Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Bilgi Enstitüsü Mehmet Nuri KAYNAR (Eğitimci-Yazar)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Bilgi Enstitüsü Mehmet Nuri KAYNAR (Eğitimci-Yazar)"— Sunum transkripti:

1 Türkiye Bilgi Enstitüsü Mehmet Nuri KAYNAR (Eğitimci-Yazar)

2 NÜFUS BİLGİ,EĞİTİM VE KALKINMA Mehmet Nuri KAYNAR Eğitimci-Yazar

3 Müslüman nüfusu hızla artıyor? video

4 DÜNYADA YAŞLI NÜFUS ORANLARI Ülkeler % ALMANYA 19.4 İTALYA 18.1 YUNANİSTAN 17.6 İSVEÇ 17.4 BELÇİKA 17.4 BULGARİSTAN 17.3 İNGİLTERE 15.8 DANİMARKA 15.2 RUSYA14.4 USA 12.6 İRLANDA 11.3 FRANSA 9.4 ÇİN 7.9 TÜRKİYE 7.8 MISIR 4.5 Kaynak: BM Nüfus İstatistikleri (2007)

5 2007 YILI VERİLERİNE GÖRE % Dünya Ortalaması 7.6 AB Ortalaması 17.1 Türkiye (2015 projeksiyonu) 11.4

6 Dünya Nüfus Hareketliliği Nüfus artışı biyolojik bir süreçtir. Bu nüfus büyümesini İslam Dünyası medeniyet ve insanlığın mutlu geleceğine yönelik,yeni bir dünya tasavvuruna dönüştürebilecek mi?

7 “Gül gökten yağmaz.Emek ister.” “Hiçbir zaman gökten gül yağmaz, daha çok gül istersek, Daha çok fidan dikmemiz gerekir.” George Eliot

8 Neden Müslümanlar Bu Haldedir? UNDP tarafından toplanan verilere göre: Hristiyan dünyasında okuma- yazma bilenlerin oranı neredeyse % 90 ve bunlardan 15 Hristiyan çoğunluğa sahip ülkede okuma-yazma oranı % 100 dür.

9 Neden Müslümanlar Bu Haldedir? Müslüman dünyasında buna çok zıt bir durum olarak bir ülkenin okuma-yazma oranı yaklaşık % 40 olup, % 100 okur-yazar oranına sahip bir Müslüman ülke yoktur.

10 Neden Müslümanlar Bu Haldedir? Hristiyan dünyasındaki "okur-yazar" ın % 98 i ilkokulu bitirmişken, Müslüman dünyasında bu oran % 50 dır. Hristiyan dünyadaki okur- yazarların % 40 ı üniversite mezunudur ve bu oran Müslüman dünyasında % 2 'yi geçememektedir.

11 İslam ülkelerinin bu kadar kalabalığına rağmen, geri oluşunun nedeni sizce ne olabilir? İslam Konferansı Örgütü'nün ( OIC ) 57 üyesi ülkelerin tümünde 500 adet üniversite bulunmaktadır ve üniversite başına üç milyon Müslüman düşmektedir. Sadece ABD'de 5758 üniversite vardır. 2004 yılında Shanghai Jiao Tong Üniversitesi “Dünya Üniversitelerinin Akademik Değer Listesi" hazırlamış ve ilginçtir ki Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerin hiç birinden ilk 500 e giren üniversite yoktur.

12 Neden Müslümanlar Bu Haldedir? Gezegenimizde yaklaşık 1 476 233 470 Müslüman yaşamaktadır. Asya'da 1 milyar, 400 milyon Afrika'da, 44 milyon Avrupa’da ve 6 milyon Amerika kıtasında. Toplam dünya nüfusu içinde her beş kişiden biri Müslüman’dır.

13 Neden Müslümanlar Bu Haldedir? Her bir Hindu'ya iki Müslüman düşmektedir, her bir Budist'e karşılık iki Müslüman vardır ve her bir Yahudi'ye karşılık 100 Müslüman bulunmaktadır.

14 Neden Müslümanlar Bu Haldedir? ABD her 1 milyon Amerikalıya karşılık yaklaşık 4000 bilim adamına, Japonya 1 milyon Japonyalıya karşılık 5000 bilim adamına sahiptir.

15 Neden Müslümanlar Bu Haldedir? Tüm Arap dünyasındaki tam -zamanlı çalışan araştırmacı sayısı 35 000 kişidir ve her bir milyon Arap nüfusa 50 teknisyen düşmektedir. ( Bu sayı Hristiyan dünyasında bir milyon kişiye 1000 teknisyendir. )

16 Neden Müslümanlar Bu Haldedir? Ek olarak İslam dünyası gayrı safi milli hâsılasının yalnızca % 0,2 sini araştırma- geliştirme bütçesi olarak ayırmaktayken, Hristiyan dünyası %5 oranında araştırma-geliştirme fonu ayırmaktadır.

17 İslam Dünyası Neden Bilgi Üretememektedir. Nedeni çok uzaklarda aramayalım: 1000 kişiye düşen günlük gazete sayısı ve bir milyon kişiye düşen kitap çeşidi bilginin toplum içine yayılıp yayılmadığının iki önemli göstergesidir. Pakistan'da 1000 kişiye 23 günlük gazete düşerken bu sayı Singapur'da 360 dır. İngiltere'de her 1000 stant için 2000 çeşit kitap bulunurken, Mısır'da kitap çeşidi 20 dır. Sonuç: İslam dünyası bilgi yayılmasını gerçekleştirmekte başarısızdır.

18 Neden Müslümanlar Bu Haldedir? Bilgi uygulamasının önemli göstergelerinden biri ileri teknoloji ihracatının toplam ihracat içindeki oranıdır. Pakistan’ın ileri teknoloji ihracatının toplam ihracatın içindeki oran % 1, Suudi Arabistan’ın % 0,3, Kuveyt, Fas ve Cezayir’in aynı şekilde % 0,3 tür. Singapur’da bu oran % 58 'dir. Sonuç: İslam Dünyası bilgi uygulamasını gerçekleştirememektedir

19 Neden Müslümanlar Bu Haldedir? Neden Müslümanlar güçsüzdür? Çünkü bilgi üretmiyoruz. Neden Müslümanlar güçsüzdür? Çünkü bilgiyi yayamıyoruz. Neden Müslümanlar güçsüzdür? Çünkü bilgiyi uygulamıyoruz.

20 Ve Gelecek Bilgi Temelli Toplumlara Aittir. İlginçtir, OIC üyesi 57 ülkenin gayrı safi milli hâsılalarının toplamı 2 trilyon doların altındadır. ABD, tek başına 12 trilyon dolar değerinde mal ve hizmet üretmekte, Çin 8 trilyon dolar, Japonya 3,8 trilyon dolar ve Almanya 2,4 trilyon dolarlık üretim yapmaktadır. ( Satın alma gücü eşitlenerek hesaplama yapılmıştır. )

21 Neden Müslümanlar Bu Haldedir? Petrol zengini Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Katar hep birlikte 500 milyar dolarlık mal ve hizmet üretmektedirler ve bunların çoğu petroldür. İslam Dünyasının gayrı safi milli hâsılasının tüm dünya gayrı safi milli hâsılası içindeki oranı hızla azalmaktadır.

22 Neden Müslümanlar Bu Haldedir? Mal ve hizmet üretimi İspanya'da 1 trilyon doların üzerindedir. Katolik Polonya 489 milyar dolarlık mal ve hizmet üretimi gerçekleşmektedir. Budist Tayland 545 trilyon dolar değerinde mal ve hizmet üretimi yapmaktadır.

23 Neden Müslümanlar Bu Haldedir? Cevap: Akılcı olmayan, kaliteden yoksun, Eğitim eksikliğidir.”

24 Çözüm Nedir? Yapmamız Gereken: Önce Eğitim Tüm İslam Âlemi’nin içinde bulunduğu bugünkü durumundan kurtuluşunun yolu, eğitimli insanlar yetiştirmesidir. En kârlı yatırım insanın eğitimine yapılan yatırımdır. Herkes bu bilinçle seferber olmalıdır. Eğitim-Öğretim faaliyetleri çocuklarımızın kişilik özelliklerinin ve toplumun kaliteli bir ferdi olmasına katkı sağlamak üzere yeniden düzenlenmelidir.

25 Çözüm Nedir? Çocuklarımızın, içinde yaşadıkları toplumun sağlıklı bireyleri olarak yetişmeleri için eğitim sistemimizin felsefesini ve mevcut okul yapılanmamızı bilgi çağının ve bilgi toplumunun; düşünen, sorgulayan ve üreten bireyini yetiştirmeye imkân verecek şekilde yeniden düzenlemelidir.

26 Çözüm Nedir? Bu nesli yetiştirecek öğretmenlerimiz her alanda gerek teknolojik donanım ve gerekse de bilgi birikimi ile kendisini sürekli yenileme, geliştirme çabası içerisinde olmalıdır.

27 Çözüm Nedir? Bunun için; Teknoloji, ekonomi, kültür ve eğitim alanlarında bilgi üretmeli ve bilgiyi yayabilecek kanallar oluşturmalıdır.

28 Değişimin Kanunu: “Bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe, Allah da o toplumun durumunu değiştirmez.” (Kur’an-ı Kerim,13/Ra’d Suresi/11.Ayet)

29 Değişimin Kanunu: “ Ey yiğit! Yazgıya bahane bulma. Yükleme kendi suçunu başkasına. Suçunu gör dönüp etrafında kendinin. Kendindendir, gölgenden değil çektiklerin. Ne yaptın da sana dönüşünü görmedin? Ne ektin de ektiğini biçmedin? Davranışların, ruhundan ve bedeninden doğar. Çocuğun gibi sonra gelip eteğinden tutar.” (Hz. Mevlana-Mesnevî)

30 Bana necilik Hastalığı… Düşünme ve düşündüğünü ifade etme konusunda öz güven kazanmış toplumlar “bana neci” olmazlar, “neme lazımcı” davranmazlar. Çevrelerindeki, ülkelerindeki, hatta dünya genelindeki insanlığı rahatsız eden konularda ortak hareket etme bilinci ve duyarlılığı göstererek tepkilerini dile getirmeye ve kamuoyu bilinci oluşturmaya çalışırlar.

31 Bana necilik Hastalığı… Bunların yapılmadığı, yani yanlışa yanlış denilmediği durumlarda ise, sorunlar yığılır yığılır ve toplumsal felaketlere neden olur. Öyle bir felaket ki, benim suçum yok deyip dışında da kalamayız. Hepimizi önüne katıp götürecek, etkileyecek sonuçlar doğurur.

32 Sizce Özgür müyüz ?

33 Bana necilik Hastalığı… “Bana neci”likten ve “neme lazımcılıktan uzak, duyarlı toplum, güçlü devlet yapısının da teminatıdır. Medeni cesareti güçlü sivil bireylerden oluşan ve toplumsal faydacılığın şekillendirdiği etkin sivil toplum kuruluşları ülkenin geleceğinin de teminatıdır.

34 Neler Planlıyoruz? Bu amaçla kurulan “Türkiye Bilgi Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Derneği” Marka adıyla “Türkiye Bilgi Enstitüsü” Haftalık Kültür Toplantıları. Uzmanlardan oluşan “Beyin Fırtınası” Toplantıları. Başarı Öyküleri Toplantıları.(Tecrübe Paylaşımı) Panel ve sempozyumlar.

35 Neler Planlıyoruz? Proje Hazırlama Ekipleri kurulacak. (Yerel,Ulusal ve Uluslararası ortaklık projeleri) Eğitimler verilecek.(Etüt çalışmaları,Kişisel gelişim,Proje hazırlama eğitimleri) Burslar verilecek.(İhtiyaç sahibi, öğrencilere veya araştırmacılara maddi destekler sağlanacaktır.)

36 Video: Toplumsal Sorunlar El birliği ile aşılır...

37 Çözüm Nedir? “İki günü birbirine eşit olan zarardadır” “İnsanların en hayırlısı,insanlığa faydalı işler yapandır.” Hazreti Muhammed (S.a.v.)

38 Çözüm Nedir? “BİLGİ/HİKMET ÜMMETİMİN YİTİK MALIDIR.NEREDE BULURSANIZ ALINIZ.” HAZRETİ MUHAMMED

39 Çözüm Nedir? “Hiç bir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır: çalışkan olmak. Sosyal hastalıklarımızı araştırırsak asıl olarak bundan başka, bundan mühim bir hastalık keşfedemeyiz. O halde ilk işimiz bu hastalığı esaslı surette tedavi etmektir. Milleti çalışkan yapmaktır... (16. 01. 1923, İstanbul ) Büyük işler, önemli girişimler, ancak birlikte çalışma ile elde edilebilir. (1925, Bursa) K.ATATÜRK

40 Çözüm Nedir? “Hiçbir zaman gökten gül yağmaz, daha çok gül istersek, Daha çok fidan dikmemiz gerekir.”

41 NELER YAPABİLİRİZ? “BEN KÖTÜ İNSANLARA KIZMIYORUM.ONLAR İŞLERİNİ YAPIYOR.BENİM ESAS KIZDIĞIM İYİ İNSANLARIN BİRŞEYLER YAPMAMASI.” M.L.KING

42 2010 GÜNDEMİ: GELECEKLE RANDEVU “Yaşam Boyu Öğrenme Mekânları; Bilim Merkezleri” Konuşmacı Abdullah TUNCER Oturum Başkanı Servet ENGİN (Gazeteci-Yazar)

43 2010 GÜNDEMİ: GELECEKLE RANDEVU GELECEĞİN DÜNYASINDA “ ENGELSİZ” YAŞAM Konuşmacı Halis KURALAY (İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Müdürü ) Oturum Başkanı Dr.Kemal AYDIN (DÜNYAK Başkanı)

44 2010 GÜNDEMİ: GELECEKLE RANDEVU KONU MESLEKİ EĞİTİM KONUŞMACI EROL DEMİR İSTANBUL MİLLİ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ

45 2010 GÜNDEMİ: GELECEKLE RANDEVU KONU “Yeşil Binalar” KONUŞMACI CEMİL YAMAN Simens İnşaat Yatırımları Md.

46 2010 GÜNDEMİ: GELECEKLE RANDEVU KONU EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR KONUŞMACI ALİ KURT İSTANBUL MEM AR-GE KOORDİNATÖRÜ TBE-BİLİM KURULU ÜYESİ

47 2010 GÜNDEMİ: GELECEKLE RANDEVU KONU ENERJİNİN STRATEJİK ÖNEMİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKAMIZ KONUŞMACI BİLGİN AKBAL ELEKTRİK YÜKSEK MÜHENDİSİ TBE-BİLİM KURULU ÜYESİ

48 TUBESAM (TÜRKİYE BİLGİ, EĞİTİM VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TUBESAM (TÜRKİYE BİLGİ, EĞİTİM VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ)

49 İletişim: www.tubesam.com www.mehmetnurikaynar.com İzzettin Çalışlar Caddesi Barbaros Hayrettin Sokak No.2 Kat.2 (Haznedar Meydanı) Bahçelievler/İSTANBUL


"Türkiye Bilgi Enstitüsü Mehmet Nuri KAYNAR (Eğitimci-Yazar)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları