Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Bölüm 2 C Dilinin Temelleri Alıştırmalar Bu bölümdeki problemler “C Dersi Çözümlü Problem Kitabı”, N. E. Ça ğ ıltay, C. E. Selbes, G. Tokdemir, ve Ç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Bölüm 2 C Dilinin Temelleri Alıştırmalar Bu bölümdeki problemler “C Dersi Çözümlü Problem Kitabı”, N. E. Ça ğ ıltay, C. E. Selbes, G. Tokdemir, ve Ç."— Sunum transkripti:

1 1 Bölüm 2 C Dilinin Temelleri Alıştırmalar Bu bölümdeki problemler “C Dersi Çözümlü Problem Kitabı”, N. E. Ça ğ ıltay, C. E. Selbes, G. Tokdemir, ve Ç. Turhan, 5. Baskı, Ada Matbaacılık Ltd. Şti., 2013 kitabındaki problemlerdendir.

2 Örnek 1: 2 Aşa ğ ıda verilen C program kodunun yanlışlarını bularak düzeltiniz. /* Ekrana “Merhaba Dunya” mesajini yazdiralim. #include int main (void) print (‘Merhaba Dunya’) retun (0); } /* Ekrana “Merhaba Dunya” mesajini yazdiralim. */ #include int main (void) { print (“Merhaba Dunya”); return (0); } /* Ekrana “Merhaba Dunya” mesajini yazdiralim. */ #include int main (void) { print (“Merhaba Dunya”); return (0); }

3 Örnek 2: 3 Aşa ğ ıda verilen C programındaki boşlukları doldurunuz. Bu program ile ekrana “C dilini ogreniyorum. ” mesajını yazdırınız. /* Ekranda “C dilini ogreniyorum. ” mesajini yazdiralim.*/ #include int main (______) { printf (__________________); return (0); } stdio.h void “C dilini ogreniyorum. ”

4 Örnek 3: 4 Ekranda adınızı ve soyadınızı görüntüleyen C programını yazdırınız. #include int main (void) { printf (“C. Fugen SELBES ”); return (0); } #include int main (void) { printf (“C. Fugen SELBES ”); return (0); }

5 Örnek 4: 5 Aşa ğ ıdakilerden hangileri özel amaçlı sözcüklerdir? maximum do else okay while void printf return

6 Örnek 5: 6 Aşa ğ ıdakilerden hangisi do ğ ru birer tanıtıcı ismidir? Yanlış olanların nedenlerini belirtiniz. char toplam printf For uzun goto tamam for √ √ √ √ √ X Özel amaçlı sözcük

7 Örnek 6: 7 Aşa ğ ıdakilerden hangisi do ğ ru birer de ğ işken ismidir? Yanlış olanların nedenlerini belirtiniz. hava int son_not son-not sayı 9sayisi a3b4c5 3A dolar$ uzunluk √ Değişken isimi X Özel amaçlı sözcük √ Değişken ismi X Özel karakter ‘-’ kullanılamaz X Türkçe karakter kullanılamaz X Değişken isimleri sayısal karakter ile başlayamaz √ Değişken ismi X Değişken isimleri sayısal karakter ile başlayamaz X Özel karakter $ kullanılamaz √ Değişken ismi

8 Örnek 7: 8 Aşa ğ ıdaki programda bulunan özel amaçlı sözcükleri, tanıtıcı isimleri (fonsiyon ve de ğ işken olarak) yazınız. #include int main (void) { /* Karenin alaninin hesaplanmasi */ int a, alan; printf (“Karenin kenar uzunlugunu giriniz:”); scanf(“%d”, &a); alan=a*a; printf(“Alan=%d”, alan); return (0); } Özel amaçlı sözcükler : Tanıtıcı isimler (fonksiyon): Tanıtıcı isimler (değişken) : Özel amaçlı sözcükler : Tanıtıcı isimler (fonksiyon): Tanıtıcı isimler (değişken) : int, void, return main, printf, scanf a, alan Bu soru ve çözümü kitapdakine göre yeniden derlenmiştir.

9 Örnek 8: 9 Aşa ğ ıdakilerden hangileri do ğ ru birer tamsayı ve reel sayı sabitleridir? Yanlış olanların nedenini açıklayınız. 111,215 23 71.13 +154 -765 17. 0.345e+2 -17,31 24.2e 0241 14.000 64.71E-0.5 15.3e-4 ‘712’ e-5 √ Reel sayı sabiti. √ Tamsayı sabiti. X Tam ve reel sayılarda virgül kullanılmaz. X E’nin tamsayı değeri tanımlanmamıştır. X Tamsayı sıfır ile başlamaz. X E’nin değeri reel sayı olamaz. X Tam ve reel sayılarda özel karakter olan tırnak işareti kullanılmaz. X e’den önce yer alan bölüm bulunmamaktadır.

10 10 ‘5’ ‘#’ “Sayi_1” “C Programlama Dili” “5” “sayi” “abc” 5 0 a ‘:’ ‘0’ “mer ha ba” ‘!’ “0” ‘123’ √ Dizgi sabiti. √ Karakter sabiti. X Tek tırnak veya çift tırnak içinde yer almalıydı. Örnek 9: Aşa ğ ıdakilerden hangileri do ğ ru birer karakter ve dizgi sabitidir? Yanlış olanların nedenini açıklayınız. √ Karakter sabiti. √ Dizgi sabiti. X Tek tırnak veya çift tırnak içinde yer almalıydı. √ Karakter sabiti. √ Dizgi sabiti. √ Karakter sabiti. √ Dizgi sabiti. X Tek tırnak işaretleri arasında tek karakter olmalıdır.

11 Örnek 10: 11 Aşa ğ ıda matematiksel gösterimle verilmiş olan sayıları, C dilindeki bilimsel gösterim şekliyle yazınız. 123.78 x 10³ -3.675 x 0.0045 x 10² 12.9 x 10¹ 123.78e3 -3.675e-4 0.0045e2 1.e-2 12.9e1

12 Örnek 11: 12 Aşa ğ ıda bilimsel gösterim şeklinde verilmiş olan reel sayı sabitlerini, ondalık sayı olarak yazınız. 10.341e+2 -1.541e-4 0.541E3 2.341e+0 -6.9563e-3 1034.1 -0.0001541 541.0 2.341 -0.0069563

13 Örnek 12: 13 Aşa ğ ıda verilen C tanımlamalarını aynı veri tipli de ğ işkenler için tek bir tanımlama cümlesi olarak yeniden yazınız. int x; int y; double alfa; char kar; int a; char xy; double kare; int x, y, a; double alfa, kare; char kar, xy; int x, y, a; double alfa, kare; char kar, xy;

14 Örnek 13: 14 Aşa ğ ıda verilen tanımlama komutlarındaki hataları bulunuz. int a, sinif yer; beta,c,maas double; character xy; double a; int a, sinif, yer; double beta, c, maas; char xy; double aa; int a, sinif, yer; double beta, c, maas; char xy; double aa;

15 Örnek 14: 15 Aşa ğ ıda belirtilen de ğ işkenler için tanımlama komutlarını yazınız. a.sayi_1 ve sayi_2 : reel sayı değişkenleri b.saat, gun ve yil : tamsayı değişkenleri c.bayrak ve harf : karakter değişkenleri a.float sayi_1, sayi_2; b.int saat, gun, yil; c.char bayrak, harf; a.float sayi_1, sayi_2; b.int saat, gun, yil; c.char bayrak, harf;

16 Örnek 15: 16 Aşa ğ ıda verilen de ğ işkenler belirtilen sonuçları saklamak için kullanılacaktır. Buna göre de ğ işkenlerin tanım komutunu yazınız. a.ortalama: Üç sınavın ortalaması b.boy: Metre cinsinden kişinin boyu c.gun: Yıldaki gün sayısı d.renk:Kırmızı(k), yeşil(y), sarı(s) ve mavi(m ) renklerinden herhangi birisinin ilk harfi a.double ortalama; b.float boy; c.int gun; d.char renk; a.double ortalama; b.float boy; c.int gun; d.char renk;


"1 Bölüm 2 C Dilinin Temelleri Alıştırmalar Bu bölümdeki problemler “C Dersi Çözümlü Problem Kitabı”, N. E. Ça ğ ıltay, C. E. Selbes, G. Tokdemir, ve Ç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları