Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYIŞ KASNAK MEKAN İ ZMASINDA OLUŞAN HASAR T İ PLER İ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYIŞ KASNAK MEKAN İ ZMASINDA OLUŞAN HASAR T İ PLER İ."— Sunum transkripti:

1 KAYIŞ KASNAK MEKAN İ ZMASINDA OLUŞAN HASAR T İ PLER İ

2 KAYıŞ KASNAK MEKANIZMASı NEDIR? ELASTIK HıZ-MOMENT DÖNÜŞÜM MEKANIZMALARıNDANDıR. ELASTIK HıZ-MOMENT DÖNÜŞÜM MEKANIZMALARıNDANDıR. HEM KUVVET, HEM DE ŞEKIL BA Ğ Lı TÜRLERI MEVCUTTUR. HEM KUVVET, HEM DE ŞEKIL BA Ğ Lı TÜRLERI MEVCUTTUR. GENELLIKLE KULLANıLAN KAYıŞıN KESITINE GÖRE ISIMLENDIRILIRLER. GENELLIKLE KULLANıLAN KAYıŞıN KESITINE GÖRE ISIMLENDIRILIRLER.

3 KAYIŞ KASNAK T İ PLER İ a) Düz kayış kasnak mekanizması b) Çapraz mekanizma c) Yarı çapraz mekanizma d) Yön de ğ iştirici kasnaklı mekanizma e) Çok kasnaklı tahrik f) Kademeli mekanizma g) Konik mekanizma h) Geri kasnaklı mekanizma

4 AVANTAJLARI: AVANTAJLARI: Basit olmaları nedeniyle, di ğ er mekanizmalara göre oldukça ucuz bir konstrüksiyon oluşturur. Basit olmaları nedeniyle, di ğ er mekanizmalara göre oldukça ucuz bir konstrüksiyon oluşturur. Birbirlerinden uzakta bulunan iki mil arasında güç ve hareket iletilebilir. Birbirlerinden uzakta bulunan iki mil arasında güç ve hareket iletilebilir. Kayış elastik bir malzemeden yapılmış oldu ğ undan, darbeleri karşılama ve sönümleme kabiliyeti büyüktür. Kayış elastik bir malzemeden yapılmış oldu ğ undan, darbeleri karşılama ve sönümleme kabiliyeti büyüktür. Ani yük büyümelerini iletemez; bu nedenle bir emniyet elemanı olarak çalışırlar. Ani yük büyümelerini iletemez; bu nedenle bir emniyet elemanı olarak çalışırlar. Sessiz çalışırlar. Sessiz çalışırlar.

5 DEZAVANTAJLARI: DEZAVANTAJLARI: Kayış cinsine göre kullanım sıcaklı ğ ı -50ºc ~ +60ºc (+80ºc) arasında sınırlıdır. +140ºc' de kayışta bozulmalar başlar. Sıcaklık, nem, ya ğ, toz gibi çevre şartları küçük oranda da olsa kayışın uzamasına neden olabilir ve sürtünme katsayısını de ğ iştirebilir. Sürtünme nedeniyle statik elektriklenme meydana gelebilir. Kayış cinsine göre kullanım sıcaklı ğ ı -50ºc ~ +60ºc (+80ºc) arasında sınırlıdır. +140ºc' de kayışta bozulmalar başlar. Sıcaklık, nem, ya ğ, toz gibi çevre şartları küçük oranda da olsa kayışın uzamasına neden olabilir ve sürtünme katsayısını de ğ iştirebilir. Sürtünme nedeniyle statik elektriklenme meydana gelebilir.

6 KAYIŞLAR Oldukça esnek bir yapıya sahip olan kayışlar, döndüren kasnaktan döndürülen kasna ğ a güç ve hareketi, temas yoluyla aktarır. Hareketin iletimi sürtünme yolu ile olmakta ve meydana gelen titreşim kayış tarafından emilmektedir. Oldukça esnek bir yapıya sahip olan kayışlar, döndüren kasnaktan döndürülen kasna ğ a güç ve hareketi, temas yoluyla aktarır. Hareketin iletimi sürtünme yolu ile olmakta ve meydana gelen titreşim kayış tarafından emilmektedir. Kayış Türleri: Kayış Türleri: Düz kayışlar Düz kayışlar V kayışlar V kayışlar Dişli (zamanlama-triger) kayışlar Dişli (zamanlama-triger) kayışlar Yuvarlak kayışlar olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Yuvarlak kayışlar olmak üzere dörde ayrılmaktadır.

7 BAZI KAYIŞ T İ PLER İ NDE MEYDANA GELEN HASARLAR: V KAYıŞı: SORUNHASAR GÖRÜNTÜSÜ SEBEB İ Profilde dengesiz aşınma Kayış kasnakları aynı hizada de ğ il Güçlü kayış titreşimleri Aşınma Kayış kasnakları aynı hizada de ğ il Kayış, tırtıklı diske yanal şaşırtmalı olarak yerleştirilmiş Profilde hasar Kayışlı tahrikte yabancı cisim

8 TRIGER KAYıŞı: TRIGER KAYıŞı: SORUNHASAR GÖRÜNTÜSÜ SEBEB İ Kayış sırtında hasar Triger kayışının yabancı cisimle teması. Örne ğ in; Triger kayışı kapa ğ ı, cıvatalar, kenarlar vb. Sırt çatlakları Ortam sıcaklı ğ ı çok yüksek/düşük Kullanım ömrü aşılmış Triger kayışı kopmuş Tahrikte yabancı cisim Ön gerginlik çok yüksek Kayışın montaj öncesinde veya sırasında bükülmesi

9 KASNAKLAR Miller arasındaki mesafenin uzun oldu ğ u durumlarda döndüren mildeki güç ve hareketi bir veya birkaç kayış yardımıyla döndürülen mile iletmeye yarayan makine elemanlarına kasnak denir. Kasna ğ ın Kısımları: 1. 1. İ SP İ T 2. 2.GÖVDE 3. 3.GÖBEK

10 KASNA Ğ ıN KULLANıLDı Ğ ı YERLER: Kasnaklar takım tezgâhlarında, dikiş makinelerinde, tarım aletlerinde, benzinli ve dizel motorlarda, tekstil makinelerinde, vinçlerde, kaldırma ve taşıma makinelerinde kullanılmaktadır.

11 KASNAKTA MEYDANA GELEN HASAR ÖRNE Ğİ -1: Otomotivde kullanılan kasnak türü incelenmiştir. Bu kasnakta çarpma etkisi ile hasar meydana gelmiştir. Kasna ğ ın malzemesi cam elyaftır. Kasnak mikroskobik ve makroskobik muayeneler yapılmıştır. Mikroskobik inceleme de cam liflerin kırılma yüzeyleri gevrek kırılmaya gözlemlenmiştir.

12

13 Daha yakından inceledi ğ imiz zaman yüzeyde meydana gelen pürüzlülüklerin yanı sıra gevrek kırılma izlerinin daha yakından tespit edebiliyoruz.

14 KASNAKTA MEYDANA GELEN HASAR ÖRNE Ğİ -2: Mil Göbek Ba ğ lantısındaki Kama Kanalının Hasarı: De ğ işken yüklere maruz kalan bir kasnakta meydana gelen yorulma hasarı incelenmiştir.

15 Kasnakta açılan kama kanalında keskin köşelerden başlayan,geometriden kaynaklanan de ğ işken yüklerin etkisiyle çatlak başlangıcı gözlemlenmiştir.

16

17 AŞINMA

18 KASNAKTA MEYDANA GELEN HASAR ÖRNE Ğİ -3: Kasnakta meydana gelen korozyon hasarı gözlemlenmiştir. Kasna ğ ın orta kısmında da kavitasyon hasarına rastlanmıştır fakat ; kullanılan ya ğ layıcıların etkisiyle belirgin de ğ ildir.

19 KASNAKTA MEYDANA GELEN HASAR ÖRNE Ğİ -4 İ malatta üretimden gelen hataların de ğ işken yüklerin etkisiyle meydana gelen hasar gözlemlenmiştir.

20 KASNAKTA MEYDANA GELEN HASAR ÖRNE Ğİ -5 Krank mili kasna ğ ıdır. Kasnakta görülen hasar tipi ; korozyondur.

21 B İ Z İ D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜR EDER İ Z B İ Z İ D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜR EDER İ Z

22 130355023 GIZEM BEZ İ R 130355024 GAMZE ATA 130355034 G İ ZEM GÜLLER 130305041 MERT SABIRLI


"KAYIŞ KASNAK MEKAN İ ZMASINDA OLUŞAN HASAR T İ PLER İ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları