Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MESLEKİ VE TEKNİK AÇIKÖĞRETİM OKULU

2 Uygulanan Uzaktan Eğitim Programları
Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim-Autocad

3 Internet Tabanlı Emlakçılık Sertifika Programları nedir?
Emlak Danışmanlığı ile Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Danışmanlığı (Mortgage Broker’lığı) alanlarında internet tabanlı uzaktan öğretim sertifika programlarıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) işbirliğinde sertifikaya dayalı uzaktan öğretim sistemi ile hazırlanıp yürütülen bir projedir. Sertifika Programlarında Emlak Danışmanlığı ile Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Danışmanlığı (Mortgage Broker’lığı) alanlarında sertifika eğitimleri verilmektedir. Programlarda başarılı olanlar MEB ve TEMFED onaylı sertifika almaya hak kazanırlar.

4 Sınavlar nasıl yapılır?
Kurs sonunda yapılacak sınavlarda kurs konuları bir bütün olarak düşünülerek tüm dersler için tek bir sınav yapılır. Sınav uygulaması, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından merkezi olarak, test usulü ile yapılmaktadır. Her kursiyer 3 sınav hakkına sahiptir. Geçerli mazeretini belgelendiren kursiyerlere 1 sınav hakkı daha tanınır.

5 Sertifika nasıl alınır?
Sınavda başarılı olmak için 100 puan üzerinden en az 50 puan almak gerekir. Sınav tarihi, sınav yerleri ve sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi ile Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu akademisi.org Web sitesinde yayınlanacaktır. 3(üç) sınav hakkını kullandığı halde başarılı olamayan kursiyerlerin kaydı silinir.

6 Emlak Danışmanlığı Sertifika Programı

7 Başvuru şartları nelerdir?/nasıl yapılır?
18 yaşını doldurmuş olmak En az lise mezunu olmak (Emlak Müşavirliği (Danışmanlık, Komisyonculuk) mesleğini fiilen yürüttüğünü resmi olarak belgelendirenlerde bu şart aranmaz) Kayıtlar yıl boyunca devam etmektedir. Sertifika programına kayıt olma hakkını kazanan adayların ön kayıtları yıl içinde kesintisiz olarak alınır. Her kurs başlangıcı kesin kayıt yapılmak suretiyle devam eder. Tüm kayıt belgeleri eksiksiz hazırlanarak TEMFED Emlak akademisi İktisadi İşletmesi GMK Bulvarı 115/1 Maltepe Ankara Adresine gönderilmek suretiyle başvuru gerçekleşir.

8 Kayıt İçin Gerekli Belgeler nelerdir?
A) TC. Uyruklu Adaylar Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Müdürlüğüne hitaben kursa kayıt olma isteğini belirten dilekçe, Öğrenim belgesinin onaylı fotokopisi Nüfus Cüzdanı fotokopisi Yeni çekilmiş 4,5x6 cm. boyutlarında 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf Banka dekontu B) Yabancı Uyruklu Adaylar Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu Müdürlüğüne hitaben kursa kayıt olma isteğini belirten dilekçe Öğrenim Belgesi Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından Alınmış Denklik Belgesi Noterden onaylı pasaport örneği

9 Programın hedefleri nelerdir?
Emlak Danışmanlığı sertifika programı ülke düzeyinde gayrimenkullerin yatırım amacına göre niteliğini ve uygunluğunu araştırma, ilgili mevzuat ve kanunlar hakkında yatırımcıya bilgi veren, konut finansmanına yönelik yatırımcı adına sabit ve değişken, faizli ipotek kredileri, kredi maliyetleri, kredi tahsis ücretleri, erken ödeme cezaları, alternatif konut finansman ürünleri gibi konularda araştırma yapan ve en uygun imkânlar hakkında kişi ve kuruluşlara bilgi ve destek sunan bu konularda danışmanlık hizmeti veren kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

10 Ders Materyalleri Nelerdir?
Kayıt olan kursiyerlerimize ders konularını içeren kitap ve CD verilmektedir. Ayrıca TEMFED’in Emlak Akademisi internet sitesinde ders içerikleri ve programları bulunmaktadır.

11 Dersler Internet Tabanlı Emlak Danışmanlığı Sertifika Programı
Pazarlama (20 Saat) Halkla ilişkiler ve İletişim (20 Saat) Tapu Sicili (20 Saat) Kadastro (20 Saat) Hukuk Emlak (20 Saat) Emlak Danışmanlığı ve ekspertizlik Şehir Planlama (20 Saat)

12 Örnek Sertifika

13 KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANI (MORTGAGE BROKER’LİĞİ) SERTİFİKA PROGRAMI

14 Konut Finansmanı Tanıtım Ve Pazarlama Danışmanlığının (Mortgage Broker’liği) hedefleri nelerdir?
Konut Finansmanı Tanıtım ve Pazarlama Danışmanı (Mortgage Broker’liği) sertifika programı ülke düzeyinde gayrimenkullerin yatırım amacına göre niteliğini ve uygunluğunu araştırma, ilgili mevzuat ve kanunlar hakkında yatırımcıya bilgi veren, konut finansmanına yönelik yatırımcı adına sabit ve değişken, faizli ipotek kredileri, kredi maliyetleri, kredi tahsis ücretleri, erken ödeme cezaları, alternatif konut finansman ürünleri gibi konularda araştırma yapan ve en uygun imkânlar hakkında kişi ve kuruluşlara bilgi ve destek sunan bu konularda danışmanlık hizmeti veren kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

15 Dersler nelerdir ve süreler ne kadardır?
Konut Finansmanı Tanıtım ve pazarlama danışmanlığı (20 saat) Motgage ve Vergileme (20 saat) Bankacılık Sistemi ve Uygulamaları (15 saat) Tapu Sicili (15 saat)

16 Örnek Sertifika

17

18 Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi (ETYB) Programı Nedir, Nasıl Uygulanır?
ETYB, elektrik tesislerinin yapımı, bakımı ve işletilmesi işlerinde edinilen bilgi ve becerilerin uzaktan öğretim yoluyla belgelendirilmesidir. Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Programı, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu tarafından uzaktan öğretim yöntemiyle 3. Sınıf, 2. Sınıf ve 1. Sınıf olmak üzere üç ayrı programdan oluşmaktadır Kayıt yaptıran kursiyerlere ders notları elektronik ortamda sunulur veya basılı kitap seti olarak gönderilir; yazılı ve sözlü-uygulama sınavlarına hazırlanmaları sağlanır.

19 Başvuru Şartları Nelerdir?
3.Sınıf Yetki Belgesi 2.Sınıf Yetki Belgesi 1.Sınıf Yetki Belgesi En az ilkokul mezunu olmak İlk ve orta okul mezunları 5, lise ve üzeri 3 yıl elektrik işi ile ilgili sosyal güvencesi olmak En az ilkokul mezunu olmak 3. sınıf Yetki Belgesi veya kalfalık belgesi sahibi olmak İlk ve orta okul mezunları 5, lise ve üzeri 3 yıl elektrik işi ile ilgili sosyal güvencesi olmak İlköğretim(Ortaokul) mezunu olmak 2. sınıf Yetki Belgesi veya Ustalık belgesi sahibi olmak Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü mezunu olup elektrik işi yapanlar doğrudan başvurabilirler Orta okul mezunları 5, lise ve üzeri 3 yıl elektrik işi ile ilgili sosyal güvencesi olmak

20 Yetki Belgeleri ne işe yarar?
1. Sınıf lise mezunu yetki belgesi almış olan kursiyerlerimiz Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğinin 3. Bölümde elektrikle ilgili fen adamlarının görev, yetki ve sorumluluklarını taşırlar. 2. ve 3. sınıf ETYB yetki belgesi almış olan kursiyerlerimiz Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmenlikte 5. Bölüm 17. Madde C grubunda belirlenen haklara sahiptir.

21 ETYB Kayıtları ne zaman yapılır?
ETYB kayıtları her yıl 1 Eylül -30 Kasım tarihleri arası Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okuluna şahsen veya posta yoluyla yaptırılabilir Gerekli görüldüğünde Genel Müdürlük tarafından kayıt süresi uzatılır

22 Bilgisayar Kullanımı/ Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim-Autocad/Ön Muhasebe Programları

23 Kayıt Şartları nelerdir?
Sertifika Programlarına kaydolabilmek için a)18 yaşını doldurmuş olmak. b)En az İlköğretim Okulu mezunu olmak  gerekir. Hangi Öğretim Programı uygulanmaktadır? Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Bilişim Teknolojileri Alanında 2013 yılında revize edilen Bilgisayar Kullanımı Modüler Programı uzaktan öğretim olarak uygulanmaktadır.

24 Sınav ve Başarı Düzeyinin Değerlendirilmesi Nasıldır?
Sertifika sınavları, tüm ders ve konuları içerecek şekilde, yazılı yapılır. Sınavlar 100’lük puan sistemi üzerinden değerlendirilir, başarılı olabilmek için sınavdan en az 50 puan almak gerekir. Yazılı sınavda başarılı olanlara sertifika düzenlenir. Öğrenimlerini başarı ile tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere, taraflarca müştereken tanzim edilecek olan sertifika verilir. Sertifikanın verilebilmesi için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile ELGİNKAN tarafından belirlenen mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması gerekir. Eğitim sonunda, kursiyer sayısına göre, Elginkan ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği yer ve zamanda, Sertifika Sınavları test olarak yapılır. Kursiyerlerin 3 sınav hakkı vardır. Kabul edilebilir mazereti bulunan kursiyerlere 1 ek sınav hakkı daha verilir.

25 Bilgisayar Kullanımı

26 Bilgisayar Kullanımı Programı Nedir?
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Manisa Ümmehan Elginkan Vakfı arasında sertifikaya dayalı uzaktan eğitim programı işbirliği protokolüdür Sınavlar her yıl MEB Sınav Uygulama Takvimi ve UZEM Çalışma Takvimi doğrultusunda Merkezi Sistem olarak uygulanır Öğretim Süresi 160 saattir. Programın amacı nedir? Ülkemiz sanayi ve bilişim sektörünün ihtiyacı olan meslek dallarında eleman yetiştirilmesi amacıyla, çağdaş bilgi ve iletişim teknolojileri kullanarak “Sertifikaya Dayalı Uzaktan Eğitim Sistemi” ile kayıtlı kursiyerlerin eğitilmesi, onlara meslek kazandırılması ve mesleğin geliştirilmesidir.

27 Yeterlik ve Modül Tablosu
YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE Bilgisayar temel donanım ve Bilgisayar Kullanma programlarını kullanmak İşletim sisteminin İşletim Sistemi Kurulumu kurulumunu yapmak İnternet ve e-posta yönetim Internet ve e-posta Yönetimi yazılımlarını kullanmak Kelime işlem yazılımını Kelime İşlemci kullanmak Elektronik tablolama Elektronik Tablolama yazılımını kullanmak Sunu hazırlama yazılımını Sunu Hazırlama TOPLAM 240/160

28 Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim-Autocad Programı nedir?

29 Bilgisayar Destekli 2 Boyutlu Çizim-Autocad Programı nedir?
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Manisa Ümmehan Elginkan Vakfı arasında sertifikaya dayalı uzaktan eğitim programı işbirliği protokolüdür Sınavlar her yıl MEB Sınav Uygulama Takvimi ve Elginkan UZEM Çalışma Takvimi doğrultusunda Merkezi Sistem olarak uygulanır Öğretim Süresi 160 saattir. Ahşap Teknolojisi alanıdır. Programın amacı nedir? Ülkemiz sanayi ve bilişim sektörünün ihtiyacı olan meslek dallarında eleman yetiştirilmesi amacıyla, çağdaş bilgi ve iletişim teknolojileri kullanarak “Sertifikaya Dayalı Uzaktan Eğitim Sistemi” ile kayıtlı kursiyerlerin eğitilmesi, onlara meslek kazandırılması ve mesleğin geliştirilmesidir.

30 Yeterlik ve Modül Tablosu
NO YETERLİKLER MODÜLLER SÜRE 1 Bilgisayarla çizime hazırlık yapma Bilgisayarla çizime hazırlık 32 2 Bilgisayarla üç boyutlu çizim yapmak Bilgisayarla üç boyutlu çizim 32 3 Bilgisayarla modelleme yapmak Bilgisayarla modelleme 32 TOPLAM: Saat

31 Ön Muhasebe Programı

32 MEB 2015 Sınav Uygulama Takviminde yer alan Ön Muhasebe Sertifika Sınavları telafi olarak yapılacaktır. Sebebi ise yeterli başvuru olmadığı için; olsa da belge almaya hak kazanan sayısı 1-5 kişi arasında kaldığı için okulumuz sınav programlamasına alınmamıştır.


"HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları