Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİNİN KÖKLERİ. AÇIKLAMALARIN KULLANIŞLILIĞI Kullanışlı bir kuram; ● Kapsayıcılık ● Doğrulanabilirlik ● Gözleme dayalılık ve ●

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİNİN KÖKLERİ. AÇIKLAMALARIN KULLANIŞLILIĞI Kullanışlı bir kuram; ● Kapsayıcılık ● Doğrulanabilirlik ● Gözleme dayalılık ve ●"— Sunum transkripti:

1 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİNİN KÖKLERİ

2 AÇIKLAMALARIN KULLANIŞLILIĞI Kullanışlı bir kuram; ● Kapsayıcılık ● Doğrulanabilirlik ● Gözleme dayalılık ve ● Kestirim gibi özelliklere sahip olmalıdır.

3 KAPSAYICILIK Yeterli sayıda davranışı açıklamalıdır. Açıklama, insan davranışının büyük kısmını açıklamalıdır. Yoksa faydası sınırlı sayıda olur.

4 DOĞRULANABİLİRLİK Yapılan açıklama doğrulanabilir olmalıdır. Açıklamanın davranışı açıkladığını test edebilmeliyiz.

5 KESTİRİM Kişinin belli şartlar altında hangi davranışları sergileyeceğinle ilgili güvenilir cevaplar vermelidir.

6 GÖZLEME DAYALILIK Gözleme dayalı bir açıklama, gözlemlene fenomeni açıklayan en sade açıklamadır.

7 BİYOFİZİKSEL AÇIKLAMALAR Bazı kuramcılar, insan davranışının fiziksel etkilerce kontrol edildiğini iddia ederler.

8 Bu kuramlar genetik veya kalıtsal etkenlere dayananları, biyokimyasal etkilerin altını çizenleri ve anormal davranışın beyindeki bazı hasarlardan kaynaklandığını öne sürenleri kapsamaktadır.

9 Genetik ve Kalıtsal Etkiler Otizmli bireylerin, beyin gelişimlerinde ve sinir kimyalarında anormallikler olduğu bunun nedeni genetik etkenlerin olabileceğidir.

10 BİYOKİMYASAL AÇIKLAMALAR ●Engelli bazı çocuklar biyokimyasal anormallikler gösterir.

11 ●Bazı araştırmacılar belli davranışların vücutta bulunan çeşitli maddelerin fazlalığından veya eksikliğinden kaynaklanabileceğini önermişlerdir

12 Beyin hasarı Hiperaktivite’nin ille de beyin fonksiyon bozukluğundan meydana gelmesi gerekmez.

13 Beyin yaralanmasının varlığı görülse bile, bunun herhangi bir özel davranışa sebep olduğuyla ilgili kanıt yoktur.

14 Biyofiziksel ve Biyokimyasal Açıklamaların Kullanışlılığı İyi İdare eder Zayıf Kapsayıcı olma + Doğrulanabilirlik + Kestirimci özelliği + Gözleme dayalı olma +

15 GELİŞİMSEL AÇIKLAMALAR İnsanoğlunu incelemek, gelişimin birçok öngörülebilir modelinin meydana geldiğini doğrulamaktadır.

16 Birçok çocuk yürümeye, konuşmaya ve gülme gibi bazı sosyal davranışları gerçekleştirmeye öngörülebilir bir sırayla ve kronolojik yaşlarda başlar.

17 PSİKANALİTİK KURAM ●Hipotetik (Kuramsal) aşamalar; 1.Oral Dönem (Bağımlı ve saldırgan) 2. Anal Dönem (Atıcı ve tutucu) 3.Fallik Dönem (Cinsiyet farkındalığı) 5.Latent Dönem(Durgunluk ve sosyalleşme) 6.Genital Dönem (Ergenlik

18 Bilişsel Gelişmenin Evre Kuramı Jean Piaget’in çocuğun bilişsel ve manevi gelişiminin tanımları eğitimciler arasında geniş bir etkiye sahip olmuştur.Piaget, biyolojik olarak belirlenen belli güçlerin gelişime katkıda bulunduğunu kuramlaştırmıştır.

19 Özümleme:Yeni karşılaşılan nesne ve olayları, mevcut şema içine yerleştirmesidir. Uyumsama: Varolan şemaları değiştirip yeni şema oluşturmasıdır. Denge: Özümseme ve uyumsama arasında denge kurmasıdır.

20 Piaget’in Evreleri Duyusal Motor dönem(0-2 yaş) İşlem öncesi dönem(2-7 yaş) Somut işlemler dönemi(7-12 yaş) Soyut işlemler dönemi(12 yaş +)

21 Gelişimsel Açıklamaların Kullanışlılığı İyi İdare eder Zayıf Kapsayıcı olma + Doğrulanabilirlik + Kestirimci özelliği + Gözleme dayalı olma +

22 BİLİŞSEL AÇIKLAMALAR Eğitimde uygulanan bilişsel teori yapısalcılık (konstrüktivizm) terimi ile adlandırılmıştır. Bu yaklaşım şuna dayanır: öğretmenler öğrencilere bilgi sunmamalı; öğrenciler kendi bilgilerini kendi zihinlerinde yapılandırmalıdırlar. “Öğretimin amacı, davranışlar veya becerilerden ziyade kavram gelişimi ve derin anlama odaklanmaktır.”

23 Bilişsel Açıklamaların Kullanışlılığı İyi İdare eder Zayıf Kapsayıcı olma + Doğrulanabilirlik + Kestirimci özelliği + Gözleme dayalı olma +

24 DAVRANIŞSAL AÇIKLAMALAR ●Pozitif Pekiştireç ●Negatif Pekiştireç ●Cezalandırma ●Sönme (Tükenme) ●Öncül Kontrol

25 Diğer Öğrenme İlkeleri Modelleme: Davranışın gösterimidir. Şekillendirme: Yeni davranışı öğretmek için istenen bir davranışa peş peşe yaklaşımların güçlendirilmesini kullanır.

26 Davranış Bilimcinin Görevleri Davranış bilimciler, hem tipik, hem de atipik insan davranışı gelişimini tanımlanan ilkeler bakımından açıklarlar. Bir davranış olarak nitelendirmek için gözlenebilir veya ölçülebilir olmalıdır.

27 Davranışsal Açıklamaların Kullanışlılığı İyi İdare eder Zayıf Kapsayıcı olma + Doğrulanabilirlik + Kestirimci özelliği + Gözleme dayalı olma +

28 DAVRANIŞÇILIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ Davranışçılık, bir bilim olarak birkaç yüzyıl önce başlayan felsefi ve psikolojik köklere dayanmaktadır. Eğitimciler davranışsal ilkeleri, resmi olarak tanımlamadan çok önce kullanmışlardır.

29 Felsefi ve psikolojik Öncüler ●Tepki Şartlandırma ●Çağrışımcılık ●Davranışçılık ●Operant (Yönlendiricilik) Şartlandırma

30 TEŞEKKÜRLER…


"UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİNİN KÖKLERİ. AÇIKLAMALARIN KULLANIŞLILIĞI Kullanışlı bir kuram; ● Kapsayıcılık ● Doğrulanabilirlik ● Gözleme dayalılık ve ●" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları