Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİMYA Simyadan Kimya’ya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİMYA Simyadan Kimya’ya."— Sunum transkripti:

1 KİMYA Simyadan Kimya’ya

2 Özel Gösteri 1 Özel Gösteri 2 Özel Gösteri 3 Özel Gösteri 4 Özel Gösteri 5

3 Simya Nedir? Değersiz maddeleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksiri bulma gibi uğraşlara simya denir.

4 Simyacı Nedir? Değersiz maddeleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksiri bulma gibi uğraşlarda bulunan kişilere simyacı denir.

5 Önemli Simyacılar Johann Rudolf Glauber:
(1604(?) - 10 Mart 1915) Hollandalı simyacı ve kimyacı. Almanya'nın Karlstadt am Main kentinde dünyaya gelen Glauber, resmi bir eğitim görmemiş ve 1655'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a taşınmıştır.

6 Modern kimyanın ilk bilim adamlarından kabul edilen Glauber'in deneyleri, yeni devrimler için esin kaynağı olmuştur.  Hidroklorik asidin üretimini pratikte keşfeden Glauber, 1625'de sodyum sülfatı keşfetmiştir.

7 Madde daha sonraları “Glauber Tuzu" olarak literatüre işlenmiştir
Madde daha sonraları “Glauber Tuzu" olarak literatüre işlenmiştir.Nitrik asitin ilk üretimini de Glauber gerçekleştirmiştir. Bu yöntem, derişik sülfirik asit ile potasyum nitratın beraber ısıtılmasıyla elde edilmiştir.

8 Arnaldus de Villa Nova:
Katalan bir aileden geldiği düşünülen simyacı, gök bilimci ve fizikçidir. Bu bilim dallarının yanında kimya, tıp ve Arap felsefesi de okumuştur. Bir süre Aragon'da yaşadıktan sonra Paris'e gitti ve orada yaşamaya başladı. Savunduğu tezler nedeniyle kilisenin şiddetli baskısına maruz kaldı.

9 Bunun nedeniyle bulunduğu yerden kaçmak zorunda kaldı, Sicilya'ya sığındı. 1313 yılında Papa V. Clement'in durumunu duyması üzerine, Papa tarafından Avignon'a davet edildi. Ancak gidiş yolunda hastalanarak yaşamını yitirdi.

10 Empedokles: Doğa Üzerine adlı yapıtında Empedokles'in özgünlüğünü gösteren iki önemli düşüncesi vardır: Bunların ilki, temel öğenin birden fazla olduğunu kabul etmesidir. Kendisinden önceki düşünürlerin öne sürdüğü temel öğeler su, hava ve ateşti. 

11 Empedokles ise bunlara bir de toprak öğesini eklemiştir
Empedokles ise bunlara bir de toprak öğesini eklemiştir. Bu dört öğe baştan beri vardır. Bunlar ne değişir ne de yok olur, yani başlangıcı ve sonu yoktur. Evrende bunların miktarları hep aynı kalır. Her şey bu dört öğenin belirli birleşmelerinden oluşur.

12 Ebu Musa Câbir bin Hayyan:
Kimyager ve Eczacı olan bir babanın oğlu olarak Horasan'da doğmuş ve Yemen'de okuduktan sonra Kufe'ye giderek Abbâsî halifesi Harun Reşid'e saray âlimi olarak hizmet etmiştir.

13 Nitrik asit, Hidrojen klorür ve Sülfürik asit'in rafine ve kristalize yöntemlerini bulduğu Kral suyu'nu icat ettiği ve Sitrik asit, Asetik asit, Tartarik asiti keşfettiği düşünülmektedir.

14 İmbik geliştirmiş ve kendisinin ortaya attığı Baz kavramıyla Kimya'nın gelişmesine katkıda bulunmuştur. Ayrıca daha sonra zehirlilerin zehirlisi olan arsenik tozunu elde eden ilk kişidir.

15

16 Abdurrahman el hazini:
Türkistan'ın Merv şehrinde doğan ve yetişen XI. Yüzyıl sonları ile XII. Yüzyıl’ın başlarında, Horasan’da yaşayan Hazini 12. yüzyılın ortalarına doğru da vefat etmiştir.

17 Kimyasal maddelerin yoğunluk ve özgül ağırlıklarını ölçmek amacıyla icat ettiği hassas terazilerle, gözlem ve deneylerle kimya bilimine de önemli katkılarda bulundu.

18 Simyacılar Simya bir bilim değildir; fakat simyacılar kimya bilimine geçişin öncüleri olmuşlardır ve pek çok deneysel  araç  ve gerecin gelişmesine olanak sağlamışlardır. Simya Kimya

19 Simyacıların bu çalışmaları sonucunda mürekkep, boya , seramik, cam , esans, metallerin işlenmesi, barut, sülfirik asit ( zaç yağı ), nitrik asit   (kezzap) ve hidroklorik asit (tuzruhu) gibi maddeler elde edilmiştir.

20

21 Simyanın Kimya Bilimine Katkıları
Bazı karışımları elde edilmişlerdir. Deneysel araç ve gereçler bulunmuştur ( imbik) Kimya deneylerinde de kullanılan bazı yöntem  ve işlemler geliştirilmiştir. Kimya  bilimine geçişte kullanılan bazı maddelerin özellikleri tespit edilmiştir.

22 Simyadan Kimyaya Aktarılan Deney Yöntemleri
1.Damıtma: İki veya daha fazla bileşen içeren bir karışımın ısıtılıp, buhar ve sıvı faz oluşturmak suretiyle daha uçucu bileşence zengin karışımların elde edilmesini sağlayan ayırma işlemidir.

23 2. Süzme: Bir karışımda sıvı fazın katı fazdan ayrılması için uygulanan işleme süzme denir.

24 3.Eleme: Katı-katı heterojen karışımlarını bileşenlerine ayırmak için tanecik boyutu farkından yararlanılarak yapılan işlemdir.

25 4. Kavurma: Oksijen gazı ve katıların yüksek sıcaklıkta tepkimeye girmesi olarak tanımlanabilir. Cevheri oksitlemek için uygulanan bir yöntemdir.

26 Simya ile Kimya Arasındaki Farklar
Deneysel yaklaşım çok ön planda iken bunun aksine bilimsel bilgiye çok yakın değildir. Simyacılar genellikle rastgele olarak çeşitli maddeleri birbirine karıştırıp sonucunda bir şey bulmayı ummuşlardır. Yani deneylerde bilimsel bir altyapı çoğunlukla yoktur.  Deneyler kadar bilimsel temellere dayanan bilgilerde ön plandadır. Simyadaki gibi bir rastgelelik temelinde değildir.


"KİMYA Simyadan Kimya’ya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları