Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAKUP KAYA 030214031 SABİT BAĞLANTILAR SABİT BAĞLANTILAR 1.MEKANİKSEL EKLER 1.MEKANİKSEL EKLER 2.FÜZYON EKLER 2.FÜZYON EKLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAKUP KAYA 030214031 SABİT BAĞLANTILAR SABİT BAĞLANTILAR 1.MEKANİKSEL EKLER 1.MEKANİKSEL EKLER 2.FÜZYON EKLER 2.FÜZYON EKLER."— Sunum transkripti:

1 YAKUP KAYA 030214031 SABİT BAĞLANTILAR SABİT BAĞLANTILAR 1.MEKANİKSEL EKLER 1.MEKANİKSEL EKLER 2.FÜZYON EKLER 2.FÜZYON EKLER

2 SABİT BAĞLANTILAR Uzun mesafeli hatlar oluşturmak için,çeşitli uzunluklardaki optik fiberlerin birbirlerine bağlanmaları gerekir. Çoğu durumda, tekrarlı sökme-bağlama işlemlerine gerek olmadığından,bu bağlantılar sürekli olmalıdır.Bu tip bağlantılar sabit bağlantı veya ek olarak adlandırılır.. Uzun mesafeli hatlar oluşturmak için,çeşitli uzunluklardaki optik fiberlerin birbirlerine bağlanmaları gerekir. Çoğu durumda, tekrarlı sökme-bağlama işlemlerine gerek olmadığından,bu bağlantılar sürekli olmalıdır.Bu tip bağlantılar sabit bağlantı veya ek olarak adlandırılır..

3 SABİT BAĞLANTILAR SABİT BAĞLANTILAR Ayrıca elektro-optik cihazlar genellikle önceden iliştirilmiş bir fiber kuyruğa sahip şekilde temin edildiğinden, kaynakla fiber hizalama yerine sadece fiberin fibere eki gerekli olur. Ayrıca elektro-optik cihazlar genellikle önceden iliştirilmiş bir fiber kuyruğa sahip şekilde temin edildiğinden, kaynakla fiber hizalama yerine sadece fiberin fibere eki gerekli olur.

4 SABİT BAĞLANTILAR Ekin esas amacı, iletim ortamının sürekliliğini temin etmek olduğundan, ekin öncelikli hedefi, mümkün olan en küçük bağlaşım sağlamaktır. Ekin esas amacı, iletim ortamının sürekliliğini temin etmek olduğundan, ekin öncelikli hedefi, mümkün olan en küçük bağlaşım sağlamaktır.

5 SABİT BAĞLANTILAR SABİT BAĞLANTILAR Bu ihtiyaç özellikle 1,3 µm ve 1,55 µm ‘lik dalga boylarında çalışan uzun optik hatlar için önemlidir; çünkü bu dalga boylarında fiber 1 dB/km’ nin birkaç 1/10 kadarlık düşük bir zayıflatmaya sahiptir Bu ihtiyaç özellikle 1,3 µm ve 1,55 µm ‘lik dalga boylarında çalışan uzun optik hatlar için önemlidir; çünkü bu dalga boylarında fiber 1 dB/km’ nin birkaç 1/10 kadarlık düşük bir zayıflatmaya sahiptir

6 SABİT BAĞLANTILAR Bu fiberlerin iyi olan iletim özelliklerinin anlamını kaybetmemesi için ek kayıpları düşük olmalıdır(Bir bağlantı için yaklaşık kayıp 0.2dB’dir) Bu fiberlerin iyi olan iletim özelliklerinin anlamını kaybetmemesi için ek kayıpları düşük olmalıdır(Bir bağlantı için yaklaşık kayıp 0.2dB’dir)

7 SABİT BAĞLANTILAR SABİT BAĞLANTILAR Çok modlu ve tek modlu fiberler farklı ebatlarda öze sahip olduklarından bunların ek işlemlerinde farklı yöntemler kullanılır.Çok modlu optik hatlarda dış kaplama çapına göre fiberleri hizalamak (pasif hizalama) genellikle yeterli olur;.. Çok modlu ve tek modlu fiberler farklı ebatlarda öze sahip olduklarından bunların ek işlemlerinde farklı yöntemler kullanılır.Çok modlu optik hatlarda dış kaplama çapına göre fiberleri hizalamak (pasif hizalama) genellikle yeterli olur;..

8 SABİT BAĞLANTILAR SABİT BAĞLANTILAR Ancak tek modlu fiberlerin eklenmesinde hizalama, aktarılan gücü en büyük yapacak şekilde, bağlaşımı ayarlayarak yapılmalıdır (aktif hizalama) birçok ek yapma tekniği geliştirilmiştir ve çalışma ilkelerine göre iki ana gruba ayrılabilirler Ancak tek modlu fiberlerin eklenmesinde hizalama, aktarılan gücü en büyük yapacak şekilde, bağlaşımı ayarlayarak yapılmalıdır (aktif hizalama) birçok ek yapma tekniği geliştirilmiştir ve çalışma ilkelerine göre iki ana gruba ayrılabilirler

9 SABİT BAĞLANTILAR SABİT BAĞLANTILAR Bunlar; Bunlar; 1.MEKANİKSEL EKLER 1.MEKANİKSEL EKLER 2.FÜZYON EKLER olarak adlandırılırlar 2.FÜZYON EKLER olarak adlandırılırlar

10 MEKANİKSEL EKLER Mekaniksel eklerde iyi hizalandırma sağlamak ve fiber uçlarını sürekli hizada tutmak için mekanik araçlar kullanılır. Mekaniksel eklerde iyi hizalandırma sağlamak ve fiber uçlarını sürekli hizada tutmak için mekanik araçlar kullanılır. En yaygın mekaniksel ekler faklı hizalandırma tekniklerine göre ikiye ayrılırlar En yaygın mekaniksel ekler faklı hizalandırma tekniklerine göre ikiye ayrılırlar

11 MEKANİKSEL EKLER Bunlar Kılcal boru ve oluk temelli cihazlardır.fiber uçların içine sokulduğu ve temelli kapatıldığı hassas kılcal borunun kullanılması en yaygın tekniktir. Bunlar Kılcal boru ve oluk temelli cihazlardır.fiber uçların içine sokulduğu ve temelli kapatıldığı hassas kılcal borunun kullanılması en yaygın tekniktir. Bu ince kılcal borular cam veya seramikten yapılırlar ve boruların çapı fiberin çapından az büyük olmalıdır. Bu ince kılcal borular cam veya seramikten yapılırlar ve boruların çapı fiberin çapından az büyük olmalıdır.

12 MEKANİKSEL EKLER Tüpün ortasında bulunan enine bir delik mekanik kararlılığı sağlamak ve Fresnel yansımalarını önlemek için şeffaf bir yapıştırıcının içeri aktarılmasına yarar Tüpün ortasında bulunan enine bir delik mekanik kararlılığı sağlamak ve Fresnel yansımalarını önlemek için şeffaf bir yapıştırıcının içeri aktarılmasına yarar Mekanik eklerin füzyon eklere üstünlüğü yüksek voltajlı elektrik akına duyulur ve fiberin özünde bozulma olmaz. Mekanik eklerin füzyon eklere üstünlüğü yüksek voltajlı elektrik akına duyulur ve fiberin özünde bozulma olmaz.

13 DİĞER MEKANİKSEL EKLER

14

15 FÜZYON EKLER İki fiberin sürekli bağlanmasında kullanılan etkili bir teknik füzyon eki denilen bir tekniktir İki fiberin sürekli bağlanmasında kullanılan etkili bir teknik füzyon eki denilen bir tekniktir

16 FÜZYON EKLER Bu yöntem ile, eklenecek olan iki fiber ucu erime noktasına kadar ısıtılır ve uygun bir basıncın uygulamasıyla lehimlenir. Bu yöntem ile, eklenecek olan iki fiber ucu erime noktasına kadar ısıtılır ve uygun bir basıncın uygulamasıyla lehimlenir. Bundan dolayı ortamın sürekliliği Fresnel yansımasına meydan vermeyecek şekilde sağlanır Bundan dolayı ortamın sürekliliği Fresnel yansımasına meydan vermeyecek şekilde sağlanır

17 FÜZYON EKLER FÜZYON İLE EK İŞLEM SAFHALARI FÜZYON İLE EK İŞLEM SAFHALARI İlk kaplama soyularak ve dikey olarak kesilir ve fiber uçları hazırlanır. İlk kaplama soyularak ve dikey olarak kesilir ve fiber uçları hazırlanır. fiberler bir kılavuz içine sokulur ve aralarında kısa bir aralık bırakılır. Başlangıç hizalama durumu mikroskopla kontrol edilir. fiberler bir kılavuz içine sokulur ve aralarında kısa bir aralık bırakılır. Başlangıç hizalama durumu mikroskopla kontrol edilir.

18 FÜZYON EKLER Ondan sonra ek bölgesine kısa bir ark deşarjı uygulanır, bu safha ön eritme olarak bilinir Ondan sonra ek bölgesine kısa bir ark deşarjı uygulanır, bu safha ön eritme olarak bilinir Bu da fiber ucu hazırlanması sonucu oluşacak yüzey sorunlarını yok etmede kullanılır.daha sonra fiberleri lehimlemek için füzyon deşarjı uygulanır ve fiberler doğru hizalama ve uygun basınçla birleştirilir. Bu da fiber ucu hazırlanması sonucu oluşacak yüzey sorunlarını yok etmede kullanılır.daha sonra fiberleri lehimlemek için füzyon deşarjı uygulanır ve fiberler doğru hizalama ve uygun basınçla birleştirilir.

19 FÜZYON EKLER Füzyonla ek yapma işleminde kayma olabilir fiber bu kaymayı kendi kendine hizalaya bilir. Füzyonla ek yapma işleminde kayma olabilir fiber bu kaymayı kendi kendine hizalaya bilir. Kendi kendine hizalama olayı ilk önce biraz telafi edebilir fakat daha fiberin özünde bozulmalar meydana gelir. Bu bozulmalar tek modlu fiberlerde kayba yol açar Kendi kendine hizalama olayı ilk önce biraz telafi edebilir fakat daha fiberin özünde bozulmalar meydana gelir. Bu bozulmalar tek modlu fiberlerde kayba yol açar

20 FÜZYON EKLER Çok modlu fiberlerde genellikle,referans olarak dış kaplama yüzeyinin alındığı pasif hizalama tekniği ile gerçekleşir Çok modlu fiberlerde genellikle,referans olarak dış kaplama yüzeyinin alındığı pasif hizalama tekniği ile gerçekleşir Tek odlu fiberlerde düşük kayıplı mod oluşturmak için hizalama özler arasında yapılır. Tek odlu fiberlerde düşük kayıplı mod oluşturmak için hizalama özler arasında yapılır. Füzyonla ekin mekanik özellikleri füzyon zamanı,sıcaklık ve basınç darbesi gibi ek yapma parametrelerine bağlı olduğu kadar, harici kirlenmeye de bağlıdır. Füzyonla ekin mekanik özellikleri füzyon zamanı,sıcaklık ve basınç darbesi gibi ek yapma parametrelerine bağlı olduğu kadar, harici kirlenmeye de bağlıdır.

21 FÜZYON EKLER Bir füzyon ekinde aynı anda çok düşük kayıp ve yüksek mekaniksel dayanıklılık elde etmek zordur. Bir füzyon ekinde aynı anda çok düşük kayıp ve yüksek mekaniksel dayanıklılık elde etmek zordur. Eki çevresel zararlardan korumak yeterli dayanıklılığı elde etmek için, füzyondan ek yerine uygun bir destek yapılmalıdır Eki çevresel zararlardan korumak yeterli dayanıklılığı elde etmek için, füzyondan ek yerine uygun bir destek yapılmalıdır

22

23 SABİT BAĞLANTILAR

24

25

26

27

28

29

30

31 Kaynaklar www. fiberoptik.com www. fiberoptik.com www.scholar.google.com www.scholar.google.com www.scholar.google.com www.kartoo.net www.kartoo.net www.kartoo.net Fiber optik (Sedat ÖZSOY) Fiber optik (Sedat ÖZSOY)

32 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER YAKUP KAYA


"YAKUP KAYA 030214031 SABİT BAĞLANTILAR SABİT BAĞLANTILAR 1.MEKANİKSEL EKLER 1.MEKANİKSEL EKLER 2.FÜZYON EKLER 2.FÜZYON EKLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları