Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI MADEN YÜK. MÜH. SONER AKIN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI MADEN YÜK. MÜH. SONER AKIN."— Sunum transkripti:

1 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI MADEN YÜK. MÜH. SONER AKIN

2 SUNUMUN İÇERİĞİ  6331 Sayılı İSG Kanununa neden ihtiyaç duyuldu?  İşverenin yükümlülükleri ne zaman başlıyor?  İşverenin ve çalışanların sorumlulukları nelerdir?  6331 Sayılı İSG Kanunundaki yenilikler neler getiriyor?  6331 Sayılı İSG Kanunu neler içeriyor?

3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TBMM KABUL TARİHİ : 20.06.2012 R.G. YAYIM TARİHİ : 30.06.2012 R.GAZETE NO.: 28339 KANUN NUMARASI : 6331

4 BU KANUNA NEDEN İHTİYAÇ VARDI?  Avrupa Birliği’nin 89/391 Sayılı çerçeve direktifi  155 ve 161 Sayılı ILO Sözleşmeleri  4857 Sayılı İş Kanunu, tüm çalışanları kapsamına almaması  Bütün çalışanların İSG hizmeti almaya ihtiyacı olduğu  İSG’nin müstakil bir kanun olması gerekliliği

5 İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çeşitli Yönetmelikler Çıkarılacak YÖNETMELİKLER  Acil durumlar yönetmeliği  Risk analizleri yönetmeliği  İş ekipmanları yönetmeliği  Çalışma ortam ve şartlar  Gece çalışmaları yönetmeliği  İSG Kanunun uygulanmasına yönelik yaklaşık 40’a yakın yönetmelik çıkacaktır.  İş yeri bina ve eklentileri yönetmeliği  İş güvenliği hizmetlerinin alımı  Büyük kaza önleme politika belgesi  ………

6 Soru : Kanunun 6,7 ve 8 nci maddelerinde ne anlatılıyor? Cevap: İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları bulundurma zorunluluğu ile ilgili maddeler. SORUMLULUĞUMUZ NEZAMAN BAŞLIYOR? Cevap:  50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iki yıl sonra,( 30.06.2014)  50’den az çalışanı olan tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için bir yıl sonra,(30.06.2013)  50’den az çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için bir yıl sonra,(30.06.2013)  Diğer işyerleri için kanun yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, (01.01.2013) Soru : Ne zaman İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi bulundurmak zorunda kalacağım?

7 Ne zaman İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi bulundurmak zorunda kalacağım ? 6-7-8 Maddeler Yürürlüğe Girme Tarihleri MADDE 6-7-8 İŞYERİÖZEL 50 den AZ ÇALIŞAN AZ TEHLİKELİ 2 YIL SONRA 30.06.2014 TEHLİKELİ 1 YIL SONRA 30.06.2013 ÇOK TEHLİKELİ 1 YIL SONRA 30.06.2013 50 den FAZLA ÇALIŞAN 6 AY SONRA 01.01.2013 KAMU 2 YIL SONRA 30.06.2014

8 Örnek SGK Sicil No: 4 4312 0101 1114015 041 07 79 000 TEHLİKE SINIFIMI NASIL ÖĞRENECEĞİM? 43.12Şantiyenin hazırlanması 43.12.01 Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler) (madencilik için yapılanlar hariç) Çok Tehlikeli 43.12.02Maden sahalarının hazırlanması (tünel açma dahil, petrol ve gaz sahaları için olanlar hariç) Tehlikeli İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİ Mali Müşavir / Muhasebecinizden 6 Haneli NACE kodunuzu öğreniniz

9 Kadrolu olarak İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekimi bulundurabilir, İşveren bu niteliklere sahip ise görevi kendi üstlenebilir, Yetkilendirilmiş OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) nden bu hizmeti satın alabilir. Yapılması gereken tüm çalışmaları İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekimi yürütür. NE YAPMAM GEREKİYOR? İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekimi bulundurma yükümlülüğü başladı ise;

10 İSG UZMANI 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika. Az tehlikeli sınıfta çalışan başına ayda en az 10 dakika. Tehlikeli sınıfta çalışan başına ayda en az 15 dakika Çok tehlikeli sınıfta, çalışan başına ayda en az 20 dakika. AYDA KAÇ SAAT HİZMET ALMAM GEREKİYOR? İŞYERİ HEKİMİ Az tehlikeli sınıfta; ayda en az 10 saat, işçi başına yılda en az 20 dakika, Tehlikelisınıfta; ayda en az 15 saat işçi başına yılda en az 25 dakika, Çok tehlikeli sınıfta; ayda en az 20 saat, işçi başına yılda en az 30 dakika.

11 İDARİ PARA CEZALARI ÖRNEK 50 Kişi Çalışanı olan bir işyeri 10 ay boyunca İş güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmamış. CEZA (İş Güvenliği Uzmanı Bulundurmama) 5000 TL (1. ay) 5000 x10 ay = 50.000 TL (10 ay sonra) CEZA (İş Yeri Hekimi Bulundurmama) 5000 TL (1. ay) 5000 x10 ay = 50.000 TL (10 ay sonra) YÜKÜMLÜLÜKLERİMİ YERİNE GETİRMEZSEM NE OLUR?

12 BAŞKA SORUMLULUKLARIMIZ VARMI? Diğer maddeler yayım tarihinde veya 01.01.2013 de yürürlüğe girdi Soru : Ne gibi sorumluluklarım var? Cevap:  Risk analizlerinin yapılması  Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım planları  Tahliye planları  Çalışanların bilgilendirilmesi  Çalışanların eğitimi  Çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması  …….. Soru : Bu sorumluluklarım ne zaman başlar Cevap: İşveren hangi tehlike sınıfında olursa olsun 1 kişi bile çalıştırsa dahi diğer sorumluluklar 01.01.2013 de başladı.

13 NE YAPMAM GEREKİYOR Diğer yükümlülüklerdeki çalışmaları gerçekleştirmek. İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekimi bulundurma yükümlülüğü başlamadı ise: Nasıl ? Yetkilendirilmiş OSGB veya diğer birimlerden İSG Uzmanı ve İş Yeri Hekimi hizmeti satın alarak.

14 Zorunluluk yok işyerindeki yapılması gereken çalışmalar yapılıncaya kadar AYDA KAÇ SAAT HİZMET ALMAM GEREKİYOR? • Risk analizlerinin yapılması, • Acil Durum Planlarının hazırlanması, • İSG eğitimlerinin verilmesi, • Gerekli önlemlerin alınması • Prosedür ve talimatların hazırlanması • ……. HANGİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASI GEREKİYOR?

15 İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, Bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi, Kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır. RİSK ANALİZİ NEDİR ? NİYE YAPILIR ?

16 İDARİ PARA CEZALARI ÖRNEK  İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 3000 Türk Lirası,  Aykırılığın devam ettiği her ay için 4500 Türk Lirası,  Acil durum planları, yangınla mücadele, ilk yardım, acil/yakın tehlike halinde işyerinin tahliyesine aykırı hareket eden işverene, uyulmayan her bir yükümlülük için 1000 Türk Lirası,  Aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar, 1000 Türk Lirası,  İşyerinde genel iş sağlığı ve güvenliği sağlamayan, mesleki riskleri önlenmesi için koruyucu malzemeleri temin etmeyen, eğitim vermeyen, bilgilendirme yapmayan bu kapsamda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene her bir yükümlülük için ayrı ayrı 2000 Türk Lirası, 3 Ay boyunca hiçbir çalışma yapmayan bir işyeri için örnek ceza = en az 25 000 TL YÜKÜMLÜLÜKLERİMİ YERİNE GETİRMEZSEM NE OLUR?

17 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Tüm Çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamına Alındı  Kamu  Özel sektör  Çırak ve stajyerler  Tüm istihdam edilenler İstisnalar;  Ev hizmetleri  Bağımsız çalışanlar  Türk Silahlı Kuvvetleri  Kolluk kuvvetleri  Milli İstihbarat Teşkilatı  Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri

18 İşverenlerin Yükümlülükleri Daha Ayrıntılı Tanımlandı  İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür  Her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.  İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.  Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

19 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU  Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.  Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.  İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.  Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.  İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. İşverenlerin Yükümlülükleri Daha Ayrıntılı Tanımlandı

20 Çalışanların Yükümlülükleri Daha Ayrıntılı Tanımlandı  Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.  İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak, bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.  Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve korumak. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

21 Çalışanların Yükümlülükleri Daha Ayrıntılı Tanımlandı 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU  İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.  Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.  Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

22 Tüm İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Sağlandı  Bütün çalışanlar, sayı sınırlaması ve işyeri türüne bakılmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinden yararlanacaktır.  Kamu kurum ve kuruluşlarında da iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme zorunluluğu getirilmiştir.  Çok tehlikeli (A) sınıfı  Tehlikeli (B) sınıfı  Az tehlikeli (C) sınıfı 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

23 Tüm İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Sağlandı  Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir.  Bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir  Bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

24 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Tüm İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin Görevlendirilmesi Sağlandı Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanları; Kendi meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı işyeriyle sınırlı olmak üzere, Bütün tehlike sınıflarındaki işyerlerinde görevlendirilebilirler

25 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mikro İşletmelere İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Konusunda Destek Sağlayacak 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU  Kamu kurumları hariç ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan işyerlerinin, ekonomik sürdürülebilirliklerinin sağlanması amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde Bakanlıkça maddi destek sağlanacaktır

26 Çalışanların Tamamı Sağlık Gözetimine Tabi Tutulacaktır 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU  Çalışanların tamamının sağlık gözetimine tabi tutulmaları sağlanmış ve bu yükümlülüğün maliyetinin işverence karşılanması öngörülmüştür.  Ayrıca, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacaklardır.

27 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bildirimleri 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU  İşverenler, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde  Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde SGK’ya bildirilecektir.  İşveren tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydını tutmak, gerekli incelemeleri yaparak rapor hazırlamak ve son dakika önlenmiş olayların dahi değerlendirmesini yapmak ile yükümlüdür.

28 Tüm İşyerleri Acil Durumlara Karşı Hazırlanıyor 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU  İlkyardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden planlama ve hazırlık yapılması işyerlerinin yükümlülükleri arasındadır.  Hayati ve özel tehlike bulunan yerlere yeterli bilgi ve talimatı olmayan çalışanların girmemesi için de gerekli tedbirlerin alınması sağlanmış ve oluşabilecek kayıpların önüne geçilmiştir.

29 Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Bilgi ve Eğitim 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU  İşveren, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür.  Çalışanlar, işyerinde karşılaşabilecekleri her durum hakkında olduğu gibi, hak ve sorumlulukları ile ilgili de bilgilendirilecektir.  Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışacak olanların, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeleri şart olmuştur.

30 Çalışan Temsilcisi Kavramı 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU  İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir,  Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki,  Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç,  Beş yüz bir ile bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde dört,  Bin bir ile iki bin arasında çalışanı bulunan işyerlerinde beş,  İki bin bir ve üzeri çalışanı bulunan işyerlerinde altı…

31 Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Bulunduğu İşyerlerinde Oluşturulacak İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İle İlgili Düzenleme Yapılmıştır  Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması durumları özel olarak düzenlenmiştir 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

32 İşyerlerinin Toplu Halde Bulunduğu Yerlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinasyonunun Sağlanması Temin Edilmiştir 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU  Birden fazla işyerinin bulunduğu yerlerde her bir işyerinin kendi sağlık ve güvenliğini sağlamasının yanında bu işyerlerinin birbirlerini etkilemesi muhtemel unsurlara sahip olmaları ve bu konularda ortaklaşa hareket etmelerine olanak tanımak üzere iş sağlığı ve güvenliği yönünden koordinasyon sağlamaları zorunlu hale getirilmiştir

33 İşyerlerinde Hayati Tehlike Tespitinde İşyerini Kapatma Yerine İşin Durdurulması Hükmü Getirilmiştir 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU  Hayati tehlike tespitinde işyerlerinin bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması hükmü getirilmiş ve böylece işyerinin tamamen kapatılmasıyla yaşanabilecek mağduriyetler giderilmiştir.

34 Ulusal Yayın Zorunluluğu 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar; ayda en az altmış dakika iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorundadır.

35 ÖZET

36 TEŞEKKÜRLER


"6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI MADEN YÜK. MÜH. SONER AKIN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları