Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPERPLASTİK POLİPLER SANILDIĞI KADAR MASUM MU ? Dr.M.Çakar, Dr.G.Gedikoğlu, Dr.Ö.Harmancı, Dr.Ö.Yönem, Dr.M.Aydınlı, Dr.O.Ersoy, Dr.F.Batman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPERPLASTİK POLİPLER SANILDIĞI KADAR MASUM MU ? Dr.M.Çakar, Dr.G.Gedikoğlu, Dr.Ö.Harmancı, Dr.Ö.Yönem, Dr.M.Aydınlı, Dr.O.Ersoy, Dr.F.Batman."— Sunum transkripti:

1 HİPERPLASTİK POLİPLER SANILDIĞI KADAR MASUM MU ? Dr.M.Çakar, Dr.G.Gedikoğlu, Dr.Ö.Harmancı, Dr.Ö.Yönem, Dr.M.Aydınlı, Dr.O.Ersoy, Dr.F.Batman

2 2 cecil textbook of medicine22nd ed p1212 POLİP: Mukozal yüzeyden organ lümenine doğru uzanım gösteren, stromalı, görülebilir hücre topluluğu. POLİP: Mukozal yüzeyden organ lümenine doğru uzanım gösteren, stromalı, görülebilir hücre topluluğu. Saplı (pedinküllü) Sapsız (sesil) En sık olarak kolonda görülürler (60 yaş üstü hastaların % 50 den fazlasında). En sık olarak kolonda görülürler (60 yaş üstü hastaların % 50 den fazlasında).

3 3 virtual hospital gastrointestinal endoscopy atlas

4 4 Acta Gastroenterol Latinoam. 1984;14(4):303-13 Üst GİS endoskopilerinde % 0.9 -1.84 oranında rastlanmaktadır. En sık midede (%45’ i antrum) görülür. Özofagus ve duodenumda daha azdır (% 0.06-%0.03). (% 0.06-%0.03). % 86’sında polip tektir. % 63 vakada polip <1 cm %35’ inde ise1-2 cm arasındadır. %35’ inde ise1-2 cm arasındadır.

5 5 Endoskopinin yaygın olarak kullanılması premalin karakterdeki mide poliplerinin erken dönemde çıkartılabilmesine olanak tanımaktadır. Endoskopik görünüm ile histopatoloji arasındaki korelasyon zayıf olduğundan saptanan her polibin çıkartılması önerilmektedir.

6 6virchows arch(2000) 437:581-590 Modifiye WHO sınıflaması-2000 Hamartomatöz polip veya polipozis sendromlarına eşlik eden polipler a- Peutz-Jeghers polipleri b- Juvenil polipler c- Cowden Hastalığı d- Cronkhite-Canada Polipleri Hiperplastik polipler Fundik gland polipleri İnflamatuar fibroid polip Heterotopik doku polipleri a-Heterotopik pankreas, b-Brunner bezi heterotopisi A. NON-NEOPLASTİK POLİP

7 7virchows arch(2000) 437:581-590 1. Epitelyal Benign (Tubuler, tubulovillöz, villöz, pilorik gland adenomu) 2. Epitelyal malign 3. Endokrin 4. Mezenkimal Benign (Gastrointestinal stromal TM, Leiomyom, Nörinom, Nörofibrom, Granüler hücre TM, Lipoma) 5. Mezenkimal malign (Malign GIST, Nörosarkom, Fibrosarkom, Leiomyosarkom) 6. Lenfoid (Polipoid MALT lenfoma) B. NEOPLASTİK POLİP

8 8virchows arch(2000) 437:581-590 1- Foveolar Hiperplazi 2- Lenfoid Folliküller 3- Gastritis varioliformis 4- Gastritis sistika profunda C. REAKTİF POLİP

9 9 En sık görülen histolojik tiptir (%50) Malignite riski taşımazlar. Uzun dönem proton pompa inhibitörü alan hastalarda sık görülürler. Sıklıkla fundusta çok sayıda polipler halindedirler. FUNDİK BEZ POLİPLERİ

10 10 Hattori T (1985) J Clin Pathol 38:622- 630;Igor Kovaevie Mide poliplerinin %28-75’ ini oluştururlar. Foveolalarda uzama, dallanma veya kistik dilatasyon mevcuttur. Genellikle non-neoplastik ve masum olduğu kabul edilir. HİPERPLASTİK POLİPLER - 1

11 11 Hattori T (1985) J Clin Pathol 38:622- 630;Igor Kovaevie HİPERPLASTİK POLİPLER - 2 Nadiren displazi ve mide adenokanserine dönüşüm (% 0-8). H. pylori eradikasyonu ile kaybolabilirler. Genellikle benindirler. Çap >2 cm Villöz görünüm Villöz görünüm Epitelyal displazi malignite ile ilişkilidir. Epitelyal displazi malignite ile ilişkilidir.

12 12 Stolte M, Sticht T, Eidt S, Ebert D, Finkenzeller G (1994) Mide poliplerinin % 3 ünü oluştururlar. Fokal mukoza veya muskularis mukoza hasarından dolayı oluştukları düşünülmektedir. İNFLAMATUAR FİBROİD POLİP

13 13 NEOPLASTİK POLİPLER NEOPLASTİK POLİPLERAdenomlar FAP ( Familyal adenomatöz polipozis ) Polipoid gastrik karsinom Polipoid endokrin tümörler Mezenkimal tümörler Mukoza ilişkili lenfoid doku tümörleri

14 14 MAYIS 2000 – ARALIK 2004 ARASI MAYIS 2000 – ARALIK 2004 ARASI Yapılan toplam üst GİS endoskopi sayısı: 12400 Polip saptanan olgu sayısı: 186 (% 1.5) 186 (% 1.5)

15 15 Yaş: 18-85 (57.4) K \ E: 100 \ 86

16 16 Biyopsi veya polipektomi yapılamayan hasta sayısı: 6 (antikoagülasyon vs.) Hastalardan 50 tanesine polipektomi yapılırken, 130 tanesinde polip küçük boyutlu ise forseps yardımıyla bütünüyle çıkarıldı; çıkarılamayanlardan tanı amaçlı biyopsi alındı.

17 17 ENDİKASYONLAR ENDİKASYONLAR Dispepsi 87 Demir eksikliği anemisi 30 Demir eksikliği anemisi 30 Opere mide 21 Kronik karaciğer hastalığı 11 Kronik karaciğer hastalığı 11 GİS kanama 10 GİS kanama 10 Vit B12 eksikliği 8 Vit B12 eksikliği 8 Kolonik polip hikayesi 4 Kolonik polip hikayesi 4 Dimorfik anemi 3 Dimorfik anemi 3 Diğer 12 Diğer 12 TOTAL186 TOTAL186

18 18 Hastaların Hb değerleri: Hastaların Hb değerleri: 84 vaka >12 g/dl 84 vaka >12 g/dl 62 vaka :10-12 g/dl 62 vaka :10-12 g/dl 27 vaka: 7-10 g/dl 27 vaka: 7-10 g/dl 3 vaka: <7 g/dl 3 vaka: <7 g/dl 10 hastanın laboratuvar değerlerine ulaşılamadı. 10 hastanın laboratuvar değerlerine ulaşılamadı.

19 19 GASTRİT VEYA NON SPESİFİK PATOLOJİ 11762,9 HİPERPLASTİK3921,0 ADENO CA 52,7 İNFLAMATUAR42,2 HAMARTOMATÖZ42,2 NÖROENDOKRİN TM 31,6 ADENOMATÖZ21,1 LENFOMA21,1 CA İN SİTU 1 0,5 DÜZ KAS TM 1 0,5 KSANTOMA1 GRANÜLER HÜCRELİ NEOPLAZİ 1 0,5 TOTAL18096,8 PATOLOJİ SAYI %

20 20 Patolojik Sınıflama %21 %62

21 21 MİDE12376.2 -Antrum -Antrum4323.1 -Kardia -Kardia2412.9 -Korpus -Korpus2312.4 -Pilor -Pilor2111.3 -Fundus -Fundus126.5 DUODENUM1910.2 ÖZEFAGUS137.0 ÖZEFAGOJEJUNOSTOMİ YERİ 2513.4 BİRKAÇ YERDE 63.2 Total186100 POLİPLERİN YERLEŞİM SAYI VE YÜZDELERİ

22 22 POLİP SAYISI %89 %8 HASTA SAYISI

23 23 POLİP SAYISI %78 HASTA SAYISI

24 24 POLİP ÇAPI %29 %32 %29 %10 HASTA SAYISI cm

25 25 HELİCOBACTER PYLORİ Hastaların 92 tanesinde üreaz testi, üreaz testi, seroloji, seroloji, üre nefes testi, veya üre nefes testi, veya patolojik inceleme yapıldı. patolojik inceleme yapıldı.

26 26 POLİP TANISINA EK OLARAK; POLİP TANISINA EK OLARAK;Displazi:18 Atrofik gastrit 20 İntestinal metaplazi 45 Foveoler hiperplazi 26 hastada rapor edildi.

27 27 HİPERPLASTİK POLİPLERDE YERLEŞİM

28 28 HİPERPLASTİK POLİP- CİNS

29 29 HİPERPLASTİK POLİPLERDE H. PYLORİ

30 30 HİPERPLASTİK POLİP- DİSPLAZİ

31 31 HİPERPLASTİK POLİP- ATROFİK GASTRİT

32 32 HİPERPLASTİK POLİP- İNT METAPLAZİ

33 33 HİPERPLASTİK POLİPLERDE ÇAP

34 34 Neoplazi bulunan 13 hasta Neoplazi bulunan 13 hasta Adeno ca 5 Nöroendokrin tm 3 Lenfoma 2 Düz kas tm 1 Ca in situ 1 Granüler h tm 1

35 35 Ca in situ tespit edilen hasta Ca in situ tespit edilen hasta 65 y bayan; Daha önceden tesbit edilmiş hiperplastik polip mevcuttu. Alınan kontrol endoskopik biyopsi sonucu in situ ca olarak geldi ve hastaya polipektomi yapıldı.

36 36 SONUÇ OLARAK ; %8 e varan oranlarda bildirilmiş adenokarsinoma dönüşüm oranlarının olması, Vakalarımızın % 8’inde displazik değişikliklerin olması;

37 37 Displazi, atrofik gastrit, intestinal metaplazi gibi prekanseröz birtakım patolojik bulgularla beraberliğinin gösterilmiş olması; intestinal metaplazi gibi prekanseröz birtakım patolojik bulgularla beraberliğinin gösterilmiş olması;

38 38 Sözü geçen vakamızda bilinen hiperplastik polip zemininde gelişen in situ karsinomun ortaya konulmuş olması nedeniyle; hiperplastik poliplerin alışılageldiği ölçüde masum lezyonlar olmadığı söylenebilir.

39 39 Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.


"HİPERPLASTİK POLİPLER SANILDIĞI KADAR MASUM MU ? Dr.M.Çakar, Dr.G.Gedikoğlu, Dr.Ö.Harmancı, Dr.Ö.Yönem, Dr.M.Aydınlı, Dr.O.Ersoy, Dr.F.Batman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları