Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Maksimum Güç Transferi Teoremi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Maksimum Güç Transferi Teoremi"— Sunum transkripti:

1 Maksimum Güç Transferi Teoremi
Amaç: Devre SSH’de çalışıyor; ZL ‘nin değerini, çektiği aktif gücün maksimum olmasını sağlayacak şekilde belirlemek. ZL =? Varsayımlar: Kompleks gücün sakınımı Aktif gücün sakınımı Kaynağa ilişkin aktif güç ZG ’de harcanan aktif güç PL , ØIL ve ILm ‘nin fonksiyonu (RG >0 ve EG baştan belirli)

2 PL ‘yi maksimum kılmak için
IL ‘nin maksimum değeri:

3 Sonuç: SSH’de kaynakları w frekanslı 1-kapılı ZL yük empedansını beslesin.
Bu 1- kapılı Thevenin eşdeğeri ile verilsin.Yük empedansının bu 1-kapılıdan maksimum ortalama güç çekmesi için gerek ve yeter koşul olmasıdır. Bu durumda yüke aktarılan maksimum aktif güç: , ‘ye eşit olduğundan kaynağın enerjisinin %50’si yüke aktarılıyor ‘yi kontrol etmek imkanımız olmadığından bu elde edilebilecek en iyi sonuç.

4 3-Fazlı Devreler Neden? Yüksek Gerilim Üç Faz AC- Kaynak empedansına sahip bir hattaki kayıp: iletilen ortalama güç: hattaki kayıp tekrar ele alınırsa: Sabit R için kaybolan güç büyük, güçfaktörü 1’e yakın tutularak küçültülebilinir. Dengeli yük altında titreşim yok. DC-den daha uygun çünkü transformatörler aracılığı ile yükseltilip, azaltılabilir. Daha ucuza endüksiyon motoru üretilebilir. Transformatörler 50-60 Hz’de bakım gerektirmezler. Transmisyon hatları daha az masraflı kılınabilinir. DC kaynaklardan daha kolay üretilir.

5 Rotor-iki kutuplu mıknatıs
3-Fazlı Jeneratör Rotor-iki kutuplu mıknatıs Stator-üç sargı içeriyor: aa’, bb’, cc’ aa’, bb’ ile aynı sargı ancak rotorun hareket yönünde farklı konumda yerleştirilmiş. Benzer şekilde aa’ ile cc’ aynı sargı ancak aralarında fark var. Akılar: aa’: bb’: cc’: sabit L.O. Chua, C.A. Desoer, S.E. Kuh. “Linear and Nonlinear Circuits” Mc.Graw Hill, 1987, New York

6 Rotor sabit hızla dönsün:
akılar gerilimler Gerilimlerin Fazörleri: L.O. Chua, C.A. Desoer, S.E. Kuh. “Linear and Nonlinear Circuits” Mc.Graw Hill, 1987, New York

7 Dengeli yük altında 3-fazlı jeneratör
n-n’ bağlayan kabloya gerek yok. Neden? L.O. Chua, C.A. Desoer, S.E. Kuh. “Linear and Nonlinear Circuits” Mc.Graw Hill, 1987, New York

8 Ani Güçler: Ani guc sabit. Ani gücün özelliği ne?

9 n-referans düğümü olsun
Amaç: Dengeli yüklü 3-fazlı devrenin analizi bir fazlı devrenin analizine indirgenebilir mi? n-referans düğümü olsun VR VT VS IR IS IT n- düğümüne ilişkin denklem n ile n’ aynı değerde =0

10 Üç faz tamamen simetrik, birini çözünce hepsini çözmüş oluyoruz.
VR VT VS IR IS IT n-a-a’-n’-n düğüm dizisi için KGY n-b-b’-n’-n düğüm dizisi için KGY n-c-c’-n’-n düğüm dizisi için KGY Üç faz tamamen simetrik, birini çözünce hepsini çözmüş oluyoruz.

11 Dengeli yüklenmiş 3-fazlı sistemlerin analizi Üçgen Yıldız
b c Yıldız 1 2 3 Üçgen-Yıldız Bağlantısı Yıldız-Üçgen Bağlantısı zc zb za z1 z2 z3

12 Üçgen-Yıldız , Yıldız-Üçgen arasındaki geçiş nasıl elde edildi?
b c 1 2 3

13 Yıldız bağlantıdaki Z1 ‘i üçgen bağlantıdaki Za, Zb, Zc cinsinden yazmak için:


"Maksimum Güç Transferi Teoremi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları