Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YOZGAT TAPU VE KADASTRO XXII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Takım Lideri : Elvan SİVAS Takım Raportörü : İsmail AKSOY Takım Üyeleri :Seval ŞAHİNER Onur EREN Hakan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YOZGAT TAPU VE KADASTRO XXII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Takım Lideri : Elvan SİVAS Takım Raportörü : İsmail AKSOY Takım Üyeleri :Seval ŞAHİNER Onur EREN Hakan."— Sunum transkripti:

1

2 YOZGAT TAPU VE KADASTRO XXII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

3 Takım Lideri : Elvan SİVAS Takım Raportörü : İsmail AKSOY Takım Üyeleri :Seval ŞAHİNER Onur EREN Hakan GÜNEŞ Mehmet Ali GÜMÜŞ Ahmet ÇOBAN Satılmış KARAKAŞ

4 Çalışma Programı İŞ ADIMLARI HAFTALAR 1.hafta 22/10/2010 2.hafta 27/10/2010 3.hafta 02/11/2010 4.hafta 08/11/2010 Takımda lider ve raportörün seçilmesiX Problem havuzunun oluşturulmasıX Önemli olan problemin seçilmesiX Çalışma programının hazırlanmasıX Sebeplerin tespit edilmesiX Çözüm önerilerinin tespit edilmesiX Sunum yapılmasıX Rapor yazılmasıX Yönetime sunum yapılması

5 YOZGAT TAPU VE KADASTRO XXII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1Personel İle Daire Amirleri Arasındaki İletişim Eksikliği 2Kurum İçi Eğitim Eksikliği 3Sosyal Aktivite Eksikliği 4M4Mesleki Araç Gereç, Donanım Ve Yazılımların, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojilerinin Etkin Kullanımındaki Yetersizlikler 5TSM De Ön Başvuru Sırasında Oluşan Sorunlar. 6Değerlendirme Toplantılarının Yetersizliği 7Fiziki Mekan Yetersizlikleri 8Performansa Dayalı Ücretlendirme Sisteminin Uygulanması 9Üst Yönetim İle Çalışanlar Arasındaki Hiyerarşi Sisteminin Uygulanmaması 10İşi Yürüten Personelin Önerilerinin Yeterince Dikkate Alınmaması 11Müdürlüğün Şehir Merkezine uzak olması sebebi oluşan ulaşım problemi 12Taşınır Mal Sistemindeki Eğitim Eksikliği 13Kurum Kültürünün Kamuya Yeteri Kadar Aktarılamaması Beyin Fırtınası Yöntemi İle Oluşturulan Problem Havuzu

6 PROBLEM HAVUZU PUANLAMA Sıra NoProblemE.S.S.,Ş.İ.A.O.E.H.G.A.ÇM.A.GS.KTOPLAM 1 Personel ile Daire Amirleri arasındaki İletişim Eksikliği 51056085746 2 Kurum İçi Eğitim Eksikliği 41651096647 3 Sosyal Aktivite Eksikliği 63449104343 4 Mesleki Araç Gereç, Donanım ve Yazılımların, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojilerinin Etkin Kullanımındaki Yetersizlikler 105 77 867 5 TSM de Ön Başvuru sırasında oluşan sorunlar. 7098219238 6 Değerlendirme Toplantılarının yetersizliği 3889628145 7 Fiziki mekan yetersizlikleri 0077537029 8 Performansa dayalı ücretlendirme sisteminin uygulanması 12668461043 9 Üst yönetim ile çalışanlar arasındaki hiyerarşi sisteminin uygulanmaması 0032353925 10 İşi yürüten personelin önerilerinin yeterince dikkate alınmaması 8923462539 11 Müdürlüğün Şehir Merkezine uzak olması sebebi oluşan ulaşım problemi 0411001411 12 Taşınır Mal Sistemindeki Eğitim Eksikliği 270000009 13 Kurum Kültürünün Kamuya yeteri kadar aktarılamaması 060010007

7 Neden Analizi “Mesleki Araç Gereç, Donanım ve Yazılımların, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojilerinin Etkin Kullanımındaki Yetersizlikler.” YOZGAT TAPU VE KADASTRO XXII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 1. Verilen eğitimlerin yetersiz olması. 2. Kurumumuza bağlı Müdürlüklerde İş Kolu ve İş Yoğunluğunun fazla olmasına rağmen nitelikli personel sayısının eksikliği. 3. Personelin Teknolojiye olan ilgisizliği. Ortak Alt Neden Personele yeterli eğitim verilmediğinden teknolojiye ilgisiz kalınması

8 Problemin NedenleriÇözümleri 1 Verilen eğitimlerin yetersiz olması. - Eksikliği görülen Eğitim konularının Personelin katılımıyla tespit edilerek, Etkin eğitimin verilmesi için Görsel sunu donanımları ve Fiziki ortamın sağlanmalı, -Belirlenen eksiklikleri giderecek Hizmet içi eğitimler, planlanarak belli periyotlar dahilinde yapılmalı. -Eğitimin, Konusunda Uzman eğiticiler tarafından, teorik ve uygu- lamalı olarak, azami sayıda personele verilmesi sağlanmalı. 1.1 Eğitimlerin tabana yayılamaması 1.1.1 Eğitime Katılan personel sayısının sınırlı tutulması 1.2 Eğitim veren kişilerin, alanında uzman olmaması. 1.3 İş yoğunluğu nedeniyle eğitime yeterince zaman ayrılamaması 1.4 Teorik eğitimin yanında Uygulamalı Eğitimin yapılmaması,verilen Eğitimin sadece teoride kalması. 1.4.1 Eğitim verilirken görsel sunum sağlayacak uygun donanım- fiziki ortamın mevcut olmaması 2 Kurumumuza bağlı Müdürlüklerde İş Kolu ve İş Yoğunluğunun fazla olmasına rağmen nitelikli personel sayısının eksikliği - Müdürlüklere tahsis edilen araç gereç ve teknolojik donanımlarla ilgili eğitim alan ve sonrasında eğitim verecek olan personel sayısının tek kişi ile sınırlı bırakılmayıp, İlgili personelin çeşitli nedenlerle görevinden ayrılması halinde, eğitimde sürekliliğin sağlanabilmesi için, alternatif personelin eğitim ve görevlendirilmesinin yapılması. 2.1Personelin Vasıflarına Göre İstihdam Edilmemesi. 2.2 Öğretici olarak eğitim alan personelin atama, istifa gibi çeşitli nedenlerle Kurumdan ayrılması sonucu eğitim verecek personelin bulunmaması 3Personelin Teknolojiye olan ilgisizliği. Personelin teknolojiye olan ilgisini artırmak amacıyla; 1- Performansa dayalı ücretlendirme sistemine geçilmesi. 2-Mükafatlandırma ve caydırıcı yasal yaptırımların idare tarafından uygulanması. 3-İş akışının bireysellikten çıkarılarak, teknoloji kullanımını gerektiren işlerin ilgili tüm personele eşit oranda dağılımının idareciler tarafından sağlanması gerekmektedir. 3.1 Personelin Kendisini Yetiştirmesi Halinde Bile Yeterli İmkânın ve Sorumluluğun Verilmeyeceğini Düşünmesi. 3.2 Personelin hizmet süresinin dolması ve beklentisinin kalmaması 3.3 İdarecilerin Teknolojiye ilgiyi sağlayacak tedbirleri almada kayıtsız kalması 3.3.1 İşin Aksatılmadan Belirli Kişiler Üzerinden Yürüyor Olması.

9 YOZGAT TAPU VE KADASTRO XXII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


"YOZGAT TAPU VE KADASTRO XXII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Takım Lideri : Elvan SİVAS Takım Raportörü : İsmail AKSOY Takım Üyeleri :Seval ŞAHİNER Onur EREN Hakan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları