Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İpek Yolunda Türkler Ünitesi 7.ve 8. Kazanıma uygun olarak hazırlanmıştır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İpek Yolunda Türkler Ünitesi 7.ve 8. Kazanıma uygun olarak hazırlanmıştır."— Sunum transkripti:

1 İpek Yolunda Türkler Ünitesi 7.ve 8. Kazanıma uygun olarak hazırlanmıştır.

2 Türk kültürü eski bir geçmişe sahiptir. İlk Türk devleti olan Hunlardan günümüze kadar gelenekler, yaşanılan bölgeye, komşu ülkelere, ekonomik duruma ve dine göre bazı değişikliklere de uğramıştır. Türk Gelenekleri Gelenek ve görenekler niçin değişir?

3 Türk geleneklerinden olan düğünler ilk Türk Devletlerinden günümüze kadar gelmiş bazı değişiklikler olsa da değişmeyen ve günümüzde aynen uygulanan örneklerde mevcuttur. Türk Gelenekleri Günümüzde düğünler nasıl yapılmaktadır?

4 Kız İsteme Kız isteme: Her ne suretle olursa olsun, evlenecek erkek için bir kız istemek gerektiğinde, genellikle bugün de olduğu gibi kız evine dünürcü gönderilmektedir. Kız istemeye giden bu dünürcülere veya görücülere “sawçı” (sözcü-elçi) da denirdi. Sawçı : “Güveyler, kayınlar, dünürler arasında gelip giden, elçilik yapan kişidir. Çünkü sawçı onun sözünü buna, bunun sözünü ona anlatan kişidir. “ Kız isteme adetinde günümüzde hangi kelimeler aynen kullanılmaktadır? Günümüzde de “sawcı” var mı?“Sawcı” yerine hangi kelime kullanılıyor?

5

6

7 Söz kesimi Türklerde, çok değer verilen bir antlaşmadır. İlk Türk topluluklarında evlilik bununla başlar denilebilir. Türklerin eski geleneklerine göre söz kesim antlaşması at üzerinde yapılırdı: Kız ve oğlan tarafı at üzerine binmiş olarak karşılaşır ve böylece antlaşırlardı. Ayrıca İlk Türk devletlerinde de önemli antlaşmalar at üzerinde yapılırdı ki bu da bize Türklerin evlilik anlaşmasına verdiği önemi gösterir Söz Kesme Türkler söz kesimi ve önemli antlaşmalarını neden at üzerinde yapıyorlar? Günümüzde evlenmeden önce söz kesimi yapılıyor mu? Söz kesiminde günümüzde yukarıdaki bilgilerden farklı olarak neler yapılıyor?

8 Söz kesimini temsil eden bir resim. İki taraf anlaşmıştır

9 Günümüzdeki bir söz kesiminden görüntü

10 Nişan, “evlenme için bir vaat” ve aynı zamanda bir, “ön akid” dir. Kaynaklara göre nişan adetinin Orta Asya uluslarında çok eskiden beri olduğu anlaşılmaktadır. Dede Korkut hikâyelerinde de nişan yüzüğünün takıldığı belirtilerek, önemi vurgulanmıştır. Dede Korkut Hikâyelerinde nişan törenine “küçük düğün” de denilmiştir. Nişan Yukarıdaki bilgilerde görüldüğü üzere nişan ilk Türk toplumlarında düğünden önceki aşamalardan birisidir. Günümüz nişan törenlerinde olan ve yukarıdaki bilgiler arasında olmayan şeyler nelerdir?

11 • Türklerde babanın kızına çeyiz yapması bir yükümlülük olarak görülüyordu. İlk Türk topluluklarında, gelin giden kızın çeyizine, “sep” derlerdi. Kaşgarlı Mahmut’un verdiği bilgiye göre gelinin akrabaları çeyizi hazırlamak için aralarında yardımlaşmaktadırlar. Bugün Anadolu’da çeyiz, bir süs eşyası ve dürü olarak anlaşılır. Hâlbuki Dede Korkut Hikâyelerinde de belirtildiği gibi ilk Türk topluluklarında çeyiz, “hayvan sürüleri, yardımcı insanlar vs.”den oluşmaktaydı. Daha çok düğünlerde, gerek gelin ve gerekse güveyi, hısımlarına armağanlar gönderme adeti, bugün yurdumuzun çok yerinde, gelinle damadın karşılıklı olarak birbirlerinin hısım ve akrabalarına giyecek göndermesi şeklinde yaşamaktadır. Çeyiz Çeyiz eşyaları aynı mıdır? Günümüzde çeyiz hazırlanırken yardımlaşma olmakta mıdır?

12 Hacivat İle Karagöz:Büyük evlenme oyununda çeyiz takımları

13 Dede Korkut Hikâyelerinde nişan toyuna “küçük düğün”, evlenme toyuna ise “ ulu düğün” denmiştir. Aynı zamanda büyük düğüne “ağır düğün” denirdi. Düğüne bugün de olduğu gibi, düğün (tüğün) deniliyordu. Türklerde eskiden de günümüz adetlerine benzer güzel adetler ve sosyal dayanışma örnekleri görülmektedir. Düğün Toy ne anlama gelmektedir?

14 Düğünlerde eğlenceler olur ve yemekler yenirdi

15 Düğünü başlatmak, kız evinin hakkı idi. Düğün kız evinde başlar erkek evinde biterdi. “Toy veya düğün bayrağı” da bütün Türklerde görülen yaygın bir gelenektir. Düğün Günümüzde düğüne davetler nasıl olmaktadır ve ne ad verilmektedir? Davetlere ve düğüne çağırma işine de bugün Türkiye’nin birçok yerinde söylendiği gibi “okumak” denilmekte idi. “Okumak” kelimesi genel olarak her türlü “Çağırma” anlamını da ifade ediyordu.

16

17 “ Kök Türkler düğün için “törün” sözünü kullanmışlardı. Toylarda Türkler yarışlar düzenleyerek, güreşler yaparak, kopuz( günümüzde kullanılan bağlamanın benzeri) eşliğinde türküler söyleyerek eğlenirlerdi. Düğün Günümüz düğününde aynı etkinlikler var mıdır?Farklı olarak neler yapılmaktadır?

18 Düğünlerde kullanılan bazı müzik aletleri

19

20 Günümüzde en çok hangi müzik aletleri kullanılmaktadır?

21 Düğün oyunlarından bir temsili resim

22 Gelin alma: Gelin evden ayrılırken, “baba ocağına ve ateşine saygı gösterir. 7 atadan izin istenir; Müslüman Türklerde ise 7 evliyadan izin istenir ve dua edilirdi. Önceden Türklerde gelinin, babası evinden alınarak, kocasının evine götürülüşü esnasında üzerine “didek” denilen bir örtü (duvak) örtülüyordu. Düğün Günümüzde aynı uygulamalar devam etmekte midir?

23

24

25 Saçı: Orta Asya ilk Türk topluluklarında, gelinin atının, yele ve kuyruğuna kımız saçarlarmış”. İslamiyet’ten sonraki, ikinci gelişme de, “un serpme” yaygınlaşmıştır. “Para, çörek, şeker” ise daha geç çağlarda ortaya çıkmıştır. Anadolu’da saçı sırasında dua da edilirdi. Düğün Saçı niçin yapılmış olabilir? Saçıda kullanılan malzemelerdeki değişimin sebebi nedir?

26 Yorumsuz !


"İpek Yolunda Türkler Ünitesi 7.ve 8. Kazanıma uygun olarak hazırlanmıştır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları