Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞİDDET MAĞDURU İLE GÖRÜŞME Bircan Şimşek- Süheyla Ünal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞİDDET MAĞDURU İLE GÖRÜŞME Bircan Şimşek- Süheyla Ünal."— Sunum transkripti:

1 ŞİDDET MAĞDURU İLE GÖRÜŞME Bircan Şimşek- Süheyla Ünal

2 İyi günde

3 Kötü günde

4 Temel güdüler • Eros-Yaşam içgüdüsü • Yaşamın devamı • Neslin devamı • Sosyalleşme • Meydan okuma, macera • Tanatos-Ölüm içgüdüsü • Güvenlik ve rahatlık • Saldırı-Varlığın genişletilmesi

5 Temel ihtiyaçlar • İlişkide olma • Güven içinde olma • Dokunulma, sarılma • Ait olma, diğerleriyle “bir” olma • Farklı ve biricik olma • Bakılma, sevilme • Değerli olma • Tanınma, saygı görme • Yaşamda, ilişkilerinde güçlü olma • Kendini gerçekleştirme

6 Yaşamını sürdürme Sevgi/ait olma Güç ÖzgürlükEğlence William Glasser’s Five Basic Needs

7 • Başkalarından zarar görme • Sevdiklerini kaybetme • Sahip olduklarını kaybetme • Sağlığını, yaşamını kaybetme • Başarısızlık • Güç ve kontrol kaybı • Özgürlüğünü, avantajlarını kaybetme • Yanlış yaparken yakalanma • Reddedilme • Kaba davranılma Temel korkular

8 Etkinlik, güç ------- yıkıcılık, saldırganlık • Yaşamımızı sürdürmek, dünya ile başa çıkmak için yeterli olmamız gerekir • Tüm davranışlarımız “güç”e dayanır – Kendi yaşamımızı kontrol etme – Başkalarının yaşamını kontrol etme Güç ve kontrol

9 Güçlerin dengesi • Etkinlik, güç ------- yıkıcılık, saldırganlık • Edilgenlik, bağımlılık- ----işbirliği, birliktelik

10 Şiddet • Diğer bir insanı ya da insanlarda korku, güvensizlik ve kendi kaderini kontrol edememe duygusu uyandıran herhangi bir eylem – Fiziksel – Sosyal-duygusal – Ekonomik – İhmal ve istismar – Cinsel

11 Ev • “Erkek için en güvenli yer evi iken, kadın için ev en az güvenli yer olabilir “ Edwards SM

12 Şiddet eylemleri • Sözel ya da fiziksel zor ya da baskı uygulama • Hak ve özgürlüklerini kısıtlama • Kendisinin bir uzantısı olarak görme • Kendisinden farklı tutup, aşağılama • Koşulsuz itaat isteme • Paraya, yiyeceğe, çalışmaya bağlama • Arkadaşlarını, telefonlarını, gezmelerini kontrol etme

13 Şiddet eylemleri • Giyimini, görünümünü, hareketlerini kontrol etme • Duygusal ve cinsel aşağılama • Sekse zorlama (taciz, tecavüz, ensest vs) • Düşüğe zorlama, doğuma zorlama • Hamileliği sırasında saldırıda bulunma • İhmal etme, yoksun bırakma

14 Şiddet eylemleri • Eşyalarına, hayvanlarına zarar verme • Öldürme • İntihara yönlendirme • Pornografi ve fuhuşa zorlama • Savaşta ırza geçme • …………………………………

15 Gerilim Özür ve barışma Şiddet Güç/Kontrol döngüsü

16 • Barışma kısa sürer, kısır döngü kaldığı yerden devam eder

17 Şiddetin boyutları • Şiddet uygulayanların kendileri de görmüş olmaları büyük oranda bulunmuş • Yaşam boyu şiddete maruz kalmamış kişiler bir araştırmaya göre %17 • Kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır

18 Erkek- Şiddete başvurma • Erkek kimliğinin sosyal yapılanması • Gücün önemi • Babaerkil ideolojiler • Ego desteği olarak şiddete başvurma • Patolojik kişilikler • Alkol ve madde • Düşük gelir

19 Kadın-Şiddete maruziyet • Kendilik saygısı düşüklüğü • Edilgin başa çıkma mekanizmaları • Eşe aşırı bağımlılık • Anksiyete, depresyon • Sosyal izolasyon • İçselleştirilmiş suçlama • Yakınmacı davranış • Ambivalan sadakat • Çarpıtılmış atıflar • Stresle ilişkili hastalıklar

20 Çocuklara yansıma • Şiddete tanık olmanın travmasını yaşarlar • Kişilerarası çatışmaların çözümünde şiddeti ve pasiviteyi öğrenir • Çevreden izole olur

21 Şiddet görenlerin psikolojik durumu • Güven sorunu, zor güvenmek • Şiddet uygulayanı çağrıştıran tavır ve davranışlar gördüklerinde ketlenmek • Posttravmatik stres bozuklukları – saldırganlıkta artış, edilgenlik, çekilme, somatik belirtiler, uyku ve yeme bozuklukları, bunaltı, özkıyım eğilimi, başkaları tarafında çabucak kızdırılabilir olmak, aşırı alınganlık • Çocuklarda okul başarısının düşük olması, öfke kontrolünün yetersiz olması, başkalarına şiddet uygulama eğilimi

22 Sığınma evlerinde kalan kadınların polisle ilgili yakınmaları • TÜBİTAK destekli Süleyman Demirel Üniversitesinin 21 ilde yaptığı araştırmada; – Kayıt altına almama eğilimi (başvuruların resmileştirilmemesi, kayıtların geciktirilmesi) – Başvuru konusu olan şiddetle ilgili ‘aile içi durum’ algısının olup şiddeti uygulayanı çağırıp barıştırma çabaları (yasal sürecin gecikmesi, mağdurun boyun eğmesi, çaresizlik algısını beslemesi), şiddeti uygulayanın bunu istismar etmesi – Başvuran kişiye ait bilgileri (nerede kaldığı, ne ifade verdiği gibi) başkalarına vermesi, gizliliğin ihlali

23 Gereklilikler • Mevzuatın, izlenecek yolun iyi bilinmesi (4320 sayılı yasa vs) • Sağlanabilecek sosyal destek ağları konusunda bilgi sahibi olunması • Görüşmenin kayda alınması • Süreçle ilgili kayıtların tam ve zamanında yapılması (rapor, tutanak vs) • Mağdurların istediği belgelerin tam ve zamanında verilmesi

24 Gereklilikler • Doktor raporu vs. gibi süreçlerin işlemesinin ihmal edilmemesi • Tedavi için (ruhsal ve fiziksel) girişimlerin hemen başlatılması • Sürecin hızlı işletilmesi • Güvenli bir görüşme ortamı sağlanması

25 Güvenli bir görüşme ortamı sağlanması • Mağduru saldırgandan ayırarak görüşme • Çok büyük, çok küçük oda olmaması • Görülebilecek yerlerde şiddetle ilgili fotoğraflar olmaması • Mağdurun kapıya yakın oturtulması • Fiziksel temastan kaçınılması • Uygun mesafe konulması • İlk ifadede olabildiğince kadın polis bulundurulması

26 Bireysel gereklilikler • Önyargılarınız ve yanlılıklarınızın farkında olun • Geçmiş deneyimlerinizin ilişkilerinizi nasıl etkilediğinin farkında olun • Gücünüzü nasıl kullandığınızın farkında olun • Öfkeniz hakkında farkındalık geliştirin • Çalışma yaşamınızı etkileyen çatışmalı değerlerin farkında olun • İçinde yaşadığınız kültürün etkilerinin farkında olun

27 Bireysel gereklilikler • Sakin olunuz • Öfke kontrolü eğitimleri alınız • Şiddetin neden ve sonuçları ile ilgili bilgi sahibi olunuz • İşinizle ilgili rollerinizin sınırları içinde davranınız • Kendinizi görüşmeye hazırlayınız

28 Görüşmeye hazırlanma • Kendi geçmişinizden başa çıkma becerileri yüksek rol modelleri seçiniz • Bireysel geçmişinizden başa çıktığınız olay ve durumları anımsayınız • Bireysel ve aile aktarımlarınızdan şu ana taşıdıklarınızı bulunuz • Şimdi ve burada olunuz. Çözüm şimdi ve burada bulunur • Rollerinizi birbirine karıştırmayınız.Karşılaştığınız öykünün mesleki rolünüzle ilgili olduğunu bilerek öykünün karakterlerinden biri haline gelmeyiniz

29 Mağdura yaklaşım • Şiddet görene acıma, merhametle ya da suçlayıcı yaklaşmamak • Umut aşılamak, çaresizlikten çıkmasına yardımcı olmak, çözüm seçenekleri hakkında bilgilendirmek • Anlamak isteğiyle dinlemek

30 Görüşmeye başlarken • Kendini tanıtmak • “Siz” diye hitap etmek, “sen” demek istiyorsanız ya da ismiyle hitap edecekseniz izin istemek • Mağdurun ifade verebilecek durumda olup olmadığına dikkat etmek • Mağdurun ağlamasına, sarsılmasına, öfkeli olmasına izin vermek • Su ya da mendil vermek

31 Anlamak, anlaşılmak • Dikkatle dinlediğini hissettirmek – Göz göze iletişim kurmak, konuşan kişiye bakmak – Başka şeylerle oyalanmamak – Sorunun yanıtının bitmesini beklemek, acele etmemek – Mağdurun söylediklerini anladığı şekilde tekrarlayıp, “bunu mu söylemek istedin?” diyerek doğru anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol etmek • Polisin söylediklerini doğru anlamama olasılığı yüksek olduğu için sizin söylediklerinizden mağdurun ne anladığını uygun şekilde kontrol etmek

32 Soru sormak • Soruları yansız, yüksüz yargısız bir şekilde sormak • Açıklayıcı, açık uçlu sorular sormak • Gereksiz sorulardan kaçınmak • Soruların biçim ve içeriklerinin olayı tekrar yaşatıcı olmamasına dikkat etmek • Uygun ifadelerle şu anın başka bir an olduğu, şiddetin şu an sürmediği duygusunu vermek

33 Görüşme sırasında • Bireysel ve yasal sınırlarını bilmek, bireysel ve yasal olarak yerine getiremeyeceği sözler vermemek • Kurum içi sorunları mağdura yansıtmamak • Odada uzun süre yalnız bırakmamak • Mağdurun görüşmeye ara verme isteğini olumlu karşılamak • Bilgiyi mağduru incitmeden almak

34 Görüşme sırasında • Acele etmemek • Yeterince zaman ayırmak • Bir an önce sonuca gelmeye çalışmamak • Mağdurun olayı kendi anlatım tarzıyla tarif etmesine izin vermek • Destekleyici davranmak • Sözünü kesmeden dinlemek

35 Saldırının öyküsü • Mağdurla saldırgan arasındaki ilişkinin niteliğini belirlemek • Olay hakkında bilgi alınabilecek kişileri, tanıkları saptamak • Daha önce de şiddete maruz kalıp kalmadığını sormak (İlk şiddet olayı, son olayı ve en kötüsü) • Mağdura görünmeyen yerlerindeki dayak izlerini sormak

36 İkinci travma • Utanabileceği bilgileri başkalarıyla paylaşmayacağı konusunda güvence vermek • Görüşmede tavırlarıyla, sorularıyla ve yorumlarıyla ikinci bir travmaya yol açmamak • Baskıcı, aşağılayıcı, yargılayıcı davranmamak • Mağdurun korkmasına ya da kendisini suçlu hissetmesine, şüphe duyulmasına yol açacak davranışlarda bulunmamak

37 İkincil travma • “Sen ne yaptın ki bu davranışla karşılaştın?” gibi sorular sormamak • Olayın nasıl geliştiği konusunda yorum yapmaktan kaçınmak • Etiketlememek • Mağdurun ilgi ve korunma gereksinimini kötüye kullanmamak

38 Çözüme yaklaşırken • Kimlerden ne tür destekler alabileceğini sormak • Mağduru sakinleştirmek, ondan sonra seçenekleri sunmak • Barışmaları için çaba göstermemek • Mağdurun o durumda ne yapması gerektiği konusunda kendi fikrini söylememek • Mağdurun kararına saygılı kalmak

39 Sonlandırırken • Aldığı ifadeyi mağdura okumak • Görüşmeyi mağdurun kendisini rahat ve güvende hissetmesini sağlayacak tarzda bitirmek • Savunmasız ve kendini koruyamaz durumda iken şiddet uygulayana teslim etmemek • Mağdurun ve çocukların güvenliğini sağlamak

40 Kayıtlar • Kayıtları uygun şekilde tutmak • Kayıtların gizliliğini sağlamak

41 Saldırganla görüşme • Suçlayıcı ifadelerde bulunmamak • Anlamaya yönelik, yansız, yüksüz, yargısız sorular sormak • Birbirine zıt ifadeleri konusunda yüzleştirmek • Açık uçlu sorularla olayı anlatmasına izin vermek • Şiddetin ciddiyetini küçümseyen ifadeler kullanmamak

42 Saldırganla görüşme • Öfke, kaygı, engellenmişlik duyguları içinde olabileceği, ancak bunun şiddete başvurmasına neden olacak bir gerekçe olmadığını belirtmek • Saldırganın şiddeti açıklaması sırasında sempati ya da öfke göstermemek

43 Çocukla görüşme • Anne babasının yanında olmaksızın görüşmek • Çocuğun kendisini güvende hissedeceği bir ortam hazırlamak • Çocuğun ifadesi alınırken bir psikolog bulundurmak • Yaşını dikkate almak • Çocuğun düzeyine inebilmek (hem fiziksel olarak diz çökerek vs, hem de ifadelerle)

44 Çocukla görüşme • Sorgulama olmadığını hissettirmek – “… anlayabilmek için yardımına ihtiyacım var” • Sadece ona yardım etmek istediği, neler olduğu konusunda anlattıklarıyla ilgili yanlış bir şey yapılmayacağı konusunda güvence vermek

45 Çocukla görüşme • Çocuğun kendisini tehdit altında hissetmesine yol açacak tarzda sorular sormamak • Otoriter davranmamak • Esnek tutumu ifade etmek – “Bilmiyorum/Hatırlamıyorum” diyebilirsin – “Yanlış bir şey söylersem lütfen beni düzelt” – “Anlamadığın şeyi tekrar açıklamamı iste”

46 Çocukla görüşme • Kısa cümleler kullanmak • Bir cümlede tek bir soru sormak • Kişileri isimlerini kullanmak (Ahmet, Ayşe..) • Basit kavramlar kullanmak (kim, ne, nerede … ne zaman, kaç kez, hangi renk, ne kadar..)

47 Çocukla görüşme • Soruların yanıtlarına yorum yapmamak, yanıtları tahmin etmeme • Açıklamalarına kuşku, acıma, şaşkınlık göstermeme • Bazı yanıtları destekleyerek pekiştirmemek (baş sallama vs) • Olumsuz/çifte olumsuz cümle kalıbı kullanmamak – “öyle yapmadı mı?” “acımadı değil mi?”

48 Çocukla görüşme • Çocuğun bu olanlardan kendisini sorumlu tutabileceğini, suçluluk hissedebileceğini dikkate almak • “Olanlarda senin bir suçun yok”

49 Çocukla görüşme • Çocukta darptan çok, son dönemlerde davranış değişiklikleri olup olmadığını soruşturmak • İstismarı saptanan çocuğu güvenli bir yere göndermek • Çocuğun ifadesini tekrar, tekrar almamak

50 Mental retarde çocukla görüşme • “Mental retarde bireyden bilgi alamam” düşüncesi taşımamak • “Niçin”, “nasıl”, “eğer” gibi sorulardan kaçınmak • Olabildiğince somut ifadeler kullanmak • Evet/Hayır formatında soru sormak • Hatırladığı her şeyi anlatmasını istemek • Günlük rutinini anlattırarak, olayın ne zaman nerede olduğunu hatırlamasını, anlatmasını kolaylaştırmak

51 YA SİZ?

52 Mağdurlarla çalışmak • Travma mağduru olmak kadar, travmaya tanık olmak, travmaya uğrayanlarla çalışmak da ikincil travmaya neden olur (birikici etki) • Mağdurlarla çalışmanın bedeli – Tanık/Vekil travmatizasyonu – İkincil travma – Empati yorgunluğu – Tükenme

53 Tanık travmatizasyonu • Travmatik materyale maruz kalmaktan dolayı giderek kendisine, insanlara, dünyaya, geleceğe bakış açısında zararlı değişim olması

54 İkincil travmayı arttıran etkenler • Empati/Sempati • Çözülmemiş travmaya sahip olmak • İzole olmak • Onarılacak yeterli zamanı olmamak • Destek yokluğu • Deneyimsizlik

55 İkincil travma belirtileri • Enerji azlığı, tükenme • Motivasyonda, etkinlikte azalma • Bağlantı kuramama • Küntleşme, empati kuramama • Çaresizlik, umutsuzluk • Alaycılık, dalga geçicilik • Öfke, sinirlilik, tahammülsüzlük • Uyku bozuklukları, gece kabusları

56 Bedelleri • İş başarısında düşme • Hata yapmada artış • Çalışma ortamında moral azlığı (tükenme bulaşıcıdır) • İş ilişkilerinde bozulma • Özel yaşamda sorunlar • Madde kullanımına eğilim • Sağlık sorunları

57 Kendimizi korumak • İyilik halini, dayanıklılığı, sorun çözme becerilerini geliştirmek • Ruhsal dengeyi korumak • Sınırlarımızı bilmek ve korumak • İnsanlarla ve doğayla bağlantı içinde olmak • Sosyal etkinlik gerçekleştirmek • Uğraşları, ilgileri olmak

58 Kendimizi korumak • Sosyal bağları geliştirmek • Daha deneyimli arkadaşlara danışmak • Hizmet içi eğitimlerden yararlanmak, meslekle ilgili bilgi ve beceriyi arttırmak • Planlı davranmak

59 Kendimizi korumak • Duygu yüklerimiz boşaltıcı molalar vermek (telefon, internetten uzak) • Enerji arttırıcı etkinliklerde bulunmak • Yaşamınızda küçük farklılıklar oluşturmak • En az iki haftalık tatiller yapmak • Beslenme, uyku ve eksersizle bedeni korumak • Evle iş arasındaki sınırı çizmek, eve iş götürmemek

60


"ŞİDDET MAĞDURU İLE GÖRÜŞME Bircan Şimşek- Süheyla Ünal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları