Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bağlar Molekül içi bağlar Moleküller arası bağlar Kovalent bağ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bağlar Molekül içi bağlar Moleküller arası bağlar Kovalent bağ"— Sunum transkripti:

1 Bağlar Molekül içi bağlar Moleküller arası bağlar Kovalent bağ
Koordine kovalent bağ İyonik bağ Moleküller arası bağlar Dipol-Dipol etkileşmeleri H-Bağı Dipo-İndüklenmiş dipol etkileşmesi İyon-Dipol etkileşmeleri Van der Waals kuvvetleri

2 Kovalent bağ Koordine kovalent bağ İyonik bağ
Molekül İçi Bağlar Kovalent bağ Koordine kovalent bağ İyonik bağ

3 Kovalent bağ Kovalent bağ, bir orbitalde iki atomun birer elektronunun bulunmasıyla oluşur.

4 Koordine kovalent bağ Kovalent bağın elektronları sadece bir atomdan sağlanıyorsa buna Koordine Kovalent Bağ denir.

5 Koordine kovalent bağ

6 İyonik bağ İyonik bağ, iyonik bileşiklerde atomlar arasında elektrostatik çekim kuvvetlerine dayanır.

7 İyonik bağ

8 Elektronegativite, bir atomun komşu atomun elektronlarını kendine doğru çekme eğiliminin bir göstergesidir.

9 Kovalent bağlarda polarlanma
Cl atomları birbirinin elektronlarını aynı kuvvette çeker. Bu sebeple bağda polarlanma olmaz. Bu bağa apolar kovalent bağ denir.

10 H’in elektronu klor tarafından çekilir.
Çünkü Cl’un elektronegativitesi H’inkinden büyüktür. Bu bağa polar kovalent bağ denir.

11 Buraya gel bakayııııım!!!

12 Elektronegativite farkı artıkça bağın iyonik karakteri artar
İyonik karakter miktarı Elektronegativite Farkı

13 Elektronegativite ve kovalent bağın polarlığı
Elektronegativiteleri farklı iki atom bağ yaparsa polar kovalent bağlar oluşur. Bu fark arttıkça bağın iyonik karakteri artar. Elektronegativiteleri aynı olan iki atom arasındaki kovalent bağ, apolar kovalent bağdır.

14 Elektronegativite farkı 0,4’den büyükse bağ, polar bağ olarak kabul edilir.
C-C bağı apolardır

15 Apolar kovalent bağ

16 C-H bağı apolar olarak kabul edilir

17 O-H bağı polardır

18 Oksijen (O) kısmen negatif, H kısmen pozitif yüklü olur

19 H-F bağı polar bir bağdır ve bu sebeple HF polar bir moleküldür.
Dipol Moment

20 H-Br bağı polardır ve bu sebeple HBr polar bir moleküldür

21 Molekül içi bağlara örnekler

22 CO2 (solda) polar bağlar içermesine rağmen bileşke dipol moment sıfır olduğu için apolardır.

23 BF3 polar bağlara sahip olmasına rağmen bileşke dipol moment sıfır olduğu için apolardır
Öyleyse Apolar

24 Bazı bileşikler

25

26 Bu nasıl bir moleküldür?

27 Su da POLAR bir moleküldür Kısmi yüklere dikkat et.

28 Suyun yapısı

29 Kırmızı alan kısmen negatif yükü, mavi alan kısmen pozitif yükü temsil etmektedir.

30 Etil Alkol Dipole Moment = Debye Metan Dipol Moment = 0.0 Debye

31 Moleküller Arası Bağlar
Dipol-Dipol etkileşmeleri H-Bağı Dipo-İndüklenmiş dipol etkileşmesi İyon-Dipol etkileşmeleri Van der Waals kuvvetleri

32 Dipol-Dipol etkileşmesi
Sadece suyun dipol momenti yoktur. Örneğin HCl dipol bir moleküldür.

33 Dipol-Dipol etkileşmesi
Dipol moleküller birbirlerini çekerler

34 Dipol-Dipol etkileşmesi

35 Molekülün dipol momenti arttıkça moleküller arası çekim kuvveti dolayısıyla o molekülün kaynama noktası artar. Madde Ma (amu) Dipol moment, u (D) Kaynama Noktası (K) Propane 44 0.1 231 Dimethyl ether 46 1.3 248 Methyl chloride 50 2.0 249 Acetaldehyde 2.7 294 Acetonitrile 41 3.9 355

36 H-Bağı: Bir dipol-dipol etkileşmesi
…… : X-H Y H-Bağı X ve Y: N, O, F

37 Su molekülleri arasındaki bağ H-Bağıdır

38 Su moleküllerinin pozitif ve negatif yükleri birbirini çeker
Su moleküllerinin pozitif ve negatif yükleri birbirini çeker. Böylelikle moleküller arasında bir bağ oluşur. Bu bağ H-bağı tarifine uymaktadır. Esasında H-bağı dipol-dipol etkileşmesinin özel bir türüdür.

39 H-bağı gibi bir terime niçin ihtiyaç duyulmuştur
H-bağı gibi bir terime niçin ihtiyaç duyulmuştur? Aşağıdaki grafiğe baktığınızda H-bağının pratikte ne gibi bir farklılık oluşturduğunu görebilirsiniz.

40 Su molekülleri arasındaki H-bağı nihayetinde elektrostatik bir çekim kuvvetidir.

41 Suya (Buz) daha yakından bir bakış

42

43

44

45 H-Bağına bir başka örnek

46

47 H-Bağına bir başka örnek (kırmızı noktalı çizgiler)

48 Dipol-İndüklenmiş dipol etkileşmesi
O2, apolar molekül olmasına rağmen su ile karşılaşınca elektrostatik etkileşmelerden dolayı kutuplanır. Buna indüklenmiş dipol denir. Oksijen azda olsa suda çözünmesine bu olayın katkısı vardır.

49 İyon-Dipol etkileşmesi: Suya NaCl atarsak ne olur?
Tabi ki zıt yükler birbirini çektiğinden, Na+ ve Cl- su molekülleri tarafından sarılır.

50 Dipol moleküller iyonları sarar

51 Tuzun suda çözünmesi: İyon-Dipol etkileşmesi
Tuzun suda çözünmesi: İyon-Dipol etkileşmesi. İyonların suyun zıt kutuplarıyla sarıldığına dikkat edin.

52 Tuzun suda çözünmesi

53 Tuzun suda çözünmesi

54 Tuzun suda çözünmesi

55 Apolar maddeler polar maddeler içinde çözünmez
Polar maddeler ile apolar maddeler arasında elektrostatik çekim kuvveti çok zayıf olduğu için bu maddeler birbirleri içinde çözünmezler.

56 Yağ apolar, su ise polardır. Bu sebeple birbiri içinde çözünmezler
Yağ apolar, su ise polardır. Bu sebeple birbiri içinde çözünmezler. Yoğunluğu daha düşük olan yağ üstte kalır.

57 I2 (İyot) su içinde çözünmez (solda)
I2 (İyot) su içinde çözünmez (solda). Ancak CCl4 (karbon tetraklorür) içinde çözünür (sağda). Su polar, CCl4 ve I2 apolardır.

58 Dipol momenti olmayan (Apolar) moleküller birbiri içinde nasıl çözünmektedir? Bu moleküllerin birbirlerini çekmesini ve böylece sıvı ve katı halde bulunabilmelerini sağlayan kuvvet nedir? Soy gazlar nasıl sıvılaşmaktadır? Soy gazların kaynama noktası niçin düşüktür?

59 Van der Waals kuvvetleri. London etkileşmeleri.

60 Elektronlar atomun etrafında dönerken kısa süreyle yük dağılımı bozulur

61 Polar olmayan molekülleri bir arada tutan kuvvet Van der Waals kuvvetleridir
Apolar molekülün çapı büyüdükçe moleküller arası Van der Waals çekim kuvvetleri artar. Moleküller arası çekim kuvveti arttıkça o maddenin kaynama noktası artar. n-Pentan ve neopentanın kaynama noktalarının farklı olduğuna dikkat edin.

62 Aşağıdaki yağ asitlerinden hangisinin erime noktasının daha düşük olmasını beklersiniz?
Not: Yağ asitleri apolardır ve bu sebeple suda çözünürlükleri çok azdır.

63 Atom/Molekül çapı arttıkça kaynama noktasın yükseldiğine dikkat edin.

64 Bazı moleküller ve aralarındaki etkileşmeler

65 Molekül içi ve moleküller arası bağların kuvveti, bağ enerjilerine bakarak belirlenir.
Nasıl mı?

66

67

68 Bağ enerjisi arttıkça bağı koparmak zorlaşır.

69

70

71

72 Grafit ve Elmas: Karbondan yapılmış ilginç maddeler.
Elmas çok sertken, grafit çok yumuşaktır. Aralarında ne fark var? Elmas Grafit


"Bağlar Molekül içi bağlar Moleküller arası bağlar Kovalent bağ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları