Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİR BALIKÇILIK YÖNETİCİSİNİN ELKİTABI Bölüm 9. Girdi ve Çıktı Kontrolleri: Sorumlu Balıkçılıkta Balıkçılık Çabası ve Av Yönetimi Uygulaması KISIM III:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİR BALIKÇILIK YÖNETİCİSİNİN ELKİTABI Bölüm 9. Girdi ve Çıktı Kontrolleri: Sorumlu Balıkçılıkta Balıkçılık Çabası ve Av Yönetimi Uygulaması KISIM III:"— Sunum transkripti:

1 BİR BALIKÇILIK YÖNETİCİSİNİN ELKİTABI Bölüm 9. Girdi ve Çıktı Kontrolleri: Sorumlu Balıkçılıkta Balıkçılık Çabası ve Av Yönetimi Uygulaması KISIM III: Yönetim Önlemleri ve Araçları

2 2/53 9.1Giriş Balıkçılık kaynakları sınırlıdır. Balıkçılıktaki av baskısı bir şekilde kontrol edilmez ise en iyi ihtimalle ekonomik olarak azalır, en kötüsü ise stok yeniden üreyemeyecek hale gelmesi nedeniyle çöker.

3 3/53 Başarılı yönetim, sorunun tüm yönlerine dikkat çekmeyi gerektirir. Bu yönler ise şu 3 ana başlık altında toplanabilir: 1.Yönetim için Kurumsal, Ekonomik ve Sosyal Temeller 2.Teknik Düzenlemeler (Av araçları, Alan ve Zaman Yasakları) 3.Balıkçılıkta Girdi ve Çıktı Kontrol Yönetimi 9.1Giriş

4 4/53 Teknik Düzenlemeler (Av araçları, Alan ve Zaman Yasakları) (teknik koruma önlemleri) balıkların hangi boylarda, alanlarda ve zamanlarda öldürüldüğünü düzenler. Balıkçılıkta Girdi ve Çıktı Kontrol Yönetimi (doğrudan koruma önlemleri) ise balıkların öldürülme oranları ile alakalıdır. 9.1Giriş

5 5/53 9.1Giriş Hangi koruma önleminin seçileceği çeşitli faktörlerin ağırlığına ve alaka düzeylerine bağlı olarak belirlenir. Bu faktörler şu şekildedir:  Yönetimin birincil amacının ekonomik veya sosyal hedeflere ulaşmak olması  Yönetim rejiminin ulusal veya çok-uluslu olup iyi veya kötü uyumluluğa/yaptırıma sahip olması  Balıkçılığın, büyük gemilere sahip küçük bir merkezi filo ile ya da birçok karaya çıkarma noktasına sahip küçük gemilerin oluşturduğu büyük bir filo ile gerçekleştirilmesi  Balıkçılığın bir veya daha çok tür üzerine yoğunlaşması

6 6/53 9.1Giriş Şekil 9.1. Belirli bir balıkçılık için seçilen koruma araçları karışımını etkileyebilecek faktörlerin göreceli güçleri

7 7/53 9.2Girdi ve çıktı kontrolleri nelerdir?

8 8/53 Girdi kontrolleri balıkçıların balık yakalamak için kullandıkları av araçlarının kullanım yoğunluğuna koyulan kısıtlamalardır. 1) Balıkçı Teknelerinin Boyut ve Sayılarını (Balıkçılık Kapasite Kontrolleri) 9.2.1. Girdi kontrolleri veya balıkçılık çabası yönetimi

9 9/53 Girdi kontrolleri balıkçıların balık yakalamak için kullandıkları av araçlarının kullanım yoğunluğuna koyulan kısıtlamalardır. 2) Balıkçı Teknelerinin Avlanma Sürelerini (Tekne Kullanım Kontrolleri) 9.2.1. Girdi kontrolleri veya balıkçılık çabası yönetimi

10 10/53 Girdi kontrolleri balıkçıların balık yakalamak için kullandıkları av araçlarının kullanım yoğunluğuna koyulan kısıtlamalardır. 3) Hem Kapasite Hem de Kullanım Kontrolü (Balıkçılık Çabası Kontrolleri) 9.2.1. Girdi kontrolleri veya balıkçılık çabası yönetimi

11 11/53 Girdi kontrolleri balıkçıların balık yakalamak için kullandıkları av araçlarının kullanım yoğunluğuna koyulan kısıtlamalardır. Bazı durumlarda Balıkçı teknelerinin ikmallerine getirilen kısıtlamalar olabilir. (Yakıt vd.) 9.2.1. Girdi kontrolleri veya balıkçılık çabası yönetimi

12 12/53 Girdi kontrolleri balıkçıların balık yakalamak için kullandıkları av araçlarının kullanım yoğunluğuna koyulan kısıtlamalardır. Bazı durumlarda ise daha az mekanize olan balıkçılıkta kullanılan av araçlarının miktarları veya tayfa sayıları 9.2.1. Girdi kontrolleri veya balıkçılık çabası yönetimi

13 13/53 Çıktı kontrolleri avcılıktan gelen balık miktarının doğrudan sınırlandırılmasıdır. 1) Balıkçılıktan belirli bir dönem için yakalanacak balık tonajına veya adedine konulan kısıtlama TAC (toplam izin verilebilir av), Genellikle toplam izin verilebilir karaya çıkarılan miktardır. 9.2.2. Çıktı kontrolleri veya av yönetimi

14 14/53 Çıktı kontrolleri avcılıktan gelen balık miktarının doğrudan sınırlandırılmasıdır. 2) Hedef dışı av miktarı kısıtlaması Hedef dışı, avlanan miktarın önemli bir oranını teşkil edebilir. 9.2.2. Çıktı kontrolleri veya av yönetimi

15 15/53 Tüm balıkçılara uygulanmalı. Balıkçılık yöneticileri kendi yetki bölgelerindeki tüm balıkçı gemileri için önlemler almalıdır. 9.2.3 Genellikle uygulanacak olan balıkçılık çabası ve av yönetimi kontrolleri için gereksinim

16 16/53 9.3Çaba veya av yönetimi kullanımı neden istenir?

17 17/53  Balıkçılık kaynakları sınırlıdır ve balıkçılık ölüm oranları kontrol edilmez ise ekonomik veya stok olarak çöküş söz konusu olur.  Çabanın veya av miktarının yönetimi, koruma önlemi olarak düşünülmelidir. 9.3.1 Balıkçılık yönetiminin hedefleri ile nasıl ilişkilendirilir?

18 18/53 Aşırı sömürülmeden dolayı balıklar üreme veya büyüme şansına sahip olmadan yakalanırlar. Tek türe dayanan balıkçılıkta teknik koruma önlemlerinin uygulanması genç bireylere üreme ve büyüme şansı tanımaktadır. 9.3.1 Balıkçılık yönetiminin hedefleri ile nasıl ilişkilendirilir?

19 19/53  Balıkçılık gideri azaldığında balık fiyatları artarsa yönetim düzenlemeleri başarısız olmuş demektir. 9.3.1 Balıkçılık yönetiminin hedefleri ile nasıl ilişkilendirilir?

20 20/53  FAO Uygulama Kuralları balıkçılık miktarındaki kontrolsüz artışı önlemek için balıkçılık kapasitesinin sınırlandırılmasını teşvik etmektedir. 9.3.1 Balıkçılık yönetiminin hedefleri ile nasıl ilişkilendirilir?

21 21/53 9.4Balıkçılık çabası yönetimi ve av miktarı yönetimi nasıl uygulanır?

22 22/53 Balıkçı gemilerini lisanslamak birçok ülke için gerekliliktir. Birleşmiş Milletler Balık Stokları Anlaşmasının gereği olarak Devletler açık denizde avlanan kendi balıkçı gemisini lisans, özel izin veya hükümet izinleriyle kontrol etmek zorundadır. 9.4.1 Kısıtlayıcı lisans için gereksinim

23 23/53 Genellikle balıkçılık belgesi bir formu doldurarak ve gerekli ücreti ödeyerek alınabilmektedir. Bu durum avcılık kapasitesinin artmasını engelleyemez. 9.4.1 Kısıtlayıcı lisans için gereksinim

24 24/53  Sınırlayıcı lisanslar herhangi bir şekilde sahipler arasında el değiştirirse, daha sonra bunların sahibine ciddi bir değer kazandırması olasıdır ve yüksek bedellerle aktarılabilir.  Devlet lisans transferlerini eski ile yeni gemi arasında veya aileden çocuğa şeklinde sınırlandırmalıdır.  Bu sorunun üstesinden lisansların süresiz verilmesinden ziyade belirli sürelerce verilmesiyle gelinebilir. 9.4.1 Kısıtlayıcı lisans için gereksinim

25 25/53  Lisans planları aşırı avcılıktan sonra uygulanır. Bu durumda zaten tekne sayısı çoktur.  Önceden lisans almış teknelerde; tekne ve av aracındaki teknolojik gelişmeler, balık bulucu ve navigasyon cihazlarındaki iyileşmeler zamanla etkin balıkçılık kapasitesini arttırır. 9.4.1 Kısıtlayıcı lisans için gereksinim

26 26/53 Filo Kapasitesini azaltmak için;  Filodan gemi çıkarmak  Kısa süreliğine tüm gemilerin av sürelerini azaltmak  Geminin taşıyabileceği av aracı sayısını ve boyutunu sınırlamak  Balıkçılık çabasının verimliliğini azaltmak gerekmektedir. 9.4.2 Filo kapasitesinin azaltılması

27 27/53 9.4.3 Avın Sınırlanması

28 28/53 Av üzerine kısıtlamaların birkaç şekli vardır. Bunlar;  TAC – T otal A llowable C atch (toplam izin verilen av) En çok kullanılan kısıtlama şeklidir.  BAG LIMITS – avlayıp yanınızda götürebileceğiniz miktar (daha çok rekreasyonel balıkçılıkta)  BYCATCH – Hedef dışı av kısıtlamaları 9.4.3.1 Av yönetiminin farklı şekilleri

29 29/53 TAC  Bu terim bazen avlanan balık sayısı olarak verilse de genelde avın tonajını gösterir.  Yönetimsel kolaylıktan dolayı av kısıtlamasından ziyade karaya çıkarılan avın kısıtlanmasıdır.  Manası, hasat oranını sürdürülebilir seviyede kısıtlamaktır. 9.4.3.1 Av yönetiminin farklı şekilleri

30 30/53 TAC  Bu kısıtlama, kaynakların kullanıcı grupları arasında paylaştırılmasını sağlar. 9.4.3.1 Av yönetiminin farklı şekilleri

31 31/53 BAG LIMITS  Av kısıtlamasının basit bir formudur. Belirli bir balıkçılıkta belli kişi veya teknelere kısa sürelerce getirilen kısıtlamalardır.  Rekreasyonel balıkçılıkta, ilkel toplumların balıkçılığında ve çok küçük ölçekli balıkçılıkta etkili olur. 9.4.3.1 Av yönetiminin farklı şekilleri

32 32/53 BYCATCH  Bir çıktı kontrolü formudur ve toplam avın içindeki hedefdışı oranının azaltılmasını amaçlar.  Manası, tükenmiş türleri hedeflemekten veya deniz memelileri gibi bazı yasalar altında korunan türlerden kaçınmaktır. 9.4.3.1 Av yönetiminin farklı şekilleri

33 33/53 BYCATCH  Karides avcılığında izin verilen küçük gözlü ağların hedefdışı mücadelesinde bu kısıtlamadan yararlanılabilir.  Karides trollerinde hedefdışı çok yüksektir. 9.4.3.1 Av yönetiminin farklı şekilleri

34 34/53  Av sınırlamaları stok büyüklüğüne odaklanmış olmalıdır, genellikle yıllık olarak yapılması gerekmektedir.  Av sınırlamalarının tahmin edilmesi genelde fazladan bilgiye ve bilimsel yorumlamaya ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden pahalı olabilir.  Bazı tahminler belirli kriz noktalarında taraflı olabilir. 9.4.3.2 Av sınırlamaları nasıl tahmin edilmektedir?

35 35/53 TAC’ın aşılmaması için yaklaşımlar;  Belirlenen TAC miktarına kadar balıkçılığı serbest bırakmak, TAC’a ulaşıldığında ise balıkçılığı kapatmak.  Avcılığı periyotlara ayırmak, yeterli pay avlanıldığında geri kalan her bir periyot için balıkçılığı kapatmak.  Farklı sektörler için TAC’ı orantılı olarak paylaştırmak ve kendi çıkarlarını yönetmek için onları serbest bırakmak.  TAC’ı bireylere veya bireysel gemilere orantılı olarak paylaştırmak. 9.4.3.3 Avın kontrol edilmesi ile balıkçılığı sınırlamanın yolları

36 36/53 9.5Çaba ve av yönetimi için hangi yapılar gerekir?

37 37/53  Çaba ve av yönetimi tüm balıkçılığı kapsamalıdır.  Küçük kaynaklar yerel bazda yönetilebilir fakat büyük kaynaklar için merkezi yönetim gerekir. 9.5.1 Balıkçılık çabası yönetimi ve av yönetiminin merkezi yapısı

38 38/53 9.5.2 İzleme, yaptırım ve danışmanlık yapıları

39 39/53  Balıkçılığın iyi bir şekilde yönetilebilmesi için verilere ihtiyaç vardır.  Balıkçılara konulan kısıtlamalara uyulmasını sağlamak için balıkçılığın izlenmesi gerekmekte ve bu da veri toplayarak mümkün olmaktadır.  Balıkçılığı izlemek ve kontrol etmek için ulusal veri toplama ve denetim servisleri kurulmalıdır. 9.5.2 İzleme, yaptırım ve danışmanlık yapıları

40 40/53 9.5.2 İzleme, yaptırım ve danışmanlık yapıları

41 41/53 9.5.2 İzleme, yaptırım ve danışmanlık yapıları

42 42/53  Veri toplayacak kişiler, konusunda uzman olmalıdır.  Yaptırım servisleri ile izleme servisleri aynı verilere ihtiyaç duyduğundan birbiriyle bağlantılı olmalıdır. 9.5.2 İzleme, yaptırım ve danışmanlık yapıları

43 43/53 9.6Çaba yönetimi ve av yönetimi uygulamasında hangi sorunlar ile karşılaşılır ve bunların üstesinden nasıl gelinir?

44 44/53  Balıkçılık çabasının makul bir kısıtlama biriminin tanımlanamaması temel sorundur.  Gemi tonajı, motor gücü, lisans alınması, aşırı avcılık, av baskısı vb. hangisinin birim olarak kullanılması gerektiği belirlenmelidir. 9.6.1 Çaba yönetimi ile ilgili sorunlar

45 45/53 9.6.1 Çaba yönetimi ile ilgili sorunlar Çaba yönetiminde çok türlü balıkçılık bazı sorunlar oluşturmaktadır, bunlar:  Balıkçılık çabası yönetimi genellikle dipte çekilen araçlar için kullanışlıdır (trol, algarna, dreç vb.).  Sürü oluşturan pelajik balık türlerinin avcılığı için uygun değildir.  Pasif av araçlarında etkili biçimde uygulanması çok zor olabilir.  Çaba yönetimi çok faydalı olduğunda bile, verimliliğin zaman içinde daima artacağı tahmin edilmelidir.

46 46/53  Kurallara uyulmaması  Iskarta  Yeterli derecede bilimsel av limitleri hakkında bilgi eksikliği (üreme boyu, zamanı vb.) 9.6.2 Av miktarı yönetimi ile ilgili sorunlar

47 47/53  Çıktı kontrolleri sadece birkaç türün olduğu, avın toplu olarak yakalandığı balıkçılıkta çalışabilir.  Bazı balıkçılıklar, bazı türlerin diğerlerine göre daha ağır şekilde sömürülmesini önlemek için genel olarak teknik önlemlerin desteğine ihtiyaç duyar.  Çok türe dayanan balıkçılıkta av sınırlamaları çok kullanışlı değildir.  Yönetim için, girdi kontrolleri ve teknik önlemlerin birleştirildiği bir balıkçılık daha pratik bir temeldir. 9.6.3 Çok türlü balıkçılık kapsamında çaba ve av yönetimi

48 48/53  Sömürü düzeylerinin azaltılması balıkçılığın ekosisteme olan etkisini azaltacaktır.  Savunmasız (tehdite açık) canlıların veya habitatların bulunduğu balıkçılığa kapalı alanlar için önlemlerin desteğine ihtiyaç vardır. 9.6.4 Ekosistem yönetimi kapsamında çaba ve av yönetimi

49 49/53  Stok büyüklüğü azaldığı için balıkçılıktan kaynaklanan ölüm oranında da azalma görülür.  Çekilen av aracının ağ göz büyüklüğü, yavru balığa yakalanmadan kaçması için şans verir veya av alanındaki stokların ciddi bir şekilde tükenmesini önler. 9.6.5 İhtiyati yaklaşım ve balıkçılık çabası ve av yönetimi

50 50/53 Toplam izin verilebilir av Kanada, ABD, Arjantin, Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya… 9.7Çaba yönetimi ve av yönetiminin örnekleri gerçekte nerede görülebilir?

51 51/53  Norveç ve Avrupa Topluluğu Atlantik Balıkçılığı arasında Kuzey Denizi’nde  Norveç ve Rusya arasında Barents Denizi’nde 9.7Çaba yönetimi ve av yönetiminin örnekleri gerçekte nerede görülebilir?

52 52/53 Mozambik derinsu karides balıkçılığı  Endüstriyel trol balıkçılığı 1970’lerin sonundan başlamış ve en değerli balıkçılık olmuştur.  İki ortak girişim filosu tarafından 1990’ların başında stoklar aşırı sömürülmüş hale gelmiştir.  TAC ve sınırlı giriş planlaması uygulanmıştır.  Aralık-Ocak-Şubat sezonu kapatılmış ve stoklar tekrar kendini yenileyebilmiştir. 9.7Çaba yönetimi ve av yönetiminin örnekleri gerçekte nerede görülebilir?

53 53/53 Sorular

54 54/53 Filodan gemilerin çıkarılması;  Hükümet lisansının iptali gerekir.  Hükümetin finanse ettiği “geri satın alma” veya “emekliliğe ayırma” planları düzenlenir.  Emekliliğe ayırma filoyu azaltmaya çalışırken filo verimliliğinin artmasına neden olabilir. Örn, akrabalardan oluşan filoda en yaşlı balıkçının teknesini çıkardın para ödedin, bu balıkçı bu parayı bir akrabasının teknesine yatırdı.  Sonuç olarak filodan gemi çıkarılması kalan gemilerin rantabilitesini arttırır, kârı maksimize eder. 9.4.2 Filo kapasitesinin azaltılması

55 55/53 Tekneye verilen avcılık süresinin azaltılması;  Uydu takip cihazlarıyla denizdeki bir teknenin kaç gün suda kaldığı tespit edilir ancak etkin balıkçılık süresi bilinemez.  Bu yüzden denize çıkacağı günleri belirleyip bunun kontrolü yapılabilir (kota), izinsiz günlerde limanda bağlı kalması sağlanmalıdır.  Bu kotalar balıkçılar arasında değiştirilebilir ve işlem görebilir.  Direkt istihdam yaklaşımının yerine bu yöntem etkin bir ekonomik balıkçılık yaklaşımıdır. 9.4.2 Filo kapasitesinin azaltılması

56 56/53 Tekneye verilen avcılık süresinin azaltılması;  Avrupa Birliği Akdeniz Balıkçı Birlikleri kendi kurallarını kendileri koyar;  Belirli bir kaynağı tek başına kullanan bir balıkçı topluluğu kendi aralarında avcılık zamanı ile ilgili gayet ağır kısıtlamalar koyabilir. Örn; Katalanya’da balıkçılık günün belirli saatlerinde yapılır. Bu kuralları çiğneyen tekne ertesi gün cezalıdır. 9.4.2 Filo kapasitesinin azaltılması

57 57/53 Tekneye verilen avcılık süresinin azaltılması;  Haftasonu balıkçılık yasak!!!  Belirli bir bölgede yerel gelenek olarak balıkçılar kendi aralarında uygulayabilir. 9.4.2 Filo kapasitesinin azaltılması

58 58/53 Teknelerin kullandıkları av araçlarının kısıtlanması;  3 palamarlı ikiz trol dip trolü etkin balıkçılık gücünü arttırmaktadır. Bu yasaklanırsa av çabası verimliliğinin artması kısıtlanabilir. 9.4.2 Filo kapasitesinin azaltılması

59 59/53 Teknelerin kullandıkları av araçlarının kısıtlanması ;  Sadece gemi makine gücü ya da gemi boyutuna kısıtlama koymak yetmez. Denize bırakılan pasif av araçlarının (ağ,tuzak vb.) miktarı, teknenin motor gücü ve boyuyla çok alakalı değildir. 9.4.2 Filo kapasitesinin azaltılması

60 60/53 Teknelerin kullandıkları av araçlarının kısıtlanması;  Ayrıca bırakma ağları gibi av araçları sadece tekneye verilen avcılık süresinin kısıtlanmasıyla kontrol edilemez çünkü balıkçı ağı atar limana gelir ağ hala avlamaya devam eder. Ayrıca balıkçı süre az olduğundan kârı arttırmak için daha fazla ağ atar ve daha fazla suda bırakır. 9.4.2 Filo kapasitesinin azaltılması

61 61/53 Av çabası verimliliğinin azaltılması ;  Kapalı sezon uygulaması belirli türlerin korunmasız yavrularının güvenliği için belli bir mevsimde bölgenin kapanması değil de, o bölgedeki avcılık süresinin azaltılması olarak uygulanırsa balıkçılık çabasının kontrolü olarak görülebilir. 9.4.2 Filo kapasitesinin azaltılması

62 62/53  Av çabası verimliliğinin azaltılması; Kapalı sezon uygulaması 9.4.2 Filo kapasitesinin azaltılması

63 63/53 Avı periyotlara ayırmak, her periyotta avcılığı serbest bırakmak  TAC’ı yönetmenin en kolay yoludur. Çünkü sadece toplam av hesaba katılır.  Avantajı balık yıl boyu karaya çıkarılabilir. Balık kalitesi ve fiyatlarının iyi olduğu zamanlarda periyotlar eşit olarak seçilmelidir.  Buna rağmen hala aşırı balıkçılık kapasitesini cesaretlendirmekte ve böylece ekonomik olarak verimsiz olmaktadır. 9.4.3.3 Avın kontrol edilmesi ile balıkçılığı sınırlamanın yolları

64 64/53 TAC’ı farklı sektörlere bölmek  Bahsedilen sektörleri kendileriyle baş başa bırakıp daha kontrollü şekilde pay etmelerini sağlama düşüncesidir.  Bazı durumlarda üretici organizasyonları ve kooperatifler kendi üyeleri arasında çok başarılı şekilde paylarını dağıtabilmektedir. 9.4.3.3 Avın kontrol edilmesi ile balıkçılığı sınırlamanın yolları

65 65/53  TAC’ın bireysel balıkçılara nasıl bölüştürüleceği bu amacın başarılmasını etkileyecektir.  Her balıkçıya yaşama şansı sunmak için kota birçok parçaya bölünmeli ve bu parçalar değiştirilemez olmalıdır.  Böylelikle maksimum katılımcı sağlanacaktır. 9.4.3.3 Avın kontrol edilmesi ile balıkçılığı sınırlamanın yolları

66 66/53  Transfer edilebilir kotalar da daha az fakat daha karlı girişimcileri bir araya getirir.  Kar maksimizasyonunu en önemli amaç olarak gören birçok balıkçılık ekonomisti bu sistemi desteklemektedir.  Bireysel transfer edilebilir kota sistemi (ITQ) İzlanda ve Yeni Zelanda’da vardır.  İngiltere kotaları gemilere değil üretici organizasyonlara pay eder.  Buna karşılık İrlanda ve Namibya daha fazla istihdam için transfer edilemez kota sistemi uygulamaktadır. 9.4.3.3 Avın kontrol edilmesi ile balıkçılığı sınırlamanın yolları

67 67/53 9.5.1 Balıkçılık çabası yönetimi ve av yönetiminin merkezi yapısı  Yönetim yapıları tüm balıkçılığı kapsamalıdır.  Tartışma ve karar verme süreçlerindeki sektörü kapsayan yapıların, uzaktan yönetim ve kontrol yapılarından daha başarılı olması muhtemeldir.  Yönetim yapıları muhtemelen daha iyi düzenlenmiştir ve böylece rutin kararlar siyasal süreçten bağımsız olarak hareket etmiş olabilir.


"BİR BALIKÇILIK YÖNETİCİSİNİN ELKİTABI Bölüm 9. Girdi ve Çıktı Kontrolleri: Sorumlu Balıkçılıkta Balıkçılık Çabası ve Av Yönetimi Uygulaması KISIM III:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları