Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Madde 8 Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Madde 8 Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması"— Sunum transkripti:

1 Madde 8 Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması
1-Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

2 Madde 8 2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir.

3 Mahkemenin madde 8 uygulaması
Başvurucunun şikayeti iki aşmalı testten geçer. Şikayete konu uygulama gerçekten 8. maddenin koruması altında mıdır? Devletin birey haklarına saygı göstermesi konusunda pozitif bir yükümlülüğü var mı? 8. madde hakkına müdahale edilmiş mi?

4 Özel hayat nedir? Koruyucu ebeveynler ve baktıkları çocuklar arasındaki ilişkiler Henüz evli olmayan taraflar arasındaki ilişkiler Homoseksüeller ve partnerleri arasındaki (çocuklu olsun olmasın) ilişkiler ( Kerkhoven/ Hollanda)

5 Dudgeon/ Birleşik Krallık
Rızası olan erkekler arasındaki davranışların suç sayılmasının davacının özel yaşamına müdahale olduğu ifade edilmiştir. Mahkeme bu bağlamda demokratik bir toplumda hoşgörü ve açık fikirliliğin altını çizmiştir.

6 Sado-Mazoşist İlişkiler
Laskey, Jaggard& Brown/ Birleşik Krallık Kararı Cinsel tatmin amaçlı rızaya dayalı sado-mazoşist uygulamaların 8. maddenin korunması kapsamında genişletilmesi hususunda çekinceleri olduğunu ifade etmiştir.

7 Mc Feeley / Birleşik Krallık
Cezaevlerindeki kişilerin belirli derecede bir araya gelme hakkına sahip olması gerektiğini belirten Mahkeme, başkalarıyla görüşme hakkının özel hayatın bir başka unsuru olduğunu ifade etmiştir.

8 Telefon dinleme Özel haberleşmeye müdahale amaçlı gizli teknolojik aletlerin kullanılması özel hayatın kapsamına girmektedir.

9 Postayla haberleşmeye müdahale
Campell/ Birleşik Krallık davası Başvurucunun avukatıyla yazışmalarının cezaevi otoritelerince denetlenmesinin özellikle avukatlar ve müvekkilleri ile ilişkileri yönünden 8. maddenin koruması altında olduğunu ifade etmiştir.

10 Devletin kişisel veriler toplaması
Nüfus sayımı Parmak izi ve fotoğraf kaydı ( Leander/ İsviçre) Tıbbi verilerin toplanması Kişisel harcama detayları

11 Buckley/ Birleşik Krallık Kararı
Çingene olan davacının üzerinde yaşamak üzere satın aldığı arsada bir karavanda yaşama hakkı ele alınmıştır. Mahkeme, davacının söz konusu arsada bir karavanda yaşamasına izin verecek olan imar izninin verilmemesini, bir kamu otoritesinin bu kişinin konutuna saygı gösterilmesi hakkına müdahale etmesi olarak değerlendirilmiştir.

12 Niemietz/ Almanya Bir avukata ait büronun bir suçla ilgili davada kullanılmak üzere belge bulmak amacıyla aranmasının, önceden mahkemeden izin alınmış olmasına rağmen, düzenin bozulmasının ve suçun önlenmesi ve başkalarının haklarının korunması hedefleriyle ORANTILI olmadığına karar vermiştir.

13 Lopez Ostra / İspanya Başvurucunun evinin yakınında bulunan atık işleme tesisinin yarattığı kirlilik, koku ve seslerden olan rahatsızlığına ilişkin şikayetini Mahkeme, 8. madde kapsamında “özel yaşama saygı hakkı”na müdahale olarak kabul etmiştir.

14 Guerra/ İtalya Mahkeme, kimyasal bir fabrikanın yakınında oturan başvuruculara, şiddetli çevre kirliliğinden dolayı maruz kaldıkları riskler konusunda önemli bilgileri vermediği için Hükümetin başvurucuların aile ve özel hayatlarına saygı gösterilmesini sağlamak konusunda yükümlülüğünü yerine getirmediğine karar vermiştir.


"Madde 8 Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları