Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

… Bölümü Öğretim Elemanının İsmi Sunum tarihi../../2016 … Bölümü Erasmus+ Öğretim Elemanı Hareketliliği Faaliyet Rapor Sunumu Gidilen Kurumun Fotografı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "… Bölümü Öğretim Elemanının İsmi Sunum tarihi../../2016 … Bölümü Erasmus+ Öğretim Elemanı Hareketliliği Faaliyet Rapor Sunumu Gidilen Kurumun Fotografı."— Sunum transkripti:

1 … Bölümü Öğretim Elemanının İsmi Sunum tarihi../../2016 … Bölümü Erasmus+ Öğretim Elemanı Hareketliliği Faaliyet Rapor Sunumu Gidilen Kurumun Fotografı Olacaktır

2 İsim Soyisim Erasmus+ Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyet Raporu 23.03.2016 2 Giriş ve ziyaretin motivasyonu Ziyaretin amaçları Ziyaret boyunca yapılan çalışmalar (araştırma, eğitim, toplantılar vb.) Ziyaret boyunca elde edilen başarılar (ve karşılaşılan problemler) Elde edilen ilk sonuçlar ve tartışma Çıktılar ve gelecekte planlanan çalışmalar Ders havuzuna eklenecek dersler Özet Ekler (Faaliyet ile ilgili görseller, (varsa) faaliyet detayları, ders havuzuna eklenecek ders formları) İçerik Gidilen kurumun logosu olacaktır

3 Erasmus+ Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyet Raporu 23.03.2016 3 Gidilen kurumun adı ve ID kodu Tarih aralığı Niçin bu kurumun seçildiği Toplam bütçe bilgileri (tablo halinde sunulacaktır) Giriş ve Motivasyon Uçak BiletiKonaklam a GündelikDiğer Harcamalar Erasmus+ Kapsamında Alınan Ödenek Personelin Kendi Bütçesinden Yaptığı Harcama TOPLAM İsim Soyisim

4 Erasmus+ Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyet Raporu 23.03.2016 4 Ziyaretin Amaçları Ziyaretin amaçları maddeler halinde sıralanacaktır.

5 İsim Soyisim Erasmus+ Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyet Raporu 23.03.2016 5 Ziyaret Boyunca Yapılan Çalışmalar Bu slide sadece faaliyetlerin isim ve türünü belirten özet bir slide olup detaylar diğer sayfalarda sunulacaktır. Araştırma Faaliyetleri Faaliyet 1 Faaliyet 2 … Eğitim Faaliyetleri Faaliyet 1 Faaliyet 2 … Toplantılar Faaliyet 1 Faaliyet 2 …

6 Faaliyet 1 Faaliyetin ismi tarihi detayları Faaliyet 2 Faaliyetin ismi tarihi detayları İsim Soyisim Erasmus+ Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyet Raporu 23.03.2016 6 Araştırma Faaliyetleri ile ilgili detaylar tek bir sayfada açıklanacaktır. Bir sayfadan fazla bilgi vermek gerekirse “Ekler” bölümüne konulacaktır. Ziyaret Boyunca Yapılan Çalışmalar : Araştırma Faaliyetleri

7 Faaliyet 1 Faaliyetin ismi (dersin adı) tarihi detayları (hangi konuların verildiği, öğrenci mevcudu, öğrencilerin bölümü) Faaliyet 2 Faaliyetin ismi (dersin adı) tarihi detayları (hangi konuların verildiği, öğrenci mevcudu, öğrencilerin bölümü) İsim Soyisim Erasmus+ Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyet Raporu 23.03.2016 7 Ziyaret Boyunca Yapılan Çalışmalar : Eğitim Faaliyetleri Eğitim Faaliyetleri ile ilgili detaylar tek bir sayfada açıklanacaktır. Bir sayfadan fazla bilgi vermek gerekirse “Ekler” bölümüne konulacaktır.

8 Faaliyet 1 Faaliyetin ismi (türü, toplantı, seminer vb.) tarihi detayları (hangi konuların görüşüldüğü, seminerin konusu vb.) Faaliyet 2 Faaliyetin ismi (dersin adı) tarihi detayları (hangi konuların görüşüldüğü, seminerin konusu vb.) İsim Soyisim Erasmus+ Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyet Raporu 23.03.2016 8 Ziyaret Boyunca Yapılan Çalışmalar : Toplantılar Toplantı Faaliyetleri ile ilgili detaylar tek bir sayfada açıklanacaktır. Bir sayfadan fazla bilgi vermek gerekirse “Ekler” bölümüne konulacaktır.

9 Başarılar Derslerdeki başarılar Proje fikirleri Araştırma olanakları İşbirliği çalışmaları Problemler Varsa karşılaşılan problemler detaylandırılmalıdır. İsim Soyisim Erasmus+ Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyet Raporu 23.03.2016 9 Ziyaret Boyunca Elde Edilen Başarılar ve Karşılaşılan Problemler Elde edilen başarılar ve problemler maddeler halinde sıralandırılmalıdır.

10 23.03.2016 İsim Soyisim Erasmus+ Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyet Raporu 10 Elde Edilen ilk Sonuçlar ve Tartışma Sonuçlar Eğitim faaliyetinin sonuçları Araştırma faaliyetinin sonuçları İşbirliği faaliyetlerinin sonuçları Toplantı faaliyetlerinin sonuçları Tartışma Bu sonuçların yorumlanması kısaca verilmelidir.

11 İsim Soyisim Erasmus+ Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyet Raporu 23.03.2016 11 Çıktılar ve Gelecekte Planlanan Çalışmalar Çıktılar Ziyaret sonucu elde edilen çıktılar maddeler halinde verilmelidir. Planlanan Çalışmalar İleride planlanan yeni çalışmalar maddeler halinde verilmelidir.

12 İsim Soyisim Erasmus+ Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyet Raporu 23.03.2016 12 Ders Havuzuna Eklenecek Dersler Üniversitemiz ders havuzuna katkı sağlanacak derslerin isimleri maddeler halinde yazılmalıdır. Ders detayları ECTS formatında hazırlanacak olup “Ekler” bölümüne konulacaktır.

13 İsim Soyisim Erasmus+ Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyet Raporu 23.03.2016 13 Beğenilen Yönler (türe göre maddeler halinde sıralanmalıdır) İdari: Akademik: Derslerin İşleyişi: Öğrenci profili: Altyapı ve Araştırma Olanakları: Üniversitemiz için Öneriler Üniversitemizin gelişimi için önerileriniz maddeler halinde sunulmalıdır. Üniversitemiz için Öneriler

14 İsim Soyisim Erasmus+ Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyet Raporu 23.03.2016 14 Özet Önceki sayfalarda anlatılan bilgilerin özeti tek sayfada ve maddeler halinde verilmelidir.

15 İsim Soyisim Erasmus+ Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyet Raporu 23.03.2016 15 Teşekkür Teşekkür edilmek istenen kişi/kurum isimleri sıralanmalıdır.

16 İsim Soyisim Erasmus+ Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyet Raporu 23.03.2016 16 Ekler Faaliyet ile ilgili görseller (en fazla 5 sayfa) Faaliyetlerin detayları (en fazla 5 sayfa) Ders havuzuna eklenecek derslerin detayları (ECTS formatına uygun olarak hazırlanacaktır)


"… Bölümü Öğretim Elemanının İsmi Sunum tarihi../../2016 … Bölümü Erasmus+ Öğretim Elemanı Hareketliliği Faaliyet Rapor Sunumu Gidilen Kurumun Fotografı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları