Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEMUR ROTASYONU Memur ilk olarak batıda bir ile atanacak. Burada en az 3 yıl görev yaptıktan sonra mecburi hizmet için Doğu ve Güneydoğu'ya gidecek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEMUR ROTASYONU Memur ilk olarak batıda bir ile atanacak. Burada en az 3 yıl görev yaptıktan sonra mecburi hizmet için Doğu ve Güneydoğu'ya gidecek."— Sunum transkripti:

1 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’nu HAKKINDA YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN YENİLİKLER

2 MEMUR ROTASYONU Memur ilk olarak batıda bir ile atanacak. Burada en az 3 yıl görev yaptıktan sonra mecburi hizmet için Doğu ve Güneydoğu'ya gidecek. Mevcut durumda çoğunlukla işe yeni başlayan memur, Güneydoğu ve Doğu başta olmak üzere sosyoekonomik açıdan daha az gelişmiş illerde görevlendiriliyor. Bu durum, o bölgelerdeki kamu hizmetinin niteliksiz olmasına yol açıyor. 657 sayılı yasada yapılacak değişiklikle ilgili maddede 'İlk defa hizmete alınan personel sosyoekonomik açıdan gelişmiş bölgelerde en az 3 yıl görev yaptıktan sonra diğer bölgelere atanmaları sağlanacak.

3 Bütün memurlar için kanuna girmesinin idarenin elini güçlendirmeye dönük bir girişim olduğun ifade deilmektedir. Bir başka görüşe göre ise; 2,5 milyon memurun tamamının yer değiştirmesinden çok ihtiyaç duyulan personelin tayininin yapılması hedefleniyor.

4 MEMURİYETTEN ATMA İki defa üst üste para cezasına çarptırılan memurların görevden alınması yerine bu sayının bire indirilmesi gündeme gelebilecek. Hazırlanan bir başka tasarıyla da memuriyetten atılma bir kademe zorlaştırılıyor. Tasarı, 657 sayılı kanunun 129′uncu maddesinde yer alan “memurluktan çıkarma cezası” ifadesinin “kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezası” olarak değiştirilmesini öngörüyor. Buna düzenlemeyle savunma hakkının kapsamı genişliyor. Memura, atılma öncesi kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesinin önünü açıyor.

5 MEMURİYET STATÜSÜ Yapılması planlanan en önemli değişiklik, kamuya farklı adlar altında memur alımının önüne geçmek için bu statülerin teke indirilmesi. Zira kamudaki memurlar; çeşitli kanunlar çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personel, geçici personel gibi değişik isimler altında çalıştırılıyor. Yapılacak düzenlemeyle bu çok çeşitli tanımlamalara son verilerek tek bir memur statüsü benimsenecek.

6 MEMUR ÜCRETLERİ Mevcut sistemde en çok şikayet edilen konuların başında ücretler geliyor. Kamu görevlilerine 50’nin üzerinde ödeme yapılıyor. Bu ödemeler, 10’a düşürülecek. Memurların aldığı maaş, temel ücret, temel görev ücreti, hizmet farkı, ek ödenek, performans ödemesi, ders ücreti ve vekalet ücreti gibi belli başlı 10 kalem halinde belirlenecek. Mevcut maaşlarda düşüş olmayacak.

7 TEK ÇATI SİSTEMİ Mevcut sistemde, kamu görevlilerinin hakları ve sorumlulukları, 657 sayılı  Devlet Memurları Kanunu, Hakim Savcılar Kanunu, YÖK Personel Kanunu, TSK Personel Kanunu ve KİT Personel Kanunu olmak üzere 5 ayrı kanun ile düzenleniyor. Yeni taslak ile devlet personel rejimi, tek çatı altında toplanıyor. TSK personeli de KİT personeli de aynı rejime tabi olacak.

8 PERFORMANS DENETİMİ   Memurların performansa göre ücret alması da düşünülmektedir. Ancak performansta hangi kriterlerin esas alınacağının tespitinin zor olması ve bu sistemin de başka problemlere yol açabileceği öngörülmektedir.Ayrıca performans sistemi, yeni devlet memurları kanununda ön plana çıkarılıyor. Buna göre, performans, özlük haklarının belirlenmesinde, yükselmede daha etkili olacak.

9 İMAM VE MÜEZZİNLERE FAZLA MESAİ ÜCRETİ
İmam ve müezzinlere dini bayramlarda fazla mesai ücreti verilmesi de düzenlemeler arasında yer alıyor. İmam-hatip ve müezzin-kayyımlara, dinî bayram günlerinde fiilen çalıştıkları hergün fazla çalışma ücreti verilecek.

10 YILLIK İZİN Halen hizmet süresi 10 yılın altında olan memurlar yılda 20 gün, 10 yıldan uzun süredir kamuda görev yapan memurlar ise yılda 30 gün ücretli izin kullanıyor.

11 Ancak bu 20 ve 30 güne iş günlerinin yanı sıra zaten hak edilmiş olan cumartesi ve pazardan oluşan haftalık tatil günleri de dahil edildiği için, memur aslında 22 iş günü izin kullanmış oluyor. Yeni düzenlemeyle yıllık izin hakkı "iş günü" üzerinden hesaplanacak. Dolayısıyla 10 yılını henüz doldurmamış bir memur 20 iş günü olan izin hakkını kullanmak istediğinde, 7 günlük her bir hafta 5 gün sayılacak. Böylece bu memurlar toplamda 20 yerine tam 28 gün tatil yapmış olacak. Aynı şekilde 30 iş günü izne hak kazanan memurlar da 30 iş gününü ancak 6 haftada dolduracakları için toplamda 42 gün tatil yapabilecekler. Devlet memurlarına ilave yıllık izin hakkı getiren taslak düzenlemede açıktan vekil olarak görev yapan devlet memurlarına da 28 günlük izin öngörülmektedir

12 ADAY MEMURLUK   Taslakta, aday memurluk süresi 1 yıl ile sınırlandırılıyor ve aday memurluk süresinin şartları ağırlaştırılıyor. Aday memurluk süresi sonunda başarılı olamayanların ise asaleten atamalara yapılmayacak. Aday memurlardan, adaylık süresi içinde Devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren bir fiil işlemiş olanlar hariç olmak üzere disiplin cezası almış olanların adaylıklarına son verilerek memurlukla ilişkilerinin kesilmesinin önlenmesi

13 YİYECEK YARDIMI Sözleşmeli personele yiyecek yardımı yapılacak. Bu maddeden yaklaşık 170bin sözleşmeli memur faydalanacak.

14 EMEKLİ PRİMİ Bir diğer madde ise emekli olacak memurları ilgilendiriyor. Emeklilere ödenen tazminat gösterge rakamı artırılacak. Böylece emekli olurken verilen tazminat artacak.

15 AİLE ÖDENEĞİ Burs alan veya devletçe tarafından okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilecek.

16 SEYYAR GÖREV TAZMİNATI
Memurların bölge sınırı esas alınarak yapılan seyyar görev tazminatı ödemelerinde il sınırı esas alınacak.

17 KONUTLAR Kurum ve kuruluşların belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan konutlarının hizmet tahsisli konut kapsamına alınarak bu konutlardan kira bedeli alınmaması sağlanacak.

18 KİT’lerde KIDEM ÜCRETİ
KİT'lerde kıdem ücretinin hesabının ay hesabı üzerinden yapılması sağlanacak. Yürürlükte olan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde “Sözleşmeli personelden bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi toplamı yıl olanlara temel ücretlerinin % 2’si, yıl arasında olanlara % 3’ü, yıl olanlara % 4’ü ve 21 yıl ve daha fazla olanlara % 5’i oranında kıdem ücreti verilir.” denilmektedir.

19 İTFAİYECİ ve ENFORMASYON MEMURU
İtfaiyeci kadroları genel idare hizmetleri olarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndaki ‘enformasyon memuru’ kadro unvanı ise ‘turizm araştırmacısı’ olarak değiştirilecek.

20   İLKSAN ÜYELİĞİ İLKSAN nedir? İlksan 1943 yılında 4357 sayılı Kanun ile sağlık ve sosyal yardımla ilgili meselelerde öğretmenleri birbirlerine yardım edici duruma getirmek amacıyla kurulmuştur.Açılımı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı. İLKSAN üyeliği tüm Milli Eğitim Bakanlığı çalışanları açısından isteğe bağlı hale getirilecek.

21 EK ÖDEME Sözleşmeli personel dahil olmak üzere Sağlık Bakanlığı 112 Acil sağlıkhizmetlerinde görev yapan sağlık hizmeti personelinin ek ödeme oranı artırılacak. Yataklı tedavi kurumlarında normal mesai saatleri dışında nöbet tutan sağlık personeline verilen nöbet ücretinin dini bayram günlerinde yüzde 20 artırımlı ödenmesi sağlanacak. Yeni düzenleme ile ek ödemenin tabip dışı personele herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın her ay aylıklarıyla birlikte ödenmesi mümkün olacak.

22 TRT PERSONELİ TRT'nin verici istasyonları ve haber müdürlüklerinde bilfiil çalışan personele koruyucu gıda yardımı verilecek. Yayında ve verici istasyonlarında çalışan personele ise giyim yardımı yapılacak.

23 PTT DAĞITICILARI PTT'de görev yapan dağıtıcılardan aynı zamanda araç kullanarak dağıtım yapanlara aylık ilave 20 lira ödenecek.

24 TAPU KADASTRO PERSONELİ
Tapu ve kadastro kadrolarında ve sözleşmeli personel pozisyonlarında bulunanlardan kadastro hizmetlerinde görevlendirilen ve arazide fiilen çalışanlara kadastro tazminatı ödenecek.

25 DEVLET DEMİR YOLU PERSONELİ
Devlet Demiryolları personeline ve yakınlarına demiryollarında yılda iki kezücretsiz seyahat hakkı tanınacak.

26 DEVLET SANATÇILARI Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi'nde çalışan sözleşmeli personele fazla çalışma ücreti verilecek.

27 YANGIN HİZMETİ Orman yangınları ile bilfiil mücadele edenlere koruyucu giyim ve donanımmalzemesi sağlanacak; yangınlarda hava vasıtalarında fiilen görev yapanlara yangın tazminatı verilecek. Normal çalışma saatleri dışında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenlere döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere fazla çalışma ücreti ödenecek.

28 FURKAN KORKMAZ


"MEMUR ROTASYONU Memur ilk olarak batıda bir ile atanacak. Burada en az 3 yıl görev yaptıktan sonra mecburi hizmet için Doğu ve Güneydoğu'ya gidecek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları