Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

To Be / Nationalities Ek fiil / Uyruklar

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "To Be / Nationalities Ek fiil / Uyruklar"— Sunum transkripti:

1 To Be / Nationalities Ek fiil / Uyruklar
Study Turkish

2 “Onlar nereli?”/ where are they from? Countries ● Nationalities
talebe U3

3 İngiltere Hindistan Ermenistan Yunanistan Rusya Learn the countries.
Which countries? Click to see. Almanya Amerika Brezilya Çin Ermenistan Fransa Hindistan İngiltere Kanada Kuveyt Pakistan Rusya Suudi Arabistan Türkiye Yunanistan İngiltere Hindistan Ermenistan Yunanistan Rusya

4 İskoçya – İskoç = Scottish İtalya – İtalyan = Italian
Nationalities: Last vowel Suffix a / ı - lı o / u - lu e / i - li ö / ü - lü İskoçya – İskoç = Scottish İtalya – İtalyan = Italian Fransa – Fransız = French Some nationalities are made with the suffix “- lı / li / lu / lü”. This suffix is used with countries. Çin – Çinli = Chinese Mısır – Mısırlı = Egyptian The question for nationalities is “nereli”. O nereli? = Where is he from? O Türk. = He is Turkish / from Turkey.

5 Ben doktorum. = I am a doctor. sen = you
Verb to be: ben = I Ben doktorum. = I am a doctor. sen = you Sen doktorsun. = Your are a doctor. There is no suffix for “o”. o = he, she, it O doktor. = He is a doctor. Last vowel Suffix a / ı Ben - (y) ım o / u Ben - (y) um e / i Ben - (y) im ö / ü Ben - (y) üm a / ı Sen - sın o / u Sen - sun e / i Sen - sin ö / ü Sen - sün

6 Study the expressions: Biz= We Biz doktoruz. = We are doctors.
Last vowel Suffix a / ı Ben - (y) ız o / u Ben - (y) uz e / i Ben - (y) iz ö / ü Ben - (y) üz a / ı Sen - sınız o / u Sen - sunız e / i Sen - sinız ö / ü Sen – sünız a/ I/ o/ u Onlar- lar e/i/ö / ü Onlar-ler Verb to be: Study the expressions: Biz= We Biz doktoruz. = We are doctors. siz= you ( plural/formal) Siz doktorsunuz. = You are doctors. There is no suffix for “o”. onlar= They Onlar doktorlar. = They are doctors

7 Verb to be. Write the answers on a piece of paper.
O Alman. O İranlı. O Perulu. O Türk. O Japon. O İngiliz. O Alman. O İranlı. O Perulu. O Türk. O Japon. O İngiliz. Ben Alman... Sen Alman…. Ben İranlı…. Sen İranlı…. Biz Perulu…. Siz Perulu…. BizTürk... Siz Türk…. O Japon... Onlar Japon…. O İngiliz... Onlar İngiliz…. Click to check your answers.

8 20 21 Verb to be. Write the answers on a piece of paper.
O Alman. O İranlı. O Perulu. O Türk. O Japon. O İngiliz. O Alman. O İranlı. O Perulu. O Türk. O Japon. O İngiliz. Ben Almanım. Sen Almansın. Ben İranlıyım. Sen İranlısın. Biz Peruluyuz. Siz Perulusunuz. Biz Türküz. Siz Türksünüz. O Japon. Onlar Japon( lar). O İngiliz. Onlar İngiliz ( ler) . 21 Click to check your answers.

9 doktor fotoğrafçı öğretmen boyacı mühendis aşçı tamirci temizlikçi
Professions. Learn these words. Click to see. doktor fotoğrafçı öğretmen boyacı mühendis aşçı tamirci temizlikçi boyacı doktor fotoğrafçı mühendis öğretmen aşçı tamirci temizlikçi

10 Verb to be. Write the answers on a piece of paper.
O bir öğretmen. O bir dişçi. O bir sürücü. O bir doktor. O bir fotoğrafçı. O bir öğrenci. O bir öğretmen. O bir dişçi. O bir sürücü. O bir doktor. O bir fotoğrafçı. O bir öğrenci. Ben bir öğretmen…. Sen bir öğretmen….. Ben bir dişçi….. Sen bir dişçi…. Ben bir sürücü…. Sen bir sürücü…... Biz doktor….. Siz doktor…. Biz fotoğrafçı….. Siz fotoğrafçı…. Biz öğrenci…... Siz öğrenci….. Onlar doktor Click to check your answers. Onlar fotoğrafçı.. Onlar öğrenci..

11 11 12 Verb to be. Write the answers on a piece of paper.
O bir öğretmen. O bir dişçi. O bir sürücü. O bir doktor. O bir fotoğrafçı. O bir öğrenci. O bir öğretmen. O bir dişçi. O bir sürücü. O bir doktor. O bir fotoğrafçı. O bir öğrenci. Ben bir öğretmenim. Sen bir öğretmensin. Ben bir dişçiyim. Sen bir dişçisin. Ben bir sürücüyüm. Sen bir sürücüsün. Biz doktoruz. Siz doktorsunuz. Biz fotoğrafçıyız. Siz fotoğrafçısıniz. Biz öğrenciyiz. Siz öğrencisiniz. Onlar doktorlar. 12 Click to check your answers. Onlar fotoğrafçılar. Onlar öğrenciler.

12 14  Which sentence is true? Click to check your answers.
Sen bir doktorsun. O bir doktorum. Ben bir öğrenci. Onlar öğrenciler. Ben bir aşçısın. Ben bir aşçıyım. Biz öğretmeniz Sen bir öğretmenim. O bir sürücüsün. Sen bir sürücüsün. Siz fotoğrafçısınız. Ben bir fotoğrafçısın. 14 Click to check your answers.

13 14       Which sentence is true? Click to check your answers.
Sen bir doktorsun. O bir doktorum. Ben bir öğrenci. Onlar öğrenciler. Ben bir aşçısın. Ben bir aşçıyım. Biz öğretmeniz Sen bir öğretmenim. O bir sürücüsün. Sen bir sürücüsün. Siz fotoğrafçısınız. Ben bir fotoğrafçısın. 14 Click to check your answers.

14 “mı / mi / mu / mü” is the question word in Turkish. O bir aslan mı?
Questions: “mı / mi / mu / mü” is the question word in Turkish. O bir aslan mı? O bir horoz mu? O bir eşek mi? O bir öküz mü” ? Personal suffixes are used with question words. Sen heyecanlı mısın? Sen uzun musun? Sen güzel misin? Sen üzgün müsün? Last vowel Suffix a / ı O mı? o / u O mu? e / i O mi? ö / ü O mü? a / ı Sen mısın? o / u Sen musun? e / i Sen misin? ö / ü Sen müsün?

15 15 “mı / mi / mu / mü” is the question word in Turkish.
Questions: “mı / mi / mu / mü” is the question word in Turkish. Onlar aslan mı? Onlar horoz mu? Onlar eşek mi? Onlar öküz mü” ? Personal suffixes are used with question words. Siz heyecanlı mısınız? Siz uzun musunuz? Siz güzel misiniz? Siz üzgün müsünüz? Last vowel Suffix a / ı Onlar mı? o / u Onlar mu? e / i Onlar mi? ö / ü Onlar mü? a / ı Siz mısın? o / u Siz musun? e / i Siz misin? ö / ü Siz müsün?

16 16 17 Questions. Write the answers on a piece of paper.
O bir tenisçi. O bir aktör. O bir berber. O bir garson. O bir profesör. O bir sporcu. O bir tenisçi. O bir aktör. O bir berber. O bir garson. O bir profesör. O bir sporcu. O bir tenisçi …? Sen bir tenisçi …..? O bir aktör …? Sen bir aktör …..? O bir berber …? Sen bir berber …..? Onlar garson ..? Siz garson …..? Onlar profesör ..? Siz profesör …..? Onlarsporcu ..? Siz sporcu …..? 17 Click to check your answers.

17 16 17 Questions. Write the answers on a piece of paper.
O bir tenisçi. O bir aktör. O bir berber. O bir garson. O bir profesör. O bir sporcu. O bir tenisçi. O bir aktör. O bir berber. O bir garson. O bir profesör. O bir sporcu. O bir tenisçi mi? Sen bir tenisçi misin? O bir aktör mü? Sen bir aktör müsün? O bir berber mi? Sen bir berber misin? O bir garson mu? Sen bir garson musun? O bir profesör mü? Sen bir profesör müsün? O bir sporcu mu? Sen bir sporcu musun? 17 Click to check your answers.

18 “değil” is used with personal suffixes.
Negative form: değil = not “değil” is used with personal suffixes. O bir doktor değil. = He is not a doctor. Ben bir doktor değilim. = I am not a doctor. Sen bir doktor değilsin. = You are not a doctor.

19 20 Verb to be. Write the answers on a piece of paper.
tenisçi aktör berber garson profesör sporcu Ben bir tenisçi değilim. Sen bir tenisçi değilsin. Ben bir aktör değilim. Sen bir aktör değilsin. O berber değil. Biz berber değiliz. O garson değil. Biz garson değiliz. Siz profesör değilsiniz. Onlar profesör değil ( ler). Siz sporcu değilsiniz. Onlar sporcu değil ( ler). 20 Click to check your answers.

20 22  Which sentence is true? Click to check your answers.
Sen bir doktor musun? Sen bir doktorsun müsün? Siz hasta misinız? Siz hasta mısınız? Ben evli değil. O evli değil. Ben öğrenci değilim. Sen öğrenci değilim. Onlar İtalyan mı? O İtalyan mi? Sen güçlü müsün? Sen güçlü misin? 22 Click to check your answers.

21 21 22       Which sentence is true? Click to check your answers.
Sen bir doktor musun? Sen bir doktorsun müsün? Siz hasta misinız? Siz hasta mısınız? Ben evli değil. O evli değil. Ben öğrenci değilim. Sen öğrenci değilim. O İtalyan mi? Onlar İtalyan mı? Sen güçlü müsün? Sen güçlü misin? 22 Click to check your answers.

22 Study with a partner. Pick a profession. Ask and answer to find out.
Sen doktor musun? Hayır, değilim. Peki, sen dişçi misin? Evet, ben dişçiyim.

23 Sen evli misin? … Sen Türk müsün? Sen bir doktor musun?
Listen and answer. Sen evli misin? Sen Türk müsün? Sen bir doktor musun? Sen güzel misin? Sen şu anda evde misin? Sen aptal mısın? Sen mutlu musun?

24 Hayır, (ben )evli değilim. O Türk mü? Evet, o Türk .
Sen evli misin? Evet, (ben) evliyim. Hayır, (ben )evli değilim. O Türk mü? Evet, o Türk . Hayır, o Türk değil. Siz doktor musunuz? Evet, biz doktoruz. Hayır, biz doktor değiliz. Onlar güzel mi? Evet, onlar güzel. Hayır,onlar güzel değil.

25 mutlu

26 Mutluyum Mutlusun Mutlu Mutluyuz Mutlusunuz Mutlular

27 sağlikli

28 Sağlıklıyım Sağlıklısın Sağlıklı Sağlıklıyız Sağlıklısınız Sağlıklılar

29 Yakisikli

30 Yakısıklıyım Yakısıklısın Yakısıklı Yakısıklıyız Yakısıklısınız Yakısıklılar

31 Asağıdaki kelimelere; 1- Ek fiil eklerini getirin, 2- Ek fill ekleri getirip soru cumlesi yapin, 3- Ek fiil olumsuz eklerini getirin. üzgün Heyecanlı Uzun Guzel Kibar


"To Be / Nationalities Ek fiil / Uyruklar" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları