Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lkbahar veya ilkyaz, do ğ a döngüsünde kı ş ile yaz arasındaki mevsimdir. Kuzey yarım kürede Mart ve Haziran arasıdır. İ lkbaharda a ğ açlar çiçek açar,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lkbahar veya ilkyaz, do ğ a döngüsünde kı ş ile yaz arasındaki mevsimdir. Kuzey yarım kürede Mart ve Haziran arasıdır. İ lkbaharda a ğ açlar çiçek açar,"— Sunum transkripti:

1 lkbahar veya ilkyaz, do ğ a döngüsünde kı ş ile yaz arasındaki mevsimdir. Kuzey yarım kürede Mart ve Haziran arasıdır. İ lkbaharda a ğ açlar çiçek açar, hava sıcaklı ğ ı artmaya ba ş lar. Bu mevsimde karların erimesi ve bol miktarda ya ğ ı ş ların ya ğ ması ile su yatakları olan dereler, göller, göletler ve barajlar su ile dolar.

2  Yaz, en sıcak mevsimdir. Kuzey Yarım Küre'de en uzun günler yazda gerçekle ş ir. Dünya ısıyı depo etti ğ i için en sıcak günler genellikle yakla ş ık iki ay sonra ortaya çıkar. Sıcak günler Kuzey Yarım Küre'de 21 Haziran ile 22 Eylül arasında, Güney Yarım Küre'de ise 22 Aralık ile 21 Mart arasındadır.

3  Sonbahar, yaz ile kı ş mevsimleri arasındaki mevsimdir. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir. Gündüzler kısalır, geceler uzar. Güne ş, erken batar. Daha az ısı ve ı ş ık verir. Serin, ya ğ murlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kı ş mevsiminin habercisidir.

4  Kı ş, 4 mevsimden biridir. Aralık, Ocak, Ş ubat, aylarından olu ş ur. Bu mevsim mevsimlerin en so ğ u ğ u olup hava sıcaklı ğ ı eksilere do ğ ru dü ş er ve bu dü ş meyle kar ve ya ğ mur ya ğ ı ş ı artar. Türkiye'de kı ş ilk olarak Kuzey Do ğ u Anadolu Bölgesi'nde ba ş layarak batıya do ğ ru ilerler.


"Lkbahar veya ilkyaz, do ğ a döngüsünde kı ş ile yaz arasındaki mevsimdir. Kuzey yarım kürede Mart ve Haziran arasıdır. İ lkbaharda a ğ açlar çiçek açar," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları