Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CIE Bölüm 1 Görme ve Renk (Vision and Colour) Prof. Dr. Rengin ÜNVER ATMK 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 19.01.2012 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CIE Bölüm 1 Görme ve Renk (Vision and Colour) Prof. Dr. Rengin ÜNVER ATMK 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 19.01.2012 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık."— Sunum transkripti:

1 CIE Bölüm 1 Görme ve Renk (Vision and Colour) Prof. Dr. Rengin ÜNVER ATMK 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 19.01.2012 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Prof.Alpay Aşkun Salonu Beşiktaş İSTANBUL

2 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2 / 11 Görev Tanımı: Işığa görsel tepkiler üstünde çalışmak ve renksel geriverim, renkölçme (kolorimetri), ışıkölçme (fotometri), görsel performans, ışık ve aydınlatmanın görsel değerlendirmesi ile ilintili modellerin, prosedürlerin ve görsel tepki fonksiyonlarının standartlarını belirlemek. Yönetici (Director) : Prof. Ronnier Luo (GB) Yönetici Yardımcısı-Görme : Dr. Miyoshi Ayama (JP) Yönetici Yardımcısı-Renk : Dr. Ellen Carter (US) Sekreter : Dr. Mike Pointer (GB) Editör : John Setchell (US) Web: http://div1.cie.co.at Bölüm 1. Görme ve Renk BÖLÜM 1: GÖRME ve RENK

3 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 3 / 11 CIE Bölümleri (Divisions) Görme ve Renk (Vision and Colour) Işık ve Işınımın Ölçümü (Measurement of Light and Radiation) İç Çevre ve Aydınlatma Tasarımı (Interior Environment and Lighting Design) Ulaşım İçin Aydınlatma ve Sinyalizasyon (Lighting and Signalling for Transport) Dış Aydınlatma ve Diğer Uygulamaları (Exterior Lighting and Other Applications) Fotobiyoloji ve Fotokimya (Photobiology and Photochemistry) Görüntü Teknolojileri (Image Technology) BÖLÜM 1: GÖRME ve RENK Uluslararası Renk Birliği (AIC; Association Internationale de la Couleur)

4 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 4 / 11 TEKNİK KOMİTELER (Görme ile ilgili) TC1-80: Research methods for Psychophysical Studies of Brightness Judgements (Parıltı Yargılamalarının Psikofizik Çalışmaları için Araştırma Metotları) TC 1-78: Evaulation of Visual performans in the Real Lit Environment (Gerçek Aydınlatılmış Ortamlarda Görsel Performansın Değerlendirilmesi ) TC 1-67: The Effects of Dynamic and Stereo Visual Images on Human Healt (Dinamik ve İki Boyutlu Görüntülerin İnsan Sağlığına Etkileri) TC 1-42: Colour Appearance in Peripheral Vision (Çevre Alan Görmesinde Renk Görünümü) TC 1-37: Supplementary System of Photometry (Işıkölçümünün Tamamlayıcı Sistemi) BÖLÜM 1: GÖRME ve RENK

5 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 5 / 11 TEKNİK KOMİTELER (Renk ile ilgili) TC 1-82: The Calculation of Colour Matching Functions as a Function of Age and Field Size (Renk Eşleme Fonksiyonlarının, Yaş ve Görme Alanı Boyutlarının fonksiyonu olarak Hesaplanması ) TC 1-81: Validity of Formulae for Predicting Small Colour Differences (Küçük Renk Ayrımlarının Önceden Belirlenmesine Yönelik Formüllerin Geçerliliği) TC 1-77: Improvement of the CIE Whiteness and Tint Equations (CIE Beyazlık ve Hafif Renklilik Eşitliklerinin İyileştirilmesi) TC 1-74: Methods for Re-defining CIE D Illuminants (CIE D Işıklarının Yeniden Tanımlanması için Metodlar) BÖLÜM 1: GÖRME ve RENK

6 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 / 11 TEKNİK KOMİTELER (Renk ile ilgili) TC1-70: Matemeric Samples for Indoor Daylighting Evaluation (İç Mekan Günışığı Değerlendirmesi için Metamerik Örnekler) TC 1-69: Colour Rendering by White Light Sources (Beyaz Işık Kaynaklarıyla Renksel Geriverim) TC 1-68: Effect of Stimulus Size on Colour Appearance (Renk Görünümüne Uyartı Boyutunun Etkisi) TC 1-64: Terminology for Vision, Colour and Appearance (Görme, Renk ve Görünüm için Terimler) TC 1-55: Uniform Colour Space for Industrial Colour Difference Evaluation (Endüstriyel Renk Ayrım Değerlendirmesi için Tekdüze Renk Uzayı) BÖLÜM 1: GÖRME ve RENK

7 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 7 / 11 2011 de kurulan muhabirlikler (reporter) Renk ile ilgili R1-53 (C) Gloss Perception and Measurement (Parlaklık Algısı ve Ölçülmesi) R1-55 (C) Enhancement of Images for Colour Defective Observers (Renk Görme Kusurlu Gözlemciler için Görüntülerin Arttırılması) R1-56 (C) Skin Colour Database (Ten Rengi Veritabanı) Görme ile ilgili R1-54 (V) Variability in Colour-Matching Functions (Renk Eşleme Fonksiyonlarında Değişkenlik) R1-57 (V) Border Between Luminous and Blackish Colours (Işıklı ve Siyahımsı Renkler Arasındaki Sınır) BÖLÜM 1: GÖRME ve RENK

8 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 8 / 11 AKTİF GÖREV YAPILAN TEKNİK KOMİTELER BÖLÜM 1: GÖRME ve RENK TC 1-68: Effect of Stimulus Size on Colour Appearance (Renk Görünümüne Uyartı Boyutunun Etkisi) - Üye Başkan: Dr. Peter Bodrogi HU 5 TR hazırlandı. Son düzeltmeler yapılıyor. Geniş tekdüze uyartı (>20°) için “eşdeğer renk” kavramı ortaya konuldu. Rengin boyut etkisi için Görsel deneyler Gerçek hayattan durumlar ve Matematik modeller incelendi ve birbirleriyle ilişkilendirildi.

9 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 9 / 11 YAYINLAR (Teknik Raporlar) – 2006 yılı sonrası BÖLÜM 1: GÖRME ve RENK CIE 200:2011 CIE Supplementary System of Photometry (Işıkölçümünün Tamamlayıcı Sistemi) CIE S 017/E:2011 ILV: International Lighting Vocabulary (Uluslararası Aydınlatma Sözlüğü) CIE S 014-3/E:2011 Colorimetry - Part 3: CIE Tristimulus Values (Renkölçümü-Kısım 3: CIE Üçtürsel Bileşenler) CIE 195:2011 Specification of Colour Appearance for Reflective Media and Self-Luminous Display Comparisons (Yansıtıcı Ortamların ve Kendinden Işıklı Ekranların Renk Görünüm Özelliklerinin Karşılaştırılması) CIE 192:2010 Practical Daylight Sources for Colorimetry (Renkölçümü için Uygulanabilir Günışığı Kaynakları) CIE 191:2010 Recommended System for Mesopic Photometry based on Visual Performance (Görsel Performansa Dayalı Akşam Görmesi Işıkölçümü için Önerilen Sistem)

10 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 10 / 11 YAYINLAR (Teknik Raporlar) – 2006 yılı sonrası ISO 11664-5:2009(E)/CIE S 014-5/E:2009 Colorimetry - Part 5: CIE 1976 L*u*v* Colour Space and u\',v\' Uniform Chromaticity Scale Diagram (Renkölçme-Part 5) CIE 185-2009 Reappraisal of Colour Matching and Grassmann's Laws (Renk Eşleme ve Grassman Yasalarının Yeniden Değerlendirilmesi) CIE 184:2009 Indoor Daylight Illuminants (İç Mekan Günışığı Işıklayıcıları) CIE 177:2007 Colour Rendering of White LED Light Sources (Beyaz LED Işık Kaynakları için Renksel Geriverim) CIE 175:2006 A Framework for the Measurement of Visual Appearance (Görsel Görünüm Ölçmeleri için Bir Çerçeve) CIE 170-1:2006 Fundamental Chromaticity Diagram with Physiological Axes - Part 1 (Fizyolojik Eksenli temel Renksellik Diyagramı) BÖLÜM 1: GÖRME ve RENK

11 ilginize teşekkür ederim Aydınlatma Türk Milli Komitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Ayazağa Kampüsü 34469, Maslak - İstanbul tel: 0 212 285 60 50 faks: 0 212 285 60 51 E-posta: atmk@itu.edu.tr. 11/11BÖLÜM 1: GÖRME ve RENK

12 19/01/2012 tarihli ATMK – CIE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 12 / 11 AKTİF GÖREV YAPILAN TEKNİK KOMİTELER BÖLÜM 1: GÖRME ve RENK TC 1-68: Effect of Stimulus Size on Colour Appearance (Renk Görünümüne Uyartı Boyutunun Etkisi) - Üye Başkan: Peter Bodrogi HU 5 TR has now been prepared. It includes the following sections: 1. INTRODUCTION 2. CONCEPT OF EQUIVALENT COLOUR FOR LARGE UNIFORM STIMULI 3. VISUAL EXPERIMENTS ON THE COLOUR SIZE EFFECT 4. STUDIES ON COLOUR APPEARANCE IN REAL LIFE FULL SCALE SITUATIONS 5. MATHEMATICAL MODELS OF THE COLOUR SIZE EFFECT – Three mathematical models are described. They are intended to describe only the specific viewing situations of the experimental data underlying these models. The Committee considers these models tentative and no model is recommended in this Technical Report. To recommend a model, further exploratory and validating experiments are needed. The concept of equivalent colour is defined as follows: a colour stimulus of standard size (2° or 10°) viewed in a standard viewing condition having the same colour appearance as the large (>20°) uniform stimulus in an asymmetric colour matching experiment. The standard viewing condition for the equivalent colour means that it appears on a middle grey background and (preferably) there is a reference white stimulus in the viewing field. If the reference white of the large stimulus is identifiable then this should also be the reference white of the equivalent colour.


"CIE Bölüm 1 Görme ve Renk (Vision and Colour) Prof. Dr. Rengin ÜNVER ATMK 17. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 19.01.2012 Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları