Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Etkili Anne/ Baba Olmak İstiyorum GALATASARAY İLK ÖĞRETİM OKULU ARALIK 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Etkili Anne/ Baba Olmak İstiyorum GALATASARAY İLK ÖĞRETİM OKULU ARALIK 2009."— Sunum transkripti:

1 Etkili Anne/ Baba Olmak İstiyorum GALATASARAY İLK ÖĞRETİM OKULU ARALIK 2009

2 Program  Aile değerleri ;Rollerimiz ve Kurallar  Öz değer Duygusu  Aile Tutumları  Düşünme Modelleri  Davranış Geliştirme  Nasıl Ders Çalışmalı?

3 Aile Değerleri ve Kurallar  4-5 yaşından itibaren çocuğunuzla değerleriniz konuşun. “Biz ….’ye önem veren bir aileyiz. “  Erken yaşlardan itibaren kurallardan haberdar edin; uygun bir dille: “Cumartesi günleri evde temizlik var; gel beraber süpürelim” “Akşam 18.00-18.30 arası evimizde okuma saati; ne okuyalım?”

4 Nasıl Bir Çocuk İstiyorum  Ona neler verebilirim?  O benden neler bekliyor/ ihtiyacı ne? İlgi, sevgi, birlikte kaliteli zaman geçirmek  Ben ondan neler bekliyorum?

5 Öz-değer duygusu  Saygı: birey yerine koymak  Değer vermek: duygu ve düşüncelerini ciddiye almak  Takdir etmek: davranışa yönelik olumlu geri bildirim  Anlayış: dinlemek ve yaşadıklarını anlamak

6 Disiplin ve Sınırlar OTORİTER……………..X Katı sınırlar: Çocuk kaçar, içe kapanır, pasifleşir, işbirliği yapmaz. Sorun genellikle çözülmez; ebeveynin dediği olur …….SERBEST Gevşek sınırlar: Çocuk test eder direnç gösterir pazarlık eder Sorunu ana-baba çözer

7 Aile Tutumları 1- BASKICI AİLE Aile Tutumları 1- BASKICI AİLE Bu ailede çocuklar ya saldırgan, ya da çekingen ve içe dönüktür. Ceza ve ödül sistemi çok sert biçimde uygulanır

8 Aile Tutumları 2- AŞIRI HOŞGÖRÜLÜ AİLE – Kendi doymak bilmeyen ihtiyaçlarını çocuklarla gidermek isteyen aile. Bu ailede kural ya yoktur ya da çok az vardır. Çocuklar bencildir, sosyal yaşamda dengesizdir, kendilerine hizmet edilmesini bekler, grubun onayını kazanmak için ilgi çekmek ister

9 Aile Tutumları 3- AŞIRI KORUYUCU AİLE Çocuğu olabilecek tehlikelerden korumaya çalışan, ona güvenmeyen, felaket bekleyen, sorumluluk vermeyen, çocukla aşırı beraberlik yaşayan aile. Bu ailelerde genellikle bağımlı, zayıf sorumluluk duygusu olan, kendine güvensiz, toplumsallaşmada zorluk çeken çocuklar yetişir. Çocuğun mücadele gücü düşük, kendini beceriksiz hisseden bir yetişkin olması muhtemel Çocuğu olabilecek tehlikelerden korumaya çalışan, ona güvenmeyen, felaket bekleyen, sorumluluk vermeyen, çocukla aşırı beraberlik yaşayan aile. Bu ailelerde genellikle bağımlı, zayıf sorumluluk duygusu olan, kendine güvensiz, toplumsallaşmada zorluk çeken çocuklar yetişir. Çocuğun mücadele gücü düşük, kendini beceriksiz hisseden bir yetişkin olması muhtemel

10 Aile Tutumları 4- TUTARSIZ AİLE Belli bir davranış kalıbı olmayan aile. Kimi zaman hoşgörü, kimi zaman ceza vardır. Bu ailelerde çocuklar dengesiz, kararsız olur. Ne zaman, nerede ne yapılacağını kestiremez. Bazı ritüelleri (kurallar) korumak çocuğu hayata hazırlar Bu ailelerde çocuklar dengesiz, kararsız olur. Ne zaman, nerede ne yapılacağını kestiremez. Bazı ritüelleri (kurallar) korumak çocuğu hayata hazırlar

11 Aile Tutumları 5-MÜKEMMELİYETÇİ Aile Anne-baba kendi gerçekleştiremediklerini çocukların gerçekleştirmesini ister. Çocuğu "dört dörtlük insan" projesi olarak görür. Kurstan kursa, spor, müzik alanında farklı etkinliklere taşırlar çocukları. Çocuğun yeteneklerini hesaba katmadan onun için beklentiler oluşturursak o potansiyelini gerçekleştiremez.. Çocuğun yeteneklerini hesaba katmadan onun için beklentiler oluşturursak o potansiyelini gerçekleştiremez.

12 Aile Tutumları 6-Demokratik Aile Sınırlar içinde özgürlük: Eşitlik ve karşılıklı saygının olduğu aile. Teşvik ve hoşgörü ağırlıktadır. Bu ailede çocuklar kendilerine ve çevrelerine saygılı, girişken yaratıcı, hoşgörülü ve açık fikirlidir.  İşbirliği var ; inatlaşma yok ya da çok az  Ebeveyn yüreklendirir  İki taraf da çözüm sürecine katılır  Bağımsız ama otoriteye saygılı

13 Aile Tutumu  Ebeveyn tarzınızı belirleyin ve tutarlı olun  Sınır koyun; güven ve devamlılık duygusu verir  Seçenek sunun  Güç; emretmek, azarlamak değildir  Hata yapmasına, denemesine izin verin

14 Düşünme Modelleri Görsel çocuklar:  Gördüğü şeyleri kolay öğrenir/ hatırlar  Yazı yazarken, düşüncelerini ifade ederken ve izlenirken gayet rahattır  Yapacağı işleri listeler, yazarak düşünür ve yazarak ders çalışır  Eşyalarını düzenli tutar

15 Görsel çocuklar  El yazısı düzgün ve okunaklıdır  Gözleri hızlı hareket eder, yukarılara bakar  Görsel ayrıntıları, hem şekli hem arka planı hatırlar  Devamlı ve sabit göz teması kurar  İskambil kağıtları, kelime oyunları, yap-bozları severler

16 Görseller Nasıl Öğrenir?  Detaylı notlar tutar; yazarak öğrenir  Okumayı sever- multivizyon – bol görsel malzeme kullanılan derslerde rahat öğrenir  Yazılı talimatları daha iyi anlar  Zihninde haritalar çizer; fişlerle rahat öğrenirler  Okuduğu şeyin resmini zihninde canlandırmasını teşvik edin

17 İşitsel çocuklar:  Duyduğu şeyleri kolay öğrenir/ hatırlar  İnsanların önünde rahatlıkla konuşur  Sözcük dağarcığını ayrıntılı ve düzenli şekilde kullanır; uzun derin cümleler kurar  Konuşurken dikkatini rahatlıkla toplar

18 İşitsel çocuklar  Yüksek sesle okuyarak çalışır  El yazısı zor okunur  Birkaç dakikadan fazla göz teması kuramaz, sık sık yere bakar  Uzun süre kıpırdamadan oturabilir  İzlediği filmdeki replikleri/ diyalogları ya da müzikleri hatırlar

19 İşitseller Nasıl Öğrenir  Tartışarak ya da dinleyerek  Dinleyerek yabancı bir dili öğrenebilir  Etrafta görsel olarak fazla uyarıcı olduğunda dikkati dağılır  Ders çalışırken mırıldanırlar, radyo/ müzik dinleyebilirler  Kelime öğrenirken ritmik, kafiyeli şarkılar uydurup tekrarlamaları işe yarar

20 Kinestetik çocuklar:  Fiziksel becerileri kolay öğrenir  Yaptığı ya da yaşadığı şeyleri kolay hatırlar  Sportif yarışmalardan ; bedensel faaliyetlerden hoşlanır (dans, drama)  Bedensel duyguları ve hissettiklerini kolay tanımlar  Hareket halindeyken ya da ellerini kullanırken dikkatini toplar

21 Kinestetik çocuklar  Sürekli hareket halindedir, yerinde duramaz  Bir şey hatırlamaya çalışırken daha çok aşağılara bakar  İletişim kurarken ilk önce fiziksel temasta bulunur  Sakin ve kısa cümlelerle konuşur  Duygularını kelimelere dökmekte zorluk çeker

22 Kinestetik nasıl Öğrenir  Uygulayarak öğrenir, elleriyle denemek dokunmak ister  Uzun sözel açıklamalar dikkatini dağıtır. Onunla kısa ve net ifadelerle konuşulmalıdır  Öğrenme deneyimi mümkün olduğunca somutlaştırılmalı; örn; maket yapabilir  Öğrendiği konuyla kendi hayatı arasında bağlantı kurmalı  Oyun, canlandırma, drama ile öğrenirler

23 Davranış geliştirme  Kendi davranışları için sorumluluk almasını sağlayın  İçsel motivasyon yaratmaya çalışın; sonuçları anlamasını sağlayın  Hedef koymasını teşvik edin  Pekiştirme: aldığı olumlu sonuçları tebrik edin  Yeniden denemesine izin verin

24 Etkili Ders Çalışma  Sorumluluk verin; evde düzenli yaptığı görevleri olsun  Ders çalışma mekanı sabit olsun  Okuldan geldiğinde yatana kadar sahip olduğu zamanı nasıl planlamak istediğini sorun-planı kendi yapsın  Ders çalışırken başında beklemeyin  Belli aralıklarla yanına gelerek nasıl gittiğini izleyin

25 Ders çalışma- devam  ½ saatte bir kısa molalar verin(5 dk) (Yaş ilerledikçe bu süre artabilir)  Ödevleri onların yerine yapmayın  Uzun ödevleri parçalara bölün  Çalışırken ortamda dikkat dağıtıcı unsurlar olmasın ( tv, kardeş, ses vs)

26 Soruna Dönüşmeden Önlem  Sorumluluk duygusu  Odaklanma  Soruları doğru okuma ve anlama  İnternette harcanan zaman  Türkçe’yi düzgün kullanmak  Kendini tam ifade edebilmek  Ödev teslim tarihlerine uymak

27 Hangi Tutumlardan Kaçınalım  Net olmayan mesaj  Rüşvet  Aşırı ödül/ ceza vermek  Pazarlık  Söylev vermek  Görmezden gelme  Ana-baba arasında tutarsızlık; çifte mesaj vermek

28 Sağlıklı çocuklar için..  Günlük tv ve bilgisayar kullanma saati sınırlı olmalı  Doğru model oluşturmak; aile kurallarına kendimiz uyalım  İş-özel hayat dengesi; işi işte bırakmak  Tüketim alışkanlıklarını dengelemek

29 Çocuklarınız sizin çocuklarınız değil, Onlar kendi yolunu izleyen Hayat'ın oğulları ve kızları. Sizlerin aracılığınızla geldiler ama sizden gelmediler Ve sizinle birlikte olsalar da sizin değiller. Onlara sevginizi verebilirsiniz,düşüncelerinizi değil. Çünkü onların da kendi düşünceleri vardır. Bedenlerini tutabilirsiniz,ruhlarını değil. Çünkü ruhlar yarındadır,

30 Siz ise yarını düşlerinizde bile göremezsiniz. Siz onlar gibi olmaya çalışabilirsiniz ama sakın onları Kendiniz gibi olmaya zorlamayın. Çünkü hayat geriye dönmez,dünle bir alışverişi yoktur. Siz yaysınız,çocuklarınız ise sizden çok ilerilere atılmış oklar. Okçu,sonsuzluk yolundaki hedefi görür

31 Ve o yüce gücü ile yayı eğerek okun uzaklara uçmasını sağlar. Okçunun önünde kıvançla eğilin Çünkü okçu, uzaklara giden oku sevdiği kadar Başını dimdik tutarak kalan yayı da sever'. HALİL CİBRAN

32 Kaynak kitap:  “Çocuklar Nasıl Öğrenir?” Yazar: Dawna Markova ve Anne Powell, Kuraldışı Yayıncılık


"Etkili Anne/ Baba Olmak İstiyorum GALATASARAY İLK ÖĞRETİM OKULU ARALIK 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları