Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Eşya üreticileri ve REACH İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Eşya üreticileri ve REACH İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası."— Sunum transkripti:

1 Eşya üreticileri ve REACH İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası

2 REACH Tüzüğü

3 REACH ve yükümlülükler  AB pazarına sunulan ürüne göre değişir: ? MaddeMüstahzar (Karışım) Eşya

4 Eşya mı, değil mi? (REACH Madde 3.3):  Eşya (REACH Madde 3.3): Üretimi sırasında işlevini kimyasal bileşiminden daha fazla belirleyen özel bir şekil, yüzey ya da tasarım verilmiş bir cisim.  Örnek: Mobilya, giysi, kitap, oyuncak, elektronik aletler, kağıt, plastik gereçler, otomobil ve parçaları v.s.

5  AKA tarafından hazırlanan Eşya Rehberi (Bölüm 3) Eşya mı, değil mi?

6 Ara durumlar  Müstahzar mı? Eşya mı?  Karar vermesi zor olan durumlar

7 Soru: Ürünlerin ambalaj malzemeleri(karton, plastik) ve silika jel REACH kapsamında mı?? NOT: Silika jel ambalaj içinde nem tutucu olarak kullanılır

8 Alüminyum Ürünleri Madde (metal) Alümina Al 2 O 3 Alüminyum elektroliz ekstraksiyon Müstahzarlar Alüminyum alaşımı alaşım elemanlarının eklenmesi Ekstrüzyon külçeleri Haddeleme külçeleri Külçelere döküm Kalıplara döküm ekstrüzyonHaddeleme ve sonraki işlemler Eşy a Levha (bobinler) Ekstrüzyon profili Alüminyum alaşımı dökme Nihai Alüminyum Ürünü Kesme, biçimlendirme, kaplama Öğütme, delme, yüzey işlemleri Cevher (boksit) Doğal Hammadde Ürününüz nerede yer alıyor? Cevherden nihai alüminyum eşyaya genel geçiş noktası örneği.

9 Entegre Ka ğ ıt Yapımı Son ka ğ ıt ürünü bir eşyadır Muamele edilmiş ka ğ ıt bir eşyadır Ka ğ ıt bir eşyadır Oluşturma, susuzlaştırma, kurutma Hamur bir müstahzardır hamurlaştırmaHamur hazırlama Selüloz bir maddedir (kayıt yok) Potansiyel madde / müstahzar girişi dönüşüm muamele doğrama Talaş A ğ aç ( do ğ al hammadde )

10 Soru 12 Ambalaj kağıdı üretmekteyiz. %100 atık kağıt kullanmaktayız. Kağıt üretimi sırasında nişasta, polimer, stiren esaslı kopolimer gibi kimyasallar kullanıyoruz. Ürünlerimiz; saman fluiting, fluiting(oluklu kağıt), testliner, beyaz testliner. Yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimize satmaktayız. Bu durumda REACH bakımından bize düşen herhangi bir sorumluluk var mıdır? Soru 15 Ambalaj üretimi yapmaktayız, REACH yükümlülüklerimiz nelerdir?

11 Plastik ürünler  Polimer işleme endüstrisi Ham petrol Etilen PE Peletleri PE Folyo PE Ambalaj Rafineri Polimerizasyon Katkı maddelerinin Eklenmesi Film üfleme Kesme, yapı ş tırma v.b. Do ğ al hammadde Madde ( Monomer ) Müstahzar ( Polimer ) E ş ya

12 Madde (ayrı tutulan) Doğal olarak oluşan materyaller Yeniden oluşturulan ve yeniden oluşturulmayan doğal polimerler (örn. selüloz pülpü) Sentetik Polimerler Polimer Maddesi (ayrı tutulan) Eğirme/Çekme İnsan Yapımı Elyaf Doğrudan elyaf çekimi (spunlaid) ve eritilerek püskürtme (meltblown) Dokuma olmayan ürün oluşturma ve birleştirme KıtıkFilament Monofil Monomerler Tekstil ve dokumasız işleme Eşya

13 Soru 15 İplik boyama ve dokuma konularında faaliyet gösteriyoruz. Doğal olarak iplik boyama prosesi esnasında kimyasal maddeler kullanmaktayız. REACH tüzüğüne göre, kapsam içinde bulunuyor muyuz? Eğer kapsam içinde isek ne yapmamız gerekiyor? Soru 59 Konfeksiyon firmamız, nihai tekstil ürününü Avrupa’ya ihraç etmektedir. Konfeksiyon firmasının REACH’e kayıt yaptırması gerekiyor mu ya da ne yapması gerekiyor??

14 Çelik sektörü http://www.eurofer.org/index.php/eng/REACH/ Documents-and-useful-web-links/Guidance Avrupa Demir- Çelik Endüstrisi Konfederasyonu Eurofer’in REACH rehberinden yararlanılabilir.

15 Bakır

16 Soru 15 Emaye kaplar ve bakır tel üretimi yapmaktayız. REACH yükümlülüklerimiz nelerdir? Soru 18 Kauçuk, polimer ve bakır ithal ederek kablo üretiminde kullanıyoruz. Ürettiğimiz kabloları AB’ye ihraç ediyoruz. Bu durumda REACH yükümlülüklerimiz? Soru 30 Almanya ve Rusya’ya emaye bobin tel gönderiyoruz. REACH için ön-kayıt yaptırmalı mıyız?

17 Eşyaüretiyorsunuz Karar: Eşya üretiyorsunuz Olası Yükümlülükler:  Madde 7.1 ve 7.5’e göre kayıt  Madde 7.2’ye göre bildirim  Madde 33’teki yükümlülükler  Kısıtlamalar  Diğer yasal düzenlemeler  Ambalaj ve konteynırlar  Belgeleme

18 Yükümlülükler (Madde 7.1)  Tasarlanan salınım var mı? “ Eşyanın belirli bir işlevini yerine getirebilmesi için bir maddenin/müstahzarın eşyadan normal ve öngörülebilir kullanım esnasında salınımı istenmekte midir?" sorusunun cevabı evet olmalıdır.

19 Tasarlanan salınım / Örnekler  Bir kokulu silgiden parfüm salınımı (işlev = silmek, katma değer/ yararlı işlev = güzel kokma özelliği).  Kokulu oyuncaklar, kırtasiye ürünleri  Losyonlu çorap  Kokulu t-shirt (kozmeto-tekstiller)  Temizleyici mendiller  Ayakkabı cila süngeri  Kokulu veya losyonlu bebek bezleri

20 Tasarlanan salınım sayılmayan örnekler: Eşyanın eskimesi, kazara ya da zamanla aşınması nedeniyle kaçınılmaz olan salınımlar  Fren balataları, lastikler  Fotokopi makinelerinden salınan ozon gibi  Alev alan bir eşyadan çıkan yanma ürünleri  Tekstilde ıslak işlemede tutkal salınımı

21 varsa Tasarlanan salınım varsa  Salınım için eklenen maddelerin hammadde başına 1 ton/yıl ve üstü olması durumunda o maddeler için: Kayıt yükümlülüğü (Ön-kayıt/Kayıt/SIEF’ler/CLP bildirimi/izin/kısıtlama v.d )

22 Yükümlülükler (Madde 7.2) Eşya, Aday listedeki maddelerden biri ya da birkaçını içeriyor mu?  SVHC madde %0.1’den fazla  Madde 1 ton/yıldan fazla  Bildirim+ Müşteri bilgilendirme

23 Yüksek Önem Arz Eden Maddeler SVHC  CMR (Kanserojen, mutajen, üreme için toksik)  PBT (Kalıcı, Biyo-birikimli ve toksik)  vPvB (Çok kalıcı ve Çok biyo-birikimli)  Endokrin bozucu ve yukarıdakilere eşdeğer önemde

24 Aday Liste ve izin süreci Öncelikli maddeler SVHC Aday Liste (28 Ekim 2008) EK XIV (İzne Tabi Maddeler)

25

26 Kullanım alanları ve ikameler

27 SVHC madde saptanması  Tedarik zincirinde soruşturma  SVHC iletişimi örnek mektuplarörnek mektuplar  Yazılı yanıt almaya çalışın  Karşılıklı güven önemli  Ürün Analizi (SVHC testi)

28 SVHC oranının saptanması Eşya rehberi 8.4  Hesaplama örnekleri ( Eşya rehberi 8.4 ) Binde 1’lik eşik,  “Binde 1’lik eşik, bütün olarak eşyanın içindeki ortalama derişimi ifade eder.”  6 Üye Ülke itiraz etti: “Eşyanın bileşenleri ya da homojen parçaları için uygulanmalı”  Eşya Rehberi şu an revize ediliyor

29 Konsantrasyon hesaplama  Bir sandalye tahta ve plastikten oluşmaktadır. Sandalyenin ağırlığı 2.001 kg’dır. Tahta kısmın ağırlığı 2 kg. Sandalyenin tahta kısmı bir SVHC’den 10mg içermekte. Sandalyenin plastik kısmı 1mg SVHC içeriyor ve plastik kısmın ağırlığı 1g. Sandalyedeki SVHC konsantrasyonu: Yani binde birden düşük Sonuç: Madde 33’e göre tedarik zincirinde bilgi iletimi ve Madde 7(2)’ye göre bildirim gerekli değil.

30 Başka bir örnek Kemer tokaları, firmanın AB’ye ihraç ettiği, % 0.1’in üzerinde SVHC içeren tek eşya. AB'ye gönderilen toplam SVHC miktarı:  2008 yılında AB’ye ihracat: 13.000.000 adet  Bir kemer tokasının ağırlığı: 100 g  Bir kemer tokasındaki max. SVHC: % 0.3 (a/a) Kemer tokalarındaki SVHC konsantrasyonu: (0.3 x 0.01) x (100 x 10 -6 ) x 13,000,000 = 3,9 t/yıl

31 SVHC >%0.1 ve > 1 ton/yıl  Ne yapılmalı? 1.Müşteri bilgilendirme 2.Ajansa Bildirim

32 Müşteri bilgilendirme (Madde 33): 28 Ekim 2008’den itibaren (AB’ye) eşya ihracatı yapan firmalar, eşyadaki SVHC ile ilgili yeterli bilgileri hazır bulundurmalı Yeterli bilgi: En azından maddenin ismi ve eşyanın güvenli kullanım bilgisi. Kime?  Eşyanın alıcısına  Talep halinde tüketicisine (toplam 45 gün içerisinde)

33 Bilgi iletimine yönelik örnek format Madde Adı Diarsenik trioksit CAS Numarası 1327-53-3 Kayıt Numarası (Tedarikçi tarafından sağlandıysa) 01-1234567-49-00 Sınıflandırma ve SVHC özellikler Kanserojen Kat.1; R45; kansere yol açabilir T+; R28; Yutulduğunda çok zehirli C; R34; Yanıklara yol açar N; R50/53; Suda yaşayan organizmalara karşı çok toksik, su ekosisteminde uzun süreli olumsuz etkilere yol açabilir. Eşyadaki Konsantrasyon % 1 a/a (ağırlıkça yüzde) Güvenli bertaraf dahil olmak üzere güvenli kullanımı hakkında bilgi 60 o C’nin üstüne ısıtmaktan kaçının. Eşyayı çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Eşya tehlikeli atık olarak değerlendirilmelidir. Evsel atık olarak atmayın.

34 Ajansa SVHC Bildirimi SVHC >%0.1 ve ihracat > 1 ton/yıl ama  Firma, eşyanın kullanımı ve atığa ayrılması sırasında insan sağlığına ve çevreye olan maruziyetleri engelleyebiliyorsa… (Yine de eşya alıcısına uygun bilgileri vermeli.)  Madde, o kullanım amacı için herhangi bir tedarik zincirinde kaydedilmişse… Bildirime gerek yok

35 Bildirimden muafiyet?  Maruziyetin olmaması durumu? Eşya Rehberi Bölüm 8.8  Herhangi bir tedarik zincirinde kayıt? İlk bildirimler 31 Mayıs 2011’e kadar İlk kayıt teslim tarihi: 30 Kasım 2010 Ajansa sorulacak (Eşya Rehberi 9.2)

36 SVHC Bildirimi / Ne zaman? Aday Listeye alınma tarihi Bildirim son tarihi 1 Aralık 2010’dan önce1 Haziran 2011’e kadar 1 Aralık 2010 ve sonrasında En geç 6 ay içinde

37 SVHC Bildirimi / Hangi bilgiler?  İthalatçı veya üreticinin kimlik ve iletişim bilgileri;  Eğer varsa, kayıt numarası  Madde kimliği  Madde sınıflandırmaları  Maddenin kullanımının özet tanımı  Maddenin tonaj aralıkları (1 - 10 ton ya da 10 - 100 ton gibi) İhracatçı ve tek temsilcinin

38 Eşyalar için izin?  Aday Listeden Ek XIV’e alınan maddeler izne tabi olacak Eşya içindeki kullanım izne tabi olabilir.  Ancak “ithal edilen eşyaların ayrılmaz bir parçası olan maddelerin izne tabi olmayacağı” belirtiliyor.

39 Aday liste güncellenecek Takip edilmesi gerekiyor  http://reach.immib.org.tr/web/ http://reach.immib.org.tr/web/ (SVHC Aday Liste)  Üye duyurularımız ve bültenler  http://echa.europa.eu/home_en.asp http://echa.europa.eu/home_en.asp (http://echa.europa.eu/chem_data/authorisati on_process/candidate_list_table_en.asp)

40 Hazırlıklı olun  www.sinlist.org www.sinlist.org  www.etuc.org/ a/6023 www.etuc.org/ a/6023

41 Kısıtlamalar (REACH Ek XVII)

42 Kullanım alanı ya da derişim  Şu an 58 madde  Çeşitli kullanım alanları: Eşya içinde kullanımı

43

44 Kolye,yüzük, fermuar…

45 Kırtasiye ürünlerinde kullanılıyor

46 Bebek oyuncakları, çocuk eşyaları

47

48

49

50

51

52

53 Annex XVII listesine yeni eklenen maddeler 53. Perfluorooctane sulfonates (PFOS) C8F17SO2X (X = OH, Metal salt (O-M+), halide, amide, and other derivatives including polymers 54. 2-(2-methoxyethoxy)ethanol (DEGME) CAS No 111-77-3 EC No 203-906-6 55. 2-(2-butoxyethoxy)ethanol (DEGBE) CAS No 112-34-5 EC No 203-961-6 56. Methylenediphenyl diisocyanate (MDI) CAS No 26447-40-5 EC No 247-714-0 57. Cyclohexane CAS No 110-82-7 EC No 203-806-2 58. Ammonium nitrate (AN) CAS No 6484-52-2 EC No 229-347-8

54 Diğer yasal düzenlemeler

55 Ürünlerinizin ambalajları  Ambalajlar REACH’e göre eşyadır. Eşya yükümlülükleri geçerli.  Ambalajda salınım tasarlanıyorsa kayıt yükümlülükleri  Ambalaj malzemeleri için de SVHC soruşturması yapın.

56 Belgeleme Eşyacılar için şart değil ama yararlı  SVHC’ye ilişkin kayıt/bildirim veya iletişim gerekip gerekmediğinin açıklaması  Tedarikçilerden mektuplar, sertifikalar, analiz sonuçları vb. destekleyici belgeler

57 Eşya tedarikçilerinin potansiyel yükümlülükleri Zaman E ğ er Madde 7.1’e uygunsa, faz-içi ve faz-dışı maddelerin kaydını yaptırma 1 Haziran 2008’den itibaren Madde 7.1 ve 6 uyarınca kaydettirmeleri gerekiyorsa, faz-içi maddelerin ön-kaydı 1 Haziran 2008- 1 Aralık 2008 (Gecikmeli ön-kayıt) SIEF’lere katılım (Madde 6 ve 7.1)Ön-kayıt sonrası Madde 33’e göre eşya içinde aday listede yer alan maddelere ilişkin iletişim Aday listenin yayımı sonrası ( İ lk liste 28 Ekim 2008’de yayımlandı) Madde 7.2 uyarınca eşya içindeki maddenin bildirimi İ lk aday liste için 1 Haziran 2011’e dek Daha sonra – 6 ay içinde- Ön-kayıtlı faz-içi maddelerin kaydı • Yılda ≥ 1000 ton veya üzeri • CMR (kat. 1 ve 2) yılda ≥ 1 t/a • R50/53, yılda ≥ 100 t/a 30 Kasım 2010’a kadar Yılda 100-1000 ton arası ön-kayıtlı faz-içi maddelerin kaydı 31 Mayıs 2013’e kadar Yılda 1-100 ton arası ön-kayıtlı faz-içi maddelerin kaydı 31 Mayıs 2018’e kadar

58 Teşekkür ederiz İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası


"Eşya üreticileri ve REACH İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları