Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HUKUKTA BİLGİ YÖNETİMİ BBY 369 5-Kurum veri tabanları Nazan Özenç Uçak 2014-2015 Güz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HUKUKTA BİLGİ YÖNETİMİ BBY 369 5-Kurum veri tabanları Nazan Özenç Uçak 2014-2015 Güz."— Sunum transkripti:

1 HUKUKTA BİLGİ YÖNETİMİ BBY 369 5-Kurum veri tabanları Nazan Özenç Uçak 2014-2015 Güz

2 Hukukta elektronik kaynaklar Hukuk alanında elektronik kaynakları iki başlıkta ele almakta yarar var. – Kamu kurumların veri tabanları ve bilgi sistemleri – Ticari veri tabanları

3 Kurumların veri tabanları ve bilgi sistemleri Hukuk alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ve mahkemelerin oluşturduğu bilgi sistemleri elektronik ortamda bilgi almak açısından önemlidir. Busistemlerin bilgi kaynağı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

4 Mevzuat kaynaklarının yayımlanması Yasal düzenlemelerin çokluğu, karışıklığı ve bunlara erişim için indeks ve düzenlemelerin olmaması kullanımlarını zorlaştırmaktadır. Bu amaçla, 1984 yılında, Başbakanlığa bağlı “Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü”ne hukuki metinleri toplamak, ayıklamak, yürürlükte olanları tespit etmek ve yürürlükte olan mevzuatı ek ve değişiklikleri ile birlikte tek metin haline getirerek yayımlamak görevi verilmiştir. Mevzuatla ilgili derleyici çalışmalar Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü (MGYGM) tarafından yayımlanmaktadır Bu yayınlar hukuk kaynaklarımıza erişim açısından önemli çalışmalardır. Başbakanlık, 1988 yılında 16 ciltlik, yürürlükteki kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler ve yönetmelikler külliyatını yayımlamıştır.

5 MGYGM’nin görevleri 1) Hukuki metinleri toplamak, ayıklamak, yürürlükte olanları tespit etmek, 2) Yürürlükte olan mevzuatı ek ve değişiklikleri ile birlikte tek metin haline getirerek yayımlamak, 3) Mevzuatı, bilgi işlem sistemi içinde takip etmek, 4) Resmi Gazete'nin yayımlanmasını sağlamak, düsturları ve fihristleri hazırlamak, 5) Makamca verilen benzeri görevleri yapmak.

6 T.C. Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi  Başbakanlık, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır.  Yürürlüğe giren tüm yönetmelikler ve yasalar Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra güncel olarak Mevzuat Bilgi Sistemi içinde yer almaktadır.  Kamu kurumları bu bilgi ağına abone olarak kullanmaktadır, ücretsizdir. (www.basbakanlik.gov.tr).  İçeriği: – Kanunlar, – Kanun hükmünde kararnameler, Kanunların mülga hükümleri, – Tüm kamu kurumları ve üniversitelere ait tüzük, yönetmelik ve tebliğler, – Milletlerarası antlaşmaların bibliyografik bilgileri içermektedir.

7

8

9

10 Resmi Gazete Elektronik Erişimi Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır. Resmi Gazete, eş zamanlı olarak internet ortamına aktarılmaktadır. Başbakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı’nın teknik desteği ile Resmi Gazete Bilgi Sistemi olarak yayınlanmaktadır.

11

12

13

14 Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Adalet Bakanlığı tarafından e-Devlet programı kapsamında hazırlanmaktadır. Yargı kurumlarının bilgi erişimi için planlanmıştır. Elektronik imza ile işlem yapmak mümkündür. Bu sistemle: – Bakanlık merkez teşkilatı ile birlikte tüm mahkemeleri, Cumhuriyet başsavcılıklarını, adli tıp, ceza infaz kurumları ve icra dairelerini de içine alacak şekilde, bilgisayar ağının kurulması, – Bilgi alışverişlerinin elektronik ortama taşınması, – Vatandaşa ve avukatlara internet üzerinden çevrimiçi hizmet sağlanması, – Entegrasyon sağlanan dış birimlerden bilgilerin istenilen zamanda sistem tarafından hazır edilerek adli sistemin güvenilir, doğru ve hızlı işleyişinin sağlanması amaçlanmıştır.

15

16 UYAP Yargı kurumları dışında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile entegrasyona gidilmektedir. Kurum içi ve dışı bağlantılarla mükerrer işlerin azaltılması, işlem kolaylığı ve hızı sağlanmaktadır. Adli birimlerin performans ölçümü, adli yazışmaların elektronik ortamda yapılabilmesi, bilginin elektronik ortamda saklanabilmesi, daha güvenli ve erişimi kolay arşivlerin oluşturulması sağlanmaktadır.

17 UYAP Sistemin farklı kullanıcı ve kullanım amaçlarına göre farklı portallar vardır. Bunlar: – Vatandaş portalı – Avukat portalı – Kurum portalı – Bilirkişi portalı – SMS bilgi sistemi – e-satış portalı

18 Portallar

19 UYAP Avukat Bilgi Sistemi (Avukat Portalı) Avukatlar internet üzerinden sistemdeki vekâleti bulunan dava dosyalarını inceleyebilmekte, bu dosyalardan suret alabilmekte; elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak katabilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte ve harç ödeyebilmektedirler.

20

21 Vatandaş Bilgi Sistemi (Vatandaş Portalı) Vatandaşlar T.C. kimlik numaralarını kullanarak adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının belli başlı safahat bilgilerini (dava konusunu, değerini, taraflarını, duruşma günlerini, dosyanın hangi aşamada olduğunu, karar verilip verilmediğini, temyiz’den dönüp dönmediğini gibi) görebilmektedirler. Bilgi güvenliği bakımından vatandaşlara dosyadaki belgeler açılmamaktadır. Vatandaşların yeni dava dosyası açabilmeleri, harç ödeyebilmeleri, kendileriyle ilgili dava dosyalarını inceleyebilmeleri, dava dosyalarına evrak katabilmeleri ve bu dosyalardan suret alabilmeleri için UYAP Vatandaş Portalına e-imza ve mobil imza ile giriş yapmaları gerekmektedir.

22

23 Adalet Bakanlığı Web Sitesi Adalet Bakanlığı web sayfasından tüm genelge ve mevzuata erişim sağlanmaktadır. UYAP Bilgi Sistemi’ne bağlantısı vardır. Diğer kamu ve yargı kurumlarıyla bağlantısı vardır. http://www.adalet.gov.tr/ http://www.adalet.gov.tr/

24

25

26

27

28 Anayasa Mahkemesi Web Sitesi Anayasa Mahkemesi kararlarını, ilgili mevzuatı, konu ile ilgili veriler ve istatistikleri içerir. http://www.anayasa.gov.tr/ Kararlar altında – Kararlar Dergisi Kararlar Dergisi – Kararlar Bilgi Bankası Kararlar Bilgi Bankası – Yüce Divan Kararları na erişim mümkün Yüce Divan Kararlar İnsan Hakları Bilgi Bankası başlığı altında – AİHM Kararları AİHM Kararları – Kitaplar Kitaplar – El Kitapları El Kitapları – Sunumlar Sunumlar – Temel Bilgiler e ulaşılabilir. Temel Bilgiler

29

30

31

32 Yargıtay Başkanlığı Web Sitesi Diğer kamu kurumları ve yargı sistemleriyle bağlantılıdır. Üç farklı sorgu seçeneği ile arama yapılabilir – Dosya Sorgu – Emsal Karar Arama – AHİM Karar Sorgu

33

34

35 Danıştay Web Sayfası UYAP üzerinden tarama olanağı vermektedir. İki farklı sorgulama seçeneği vardır. Dosya Sorgulama: Dava dosyaları UYAP Vatandaş Portalı üzerinden sorgulanmakta Dosya Sorgulama Emsal Karar Sorgulama: Danıştayın emsal kararlarına erişim sağlamakta Emsal Karar Sorgulama Ayrıca Danıştay Dergileri ve İdari Yargı Sempozyumları için de erişim bağlantıları var.Danıştay Dergileriİdari Yargı Sempozyumları http://www.danistay.gov.tr/

36

37

38 Başkent Üniversitesi Hukuk Veri Tabanı  Bilimsel amaçlı  Başkent Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.  Türk hukuk literatüründe yayınlanan makalelere daha hızlı ve etkin erişimi sağlamak amacıyla Ağustos 2001’de Başkent Üniversitesi Kütüphanesi tarafından başlatılmıştır.  Kütüphaneye gelen hukuk konulu dergiler ve hukuk konulu armağan kitaplar taranarak hazırlanmaktadır.  Bu çalışma Türkiye’deki ilk hukuk konulu indeksleme çalışmasıdır. Daha sonra ÜNAK Hukuk grubunun benzer çalışmaları başlamıştı.  Türkiye’de yayınlanan tüm hukuk konulu dergi ve armağan kitaplardaki makalelerin indekslenmesi amaçlanmaktadır www.lib.baskent.edu.trwww.lib.baskent.edu.tr

39

40 ULAKBİM Hukuk Veri tabanı 2010 yılında alınan karar ile ULAKBİM tarafından geliştirilmektedir. Amacı: – Türkiye'de üretilen hukuk ile ilgili özgün araştırma ve derleme yazılarını elektronik ortamda depolamak, – Hukuk literatürüne kolay, hızlı ve ekonomik bir biçimde erişilmesini sağlamak, – Türk hukuk bilim insanına ulusal nitelikteki mevcut bilgileri sunarak çalışmalarına yardımcı olmak, – Hukuk alanında ulusal düzeyde bibliyografik denetimi gerçekleştirebilmek, – Araştırmalarda tekrarı önlemek, – Uluslararası erişimi ve paylaşımı olanaklı kılmak, – Dergilerin daha kaliteli ve sürekli yayınlanması için politikalar(kriterler) geliştirmek

41

42 Kapsadığı Dergiler Ankara Bar Review Ankara Barosu Dergisi Ankara Law Review Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi1 Annales de la Faculte de Droit d'Istanbul Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi Ceza Hukuku Dergisi Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

43 Dergiler devam…. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Law & Justice Review Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Medeni Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni Rekabet Dergisi Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Türkiye Barolar Birliği Dergisi Yasama Dergisi Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi


"HUKUKTA BİLGİ YÖNETİMİ BBY 369 5-Kurum veri tabanları Nazan Özenç Uçak 2014-2015 Güz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları