Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1) Evlilik konuları - 19:1-15 - öğrenci hanesine dikkat ediyor 2) Zengin genç adam - 19:16-26 - öğrenci herşeyi terk ediyor 3) Öğrencinin karşılığı - 19:27-30.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1) Evlilik konuları - 19:1-15 - öğrenci hanesine dikkat ediyor 2) Zengin genç adam - 19:16-26 - öğrenci herşeyi terk ediyor 3) Öğrencinin karşılığı - 19:27-30."— Sunum transkripti:

1 1) Evlilik konuları - 19:1-15 - öğrenci hanesine dikkat ediyor 2) Zengin genç adam - 19:16-26 - öğrenci herşeyi terk ediyor 3) Öğrencinin karşılığı - 19:27-30 - öğrenci herşeyi kazanıyor 4) Bağdaki işçiler - 20:1-16 - öğrenci merhametle kurtuluyor 5) İsa ölümünü bildiriyor - 20:17-19 - öğrenci haçını taşıyor 6) Zebedi oğullarının isteği - 20:20-28 - öğrenci alçakgönüllü oluyor 7) Eriha'da iki kör - 20:29-34 Öğrenci olmak hakkında dersler Matta 19-20 2 1 3 4 5 6 7

2 Evlilik konuları (Matta 19:1-15) Matta 19:1-2 1 Ve öyle oldu ki, İsa bu konuşmayı bitirdikten sonra oradan ayrıldı ve Yahudiye'nin Yordan ırmağının öte tarafına geldi. 2 Büyük kalabalıklar Onun arkasından gittiler. Ve İsa orada onların hastalarını iyileştirdi.

3 Evlilik konuları (Matta 19:1-15) Matta 19:3 Ve bazı Ferisiler İsa'ya gelip Onu denemek için şöyle sordular: "Acaba, erkek için helal mıdır, karısını birhangi sebep için uğratırsın?" İsa'nın zamanında Yahudilerin arasında iki büyük muallim vardı: Şamay ve Hilel. Musa'nın kanununu farklı biçimde açıklardılar. Şamay her konuda daha sıkı Hilel daha gevşek açıklamalar yapardı. Hilel herkesi öğrenci olarak kabul ederdi ve yalancıklara izin verirdi. Şamay ancak layık kişileri öğrenci olarak kabul ederdi ve bütün yalanları yasak ederdi.

4 Evlilik konuları (Matta 19:1-15) Matta 19:3 Ve bazı Ferisiler İsa'ya gelip Onu denemek için şöyle sordular: "Acaba, erkek için helal mıdır, karısını birhangi sebep için uğratırsın?" Şamay ve Hilel aynı zamanda nikah bozmak konusunda farklı düşündüler. Şu ayeti farklı anlardılar: Yasa 24:1 "Eğer bir adam evlendiği kadında yakışıksız bir şey bulur, bundan ötürü ondan hoşlanmaz, boşanma belgesi yazıp ona verir ve onu evinden kovarsa..." Şamay'a göre "yakışıksız bir şey' ancak zina demektir. Hilel gene ehr türlü sebep için boşnamaya izin verirdi. Mesela: kadın yemeği yakmış, fazla tuz atmış ya da kocası daha güzel bir kadın bulduysa Hillel'e göre

5 Evlilik konuları (Matta 19:1-15) Matta 19:4 İsa da onlara cevap verip dedi: "Siz de hiç okumadınız mı ki, onları Yaratan, onları en baştan beri erkek ve dişi olarak yarattı. İsa'nın tartışma yöntemi farklı: Yahudi hocalar tek bir ayete baktılar ve istediği sonuca vardılar. Kendi bedenlerinin amaçlarını yerine getirmek için sanki kanunda delik arardılar. İsa gene, konunun bütününe bakıyor, Allahın asıl amacına bakıyor. Bizim yaklaşımımız da öyle olsun.

6 Evlilik konuları (Matta 19:1-15) Matta 19:4 İsa da onlara cevap verip dedi: "Siz de hiç okumadınız mı ki, onları Yaratan, onları en baştan beri erkek ve dişi olarak yarattı. Neden nikah bozulmasın: insan öyle yaratıldı Malaki 2:13-16 RAB artık getirdiğiniz sunulara ilgi göstermiyor, onları elinizden beğeniyle kabul etmiyor. 14 "Neden?" diye soruyorsunuz. Çünkü RAB seninle gençken evlendiğin karın arasında tanıktır. O yoldaşın ve evlilik antlaşmasıyla karın olduğu halde ona ihanet ettin. 15 Tanrı sizi tek beden ve ruh yapmadı mı? Neden tek? Çünkü O kendisine özgü bir soy arıyordu. Onun için kendinize dikkat edin, hiçbiriniz gençken evlendiği karısına ihanet etmesin. 16 İsrail'in Tanrısı RAB, "Ben boşanmadan nefret ederim" diyor, insan = bir beden ve bir ruh insan = bir erkek ve bir kadın

7 Evlilik konuları (Matta 19:1-15) Matta 19:5-6 5 Ve dedi: 'Bu sebeble erkek anasını ve babasını brakacak, karısına bağlanacak ve ikisi bir beden olacaklar.' 6 Madem öyle, onlar artık iki beden değil, tek bedendirler. O vakıt, Allahın birleştirdiğini insan ayırmasın." Bir beden olmak Nasıl bir bedeni ikiye böldüğün zaman ölüyor, aynı biçimde insan da nikah bozmaktan ölüm kadar zarar görüyor Kral Süleyman'ın kararı

8 Evlilik için ÜÇ ADIM: Matta 19:5-6; Yaratılış 2:24; Efesiler 5:31 Ve dedi: 'Bu sebeble erkek anasını ve babasını brakacak, karısına bağlanacak ve ikisi bir beden olacaklar.' Madem öyle, onlar artık iki beden değil, tek beden- dirler. O vakıt, Allahın birleştirdiğini insan ayırmasın." B AĞLANMAK B RAKMAK B İR OLMAK Allahın sırasına göre evlilik:

9 1) BONDRUK 2.Kor. 6:14 “İmansızlarla birlikte uygunsuz bir bondruğa girmeyin.” 2) YÜZÜK B RAKMAK B AĞLANMMAK B İR ОЛМАК

10 B İR OLMAK B AĞLANMAK += B RAKMAK += Birleştikten sonra ayırabilir misin?

11 B AĞLANMAK B RAKMAK B İR OLMAK Bunun aynısını İSA MESİH yaptı: 1) Gökteki babasını braktı 2) Yeryüzünde kiliseye bağlandı 3) İkisi artık tek bir yeni beden oldular

12 Efes 5 - İmanlı bir evlilik Mesih ile kilisenin kopyasıdır 21 Mesihten korkup birbirinizi sesleyin! 22 Ey karılar! Rabbi nasıl sesliyorsunuz, kocalarınızı da aynı öyle sesleyin. 23 Çünkü erkek karısının başıdır; aynı nasıl Mesih de kilisenin başıdır. O kendisi bedenin kurtarıcısıdır. 24 Ve kilise Mesihi nasıl seslerse, karılar da kocalarını her meselede öyle seslesinler. 25 Ey kocalar! Mesih kiliseyi sevdi ve onun için kendi canını verdi. Siz de karılarınızı tıpkı öyle sevin! 26 Mesih bunu yaptı, kiliseyi su ile, hani sözü ile, yıkayıp paklasın ve öylelikle kutsal kılsın. 27 İstiyor, kiliseyi çok şanlı olarak kendi yanına alsın. İstiyor, kilisenin üstünde hiç bir leke, hiç bir buruşukluk, hiç öyle bir şey olmasın. Hayır, istiyor, kilise kutsal ve kusursuz olsun.

13 Efes 5 - İmanlı bir evlilik Mesih ile kilisenin kopyasıdır 28 İşte, kocalar da kendi karılarını öyle sevsinler, sanki kendi bedeni imiş gibi. Kendi karısını seven, kendini sevmiş oluyor. 29 Çünkü olamaz bir kişi kendi bedenini sevmesin. Hayır, herkes onu besliyor, herkes ona dikkat çeviriyor. Evet, Mesih de kiliseye aynı öyle bakıyor. 30 Çünkü biz de Onun bedeninin parçalarıyız. 31 'Bu sebeble erkek anasını ve babasını brakacak, karısına bağlanacak ve ikisi bir beden olacak.' 32 Bu çok büyük ve saklı bir meseledir. Çünkü ben bunu Mesih ve kiliseden için söylüyorum. 33 Gene de, aranızda her bir adam kendi karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına itibar etsin.

14 İmanlı bir evlilik Mesih ile kilisenin kopyasıdır: Mesih kiliseyi sevdi ve onun için kendi canını verdi. Siz de karılarınızı tıpkı öyle sevin ! Kilise Mesihi nasıl seslerse...... karılar da kocalarını her meselede öyle seslesinler. 12 3 4

15 „Kadın, Adem'in ayağından yaratılmadı ki, ondan aşağı olsun; onun kafasından da yaratılmadı, ondan üstün olsun; ama onun yan tarafından, yüreğine yakın bir yerden yaratıldı, ona eşit olsun diye. Onun kral olduğu yerde, o kraliçe olsun. O yüzden de Allah, erkek ve kadın ikisinin hakkında dedi: 'Denizin balıkları, gökün kuşları ve yeryüzünde hareket eden her hayvanın üzerine egemenlik sürsünler'. Bu sözlerle Allah onların yetkisini eşit kılıyor, bütün hayvanları da ikisinden aşağı kılıyor.“ (Rahel Specht, 1617) İnsanın yaratılışı İnsanın yaratılışı (Yar 2:4-25) Ancak bu yolda cinsiyetlerin arasındaki savaş biter !

16 Evlilik konuları (Matta 19:1-15) Matta 19:7-9 Ama dediler: "Peki, öyle ise Musa ne için buyurdu, kadına bir nikâh bozma kâğıdı verilsin de öyle uğratırılsın?" - 8 İsa onlara dedi: "Musa size izin verdi karılarınızı uğratırasınız, çünkü yürekleriniz serttir. Ama en başta bu böyle değildi. 9 Ve ben size diyorum: her kim karısını zinadan başka bir sebepten için uğratırıp başka karıyla evlenirse, o kişi zina ediyor." Musa'nın kanununda birçok yasa Allahın asıl planı değil, ama geçici bir zaman için koyulan sıralar. Amaç: daha büyük zararları önlemek.

17 Evlilik konuları (Matta 19:1-15) Matta 19:10-11 10 Öğrenciler İsa'ya dediler: "Madem erkekle karısının arası öyledir, hiç evlenmemek daha iyi." - 11 Ama İsa onlara dedi: "Herkes bu sözü kabul edemez. Sade kime verildiyse, o kabul edebilir. Öğrencilerin sorusu gösteriyor, o zamanlarda Yahudiler evlilik konusunda Allahın standardından ne kadar uzak idiler. İsa'nın sözleri onlara büyük şok geldi. O kadar ki, evlilikten bütün vazgeçmeye hazırdılar. "Herkes bu sözü kabul edemez” = öğrencilerin sözü, yani “Yalnız kalmak daha iyidir” 1.Korintliler 7:7 ”Keşke herkes benim gibi olsa! Ama birisi şöyle, birisi böyle, herkesin Allahtan kendi vergisi var." Yahudiler için evlenmek ve çocouk yetiştirmek herkesin görevi sayılırdı. İsa bu sözle Allahın krallığını kendi devletinden daha yüksek saydı. ?

18 Evlilik konuları (Matta 19:1-15) Matta 19:12 Çünkü erkekliğini kaybetmiş üç tür adam var: kimileri ana rahminden öyle doğuyorlar. Kimileri insan tarafından kesilip öyle oldular. Kimileri de kendilerini gökün krallığından için öyle sayıyorlar. Bunu kabul edebilen, kabul etsin." 2) Hadımlar (Topkapı Sarayında) 1) Doğuştan kadınlara merak duymayanlar 3) Rabbin işi uğruna evlen- meyenler

19 Evlilik konuları (Matta 19:1-15) Matta 19:13-15 13 Sonra İsa'ya birkaç ufak kızan getirdiler, onların üzerine ellerini koyup dua etsin. Ama öğrenciler onları azarladılar. 14 İsa gene dedi: "Kızanları brakın, onlara engel olmayın bana gelsinler: Çünkü gökün krallığı böylelerindir." 15 Ellerini onların üzerine koydu, ve sonra oradan ayrıldı. KIZANLAR = hem asıl anlamda, hem öğrenciler için sembol 1) düşünmeyelim: "Kızanlar daha birşey anlayamaz". Daha 2-3 yaşında toplantıya gelsinler. 2) en basit ve anlamayan imanlya dikkat çevirelim, kimseye hor görmeyelim.

20 Zengin genç adam (Matta 19:16-26) Matta 19:16-17 16 Ve işte, birisi Ona gelip sordu: "Muallim hangi iyi işi yapayım da, sonsuz yaşamı kazanayım?" - 17 İsa ona dedi: "Neden bana iyilikten için konuşuyorsun? İyi olan tek Biri var. 'İyi olan biri var' birçok kişi burada İsa'nın kendini Allahtan ayırdığını, kendisinin Allah olmadığını gösteriyorlar. Ama İsa'nın amacı tam tersi: "Sen iyi bir iş yapmak istiyorsun. Ama insanın gücü yok, asıl iyilik yapsın. Asıl iyilik sade Allahın kendisinde var." Romalılar 7:21 - “Demek şöyle bir sıra fark ediyorum: bende iyi olan şeyi yapmak için istek varken, içimde hep kötülük bulunuyor." Yeremya 17:9 “Yürek her şeyden daha aldatıcıdır, iyileşmez, Onu kim anlayabilir?"

21 Zengin genç adam (Matta 19:16-26) Matta 19:17-20 Ama madem yaşama geçmek istiyorsun, o zaman buyrukları tut." Adam İsa'ya, "Hangilerini?" diye sordu. 18 Ve İsa ona şöyle konuştu: "Katillik etmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan söylemeyeceksin. 19 Babana ve anana saygı göster ve komşunu kendin gibi seveceksin." 20 Genç adam İsa'ya dedi: "Bütün bunları hep tuttum. Hâlâ daha ne eksikliğim var?" Romalılar 2:5-10 O öfke gününde belli olacak ki, Allah doğrulukla dava yürütürüyor. 6 O, herkese yaptıkları işlerine göre karşılık verecek. 7 Kim hiç durmamacasına iyilik yaptıysa, ve şanlılık, saygınlık ve ölmezliğin peşinde koştuysa - onlara sonsuz yaşam verecek. 8 Ama kim sade kendini düşünüp kendi işlerinin peşinden koştuysa, ve hakikata kulak asmayıp haksızlığa boyun eğmişse - onlara öfke ve sertlikle davranacak. 9 Kötülük işleyen her kişinin canı acılar ve çekiler içinde olacak; en peşin Yahudiler, sonra Grekler de. 10 Ama iyilik işleyen her kişi, şan, saygınlık ve barış bulacak; en peşin Yahudiler, sonra Grekler de.

22 Zengin genç adam (Matta 19:16-26) Matta 19:21-22 21 İsa ona dedi: "Eger tastamam olmak istersen, git mallarını sat ve fukaralara dağıtır. O vakıt gökte zenginliğin olacak. Sonra gel, arkama düş." 22 Genç adam bunları işitince kederlenip ayrıldı, çünkü çok zengin biriydi.

23 Zengin genç adam (Matta 19:16-26) Matta 19:23-24 23 Ve İsa öğrencilerine dedi: "Size doğru bir şey söyleyeyim: zengin bir adam için gökün krallığına girmek, ne kadar da zordur! 24 Bir de size şunu söyleyeyim: deve için daha kolaydır, iğnenin deliğinden geçsin, ne kadar zengin adam Allahın krallığına girsin." Bu söz öğrencilere ikinci şok oldu: eskiden beri sanılırdı, yeryüzündeki bolluk Allahın o insandan hoşmut kalmasını gösterirdi. İsa yüzyıllarının teolojisini altüst ediyor.

24 Eski Antlaşma'da bereket anlayışı “Genç aslanlar bile aç ve muhtaç olur; Ama RAB'be yönelenlerden hiçbir iyilik esirgenmez.” (Mezmur 34:10 ) "Sepetiniz ve hamur tekneniz bereketli olacak. İçeri girdiğinizde de dışarı çıktığınızda da kutsanacaksınız." (Yasa 28:5-6) "RAB sizi kuyruk değil baş yapacak. Eğer bugün size ilettiğim Tanrınız RAB'bin buyruklarını dinler, onlara iyice uyarsanız, altta değil, her zaman üstte olacaksınız." “RAB'bin bereketidir kişiyi zengin eden, RAB buna dert katmaz.” (Sül.Özd. 10:22) “Alçakgönüllülüğün ve RAB korkusunun ödülü, Zenginlik, onur ve yaşamdır.” (Sül.Özd. 22:4) “Gençtim, ömrüm tükendi, Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini, Soyunun ekmek dilendiğini.” (Mezmur 37:25) “Doğruların kuşağı kutsanacak. Bolluk ve zenginlik eksilmez evinden, Sonsuza dek sürer doğruluğu.” (Mezmur 112:2-3)

25 Yeni Antlaşma'da bereket anlayışı (4) Onda, hani Onun kanıyla kurtuluş buluyoruz, günahlarımıza af buluyoruz.(a.7) (5) “Bize saklı planını açıkladı.” (a.9) (6) Mesihte bir miras kazandık. (a.11) (7) Böylelikle Mesihte söz verilen Kutsal Ruh'la mühürlendiniz. Efesliler 1:3-14 “Rabbimiz İsa Mesihin Allahı ve Babası mubarek olsun. O bizi Mesihte bereketlemiştir, göklerde bulunan her bir ruh bereketiyle: (1) Bizi dünya kurulmazdan önce Mesihte seçti. (a.4) (2) Önceden sevgiyle kesin karar verdi ki, bizi evlatlık olarak kendine kabul etsin. (a.5) (3) Öyle ki, merhametinin şanı övülsün. O merhameti de sevgili Oğlu'nda bize cömertçe verdi. (a.6)

26 Zengin genç adam (Matta 19:16-26) Matta 19:25-26 25 Öğrenciler şaş baş kalıp dediler: "Madem öyle, kim kurtulabilir?" 26 İsa onlara bakıp dedi: "Bu iş insanca mümkün değildir, ama Allah için her şey mümkündür." Titus 3:4-6 4 Ama Allah kurtarıcımızdır. Onun iyiliği ve insanlara olan sevgisi açıklandı. 5 O, bize acıdığı için bizi kurtardı, değil bizim yaptığımız doğruluk işlerimizle. Yıkanıp yeniden doğduk, Kutsal Ruh bizi yeni kişi yaptı - öyle kurtulduk. 6 Allah Onu kurtarıcımız İsa Mesihin eliyle üzerimize bola gani döktü.

27 Öğrencinin karşılığı (Matta 19:27-30) Matta 19:27 Sonra Petrus sözü alıp İsa'ya dedi: "Te bak, biz her şeyi braktık, senin arkana düştük. Ama karşılığımız ne olacak?" Petrus bütün grup için konuşuyor demek istiyor: "Bak İsa, biz belki bu genç adam zengin değiliz. Ama neyimiz varsaydı, hepsini terk ettik: evlerimizi, harılarımızı, kızanlarımızı, mahallelerimizi" İsa Petrus'un lafını gururlu saymıyor, onu azarlamıyor

28 Öğrencinin karşılığı (Matta 19:27-30) Matta 19:28 İsa onlara dedi: "Size doğru bir şey söyleyeyim: yenileme zamanında İnsanoğlu şanlı kral iskemlesinde oturacak. O vakıt siz benim arkamdan gelenler, evet, siz de oniki kral iskemlesinin üstünde oturup İsrail halkının oniki cinsini davalayacanız. İsa onlara hangi zaman için konuşuyor? Bu ödüller ne zaman verilecek? 'Yenileme zamanı' nedir? Üç farklı görüş var: Yenileme zamanı = yeni doğuş, ruhsal (Titus 3:5) İsrail halkı = Kilise davalamak = öğretiş ve kilisenin idaresi hakkında karar vermek (bağlamak ve çözmek gibi) Yenileme zamanı = 1000 senelik krallık (Titus 3:5) İsrail halkı = imansız Yahudiler davalamak = İsa ile birlikte iman etmediler diye ceza vermek Yenileme zamanı = dünyanın sonu (Titus 3:5) İsrail halkı = Yahudiler + bütün dünya davalamak = Mesihle birlikte herkese karşılık vermek 1 23

29 Öğrencinin karşılığı (Matta 19:27-30) Matta 19:29-30 29 Ve her kim benim adımdan için evler, kardeşler, kızkardeşler, babasını, anasını, kızanlarını ya da çiftliklerini terk etmişse, onları kat kat geri alacak ve sonsuz yaşamı da miras alacak. TERK EDİYORSUNTERK EDİYORSUN KAZANIYORSUNKAZANIYORSUN Markos 10:30 Mesih için braktığım şeylerin 100 katını gerçek kardeşlerin yanında buluyorsun.

30 Öğrencinin karşılığı (Matta 19:27-30) Matta 19:30 Ama var çok kişi, birinci iken sonuncu olacaklar, ve sonuncu iken birinci olacaklar. Bu söz İsa'nın sevdiği bir atasöz oldu; birkaç defa onu söyledi: Matta 20:16, Luka 13:30 Bu dünyada Allahın krallığında BirincilerSonuncular

31 Bağdaki işçiler (Matta 20:1-16) Matta 20:1-7 1 Gökün krallığı bir bağ sahibine benziyor. Adam sabah erkenden gitmiş, üzüm bağına işçi tutsun. 2 İşçilerle anlaşmış, gündelikleri bir dinar olsun. Sonra onlara üzüm bağına yollamış. 3 Saat dokuzda çarşıya çıkıp başkalarını görmüş, nasıl boş duruyorlar. 4 Onlara demiş: 'Siz de gidin üzüm bağına. Hakkınız ne kadarsa, size ödeyecem.' Öylelikle onlar da gitmiş. 5 Sonra saat öğlen onikide, ve gene saat üçte bir daha gitmiş ve gene öyle yapmış. 6 Saat akşam üstü beşte çıkıp gene başkalarını boş dururken bulmuş. Onlara demiş: 'Ne için bütün gün burada boş duruyorsunuz?' 7 Ona demişler: 'Çünkü kimse bizi tutmadı.' Onlara demiş: 'Siz de üzüm bağına gidin.' Üzüm bağı = İsrail, sahibi = Rab Bu, EA'da sık sık geçen bir sembol (Mezmur 80:8; Yeşaya 5:1; Yeremya 12:10).) saat: 06:00 09:00 12:00 15:00 17:00 18:00

32 Bağdaki işçiler (Matta 20:1-16) Matta 20:8-9 8 Akşam olunca, üzüm bağının sahibi işçilere karışana demiş: 'İşçileri çağır, onlara gündeliklerini öde. Son tuttuğum kişilerle başla, birincilerine kadar devam et.' 9 Saat beşte tutulanlar gelince, herkes birer dinar almış. 10 Ama sıra en birinci tutulanlara gelince, sandılar ki, daha fazla alacaklar. Ama onlar da hepsi birer dinar almışlar. "Son tuttuğum kişilerle başla" - efendisi istiyor, daha uzun çalışmış olanlar onun yapacağını görsünler. Yuhanna 1:16 "Biz de hepimiz Onun doluluğundan aldık; merhamet üstüne merhamet aldık." 1.Korintliler 12:13 "İster Yahudi ister Grek olsun, ister köle ister serbest kişi olsun, hepimiz tek bir Ruh ile tek bir bedenin içine vaftiz olduk. Hepimiz de tek bir Ruhtan içtik."

33 Bağdaki işçiler (Matta 20:1-16) Matta 20:8-12 11 Onu alınca bağın sahibine karşı mırmırdanmaya başladılar: 12 'Bu sonuncular sade bir saat işlediler. Ama sen onları bizimle bir tutuyorsun. Biz gene, bütün gün ırgatlık yaptık, yakıcı güneşin altında durduk.' Bu, dindar kişilerin suçlaması idi: "Sizin müjdeniz haksızlıktır: Biz hayat boyunca doğrluk içinde yaşadık. Sonra o günahkarlar ve yabancılar gelsi; sade iman etmekle bizimle bir tutulsunlar - olamaz, Allah o kadar haksızlık yapsın Luka 15:28-32 Ama büyük çocuk kızmaya başlamış, istememiş içeri girsin. Babası dışarı çıkıp başlamış ona yalvarmaya. 29 O da babasına demiş: 'Bak, bunca sene sana hizmet ettim. Hiç senin sözünden dışarı çıkmadım. Sen de bana bir defa olsun bir keçi yavrusu bile vermedin, arkadaşlarımla kutlayayım.... Luk 15:32 Ama lazım idi, kutlayalım, sevinelim. Çünkü senin kardeşin ölü idi, dirildi. Kaybolmuştu, bulundu.'"

34 Bağdaki işçiler (Matta 20:1-16) Matta 20:13-16 13 Bağ sahibi de onlardan birini tutup ona demiş: 'Arkadaş, ben sana haksızlık yapmıyorum. Seninle bir dinara anlaşmadık mı? 14 Hakkını al ve yolun açık olsun. Ama benim niyetim var, bu en sonunda tuttuğum adama aynı sana verdiğim kadar vereyim. 15 Kendi malımı istediğim gibi harcarım. Bu benim hakkım değil mi? Yoksa benim elim açık oldu mu, gözün onda mı kalıyor?' 16 Onun için sonuncular birinciler olacak, birinciler de sonuncular olacak. Romalılar 11:6 "Ama madem merhamete göre seçilmişler, demek artık işlere göre seçilmiyorlar. Öbür türlü, merhamet merhamet değildir." Rom 4:4 Kim işlerse, onun alacağı bir bahşiş sayılmaz, bir ödemek sayılır. 5 Ama kim işlemezse, onun yerine Allaha iman ederse, hani Allahsız kişileri suçsuz kılacak diye, işte o kişinin imanı kendisine doğruluk sayılacak.

35 İsa ölümünü bildiriyor (3) (Matta 20:17-19) Matta 20:17-19 17 İsa, Yeruşalim'e çıkmak üzere idi. O zaman oniki öğrenciyi bir kenara çekti ve yolda iken onlara dedi: 18 "Bakın, Yeruşalim'e çıkıyoruz. İnsanoğlu Allahevinin güdücüleri ve kanun muallimlerinin eline teslim edilecek ve Ona ölüm cezasını verecekler. 19 Onunla eğlenmek, Onu kamçılamak ve haça germek için, Allahsız milletlerin eline teslim edecekler. Ama üçüncü gün dirilecek." "çıkmak" - Yeruşalim bütün İsrail'de en yüksek yerde bulunurdu. İsa misyonun sonuna varıyor. İsa onikileri bir kenara çekiyor: ancak en yakın öğrencileri, yani apostolları hazırlamak istiyor. Öbürleri buna henüz hazır değiller. Hem kendi halkı, hem de Romalılar ona ölümcesaını verecekler Bu şimdi 3. defadır. Ama öğrencileri gene de anlamadılar. Sonraki olay onu gösteriyor....

36 Zebedi oğullarının isteği (Matta 20:20-28) Matta 20:20-21 20 Sonra Zebedi oğullarının anası çocuklarıyla birlikte İsa'ya geldi. Onun önünde eğilip Ondan bir şey rica etti. 21 İsa ona, "İstediğin ne?" diye sordu. Kadın Ona dedi: "Buyur et, senin krallığında bu benim iki oğlum senin sağında ve solunda otursunlar." "Zebedioğulların anası" - değil Zebedi'nın karısı, herhalde ölmüştü. Onun adı herhalde Salome idi, o da İsa'nın bir öğrencisi, hatta dirişin şahidi idi. Bazıları diyor, o Meryem'in ya da Yusuf'un kızkardeşi imiş.Bu doğruysa, istedi kendi çocuklarını İsa'nın akrabaları olarak en üstün pozisyona koysun, Petrus'un indirsin.

37 Zebedi oğullarının isteği (Matta 20:20-28) Matta 20:22-23 22 Ama İsa ona cevap verip dedi: "Siz hiç anlamıyorsunuz, rica ettiğiniz şey nedir. Tezlerde içeceğim kadehi siz içebilir misiniz?" Ona, "İçebiliriz" dediler. 23 Onlara dedi: "Sahi, kadehimi içeceniz, ama size vereyim, sağımda ve solumda oturasınız, o bana düşmüyor. Babam bunu kimin için hazırlamışsa, onlara verilecek." İsa direktno Yuhanna ve Yakup'u azarlıyor, analarına konuşmuyor. Zaten onlar onu yolladılar. İsa'nın kadehini içmek = onun acılarına ortak olmak Markos 10:39 vaftiz düşüncesini ekliyor. İöeriden sıkıntı, dışarıdan sıkıntı. 'kadehimi içeceniz" - bütün apostollardan en birinci öldürülen Yakup idi (Apo 12:2) Yuhanna en son öldü, herkesin ölümünü gördü.

38 Zebedi oğullarının isteği (Matta 20:20-28) Matta 20:24-27 24 Öbür on öğrenci bunu duyunca, o iki kardeşe kızmaya başladılar. 25 Ama İsa onları kendisine çağırdı ve dedi: "Biliyorsunuz, Allahsız milletlerin güdücüleri onları bondruğa sokarlar, ve ileri gelenler onlara diktatörlük yaparlar. 26 Ama sizin aranızda öyle değil: aranızda kim isterse büyük olsun, o size hizmetkâr olacak. 27 Ve aranızda kim isterse birinci olsun, o size esir olacak. YANLIŞ DOĞRU 1.Petrus 5:1-3 Aranızdaki ihtiyarlara yalvarıyorum... 2 Yanınızda olan Allahın sürüsünü güdün. Güdücülük yapın, değil zorluktan imiş gibi, ama Allahın istediği gibi, hani gönül razılığıyla, değil kazanç için, ama merakla. 3 - değil size emanet edilen kişilere zorbacılık yapmakla, ama sürüye örnek olmakla. Apostollar kendini padişahın yanındaki vezirler gibi hisettiler...... ama İsa diyor: "Hayır, siz birer hizmetçisiniz!"

39 Zebedi oğullarının isteği (Matta 20:20-28) Matta 20:28 Aynı İnsanoğlu gibi. Çünkü İnsanoğlu gelmedi, Ona hizmet etsinler diye. Hayır, O geldi, kendisi hizmet etsin ve birçok kişi için canını versin bir kurtulma fiyatı gibi." =

40 Eriha'da iki kör (Matta 20:29-34) Matta 20:29-34 29 Onlar Eriha kasabasından çıkarken, büyük bir kalabalık İsa'nın peşinden gitti. 30 Ve işte, iki kör adam yol kenarında otururdular. Ne vakıt duydular, İsa geçiyor diye, şöyle bağırmaya başladılar: "Efendimiz, Davud'un oğlu, bize acı!" 31 Kalabalık da onlara çok sert çıkıştı, sussunlar diye. Onlar gene, daha da fazla bağırdılar: "Efendimiz, Davud'un oğlu, bize acı!" 32 İsa durdu, onları çağırtırdı ve onlara sordu: "Ne istiyorsunuz, sizin için yapayım?" - 33 Ona dediler: "Efendimiz, istiyoruz, gözlerimiz açılsın." 34 İsa'nın yüreği merhametle doldu. Onların gözlerine dokundu, dakkada onların gözleri açıldı, onlar da İsa'nın arkasından gitmeye başladılar. "Davud'un Oğlu' - bu söz her zaman 'Mesih' demektir. Körler bile İsa'nın Mesih olduğunu anlıyorlar... ama halkın önderleri anlamadılar. Bundan sonraki olay İsa'nın Yeruşalim'e girişidir. Orada herkes ona 'Hozana' diye bağırdı. Bu iki kör İsa'nın kim olduğunu ondan önce bile anladılar.


"1) Evlilik konuları - 19:1-15 - öğrenci hanesine dikkat ediyor 2) Zengin genç adam - 19:16-26 - öğrenci herşeyi terk ediyor 3) Öğrencinin karşılığı - 19:27-30." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları