Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI İLE GİDEN ÖĞRENCİLER İÇİN TANINMA KURALLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI İLE GİDEN ÖĞRENCİLER İÇİN TANINMA KURALLARI."— Sunum transkripti:

1 ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI İLE GİDEN ÖĞRENCİLER İÇİN TANINMA KURALLARI

2 1) Erasmus değişim hareketliliğinin öğrencinin öğrenim sürecinde herhangi bir aksamaya, dönem kaybına, eğitiminin uzamasına yol açması istenmemektedir. Bu nedenle Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerin Öğrenim Anlaşması ve Akademik Eşdeğerlik Belgeleri hazırlanırken, karşı kurumdan almış oldukları dersler kurumumuzda eşit ya da fazla AKTS ile tanınmalıdır. Daha az AKTS ile tanımak, öğrencinin mezuniyeti için gereken (örn; lisans için 240 AKTS) şartı sağlayamamasına ve dönem kaybına neden olacaktır.

3 2) Karşı kurumdan alınan derslerin AKTS toplamının bir yarıyıl için 30 AKTS, bir tam akademik yıl için 60 AKTS olması beklenmektedir. Bu değerler tam zamanlı bir öğrencinin alması gereken kredi miktarlarıdır. Öğrenciler arası farklılıklardan kaynaklanan özel durumlarda alınan derslerin kredi toplamı bir yarıyıl için 30 AKTS’den az ya da çok olabilir. Ancak bu fark 30 AKTS’ye yakın değerler olmalıdır. Uygulamalar sırasında 1 yarıyıl için çok farklı değerlerle (örn: 50 ya da 15 AKTS gibi) öğrenim anlaşmaları hazırlandığı görülmektedir. Bu tür uygulamalar kabul edilemez.

4 3) Öğrencinin karşı kurumdan aldığı derslerin eşdeğerliği sağlanırken öğrenim kazanımlarının dikkate alınması önerilmektedir. Ders adı ve içeriklerine bakarak eşleştirmenin her zaman mümkün olmadığı deneyimlerinden hareketle, tanınma sağlanırken öğrenci lehine bir çalışma yapılması önemlidir.

5 4) Öncelikle öğrencinin kurumumuzda alması gereken zorunlu derslerin denkliği sağlanmaya çalışılmalıdır.

6 5) Öğrencinin karşı kurumda alacağı dersleri kurumumuzda alması gereken zorunlu dersler ile eşleşmiyor ise seçmeli dersler ile eşleştirilebilir.

7 6) Öğrencinin karşı kurumda aldığı tüm dersler transkriptinde ve diploma ekinde orijinal adı ve kredisi ile gösterilir.

8 7) Not dönüşümü gelen “Transcript of Records” (ToR) altında ya da ekinde bulunan karşı kurumun not sistemi dikkate alınarak yapılmalıdır. Tüm koordinatörlerimizin anlaşmalı oldukları kurumların not sistemleri ile Yalova Üniversitesi not sistemini karşılaştıran birer tablo hazırlamaları ve not dönüşümlerini (intibak) bu tablo bazında her öğrenciye eşitlik ilkesi doğrultusunda uygulamaları beklenmektedir. İntibak yapılırken bağıl değerlendirme aralıkları gözetmeksizin mutlak değerlendirme yapılmalıdır. Not dönüşümünde kullanılan sayısal not ve harf notu aralıkları tüm değişim öğrencileri için aşağıdaki tabloda belirtilen Erasmus harf notu aralıkları kullanılarak yapılmalıdır.

9

10 8) Öğrencinin karşı kurumdan aldığı bir ders Yalova Üniversitesi’ndeki birden çok dersle eşleştirilebilir, tanınabilir. Bu durumda karşı kurumdan getirdiği transkriptindeki not eşdeğer kabul edilmiş olan tüm derslere aynen intibak ettirilir.

11 9) Öğrencinin karşı kurumdan aldığı birden fazla ders Yalova Üniversitesi’ndeki bir ders ile eşleşebilir, tanınabilir. Bu durumda öğrencinin ilgili derslerden almış olduğu her bir not kurumumuzun not sistemine dönüştürüldükten sonra ağırlıklı not ortalaması (ANO) alınarak intibak ettirilir. ANO tam sayı çıkmaz ise öğrenci lehine düşünülerek bir üst nota tamamlanarak intibak yapılır.

12 formulü ile hesaplanır. Harf notu ağırlık katsayısı için Erasmus harf notu aralıkları tablosuna bakınız.

13 10) Öğrencinin Öğrenim Anlaşması’nda belirtilen, eşdeğerliği tanınmış ve karşı kurumda alarak başarılı olduğu bir dersten tekrar sınav yapılması, ödev ya da sunum yapmasının istenmesi söz konusu olamaz. Ancak öğrencinin talep etmesi durumunda o dersi kurumumuzda tekrar alması mümkündür. Bu durumda Yalova Üniversitesi Önlisans/Lisans Öğrenim Yönetmeliği kuralları uygulanır.

14 11) Öğrencinin talep etmesi durumunda Kurumumuzda alıp başarılı olduğu bir dersin eşdeğerini karşı kurumda da alabilir. Bu durumda Yalova Üniversitesi Önlisans/Lisans Öğrenim Yönetmeliği kuralları uygulanır.

15 12) Karşılıklı eşleştirilen derslerin kredileri eşit olmayabilir, toplamda AKTS eşitliği sağlandıysa her bir dersin AKTS eşitliğine gerek yoktur.

16 13) Öğrencinin karşı kurumda aldığı ve başarısız olduğu tüm dersler de kurumumuz tarafımızdan aldığı not aralığına göre FD/FF olarak tanınmalıdır.

17 14) Bazen gelen ToR’da öğrencinin başarısız olduğu derslerin belirtilmediği görülmektedir. Bu durumda ilgili koordinatör karşı kurumla iletişime geçerek bu durumu açıklığa kavuşturmaya ve tüm dersleri içeren bir transkript talep etmeye çalışmalıdır. Eğer tüm dersleri içeren bir transkript elde edilemiyorsa, öğrenim anlaşmasında yer alıp transkriptinde görünmeyen dersler başarısız kabul edilir ve FF harf notu ile tanınır.

18 15) Transkriptte not yerine “geçti (passed)”, “başarılı (successful)” gibi ibareler var ise ve bu ders kurumumuzdaki kredili bir ders ile eşdeğer kabul edilmişse öğrenci lehine düşünülerek BB harf notu ile tanınmalıdır. Eğer ilgili ders kurumumuzda yerel kredisi olmayan bir ders ise GEÇTİ (G) şeklinde tanınmalıdır.

19 Akademik Eşdeğerlik-Ders Değişikliği-Tanınma Belgelerinin Doldurulması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

20 1) Belgeler bilgisayar ortamında doldurulup çıktı alınmalıdır.

21 2) “Akademik Eşdeğerlik Belgesi” ve “Akademik Eşdeğerlik Ders Değişikliği Belgesi” üzerinde yer alan künye bilgileri Türkçe olarak doldurulurken “Akademik Tanınma Belgesi (Proof of Recognition)” İngilizce doldurulmalıdır. Derslerin isimleri ise orijinal şekliyle yazılmalıdır.

22 3) Belgelerin üzerinde yer alan kutucuklar (YARIYIL ve DÜZEY) bilgisayarda işaretlenmelidir. İlgili kutucuğun yanına gelip çift tıklandığında açılan pencerede “onaylandı” ve ardından “Tamam” tıklanarak gerçekleştirilir.

23 4) Belgelerin üzerinde yer alan “Bölümü” kısmına tek programlı fakültelerde (örn. Tıp, Hukuk, Veteriner, İlahiyat, vb) ilgili fakültelerin isimleri, çok programlı fakültelerde öğrencinin kayıtlı olduğu programın/bölümün adı (örn: Matematik, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, vb.) yazılmalıdır.

24 5) Öğrencinin Öğrenim Anlaşmasında (LA) yer alan (karşı kurumdan alacağı) tüm dersler Akademik Eşdeğerlik ve Akademik Tanınma Belgelerinde (başarısız olsa dahi) yer almalıdır.

25 6) Öğrenci karşı kuruma gittiğinde öğrenim anlaşmasında değişiklik yaparsa (karşı kurumda seçmiş olduğu derslerin açılmaması nedeniyle) hem öğrenim anlaşmasının ders değişikliği sayfası hem de Akademik Eşdeğerlik Ders Değişikliği Belgesi doldurulmalıdır. Söz konusu değişiklik 1 (bir) ay içinde yapılmalıdır ve ilgili belgeler fakülte/bölüm koordinatörüne ulaştırılmalıdır.

26 7) Karşı kurumdan alınan bir ders, kurumumuzda birden fazla ders ile eşleşiyor ise; bu dersler aynı satır hücresi içine her bir ders “enter” tuşuna basarak geçilen alt satıra yazılmalıdır. Böylece o dersin kurumumuzda hangi derslere karşılık geldiği açıkça görülebilecektir. (Bkz. Örnek) Akademik Eşdeğerlik Belgesi- Mathematics Öğrencinin bu dersten aldığı not, eşdeğer kabul edilmiş her bir derse aynen intibak ettirilir (Bkz. Örnek Akademik Tanınma Belgesi- Mathematics 1).

27 8) Benzer durum karşı kurumdan alınan birden fazla dersin kurumumuzdaki bir derse eşdeğer olduğu durum için de geçerlidir (Bkz. Örnek Akademik Eşdeğerlik Belgesi- Analiz Yöntemleri). Bu dersin notu ise ağırlıklı not ortalaması alınarak intibak ettirilir (Bkz. Örnek Akademik Tanınma Belgesi- Analiz Yöntemleri). (Ağırlıklı not ortalaması hesabı için bakınız Erasmus Tanınma Kuralları 9.madde)

28 9) Karşılıklı eşleştirilen derslerin kredileri eşit olmayabilir, toplamda AKTS eşitliği sağlandıysa her bir dersin AKTS eşitliğine gerek yoktur (Bkz. Seminer ve Matematik Tarihi dersleri).

29 10) Karşı kurumdan alınan dersin bizde hiç karşılığı yoksa karşısına seçmeli bir (ya da iki) ders yazılır ve bu ders öğrencinin transkriptinde ve diploma ekinde orijinal ismi ile görülür. (Bkz. Örnek Akademik Eşdeğerlik ve Akademik Tanınma Belgeleri- Polish Language 1)

30 11) Belgeler öğrenci ile birlikte Fakülte/Bölüm Erasmus koordinatörü ve/veya yardımcıları tarafından doldurulmalıdır ve Enstitü/Fakülte/YO/MYO yönetim kurulunun da onayı alınarak Uluslararası İlişkiler Ofisine iletilmelidir. Belgeleri öncelikle öğrenci ve bölüm erasmus koordinatörü imzalar, daha sonra bölüm koordinatörü belgeyi Fakülte koordinatörüne imzalatır ve bir dilekçe ile Yönetim Kuruluna girmesini sağlar. Enstitü/Fakülte/YO/MYO sekreteri ilgili yönetim kurulu tarih ve karar sayısını belge üzerine yazarak imzalar, ıslak imzalı örneğini ve taranmış şeklini resmi yazışma yoluyla Erasmus Ofisine gönderir. Erasmus Kurum Koordinatörü gerekli kontrolü yapıp imzalayarak öğrenci dosyasında saklanmasını sağlar. Erasmus Ofisi belgenin taranmış şeklini bilgi için öğrenciye, Fakülte/Bölüm Erasmus Koordinatörüne ve ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşlerine iletir.

31 12) Tek programlı Fakültelerde Bölüm koordinatörünün olmadığı birimlerde sadece Fakülte Erasmus Koordinatörü’nün imzası yeterlidir. Bölüm Erasmus Koordinatörü’nün imzasının yer aldığı hücre boş bırakılır.

32 13) Belgelerin kullanımındaki sorumlu kişiler ve sorumluluk düzeyleri ile ilgili bilgilerin takip edilmesi açısından tanınma süreci kılavuzunun kullanılması önemlidir.

33 Yönetim Kuruluna girmesini sağlar. Enstitü/Fakülte/YO/MYO sekreteri ilgili yönetim kurulu tarih ve karar sayısını belge üzerine yazarak imzalar, ıslak imzalı örneğini ve taranmış şeklini resmi yazışma yoluyla Erasmus Ofisine gönderir. Erasmus Kurum Koordinatörü gerekli kontrolü yapıp imzalayarak öğrenci dosyasında saklanmasını sağlar.

34 14) Erasmus Ofisi belgenin taranmış şeklini bilgi için öğrenciye, Fakülte/Bölüm Erasmus Koordinatörüne ve ilgili Enstitü/Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşlerine iletir.

35 15) Tek programlı Fakültelerde Bölüm koordinatörünün olmadığı birimlerde sadece Fakülte Erasmus Koordinatörü’nün imzası yeterlidir. Bölüm Erasmus Koordinatörü’nün imzasının yer aldığı hücre boş bırakılır.

36 16) Belgelerin kullanımındaki sorumlu kişiler ve sorumluluk düzeyleri ile ilgili bilgilerin takip edilmesi açısından tanınma süreci kılavuzunun kullanılması önemlidir.

37

38

39

40

41 Erasmus Değişim Programı ile Giden Öğrenciler için Tanınma Kuralları (DÖNDÜKTEN SONRA)

42 1. Karşı kurumdan alınan derslerin AKTS toplamının bir yarıyıl için 30 AKTS, bir tam akademik yıl için 60 AKTS olması beklenmektedir. Öğrenciler arası farklılıklardan kaynaklanan özel durumlarda alınan derslerin kredi toplamı bir yarıyıl için 30 AKTS’den az ya da çok olabilir. Ancak bu fark 30 AKTS’ye çok yakın değerler olmalıdır.

43 2. Öğrencilerin öğrenim anlaşmasında belirlenmiş, kurumumuzda eşdeğerliği sağlanan derslerinin toplam AKTS değeri ile karşı kurumdan aldığı derslerin toplam AKTS değeri birbirine eşit olmalıdır. Tam eşitliğin sağlanamadığı durumlarda ise kurumumuzda eşdeğerliği tanınmış derslerin toplam AKTS değeri mümkün olan en yakın ama fazla AKTS ile tanınmalıdır.

44 3. Tam tanınmanın sağlanması ve standart bir sistem dahilinde gerçekleştirilmesi için “Akademik Eşdeğerlik Belgesi” (RİT-FR-GNS- 38/00), “Akademik Eşdeğerlik Ders Değişikliği Belgesi” (RİT-FR-GNS-39/00), ve “Akademik Tanınma Belgesi” (RİT-FR-GNS-32/01) belgeleri kullanılmalıdır.

45 4. Öncelikle öğrencinin kurumumuzda alması gereken zorunlu derslerin denkliği sağlanmaya çalışılmalıdır.

46 5. Öğrencinin karşı kurumda alacağı dersler kurumumuzda alması gereken zorunlu dersler ile eşleşmiyor ise seçmeli dersler ile eşleştirilebilir.

47 6. Not dönüşümü (intibak) öğrencinin karşı kurumdan getirdiği “Transcript of Records” (ToR) altında ya da ekinde bulunan karşı kurumun not sistemi dikkate alınarak yapılmalıdır.

48 7. İntibak yapılırken bağıl değerlendirme aralıkları gözetmeksizin mutlak değerlendirme yapılmalıdır. Not dönüşümünde kullanılan sayısal not ve harf notu aralıkları tüm değişim öğrencileri için Erasmus Harf Notu Aralıkları kullanılarak yapılmalıdır.

49 8. Karşılıklı eşleştirilen derslerin kredileri eşit olmayabilir, toplamda AKTS eşitliği sağlandıysa her bir dersin AKTS eşitliğine gerek yoktur.

50 9. Öğrencinin karşı kurumdan aldığı bir ders Yalova Üniversitesi’ndeki birden çok dersle eşleştirilebilir, tanınabilir. Bu durumda karşı kurumdan getirdiği transkriptindeki not eşdeğer kabul edilmiş olan tüm derslere aynen intibak ettirilir.

51 10. Öğrencinin karşı kurumdan aldığı birden fazla ders Yalova Üniversitesi’ndeki bir ders ile eşleştirilebilir, tanınabilir. Bu durumda öğrencinin ilgili derslerden almış olduğu her bir not kurumumuzun not sistemine dönüştürüldükten sonra Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) alınarak intibak ettirilir. Hesaplanan ANO değerinin karşısına hangi harf notu geliyor ise öğrencinin notu o şekilde intibak ettirilir. ANO eğer tam sayı çıkmazsa öğrenci lehine düşünülerek bir üst nota tamamlanarak intibak yapılır

52 11. Öğrencinin karşı kurumda aldığı ve başarısız olduğu tüm dersler aldığı not aralığına göre kurumumuz tarafından FD/FF olarak tanınmalıdır. Bu durumda öğrenci başarısız olduğu bu dersleri kurumumuzda tekrar eder

53 12. Öğrencinin karşı kurumda devamsızlık yaptığı dersleri kurumumuzda FF harf notu ile tanınır.

54 13. Bazen gelen ToR’da öğrencinin Öğrenim Anlaşmasında (LA) yer aldığı halde başarısız olduğu derslerinin belirtilmediği görülmektedir. Bu durumda ilgili koordinatör karşı kurumla iletişime geçerek bu durumu açıklığa kavuşturmaya ve tüm dersleri içeren bir transkript talep etmeye çalışmalıdır. Eğer tüm dersleri içeren bir transkript elde edilemiyorsa, öğrenim anlaşmasında yer alıp transkriptinde görünmeyen dersler başarısız kabul edilir ve FF harf notu ile tanınır.

55 14. Transkriptte not yerine “geçti (passed)”, “başarılı (successful)” gibi ibareler varsa ve bu ders kurumumuzdaki yerel kredisi olan bir ders ile eşdeğer kabul edilmişse öğrenci lehine düşünülerek BB harf notu ile tanınmalıdır. Eğer ilgili ders kurumumuzda yerel kredisi olmayan bir ders ise “GEÇTİ” (G) şeklinde tanınmalıdır

56 15. Öğrencinin karşı kurumda aldığı tüm dersler kurumumuzdan alacağı transkriptinde ve diploma ekinde alındığı üniversitedeki orijinal kodu, adı ve kredisi ile gösterilir.

57 16. Öğrencinin Öğrenim Anlaşması’nda belirtilen, eşdeğerliği tanınmış ve karşı kurumda alarak başarılı olduğu bir dersten tekrar sınav yapılması, ödev ya da sunum yapmasının istenmesi söz konusu olamaz. Ancak öğrencinin talep etmesi durumunda o dersi kurumumuzda tekrar alması mümkündür. Bu durumda Yalova Üniversitesi Önlisans/Lisans Öğrenim Yönetmeliği kuralları uygulanır.

58 17. Öğrencinin talep etmesi durumunda kurumumuzda alıp başarılı olduğu bir dersin eşdeğerini karşı kurumda da alabilir. Bu durumda Yalova Üniversitesi Önlisans/Lisans Öğrenim Yönetmeliği kuralları uygulanır.


"ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI İLE GİDEN ÖĞRENCİLER İÇİN TANINMA KURALLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları