Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

VE ÇOCUGUN GELİŞİMİNE ETKİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "VE ÇOCUGUN GELİŞİMİNE ETKİLERİ"— Sunum transkripti:

1 VE ÇOCUGUN GELİŞİMİNE ETKİLERİ
ANNE BABA TUTUMLARI VE ÇOCUGUN GELİŞİMİNE ETKİLERİ

2 KRAL BAHÇESİ Çok eskiden bir büyük kral vardı. Gel zaman git zaman bu kral, portakal ağacı yetiştirme hevesine kapıldı. Adamlarını çağırdı, dileğini buyurdu. Adamlar ülkeyi dolaştı, ılık güneylilerinde bir yer seçti. İşçiler tutuldu, bahçıvanlar bulundu. Toprak işlendi, çukurlar kazıldı, fidanlar dikildi. Büyük kralın bahçesi komşu ülkelere nam saldı. Bahçesiyle öğündü, gururlandı büyük kral. Adamlarına buyurdu: Benim bahçem, en güzel olmalı bu yeryüzünde. Tüm ağaçlar bir boyda bir biçimde büyümeli... Aradan yedi yıl geçti: Komşu ülke kralı konuk geldi. Ünlü bahçeyi görmek istedi. Büyük kralın adamları güneye at sürdüler, tez varıp bahçeyi düzene koydular. Bahçe temizlenip düzenlenecekti. Tüm ağaçlar bir boy bir biçime girecekti. Bahçenin temizlenip, düzenlenmesine ses etmedi bahçıvanlar. Ama ağaçların bir boy bir biçime sokulmalarına karşı çıktılar. Büyük kralın adamları buyurdu: Buyruk buyruktur, bizimkisi kulluktur. Buyruk demiri keser, hepimizin kellesi gider! Büyük kralın buyruğu üzerine işe başlandı. Boylu ağaçların üst dalları kesildi, sık dallı ağaçların dalları uzatıldı, kısa boylu ağaçlar yukarı çekilip ötekilerin düzeyine getirildi. Benzer çalışmalarla tüm ağaçlar bir boy, bir biçime sokuldu. Bahçenin temizliği ve düzeni bitirildi. Büyük kral ve konuğu bahçeye gittiler. Ağaçları pek beğendiler. Aynı boy aynı biçim ağaçlara hayran kaldılar. Konuk kral ülkesinde de böyle bir bahçe yapılmasını buyurdu adamlarına. Konuğun hayranlığına sevindi büyük kral. Bir kat daha gururlandı, onurlandı. Adamlarına armağanlar dağıttı... O mevsim çok az portakal verdi kral bahçesi. Çünkü boyu kısaltılan, dalları seyrekleştirilen ağaçlardan yabancı dallar fışkırdı. Uzatılan ağaçlar kurudu. Kimi ağaçlar hastalandı. Bahçıvanlar ne denli uğraştılarsa da eski canlılık gelmedi. Sekizinci yıl, büyük kralın bahçeye geleceği duyuldu. Bahçıvanlar ve işçiler, oradan kaçıp kellelerini kurtardılar.

3 İ Ç E R İ K Anne baba tutumlarının tanımlanması, Çocuğun gelişimindeki önemi, Olumsuz aile tutumları, Olumlu aile tutumu, Anne babalara tavsiyeler.

4 Anne baba tutumu anne baba ve çocuk arasındaki etkileşimin türüne denir.

5 Çocukluk dönemi; özellikle erken çocukluk da denilen 0-6 yaş arasındaki dönem, çocukların çevreleri ile etkileşimlerinden en çok etkilendikleri dönemdir.

6 Anne, baba ve ailenin diğer bireylerinin çocukla olan etkileşimi, çocuğun ileride nasıl bir birey olacağını etkilemektedir.

7 MUTLULUĞUN RESMİ Ailede; anne babanın çocukla nasıl iletişim kurduğu, istendik davranışları nasıl kazandırdığı, çocuğun aile içinde bir birey olarak kabul edilip edilmediği, sevginin nasıl ifade edildiği, eğitimde kullandığı disiplin yöntemleri anne baba tutumunun nasıl olduğunu belirler.

8 Emir Verme-Yönlendirme Uyarma Gözdağı Verme Ahlak Dersi Verme
Öğüt Verme-Çözüm Getirme Nutuk Çekme-Nasihat etme Yargılama-Eleştirme-Suçlama Övme- Aşırı Güven Verme Ad Takma-Alay Etme Yorumlama-Analiz Etme Duygularını Hafife Alma-Kınama Sınama Soru Sorma-Sorgulama Konuyu Saptırma-Değiştirme İLETİŞİM ENGELERİ

9 İLETİŞİM ENGELERİNİN SONUÇLARI
Konuşmalarını engeller Savunmaya geçirir Kavgacı yapar, karşı saldırıya yöneltir Yetersiz olduklarını hissettirir Kızdırır, küstürür Oldukları gibi kabul edilemedikleri duygusunu uyandırır Sorunlarını çözmede kendilerine güvenilmediğini hissettirir Anlaşılmadıklarını hissettirir Duygularının yersiz olduğunu hissettirir Öfkelendirir, yılgınlığa uğratır Sorgulanıyor duygusunu yaratır Anne ve babasının kendisiyle ilgilenmediği duygusunu uyandırır. Sevilmediği endişesini doğurur.

10 SAĞLIKSIZ AİLEDE GİZLİ KURALLAR:
1.Denetleme 2.Mükemmeliyetçilik 3.Suçlama 4.Beş temel özgürlüğün inkârı 5.Konuşmanın yasak olması 6.Küskünlük ve kırgınlıkların sürdürülmesi 7.Kimseye güvenmeme

11 KORUNMASI GEREKEN BEŞ TEMEL ÖZGÜRLÜK;
1.Şimdi ve burada olanı duyma ve görme (algılama) özgürlüğü, 2.Kendi düşündüğünü olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü, 3.Kendi duygularını olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü, 4.Kendi arzularına göre bir şeyi isteme ya da reddetme özgürlüğü, 5.Olmak istediği yönde gelişerek kendi özünü gerçekleştirme özgürlüğü,

12 DİSİPLİN Disiplin, bir eğitim aracı olarak düşünüldüğünde korkutma, utandırma, gururunu kırma gibi kavramlarla iç içe olmamalıdır. Disiplinin iki temel amacı vardır; Birincisi, çocuğa anlaşılır, kesin ve sınırları olan, güvenli bir ortam sunmaktır. Bu ortam çocuğun sağlıklı gelişimi için gereklidir. Disiplinin ikinci amacı ise, çocuğun kendi kendini yönetme yeteneği yani özdenetim kazanmasıdır. Çocuk denetim altında değilken de öğrendiklerini uygulayabilmeli, kurallara uymayı sürdürebilmelidir.

13 DİSİPLİN Çocukların gösterdiği uyum ve davranış sorunlarının nedenlerinden birisi de anne babalarının onlara uygun sınırlar koymamalarıdır. Bazı ailelerde disiplin yok gibidir. Çocuğun tüm davranışları hoşgörüyle karşılanır. Bazı evlerde ise disiplin vardır ancak ne zaman, nerede uygulanacağı belirsizdir. Anne babanın tutumu aşırı hoşgörü ile sert cezalandırmalar arasında gidip gelmektedir. Anne babalar kendi ruh halleri, çocuğun yapısı ve çevre koşulları nedeniyle çocuklarına karşı tutarsız davranabilirler.

14 Disiplin İçin Önemli İlkeler
Anne baba davranışlarıyla çocuğa örnek olduğunu unutmamalıdır. Anne babanın sözbirliği ve işbirliği yapması disiplin için gereklidir. Tutarlılık disiplin için en önemli ilkelerden biridir.

15 Değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için SÜKÛNET
Tanrım bana Değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmek için SÜKÛNET Değiştirebileceklerimi değiştirmek için CESARET İkisini birbirinden ayırabilmek için de AKIL VER

16 Olumsuz anne baba tutumları ve Olumlu anne baba tutumu
. Anne baba tutumlarını, Olumsuz anne baba tutumları ve Olumlu anne baba tutumu olarak ikiye ayırabiliriz

17 ÇOCUK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAYGIN AMA YANLIŞ İNANÇLAR !
Eşim çocuğa çok katı davranıyor, ben onu dengeliyorum. Ben çocuğumun en iyi arkadaşıyım. Çocuğum daima kendimden, eşimden önce gelir. Çocuğum hiç hata yapmamalı, hiç acı ve sıkıntı çekmemeli. Çocuğumu mükemmel bir şekilde yetiştirmeliyim.

18 ÇOCUK EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAYGIN AMA YANLIŞ İNANÇLAR !
Ben de çocuktum, geçer. İyi anne-baba çocuğunu asla cezalandırmamalı. Çocuğumun her şeyi olmalı, hiçbir şeye ihtiyacı olmamalı. Çocuklar kendi hallerinde yetişmeli, müdahale etmeye gerek yok. Çocuğuma zaman ayıramıyorsam da bütün maddi ihtiyaçlarını karşılıyorum.

19 AİLE TUTUMLARI ANNE BABA ANNE BABA ANNE BABA ÇOCUK ÇOCUK ÇOCUK BASKICI
TAVİZKAR TUTUM BASKICI TUTUM

20 Çocuğun anne-babadan aldığı iki şey vardır: Sevgi ve Eğitim
AİLE TUTUM MODELİ Çocuğun anne-babadan aldığı iki şey vardır: Sevgi ve Eğitim

21 OLUMSUZ AİLE TUTUM ŞEKİLLERİ
DİSİPLİNSİZ EĞİTİM İÇE DÖNÜK SORUMSUZ YETERSİZ SEVGİ AŞIRI SEVGİ SALDIRGAN ANTİSOSYAL KAYGILI GÜVENSİZ AŞIRI DİSİPLİNLİ EĞİTİM

22 SAĞLIKLI TUTUM Yeterli ilgi Yeterli sevgi Yeterli hoşgörü
Aşırı Disiplin Yeterli ilgi Yeterli sevgi SAĞLIKLI TUTUM Yetersiz Sevgi Aşırı sevgi Yeterli hoşgörü Yeterli disiplin Disiplinsiz Eğitim

23 OLUMSUZ ANNE-BABA TUTUMLARI
AŞIRI KORUYUCU VE KAYGILI ANNE-BABA TUTUMU Bu Tutumda; Anne baba çocuğun her davranışına müdahale eder, Sürekli çocuğa yaşından daha küçükmüş gibi muamele edilir Aile aşırı koruyucu ve vericidir. Çocuğun kendini tanımasını ve yapabileceklerini fark etmesini engelleyen bir anne-baba tutumudur. Çocuğun bireyselleşme çabalarını engelleyen bir tutumdur.

24 Çocuğun kendisinin yapması gereken işler aile tarafından yapılır,
Genellikle aile çocuğun büyüdüğünü kabul etmek istemez, Çocuğa fikri sorulmadan çocuk hakkındaki her türlü seçim aile tarafından yapılır. (kıyafet, oyuncak, arkadaş…) Çocuğun üstüne çok fazla düşülür. (başına bir şey gelmesin, hastalanmasın, üzülmesin, ağlamasın…)

25 Çocuğa genelde ‘hayır’ denmez ve her istediği yapılır,
Özellikle anne – çocuk ilişkisinde bağımlılık söz konusudur, anne çocuğuna kıyamaz, Anne – baba çocuğu için sebepsiz yere aşırı kaygı duyar,bu kaygı onları aşırı korumaya yönlendirir. Çocuğu mutlu edemeyeceklerini düşünüp endişelenirler. Anne – baba çocuğun hatalarını görmek istemez,

26 Anne – babanın çocuğa duydukları aşırı şefkat, disiplin sağlamalarına engel olur,
Çoğunlukla annenin duygusal yalnızlığı, eşinden görmek istediği ilgiyi bulamaması gibi sebepler aşırı koruyuculuğun nedeni olabilir. Bazen de geç sahip olunan bebek, ailedeki ilk ya da tek erkek çocuk bu tutumla yetiştirilir. “Çiçeğinde suya ihtiyacı vardır Ama çok sularsanız ölür…”

27 OLUMSUZ ANNE-BABA TUTUMLARI
Bu tutumla yetişen çocuklar; Bağımlı kişilik yapısı geliştirirler. Çocuk kendi başına karar vermede güçlükler yaşar. Çocuğun kendine güveni yoktur. Genelde tek başına bir işe başlama ya da sürdürme becerilerini gösteremezler.Bencil, paylaşmayı bilmeyen,Kendine güveni olmayan,Sosyal yaşama uyumla ilgili sorun yaşayan, Devamlı başkalarına bağımlı olma ihtiyacı hisseden,Kendine ait kişiliğini oluşturmakta güçlük çeken,

28 Çoğu zaman ‘ana kuzusu’ diye arkadaşları tarafından alay edilen,
Beceriksiz,sakar ve çekingen görünen, Atılım ve başarma gücünden,kendilerini kabul ettirme istek ve yeteneğinden yoksun, Kendini topluma kabul ettirmek için zaman zaman isyankar davranışlar sergileyen, Genellikle de başarısız ve mutsuz bireyler olacaktır.

29 OLUMSUZ ANNE-BABA TUTUMLARI
2. AŞIRI BASKICI VE OTORİTER ANNE-BABA TUTUMU Ailede katı bir disiplin anlayışı ve baskıcı bir tutum vardır. Çocuktan ailenin kuralarına koşulsuz uyulması beklenir Aile içinde korku hakimdir ve çocuk korku ile büyür

30 Çocuğa söz hakkı verilmez,
Anne – baba sürekli çocuğu yönetmek ister Çocuk yaptığı her hatada cezalandırılır, Çocuğun her davranışında kusur bulunur, Çocuk değişmez ve katı yasaklar konur, Çocuğa sürekli karışarak, özgürlüğü büyük ölçüde kısıtlanır.

31 Aile çocuğu küçük bir yetişkin gibi yetiştirmek ister.
Çocuğun iyi yönleri değil olumsuz yönleri ortaya çıkarılır. Bu tür ailelerde büyüyen çocuklardan başarı beklemek yanlış olur.Çocuk anne babanın kurallarını yerine getirme çabası içinde olduğu için kendini ifade edemez.

32 OLUMSUZ ANNE-BABA TUTUMLARI
Bu tutumla yetişen çocuklar; Saldırgan ve uyumsuz davranışlar görülür.Arkadaşlarına evde karşılaştığı olumsuz davranışları sergiler.Sürekli eleştirildiği için benlik saygısı geliştiremedikleri görülür. İçe kapanık, Kendine güveni olmayan,Çekingen, Hata yapmaktan korkan,hatalarını kabul etmeyen, İleriki yaşlarda karşılaştığı sorunları çözmekten aciz,

33 Kabul görmek için yanlış seçimler yapan,
Sürekli eleştirildiği için aşağılık duygusuna kapılan, Hoşgörülü olmayan,affetmeyi bilmeyen, Aşırı hassas,kırılgan kolayca ağlayan, Mutluluğu dışarıda arayıp yanlış arkadaşlıklar kuran, kötü alışkanlıklar edinen,

34 Kolay etki altında kalan,
Kendi başına karar veremeyen,dışarıdan birinin onu yönlendirmesini bekleyen Yeniliklere açık olmayan,yeni şeyler üretmeyen Kendi duygu ve düşüncelerini ifade edemeyen Yardım duygusundan uzak, isyankar, inatçı, hırçın bir kişilik yapısına sahip olacaktır.

35 OLUMSUZ ANNE-BABA TUTUMLARI
SINIRSIZ ÖZGÜRLÜKÇÜ ANNE-BABA TUTUMU Bu tutumu gösteren ailelerde çocuğa aşırı düşkünlük ve hoşgörü vardır Aile çocuk ilişkisinde sınırlar ve kurallar belli değildir. Çocuk evde patrondur, ve her istediği, istediği anda yapılır.

36 Özgür ve eşit ortam oluşturmak isterler
Özgür ve eşit ortam oluşturmak isterler. Bu düşünce ile çocuğun başına buyruk yetişmesi ,dilediğince davranması ve çocuğun üzerinde aile denetiminin olmaması vardır. Çocukta aşırı hareket ve davranış serbestliği vardır. Kendisine ve çevresine zarar verecek davranışlarda bile aile müdahale etmez. Aile doğruyu yanlışı çocuğun yaparak,yaşayarak öğrenmesini ister, çocuğa neyi yapması,neyi yapmaması konusunda bilgi vermez. Çocuğun hakları sınırsızdır, nerde duracağını bilmez.

37 Anne baba çocuğun davranışlarına karışmaz yalnız büyük bir problem olduğunda varlıklarını hissettirirler. Çocukları mutlu olsun diye tüm isteklerine kayıtsız şartsız uyarlar.(Şu mantık vardır;Bırak ver de ağlamasın siz hiç çocuk olmadınız mı?) Kendi yaşamadıklarını çocuklarının yaşamasını isterler. Çocuğa kesin kurallar belirtilmez,ceza verirler ama caydırıcı olmaz.cezanın nedenleri de açıklanmaz, suçunu kendi bilsin denilir.

38 OLUMSUZ ANNE-BABA TUTUMLARI
Bu tutumla yetişen çocuklar; Bencil, doyumsuz, kırılgan, her dediğinin anında olmasını isteyen, sabırsız bireyler olabilirler. Kuralsızlığa alışan çocuk, sosyal ortamlarda(okul gibi) kurallarla karşılaştığında uyum sağlamakta zorlanırlar. Devamlı birilerinden hizmet bekleyen,saygısız,sorumsuz Toplumun vermediği hakları kendilerine tanımaya çalışan,

39 Herkese her istediğimi yaptırabilirim düşüncesine sahip olduğundan dış dünyaya bu anlamda uymakta zorluk yaşayan, Çabuk kızan,sabırsız,şımarık,zor sosyalleşen,kendini beğenen,kibirli çocuklar olurlar. Çocuk anne babayı kullanır,onu tehdit edebilir;Dediğimi yapmazsanız hasta olurum,yemek yemem, kendimi arabaların önüne atarım, evden kaçarım der ve dediği olmazsa bu söylediklerini yapar.

40 OLUMSUZ ANNE-BABA TUTUMLARI
4. MÜKEMMELİYETÇİ ANNE-BABA TUTUMU Bu tutumu benimseyen anne babalar çocuklarını akademik, sosyal, sanatsal, sportif her alanda kusursuz olmasını beklerler. Aile beklentilerini karşılaması için çocuk yoğun bir eğitim sürecine tabi tutar. Çocuktan beklentiler yaşının ve kapasitesinin üzerindedir.

41 Her şeyin en iyisini çocuktan beklerler.
Kendilerinin gerçekleştiremedikleri yaşantıları çocuklarının gerçekleştirmesini isterler.( Çocuk okul birincisi olmalı,iyi konuşmalı,lider olmalı,iyi şarkı söyleyip iyi resim yapmalı….) Çocuklar çocukluğunu yaşayamazlar. Çocuklarını olduğu gibi kabul etmezler. Çocuğun kaldırabileceğinden daha fazlasını ona yüklerler.Çocuğun yanlış yapmaya kesinlikle hakkı yoktur.

42 Anne babanın katı kuralları ve kalıpları vardır
Anne babanın katı kuralları ve kalıpları vardır. Çocuk bu kurallara uymak zorundadır. Çocuğun arkadaş seçimi aileye aittir.Bütün çocukça davranışlar yasaklanır. Kurallar uymayan çocuk ceza alır.(Duygusal sömürü var. Saçımı süpürge ettim,ne istersen yaptım ….) Beklentiler çocuğun kapasitesinin çok üstündedir.

43 OLUMSUZ ANNE-BABA TUTUMLARI
Bu tutumla yetişen çocuklar; Kendi doğal iç güdüleri ve kurallar arasına sıkışıp kalmıştır. Sürekli bir iç çatışma içindedir. Fikirleri genellikle çok katıdır. Her işte üstün olmak ister ve bunu başaramadığı noktada hayal kırıklığına uğrar. Çalışmayı tamamen bırakabilir ve aşağılık duygusu gelişir.

44 Kişilik yapısı oldukça katı,esneklikten uzak,
Yaşadığı çatışmalar (kendi doğal içgüdüleri ve katı kurallar arasında sıkışmıştır.)yüzünden sevgi ve nefret duygularını aynı anda yaşayan, Her şeyin en iyisi,en üstünü olma isteği eğer gerçekleşmez ise hayal kırıklığı yaşayan ve bunun sonucunda aşağılık duygusuna kapılan, Doyumsuz( Anne babanın beklentilerinin fazla olmasından dolayı) Aşırı titiz ya da tam tersi aşırı dağınık

45 Kendine güveni olmayan,
Başarısızlığa uğradıklarında kabullenemeyen, çabuk pes eden, Yanlış yapmaktan korkan çocuklar olurlar. Kendi yaşayamadıklarımızı onlardan beklemeyelim. Hiç Kimse mükemmel olamaz. Hepimizin eksik yönleri mutlaka vardır.

46 OLUMSUZ ANNE-BABA TUTUMLARI
5. TUTARSIZ ANNE-BABA TUTUMU Anne babanın tutumu belirli değildir. Yukarıda belirtilen tutumların hepsinide zaman zaman uygular. Anne ve babanın tutumları arasında da farklılıklar vardır.

47 Anne ya da babadan birinin izin verdiğine diğeri izin vermez,
Aile aynı davranışa farklı zamanlarda farklı tepkiler gösterebilir.( Örneğin çocuğa okuldan geldikten sonra dışarıda oyun oynamasına izin verilirken ertesi gün hiçbir haklı sebep gösterilmeden izin verilmemesi), Aile içinde ortak kararlar alınamaz, Kız – Erkek çocuk ayrımı yapılır. Örneğin bir çocuğun davranışına yasak konurken diğer çocuğun aynı davranışı hoşgörülü karşılanabilir.

48 Çocuğun eğitimi konusunda da aile tutarsızlık gösterir
Çocuğun eğitimi konusunda da aile tutarsızlık gösterir. Örneğin çocuğun aldığı ortalama bir not bir gün takdir edilirken, başka bir gün cezalandırılabilir. Büyük ailelerde, ailenin çocuğa koyduğu kurallar aile büyükleri tarafından (dede, büyükanne vs.) hiçe sayılır, Çoğu zaman anne babanın ruhsal durumundaki dengesizlikler çocuğa bu şekilde yansır.

49 OLUMSUZ ANNE-BABA TUTUMLARI
Bu tutumla yetişen çocuklar; Ne zaman ve nerede ne yapacağını bilemez. Çocuk anne veya babanın tepkisini tahmin edemez ve bu nedenle kendini güvende hissetmez. Çocuk çevresindeki insanlara güvenmeyen, her şeyden şüphelenen, kararsız bir kişilik yapısı geliştirebilirler.

50 Çocuk anne babadan birine kendini daha yakın hissederken, diğerinden uzaklaşır,
İnatçı, her istediğinin yapılması için tutturan, Neyin doğru neyin yanlış olduğunu kestiremeyen, Çabuk sinirlenen, kavgacı, Sağlıklı bir kişilik geliştirmekte zorlanan Sosyal yaşama uyum sağlamakta güçlük çeken bir kişi olur.

51 DİĞER OLUMSUZ AİLE TUTUMLARI:
Anne ve babanın tutumları arasında tutarsızlık: Bu tutumda, bir çocuğa annenin ayrı, babanın ayrı bir tutum izlemesi söz konusudur. Çocuğa konulan sınırların sürdürebilmesi için anne-babanın davranışlarında tutarlı olması gerekir.

52 DİĞER OLUMSUZ AİLE TUTUMLARI
b.Aile içindeki kardeşlere farklı tutumlar : Burada çocuklar arasında ayrımcılık vardır. Örneğin, kız çocukla erkek çocuk arasında veya yatağını ıslatan çocukla diğer çocuklar arasında ayırım yapılır.

53 DİĞER OLUMSUZ AİLE TUTUMLARI
c.Aile içi kutuplaşmalar: Aile içinde bazen klikleşmeler, aile içindeki bir grubun başka gruba ya da kişiye karşı çıkması, gizli anlaşmalar oldukça sık görülür. Bazen anne-baba çocuklara karşı, çocuklar anne babaya karşı, bazen de bir çocukla baba, bir başka çocukla anneye karşı kutuplaşabilir. Çocuk aile içinde herkesin yüklendiği bir şamar oğlanı da olabilir.

54 OLUMLU ANNE-BABA TUTUMU
DEMOKRATİK ANNE-BABA TUTUMU Anne ve baba çocuğa Koşulsuz Kabul gösterir. Anne baba çocuğa sevgi ile yaklaşır ve çocukla ilgilenir. Aile çocuğa rehberlik yapar. Ancak karar çocuğa aittir. Anne baba çocuk için iyi bir modeldir.

55 Çocuk bir birey olarak kabul edilir,
Çocuk ailesinden sevgi, saygı, ilgi ve destek görür, Çocuğun ilgileri ve seçimleri önemsenir, Aile ile ilgili alınacak kararlarda çocuğa fikri sorulur, Ailede güven ortamı vardır, Koyulan kuralların nedenleri çocuğa anlatılır, Aile kendi davranışlarıyla çocuğa olumlu örnek olur, Çocuğun her türlü problemiyle yakından ilgilenilir,problemlerle nasıl baş edebileceklerini birlikte araştırırlar.

56 Çocuğun yaşına uygun sorumluluklar alması sağlanırken, çocuğa yapamayacağı görevler verilmez,
Çocuğun iyi yönleri belli edilir, Çocuk bir işe başlarken cesaretlendirilir, Aile çocuğa sadece yol gösterir, çocuk adına tek başına karar vermez, Çocukla iyi iletişim kurulur, duygu ve düşüncelerini ifade etmesine yardımcı olunur.

57 OLUMLU ANNE-BABA TUTUMU
Bu tutumla yetişen çocuklar; Sosyalleşmiş, işbirliğine hazır, arkadaş canlısı, duygusal ve sosyal açıdan dengeli bir bireydir.Çocuk nerede ne yapması gerektiğini bilir. Saygılı, sorumluluklarını bilen ve çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilen bireylerdir.

58 Her şeyden önce mutlu olur,
Kendini tanıyan ve kendine güvenen, Karşılaştığı sorunlarla baş edebilen, Kendine ve başkalarına karşı saygı duyan, Sevmeyi bilen, Sorumluluk alabilen, Çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen,

59 Doğru seçimler yapabilen (arkadaş,meslek, eş…),
Dışa dönük, yardımlaşmayı ve paylaşmayı bilen, Duygu ve düşüncelerini rahat İfade edebilen, Başkaları tarafından sevilen ve kabul edilen, İyi ahlak sahibi, Ruh sağlığı yerinde bir birey olacaktır.

60 PEKİ SİZ HANGİ AİLE MODELİNE UYUYORSUNUZ DÜŞÜNÜN………

61 ÇOCUKLAR NE İSTER? Sevgi – saygı görmek ister…
Huzurlu ve güvenli bir aile ister… Ailede örnek alabileceği kişiler ister… Dinlenilmek, kendini ifade etmek ve anlaşılmak ister… Olduğu gibi kabul edilmek ister… Ailesiyle vakit geçirmek, oyun oynamak ister…

62 ÇOCUĞUNUZA NE DERSENİZ,
ÖYLE OLMA İHTİMALİNİ ARTTIRIRSINIZ.

63 ÇOCUĞUNUZA ULAŞABİLECEĞİ HEDEFLER KOYUN VE BUNLARA ULAŞTIĞINDA ONU ÖDÜLLENDİRİN

64 Koşulsuz Sevgi: Her anne-baba çocuğunu sever ve onun için tüm fedakarlıklara katlanır. Fakat sevgi koşulsuz olmalıdır. "Eğer başarısız olursan, sana olan sevgim azalacak." gibi cümleler kuruluyor ise; yanlış davranılmaya başlanmış demektir. Çünkü sevgiyi belli koşullara bağlayarak disiplin sağlanamaz.Hatta istenmeyen davranış pekiştirilmiş olur. Çocukta da yoğun olarak sevilmediği endişesi yerleşir.

65 Çocuğunuzun nasıl bir yetişkin olmasını istersiniz

66 ANNE BABALARA TAVSİYELER
1-Ondan yapamayacağı şeyler istemeyin, 2-Yaşına uygun yapabileceği görevler verin, 3-Başarılı olmuş kişileri ona sevdirin ve örnek gösterin, 4-Kendine güvenmesini sağlayın, 5-Okul arkadaşları ile iyi ilişkiler kurmasını sağlayın, 6-Gelişimine uygun görevler vererek sorumluluk duygusunu geliştirmeye çalışın.

67 ANNE BABALARA TAVSİYELER
7-Onunla birlikte vakit geçirin, kendini ifade etmesini sağlayın, 8-Onun okul başarılarını uygun bir şekilde ödüllendirin, 9-Ona her zaman cesaret verin ve konuşun, 10-Huzurlu ve sevgi dolu bir aile ortamı hazırlayın. 11-Onun kapasitesinden daha fazla beklentilere girmeyin,

68 ANNE BABALARA TAVSİYELER
12-Uyku düzeninin bozulmamasını sağlayın, 13-Ders çalışırken belli aralarla dinlenmesini sağlayın, 14-Yaşıtları ve başkaları ile onu kıyaslamayın, 16-Çocuğunuz ile çok zaman geçirmeye değil nitelikli zaman geçirmeye önem verin. 17-Sürekli ders çalışmasını engelleyin, Amaç belirlemesinde yardımcı olun.

69 ANNE BABALARA TAVSİYELER
18-Yeteneğine uygun sosyal etkinliğe katılmasını sağlayın. 19-Disiplin konusunda tutarlı ve kararlı bir tutum sergileyin. 20-Kuralların gerekçelerini belirtin, uyulması konusunda ebeveynler olarak aynı tutumu sergileyin. 21-Çocuğunuzun fiziksel ve ruhsal sağlık problemleri olup olmadığını kontrol edin. 22-Çocuğunuza uygun, dikkatini dağıtmayacak bir ders çalışma ortamı hazırlayın.

70 “Temelinde sevgi olan hiçbir eğitim başarısızlığa uğramaz”
Pestallozi

71 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

72 KULLANILABİLECEK AŞAMALAR:
SORUN ÇÖZEBİLMEK İÇİN KULLANILABİLECEK AŞAMALAR:  1.Birinci Aşama: Çatışmayı Tanıyın: 2.İkinci Aşama: Bir Çok Çözüm Yolu Ortaya Koyun: 3.Üçüncü Aşama: Çözüm Yollarını Değerlendirin: 4.Dördüncü Aşama: En İyi Çözümde Anlaşın: 5.Beşinci Aşama:Çözümü Uygulamaya Koyun: 6.Altıncı Aşama: Çözümü Gözden Geçirme:

73 YAŞAYARAK ÖĞRENME Bir çocuk kınanırsa her zaman
O da yapamaz başkalarını ayıplamadan. Ve düşmanlık görürse durmadan Kaçamaz hiçbir zaman kavgadan. Onunla edilirse alay Utancı öğrenir en kolay. Ve utançla yaşarsa eğer Suçlamayı kendisine iş eder. Hoşgörü esirgenmezse ondan Sabrı da öğrenir bir yandan. Ve verilirse ona cesaret Nedir,öğrenir kendine güvenmek. Övgüyle,ödüle layık görülürse çocuk Hep almayı değil, vermeyi de öğrenir çabuk. Ve güven duyulmuşsa kendisine O da kulak verecektir dostluğun sesine Bir çocuk başkalarından görürse beğeni Bilir kendisinin de sevmesi gerektiğini. Ve ilgi ,dostluk görürse eğer Sevgiyi, sevgiyle yürekten sezer. Dünya ile arkadaşlık kurmakta Kalmaz korkusu... DOROTHY LAW NOLTE’ den dilimize uyarlayanlar Bahar Akıngüç-M.Turan Tekdoğan

74 KAYNAKÇA ACAR, Nilüfer Voltan Terapötik İletişim
AKBOY, Rengin Eğitim Psikolojisi ATTAR, Handan Çocuk Suçluluğu ve Eğitimi BAŞARAN, İbrahim Ethem Görüşme İlke ve Teknikleri CÜCELOĞLU, Doğan İçimizdeki Çocuk CÜCELOĞLU, Doğan Yeniden İnsan İnsana DÖKMEN, Üstün İletişim Çatışmaları ve Empati EKŞİ, Aysel Çocuk Genç Ana Babalar GANDER, J. Mary Çocuk ve Ergen Gelişimi GORDON, Thomas E. A. E Aile iletişim Dili GORDON, Thomas E. A. E Uygulamalar YAVUZER, Haluk Çocuk Psikolojisi YAVUZER, Haluk Çocuk ve Suç YÖRÜKOĞLU, Atalay Çocuk Ruh Sağlığı YÖRÜKOĞLU, Atalay Gençlik Çağı YÖRÜKOĞLU, Atalay Değişen Toplumda Aile ve Çocuk


"VE ÇOCUGUN GELİŞİMİNE ETKİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları