Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PHP ve HTML İnternet Programlama - 2. Koşullu İfadeler ve Döngüler Döngü ya da çevirim diyebileceğimiz, belli şart ve koşullarda istenilen değerleri yapabilmemizi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PHP ve HTML İnternet Programlama - 2. Koşullu İfadeler ve Döngüler Döngü ya da çevirim diyebileceğimiz, belli şart ve koşullarda istenilen değerleri yapabilmemizi."— Sunum transkripti:

1 PHP ve HTML İnternet Programlama - 2

2 Koşullu İfadeler ve Döngüler Döngü ya da çevirim diyebileceğimiz, belli şart ve koşullarda istenilen değerleri yapabilmemizi sağlayan fonksiyonlar her programlama dilinde olduğu gibi PHP dilinde de çok önemli bir yer tutar. Her tür veriyi istediğimiz bir değe­re göre döngülerden faydalanarak yapabiliriz. En basit döngü şekli 1 den 10 kadar sayı saydırmak olabilir veya bir dosyadaki verileri satır, satır okutmak olabilir. Bu ve benzeri amaçları çoğaltabiliriz.

3 For Döngüsü Döngü ya da çevirim diyebileceğimiz, belli şart ve koşullarda istenilen değerleri yapabilmemizi sağlayan fonksiyonlar her programlama dilinde olduğu gibi PHP dilinde de çok önemli bir yer tutar. Her tür veriyi istediğimiz bir değe­re göre döngülerden faydalanarak yapabiliriz. En basit döngü şekli 1 den 10 kadar sayı saydırmak olabilir veya bir dosyadaki verileri satır, satır okutmak olabilir. Bu ve benzeri amaçları çoğaltabiliriz.

4 For Döngüsü

5 For Döngüsü =1920;$i--) echo " $i "; echo " "; ?>

6 while Döngüsü

7 Do - while Döngüsü

8 Foreach Döngüsü Özellikle dizi değişkenlerin anahtar ve değerlerini elde etmek için kullanılır. foreach yalnızca diziler için kullanılabilen bir döngüdür. Örnek kullanım 1: foreach (dizi_ifadesi as $değer){ echo $değer; }

9 Foreach Döngüsü Örnek kullanım 2: foreach (dizi_ifadesi as $isim => $değer){ echo $değer; }

10 Foreach Döngüsü $deger){ echo "$anahtar anahtarın değeri: $deger dir. \n"; } ?>

11 Foreach Döngüsü $deger){ echo "$anahtar anahtarın değeri: $deger dir. \n"; } ?>

12 Dizi Değişkenler Bütün programlama dillerinde olduğu gibi PHP de verileri kullanırken dizi değişkenlerden yararlanılır. Dizi değişkenler bir listeden başka bir şey değildir. Örneğin 0 dan 9 kadar olan sayılara bir dizi diye biliriz. Aynı şekilde A ile Z arasındaki bütün harflere bir dizi diyebiliriz. Bir dizi ardışık sayı ya da harflerden oluşmak zorunda değil, örneğin bir manavın bütün ürünlerinin bir araya getirilmesi de bir listedir. Elma, Armut, Portakal gibi.

13 Dizi Değişkenleri Nerelerde Kullanacağız? Çok geniş kullanım alanı olmakla birlikte, dizi değişken fonksiyonlarını daha fazla veritabanı işlemlerinde örneğin dosya tipi veritabanlarında ve mySQL veri tabanı işlemlerinde kullanacağız.

14 Dizi Değişkenleri Nerelerde Kullanacağız? Not defterini açarak ilk önce Matematik yazalım ve daha sonra ENTER tuşuna basarak ikinci satıra geçelim ve Fizik yazalım yine aynı şekilde üçüncü satıra Kimya ve dördüncü satıra Edebiyat yazalım. Bu son satırı yazdıktan sonra bir kez ENTER tuşuna basıyoruz. Yani en son satırda bir boş satır oluşturuyoruz. Bu dosyaya yazdıklarımız PHP için bir dizi değişkendir. Yani her satır dosyanın ve aynı zamanda veriler içinde dizinin bir elemanıdır.

15 Dizi Değişkenleri Nerelerde Kullanacağız? Dizi değişken fonksiyonları ile bu tür bir dosyadaki bir satırı ya da birden fazla satırı silebilir, değiştirebiliriz.

16 Dizi Değişkenleri Nerelerde Kullanacağız? Bu tür dizi değişkenlere PHP de array yani dizi değişkenler denir ve örneğin array(“Matematik”,”Fizik”,”Kimya”,”Edebiyat”); ile gösterilir. Bu bir dizi değişkendir ve elemanları Matematik, Fizik, Kimya, Edebiyat dır. Bu dizi değişkenin elemanlarını PHP için anlamlı hale getirmek gerekir. Yani programda bu dizi değişkenin elemanlarını tek tek ya da hepsini çağırıp kullanıma sunmak gerekir. Bunun içinde bu dizini bir değişkene eşitlenir ve değişkene sıra numaraları ya da anahtar değerleri verilerek elde edilir. $dizi= file("dosya.txt");

17 Dizi Değişkenleri Nerelerde Kullanacağız? $dizi değişenine eşitlediğimiz listemizin elemanlarının tek tek elde edilmesi için dizinin $dizi[]; köşeli parantezi içine o elemanın sıra numarasını ya da anahtarını yazarak bulabiliriz. PHP saymaya 1 den değil O dan başlar. Şimdi yukarıdaki bir notu dizimizin elemanını bulalım. $dizi[0]; Bu bize Matematik değerini verecektir. Benzer şekilde $dizi[l]; bize Fizik değerini ve $dizi[2]; değişkeni de Kimya değerini verecektir.

18 Dizi Değişkenleri Nerelerde Kullanacağız?

19 Dizi Değişkenleri Nerelerde Kullanacağız? Bu örnekle file() fonksiyonunu kullanarak dosyamızı bir dizi şeklinde okuttuk ve ekrana Matematik Fizik Kimya Edebiyat yazdırdık. Yukarıdaki “dosya.txt” dosyasında kaç satır kayıtlı? Bulalım.

20 Dizi Değişkenleri Nerelerde Kullanacağız?

21 Dizi Değişkenleri Nerelerde Kullanacağız? count() fonksiyonu bir dizideki toplam eleman sayısını verir. Dosyadaki her bir satır bir dizi oluşturduğuna göre. Burada dosyadaki kayıtlı satır sayısını bulmuş olduk.

22 Count

23 Array_pop Diziden son elemanı çıkarmak için array_pop fonksiyonu kullanılır.

24 Array_push Bir dizinin sonuna ekleme yapmak için array_push() fonksiyonu kullanılır.

25 Array_unshift Bir dizinin başına yeni elemanlar eklemek için array_unshift() fonksiyonu kullanılır. Bu örnek ile birlikte yeni bir fonksiyonu daha öğrenmiş oluyoruz. implode(" - ",$dizi) fonksiyonu. Bu fonksiyon bir dizideki elemanların arasına istediğimiz bir değeri koymamızı sağlar.

26 Join Verilerin arasına herhangi bir değeri eklemede başka bir fonksiyon daha kullanılır. Join() fonksiyonu. Bu fonksiyonda örneğin bir dizinin elemanlarının arasına istediğimiz bir değeri koyar.

27 Array_shift Bir dizinin ilk elemanını çıkarmak için array_shift() fonksiyonu kullanılır.

28 Array_sum Bir dizinin elemanlarından bazıları eğer sayı değeri içeriyorsa bunları toplayabiliriz. Bu toplama işlemi bize array_sum() fonksiyonu yapar.

29 Array_sum Eğer elemanlar karışık ise yani sayı dışında örneğin stringler de varsa bu fonksiyon yine toplama işlemini sayılar için yapacaktır.

30 Current Bu programda current() fonksiyonu bize dizi değişkenin ilk elemanını verecektir.

31 End Bu programda end() fonksiyonu bize dizi değişkenin en son elemanını verecektir.

32 Next Bu programda next() fonksiyonu bize dizi değişkenin ilk elemanından sonraki elemanı verecektir.

33 Prev Bu programda end() fonksiyonu bize dizi değişkenin son elemanını verecektir. Yani C harfini ekrana yazacaktır. Daha sonra prev() fonksiyonu ile gerideki eleman, yani bir önceki eleman olan B harfini ekrana yazacaktır.

34 Reset Bu programda end() fonksiyonu bize dizi değişkenin son elemanını verecektir. Yani C harfini ekrana yazacaktır. Daha sonra reset() fonksiyonu başa döndürülüyor (Sıfırlıyor) ve ilk elemanın, yani A harfinin ekrana yazdırılmasını sağlıyor.

35 print_r Fonksiyonu Dizi ve nesnelerin değerlerini şematik olarak elde etmemizi sağlar.

36 print_r Fonksiyonu Bu bilgilere göre diziden istediğimiz bilgileri rahatlıkla elde edebiliriz.

37 array_search($deger, $dizi) Belirtilen değeri dizide arar. Bulursa değerin indisini gönderir. Yoksa false döner.

38 array_search($deger, $dizi) "Onur","Müdür"=>"H.Selçuk","Müd. Yrd."=>"Bora"); $adi="Onur"; $varmi=array_search($adi,$kadro); if($varmi) echo "Adı: ".$adi." Konumu: ".$varmi; else echo $adi." kadroda yoktur"; ?>

39 sort($dizi) Verilen diziyi sıralar. İndisler sıralanmayacağından sıralama sonucu, indislere karşılık gelen değerler değişir. Sayı bulunan bir diziyi sıralayalım.

40 sort($dizi) $deger) echo $indis."=>".$deger." "; echo " "; sort($sayilar); foreach($sayilar as $indis=>$deger) echo $indis."=>".$deger." "; ?>

41 sort($dizi)

42 rsort($dizi) Diziyi tersten (reverse) sıralamak için kullanılır. sort() fonksiyonu diziyi A..Z şeklinde sıralarken, rsort() Z..A şeklinde sıralar. Yine burada da indisler sıralanmayacağında indislere karşılık gelen değerler değişecektir. Sayı bulunan bir diziyi sıralayalım.

43 rsort($dizi)

44 rsort($dizi)

45 asort($dizi) Dizideki değerleri artan bir şekilde sıralar. Sıralama sonucunda orijinal indisler korunur. Yani sıralamadan önceki değerlerin indisleri ile sıralamadan sonraki değerlerin indisleri aynı olur. Değerlerle beraber indisler de yer değiştirir. Unutmayın ki sıralama değere göre yapılır. Öğrenci numaralarına göre verilen notları sıralayalım

46 asort($dizi) 45,850=>32,141=>74,295=>95,208=>51,3 02=>17); print_r($geometri); echo " "; asort($geometri); print_r($geometri); ?>

47 arsort($dizi) Bu fonksiyon dizi değerlerini azalan sıralamaktadır. Sıralama sonucunda asort() fonksiyonunda olduğu gibi orijinal indisler korunmaktadır. Sıralamdan önceki indislerin işaret ettiği değerler ile sıralamadan sonradaki işarete ettiği değerler aynıdır. Yani değerlerle beraber indisler de yer değiştirir.

48 arsort($dizi) "RAM","b"=>"USBDisk", "c"=>"Harddisk","d"=>"L1 Cache"); arsort($secenekler); print_r($secenekler); ?>

49 array_merge($dizi1,$dizi2,$dizi3,...) İki veya daha fazla diziyi birleştirerek tek bir dizi oluşturur. Bu fonksiyondan geriye birleştirilmiş bir dizi döner. Dolayısıyla dönen değeri bir başka değişkene atamamız gerekmektedir.

50 array_merge($dizi1,$dizi2,$dizi3,...) $value) { echo "$bilgisayargucu - $value "; } ?>


"PHP ve HTML İnternet Programlama - 2. Koşullu İfadeler ve Döngüler Döngü ya da çevirim diyebileceğimiz, belli şart ve koşullarda istenilen değerleri yapabilmemizi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları