bronşit neden olur.  Neden düzltilir. NaHCO3 verilebilir.

37 Respiratuar Alkoloz  Artmış CO2 atılımı vardır.  Kafa travması,ateş, sepsis, karaciger koması, intoksikasyonlar, pick Wickian sendromu, ventitörlrle uzun süre solunum desteği  Hipervantilasyon azaltmak gerekir.  %95 O2 ve %5 CO2 karışımı solunum yaptırılır.  Ağır vakalar dışında tedavi gerekmez

38 Metabolik Asidoz  1/20 oranına HCO3 da azalma vardır. Şok, diabet koması, böbrek yetmezliği, ishal, barsak fistülü gibi nedenler rol oynar.  Tedavide 15 altında defisit tedavisi yapılır.  15-Bulunan degerXagırlıkX0.4(0.3)=defisit miktarı. Bu 6-8 saatte verilir.

39 Metabolik Alkoloz  1/20 oranında bikarbonat kısmında artma olmuştur. Mideden asit ve Cl kaybıdır. Klortiazid ve kortizon kullanımında da görülebilir.  Midede sodyum klorür ve K verilmesi, nedenin ortadan kaldırılması tedavinin esasıdır.

40 Serum İçerikleri SolüsyonlarNaKClHCO3 Dekstroz g/L SF154154 %5D+%0.4 5NaCl %5D+%0.2 3NaCl 773877385075 %5D50 İzolyt1401010045 RL130511030 İzolytMKadalex4035274027205050 Procalamine35244147


"Sıvı-elektrolit Tedavisi Dr. Etem Alhan. Vücut Sıvılarının Anatomisi  Total vücut sıvısı erişkinde vücut agırlığının %60  İntrasellüler sıvı vücut agırlığının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları