Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPERPLASTİK POLİPLER SANILDIĞI KADAR MASUM MU ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPERPLASTİK POLİPLER SANILDIĞI KADAR MASUM MU ?"— Sunum transkripti:

1 HİPERPLASTİK POLİPLER SANILDIĞI KADAR MASUM MU ?
Dr.M.Çakar, Dr.G.Gedikoğlu, Dr.Ö.Harmancı, Dr.Ö.Yönem, Dr.M.Aydınlı, Dr.O.Ersoy, Dr.F.Batman

2 cecil textbook of medicine22nd ed p1212
POLİP: Mukozal yüzeyden organ lümenine doğru uzanım gösteren, stromalı, görülebilir hücre topluluğu. Saplı (pedinküllü) Sapsız (sesil) En sık olarak kolonda görülürler (60 yaş üstü hastaların % 50 den fazlasında). cecil textbook of medicine22nd ed p1212

3 virtual hospital gastrointestinal endoscopy atlas

4 Acta Gastroenterol Latinoam. 1984;14(4):303-13
Üst GİS endoskopilerinde % oranında rastlanmaktadır. En sık midede (%45’ i antrum) görülür. Özofagus ve duodenumda daha azdır (% 0.06-%0.03). % 86’sında polip tektir. % 63 vakada polip <1 cm %35’ inde ise1-2 cm arasındadır. Acta Gastroenterol Latinoam. 1984;14(4):303-13

5 Endoskopinin yaygın olarak kullanılması premalin karakterdeki mide poliplerinin erken dönemde çıkartılabilmesine olanak tanımaktadır. Endoskopik görünüm ile histopatoloji arasındaki korelasyon zayıf olduğundan saptanan her polibin çıkartılması önerilmektedir.

6 Modifiye WHO sınıflaması-2000
A. NON-NEOPLASTİK POLİP Hiperplastik polipler Fundik gland polipleri İnflamatuar fibroid polip Heterotopik doku polipleri a-Heterotopik pankreas, b-Brunner bezi heterotopisi Hamartomatöz polip veya polipozis sendromlarına eşlik eden polipler a- Peutz-Jeghers polipleri b- Juvenil polipler c- Cowden Hastalığı d- Cronkhite-Canada Polipleri virchows arch(2000) 437:

7 B. NEOPLASTİK POLİP 1. Epitelyal Benign (Tubuler, tubulovillöz, villöz, pilorik gland adenomu) 2. Epitelyal malign 3. Endokrin 4. Mezenkimal Benign (Gastrointestinal stromal TM, Leiomyom, Nörinom, Nörofibrom, Granüler hücre TM, Lipoma) 5. Mezenkimal malign (Malign GIST, Nörosarkom, Fibrosarkom, Leiomyosarkom) 6. Lenfoid (Polipoid MALT lenfoma) virchows arch(2000) 437:

8 3- Gastritis varioliformis 4- Gastritis sistika profunda
C. REAKTİF POLİP 1- Foveolar Hiperplazi 2- Lenfoid Folliküller 3- Gastritis varioliformis 4- Gastritis sistika profunda virchows arch(2000) 437:

9 En sık görülen histolojik tiptir (%50) Malignite riski taşımazlar.
FUNDİK BEZ POLİPLERİ En sık görülen histolojik tiptir (%50) Malignite riski taşımazlar. Uzun dönem proton pompa inhibitörü alan hastalarda sık görülürler. Sıklıkla fundusta çok sayıda polipler halindedirler.

10 HİPERPLASTİK POLİPLER - 1
Mide poliplerinin %28-75’ ini oluştururlar. Foveolalarda uzama, dallanma veya kistik dilatasyon mevcuttur. Genellikle non-neoplastik ve masum olduğu kabul edilir. Hattori T (1985) J Clin Pathol 38: ;Igor Kovaevie

11 HİPERPLASTİK POLİPLER - 2
Nadiren displazi ve mide adenokanserine dönüşüm (% 0-8). H. pylori eradikasyonu ile kaybolabilirler. Genellikle benindirler. Çap >2 cm Villöz görünüm Epitelyal displazi malignite ile ilişkilidir. Hattori T (1985) J Clin Pathol 38: ;Igor Kovaevie

12 Stolte M, Sticht T, Eidt S, Ebert D, Finkenzeller G (1994)
İNFLAMATUAR FİBROİD POLİP Mide poliplerinin % 3 ünü oluştururlar. Fokal mukoza veya muskularis mukoza hasarından dolayı oluştukları düşünülmektedir. Stolte M, Sticht T, Eidt S, Ebert D, Finkenzeller G (1994)

13 NEOPLASTİK POLİPLER Adenomlar FAP (Familyal adenomatöz polipozis) Polipoid gastrik karsinom Polipoid endokrin tümörler Mezenkimal tümörler Mukoza ilişkili lenfoid doku tümörleri

14 186 (% 1.5) Yapılan toplam üst GİS endoskopi sayısı: 12400
MAYIS 2000 – ARALIK 2004 ARASI Yapılan toplam üst GİS endoskopi sayısı: 12400 Polip saptanan olgu sayısı: 186 (% 1.5)

15 Yaş: (57.4) K \ E: 100 \ 86

16 Biyopsi veya polipektomi yapılamayan hasta sayısı: 6 (antikoagülasyon vs.)
Hastalardan 50 tanesine polipektomi yapılırken, 130 tanesinde polip küçük boyutlu ise forseps yardımıyla bütünüyle çıkarıldı; çıkarılamayanlardan tanı amaçlı biyopsi alındı.

17 ENDİKASYONLAR Dispepsi Demir eksikliği anemisi 30 Opere mide Kronik karaciğer hastalığı GİS kanama Vit B12 eksikliği 8 Kolonik polip hikayesi Dimorfik anemi Diğer TOTAL

18 Hastaların Hb değerleri:
84 vaka >12 g/dl 62 vaka :10-12 g/dl 27 vaka: 7-10 g/dl 3 vaka: <7 g/dl 10 hastanın laboratuvar değerlerine ulaşılamadı.

19 PATOLOJİ SAYI % GASTRİT VEYA NON SPESİFİK PATOLOJİ 117 62,9
HİPERPLASTİK 39 21,0 ADENO CA 5 2,7 İNFLAMATUAR 4 2,2 HAMARTOMATÖZ NÖROENDOKRİN TM 3 1,6 ADENOMATÖZ 2 1,1 LENFOMA CA İN SİTU 1 0,5 DÜZ KAS TM KSANTOMA GRANÜLER HÜCRELİ NEOPLAZİ TOTAL 180 96,8

20 Patolojik Sınıflama %21 %62

21 POLİPLERİN YERLEŞİM SAYI VE YÜZDELERİ
MİDE 123 76.2 -Antrum 43 23.1 -Kardia 24 12.9 -Korpus 23 12.4 -Pilor 21 11.3 -Fundus 12 6.5 DUODENUM 19 10.2 ÖZEFAGUS 13 7.0 ÖZEFAGOJEJUNOSTOMİ YERİ 25 13.4 BİRKAÇ YERDE 6 3.2 Total 186 100

22 POLİP SAYISI %89 HASTA SAYISI %8

23 POLİP SAYISI %78 HASTA SAYISI

24 POLİP ÇAPI %32 %29 %29 HASTA SAYISI %10 cm

25 HELİCOBACTER PYLORİ Hastaların 92 tanesinde üreaz testi, seroloji,
üre nefes testi, veya patolojik inceleme yapıldı.

26 POLİP TANISINA EK OLARAK;
Displazi:18 Atrofik gastrit 20 İntestinal metaplazi 45 Foveoler hiperplazi 26 hastada rapor edildi.

27 HİPERPLASTİK POLİPLERDE YERLEŞİM

28 HİPERPLASTİK POLİP- CİNS

29 HİPERPLASTİK POLİPLERDE H. PYLORİ

30 HİPERPLASTİK POLİP- DİSPLAZİ

31 HİPERPLASTİK POLİP- ATROFİK GASTRİT

32 HİPERPLASTİK POLİP- İNT METAPLAZİ

33 HİPERPLASTİK POLİPLERDE ÇAP

34 Neoplazi bulunan 13 hasta
Adeno ca 5 Nöroendokrin tm 3 Lenfoma 2 Düz kas tm 1 Ca in situ 1 Granüler h tm 1

35 Ca in situ tespit edilen hasta
65 y bayan; Daha önceden tesbit edilmiş hiperplastik polip mevcuttu. Alınan kontrol endoskopik biyopsi sonucu in situ ca olarak geldi ve hastaya polipektomi yapıldı.

36 SONUÇ OLARAK; %8 e varan oranlarda bildirilmiş adenokarsinoma dönüşüm oranlarının olması, Vakalarımızın % 8’inde displazik değişikliklerin olması;

37 Displazi, atrofik gastrit,
intestinal metaplazi gibi prekanseröz birtakım patolojik bulgularla beraberliğinin gösterilmiş olması;

38 Sözü geçen vakamızda bilinen hiperplastik polip zemininde gelişen in situ karsinomun ortaya konulmuş olması nedeniyle; hiperplastik poliplerin alışılageldiği ölçüde masum lezyonlar olmadığı söylenebilir.

39 Teşekkür ederim.


"HİPERPLASTİK POLİPLER SANILDIĞI KADAR MASUM MU ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları