Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

To Be / Nationalities Ek fiil / Uyruklar  Study Turkish  

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "To Be / Nationalities Ek fiil / Uyruklar  Study Turkish  "— Sunum transkripti:

1

2 To Be / Nationalities Ek fiil / Uyruklar  Study Turkish  studyturkish@ku.edu  http://study-turkish.wikispaces.com/

3 “Onlar nereli?”/ where are they from? Countries ● Nationalities  talebe U3

4 Learn the countries. Almanya Amerika Brezilya Çin Ermenistan Fransa Hindistan İngiltere Kanada Kuveyt Pakistan Rusya Suudi Arabistan Türkiye Yunanistan Which countries? Click to see. İngiltere HindistanErmenistan YunanistanRusya 

5 Nationalities: İskoçya – İskoç = Scottish İtalya – İtalyan = Italian Fransa – Fransız = French Some nationalities are made with the suffix “- lı / li / lu / lü”. This suffix is used with countries. Çin – Çinli = Chinese Mısır – Mısırlı = Egyptian The question for nationalities is “nereli”. O nereli? = Where is he from? O Türk. = He is Turkish / from Turkey. Last vowelSuffix a / ı- lı o / u- lu e / i- li ö / ü- lü Last vowelSuffix a / ı- lı o / u- lu e / i- li ö / ü- lü 

6 Verb to be: ben = I Ben doktorum. = I am a doctor. sen = you Sen doktorsun. = Your are a doctor. There is no suffix for “o”. o = he, she, it O doktor. = He is a doctor. Last vowelSuffix a / ıBen - (y) ım o / uBen - (y) um e / iBen - (y) im ö / üBen - (y) üm Last vowelSuffix a / ıSen - sın o / uSen - sun e / iSen - sin ö / üSen - sün Last vowelSuffix a / ıBen - (y) ım o / uBen - (y) um e / iBen - (y) im ö / üBen - (y) üm Last vowelSuffix a / ıSen - sın o / uSen - sun e / iSen - sin ö / üSen - sün 

7 Verb to be: Study the expressions: Biz= We Biz doktoruz. = We are doctors. siz= you ( plural/formal) Siz doktorsunuz. = You are doctors. There is no suffix for “o”. onlar= They Onlar doktorlar. = They are doctors Last vowelSuffix a / ıBen - (y) ız o / uBen - (y) uz e / iBen - (y) iz ö / üBen - (y) üz Last vowelSuffix a / ıSen - sınız o / uSen - sunız e / iSen - sinız ö / üSen – sünız Last vowelSuffix a/ I/ o/ u Onlar- lar e/i/ö / üOnlar-ler Last vowelSuffix a / ıBen - (y) ız o / uBen - (y) uz e / iBen - (y) iz ö / üBen - (y) üz Last vowelSuffix a / ıSen - sınız o / uSen - sunız e / iSen - sinız ö / üSen – sünız Last vowelSuffix a/ I/ o/ u Onlar- lar e/i/ö / üOnlar-ler 

8 Verb to be. Write the answers on a piece of paper. O Alman. O İranlı. O Perulu. O Türk. O Japon. O İngiliz. Ben Alman... Ben İranlı…. Biz Perulu…. BizTürk... O Japon... O İngiliz... O Alman. O İranlı. O Perulu. O Türk. O Japon. O İngiliz. Sen Alman…. Sen İranlı…. Siz Perulu…. Siz Türk…. Onlar Japon…. Onlar İngiliz…. Click to check your answers. 

9 Verb to be. Write the answers on a piece of paper. O Alman. O İranlı. O Perulu. O Türk. O Japon. O İngiliz. Ben Almanım. Ben İranlıyım. Biz Peruluyuz. Biz Türküz. O Japon. O İngiliz. O Alman. O İranlı. O Perulu. O Türk. O Japon. O İngiliz. Sen Almansın. Sen İranlısın. Siz Perulusunuz. Siz Türksünüz. Onlar Japon( lar). Onlar İngiliz ( ler). Click to check your answers. 20 21 

10 Professions. Learn these words.Click to see. boyacıdoktorfotoğrafçı mühendisöğretmenaşçı tamirci temizlikçi doktor fotoğrafçı öğretmen boyacı mühendis aşçı tamirci temizlikçi 

11 O bir öğretmen. O bir dişçi. O bir sürücü. O bir doktor. O bir fotoğrafçı. O bir öğrenci. Ben bir öğretmen…. Ben bir dişçi….. Ben bir sürücü…. Biz doktor….. Biz fotoğrafçı….. Biz öğrenci…... O bir öğretmen. O bir dişçi. O bir sürücü. O bir doktor. O bir fotoğrafçı. O bir öğrenci. Sen bir öğretmen….. Sen bir dişçi…. Sen bir sürücü…... Siz doktor…. Siz fotoğrafçı…. Siz öğrenci….. Verb to be. Write the answers on a piece of paper. Click to check your answers.  Onlar doktor Onlar fotoğrafçı.. Onlar öğrenci..

12 O bir öğretmen. O bir dişçi. O bir sürücü. O bir doktor. O bir fotoğrafçı. O bir öğrenci. Ben bir öğretmenim. Ben bir dişçiyim. Ben bir sürücüyüm. Biz doktoruz. Biz fotoğrafçıyız. Biz öğrenciyiz. O bir öğretmen. O bir dişçi. O bir sürücü. O bir doktor. O bir fotoğrafçı. O bir öğrenci. Sen bir öğretmensin. Sen bir dişçisin. Sen bir sürücüsün. Siz doktorsunuz. Siz fotoğrafçısıniz. Siz öğrencisiniz. Verb to be. Write the answers on a piece of paper. Click to check your answers. 11 12  Onlar doktorlar. Onlar fotoğrafçılar. Onlar öğrenciler.

13 Click to check your answers. Which sentence is true? Sen bir doktorsun. O bir doktorum. Ben bir aşçısın. Ben bir aşçıyım. O bir sürücüsün. Sen bir sürücüsün. Ben bir öğrenci. Onlar öğrenciler. Biz öğretmeniz Sen bir öğretmenim. Siz fotoğrafçısınız. Ben bir fotoğrafçısın. 14 

14 Click to check your answers. Which sentence is true? Sen bir doktorsun. O bir doktorum. Ben bir aşçısın. Ben bir aşçıyım. O bir sürücüsün. Sen bir sürücüsün. Ben bir öğrenci. Onlar öğrenciler. Biz öğretmeniz Sen bir öğretmenim. Siz fotoğrafçısınız. Ben bir fotoğrafçısın. 14 

15 Questions: “mı / mi / mu / mü” is the question word in Turkish. O bir aslan mı? O bir horoz mu? O bir eşek mi? O bir öküz mü” ? Personal suffixes are used with question words. Sen heyecanlı mısın? Sen uzun musun? Sen güzel misin? Sen üzgün müsün? Last vowelSuffix a / ıO mı? o / uO mu? e / iO mi? ö / üO mü? Last vowelSuffix a / ıSen mısın? o / uSen musun? e / iSen misin? ö / üSen müsün? Last vowelSuffix a / ıO mı? o / uO mu? e / iO mi? ö / üO mü? Last vowelSuffix a / ıSen mısın? o / uSen musun? e / iSen misin? ö / üSen müsün? 

16 Questions: “mı / mi / mu / mü” is the question word in Turkish. Onlar aslan mı? Onlar horoz mu? Onlar eşek mi? Onlar öküz mü” ? Personal suffixes are used with question words. Siz heyecanlı mısınız? Siz uzun musunuz? Siz güzel misiniz? Siz üzgün müsünüz? Last vowelSuffix a / ıOnlar mı? o / uOnlar mu? e / iOnlar mi? ö / üOnlar mü? Last vowelSuffix a / ıSiz mısın? o / uSiz musun? e / iSiz misin? ö / üSiz müsün? Last vowelSuffix a / ıOnlar mı? o / uOnlar mu? e / iOnlar mi? ö / üOnlar mü? Last vowelSuffix a / ıSiz mısın? o / uSiz musun? e / iSiz misin? ö / üSiz müsün? 15 

17 O bir tenisçi. O bir aktör. O bir berber. O bir garson. O bir profesör. O bir sporcu. O bir tenisçi …? O bir aktör …? O bir berber …? Onlar garson..? Onlar profesör..? Onlarsporcu..? Sen bir tenisçi …..? Sen bir aktör …..? Sen bir berber …..? Siz garson …..? Siz profesör …..? Siz sporcu …..? O bir tenisçi. O bir aktör. O bir berber. O bir garson. O bir profesör. O bir sporcu. Questions. Write the answers on a piece of paper. Click to check your answers. 16 17 

18 O bir tenisçi. O bir aktör. O bir berber. O bir garson. O bir profesör. O bir sporcu. O bir tenisçi mi? O bir aktör mü? O bir berber mi? O bir garson mu? O bir profesör mü? O bir sporcu mu? Sen bir tenisçi misin? Sen bir aktör müsün? Sen bir berber misin? Sen bir garson musun? Sen bir profesör müsün? Sen bir sporcu musun? O bir tenisçi. O bir aktör. O bir berber. O bir garson. O bir profesör. O bir sporcu. Questions. Write the answers on a piece of paper. Click to check your answers. 16 17 

19 Negative form: değil = not “değil” is used with personal suffixes. O bir doktor değil. = He is not a doctor. Ben bir doktor değilim. = I am not a doctor. Sen bir doktor değilsin. = You are not a doctor. 

20 tenisçi aktör berber garson profesör sporcu Ben bir tenisçi değilim. Ben bir aktör değilim. O berber değil. O garson değil. Siz profesör değilsiniz. Siz sporcu değilsiniz. Sen bir tenisçi değilsin. Sen bir aktör değilsin. Biz berber değiliz. Biz garson değiliz. Onlar profesör değil ( ler). Onlar sporcu değil ( ler). Verb to be. Write the answers on a piece of paper. Click to check your answers. 20 

21 Click to check your answers. Which sentence is true? Sen bir doktor musun? Sen bir doktorsun müsün? Ben evli değil. O evli değil. Onlar İtalyan mı? O İtalyan mi? Siz hasta misinız? Siz hasta mısınız? Ben öğrenci değilim. Sen öğrenci değilim. Sen güçlü müsün? Sen güçlü misin? 22 

22 Click to check your answers. Which sentence is true? Sen bir doktor musun? Sen bir doktorsun müsün? Ben evli değil. O evli değil. O İtalyan mi? Onlar İtalyan mı? Siz hasta misinız? Siz hasta mısınız? Ben öğrenci değilim. Sen öğrenci değilim. Sen güçlü müsün? Sen güçlü misin? 21 22 

23 Study with a partner. Pick a profession. Ask and answer to find out. Sen doktor musun? Hayır, değilim. Peki, sen dişçi misin? Evet, ben dişçiyim. 

24 Listen and answer. Sen evli misin? … Sen Türk müsün? … Sen bir doktor musun? … Sen güzel misin? … Sen şu anda evde misin? … Sen aptal mısın? … Sen mutlu musun? … 

25 Sen evli misin? Evet, (ben) evliyim. Hayır, (ben )evli değilim. O Türk mü? Evet, o Türk. Hayır, o Türk değil. Siz doktor musunuz? Evet, biz doktoruz. Hayır, biz doktor değiliz. Onlar güzel mi? Evet, onlar güzel. Hayır,onlar güzel değil. 

26

27 Mutluyum Mutlusun Mutlu Mutluyuz Mutlusunuz Mutlular

28

29  Sağlıklıyım  Sağlıklısın  Sağlıklı  Sağlıklıyız  Sağlıklısınız  Sağlıklılar

30

31  Yakısıklıyım  Yakısıklısın  Yakısıklı  Yakısıklıyız  Yakısıklısınız  Yakısıklılar

32  Asağıdaki kelimelere; 1- Ek fiil eklerini getirin, 2- Ek fill ekleri getirip soru cumlesi yapin, 3- Ek fiil olumsuz eklerini getirin. üzgün Heyecanlı Uzun Guzel Kibar


"To Be / Nationalities Ek fiil / Uyruklar  Study Turkish  " indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları