Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYAMIZI TANIYALIM kaan cevizözü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " DÜNYAMIZI TANIYALIM kaan cevizözü"— Sunum transkripti:

1 sunuindir.blogspot.com DÜNYAMIZI TANIYALIM Sunuindir.blogspot.com

2 sunuindir.blogspot.com

3 Kıta nedir? Çevresi Okyanuslarla Çevrili Büyük Kara Kütlelerine Kıta Denir. KITALAR ASYAAFRİKAAVRUPA KUZEY AMERİKA GÜNEY AMERİKA ANTARTİKAOKYANUSYA

4 sunuindir.blogspot.com KUZEY AMERİKA G ÜNEY AMERİKA ASYA AVRUPA AFRİKA OKYANUSYA ANTARTİKA

5 ASYA En büyük kıtadır. Yüzölçümü 44 milyon km²’dir. Tamamı Kuzey Yarımkürede yer almaktadır. Yeryüzündeki nüfusun yaklaşık yarısı Asya’da yaşamaktadır.

6 AFR İ KA Büyüklük bakımından ikinci sıradadır. Yüzölçümü 30 milyon km²’dir. Kıta, Ekvator ve çevresinde yer almaktadır.

7 sunuindir.blogspot.com AVRUPA Avrupa Kıtasının tamamı Kuzey Yarımkürededir. Okyanusya'dan sonra en küçük kıtadır. Yaklaşık 10 milyon km²’dir. Dünyanın en gelişmiş kıtasıdır.

8 sunuindir.blogspot.com KUZEY AMERİKA Kuzey Amerika’nın tamamı Kuzey Yarımkürededir. Yüzölçümü yaklaşık 24 milyon km²’dir.

9 sunuindir.blogspot.com GÜNEY AMERİKA Güney Amerika’nın büyük bölümü Güney Yarımküre’de bir kısmıda Kuzey Yarımkürededir. Yüzölçümü yaklaşık 17 milyon km²’dir.

10 sunuindir.blogspot.com OKYANUSYA Okyanusya’nın tamamı Güney Yarımküre’dedir. En küçük kıtadır, yüzölçümü yaklaşık 9 milyon km²’dir.

11 sunuindir.blogspot.com ANTARTİKA Yüzölçümü 14 milyon km²’dir. Güney Kutbunda yer alan kıtanın tamamı kar ve buzullarla kaplıdır. Gözlem istasyonlarının dışında hiçbir yerleşim yeri yoktur.

12 ASYAASYA K. A M E R İ K A AFRİKAAFRİKA ANTARTİKAANTARTİKA AVRUPAAVRUPA OKYANUSYAOKYANUSYA G. A M E R İ K A KITALARIN BÜYÜKTEN KÜÇÜĞE DOĞRU SIRALANIŞI

13 sunuindir.blogspot.com Okyanus nedir? Kıtalar arasında uzanan, derin ve geniş çukurları dolduran büyük su kütlelerine Okyanus denir. OKYANUSLAR BÜYÜK OKYANUS (PASİFİK) ATLAS OKYANUSU (ATLANTİK) HİNT OKYANUSU

14 sunuindir.blogspot.com BÜYÜK OKYANUS (PASİFİK) BÜYÜK OKYANUS (PASİFİK) HİNT OKYANUSU A TLAS OKYANUSU (ATLANTİK)

15 OKYANUSLARIN KAPLADIKLARI ALAN BAKIMINDAN SIRALANIŞI

16 YERÜZÜNDE KARA VE DENİZLERİN ORANI

17 sunuindir.blogspot.com 0º KUZEY YARIMKÜRE GÜNEY YARIMKÜRE

18 BAŞLANGIÇMERİDYENİBAŞLANGIÇMERİDYENİ BATI YARIM KÜRESİ DOĞU YARIM KÜRESİ

19 KUZEY YARIMKÜRE (KARALAR YARIMKÜRESİ) AVRUPA ASYA AFRİKA KUZEY AMERİKA GÜNEY AMERİKA

20 sunuindir.blogspot.com KUZEY YARIMKÜREDE KARA VE DENİZLERİN ORANI

21 sunuindir.blogspot.com GÜNEY YARIMKÜRE (DENİZLER YARIMKÜRESİ) GÜNEY AMERİKA AFRİKA OKYANUSYA ANTARTİKA

22 sunuindir.blogspot.com GÜNEY YARIMKÜREDE KARA VE DENİZLERİN ORANI

23 sunuindir.blogspot.com 0º 0º 26º 45º 36º 42º TÜRKİYE TÜRKİYE’NİN MATEMATİK KONUMU EKVATOR BAŞLANGIÇMERİDYENİBAŞLANGIÇMERİDYENİ

24 36º 45º26º 42º Türkiye 36º- 42º Kuzey paralelleri ile 26º- 45º Doğu meridyenleri arasında yer almaktadır

25 sunuindir.blogspot.com KUZEY KUTUP NOKTASI GÜNEY KUTUP NOKTASI EKVATOR DÜNYANIN EKSENİ

26 PARALEL VE MERİDYENLER

27


" DÜNYAMIZI TANIYALIM kaan cevizözü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları