Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T R E E K R S T N TEKNİK RESİM S M K K İ N M İ K

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T R E E K R S T N TEKNİK RESİM S M K K İ N M İ K"— Sunum transkripti:

1 T R E E K R S T N TEKNİK RESİM S M K K İ N M İ K
GEOMETRİK ÇİZİMLER D J 1 E 2 a d A 3 B b e 4 I F 5 f c 6 H G C 7 İZZET KEPEZ FATSA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 2011

2 1. YAZI VE RAKAM Teknik Resmin Tanımı
Bir parçanın yapımı için gerekli olan bütün bilgileri eksiksiz olarak taşıyan resimlere teknik resim denir. Teknik resim bu konudaki kabul edilmiş çizim ve kural metotlarını bilen ve uygulayabilen kişilerce çizilebilir ve okunabilir.Bu resimler serbest elle, çizim araç ve gereçleriyle veya bilgisayar ortamında çizilir. Teknik resmi çizebilmek ve okuyabilmek için, yazı, çizgi, geometrik çizimler, kroki, İz düşüm, görünüş, ölçülendirme, ölçek, yüzey durumları, toleranslar vb. konularda bilgi ve beceri sahibi olmak gerekir. Her türlü üretim işlerinde şekil, büyüklük ve açıklama bakımından resimlerin çizilmesi gerekir. Mimari, makine, tesisat, mobilya ve dekorasyon, elektrik, elektronik, vb. meslek gruplarında üretimin doğru ve seri olarak yapılabilmesi için meslek resimlerinden faydalanılır. Teknik resmin temel kuralları içinde her meslek çeşidinin kendine uygun çizilen resimlerine meslek resmi denir. Bu resimler teknik resim bilgisiyle çizilir.

3 Endüstriyel Teknik Resmin Önemi
Bir eşya veya makinenin her parçasının görevini yapabilmesi için, şekil, ölçü, yüzey durumu, malzeme, ısıl işlemler, vb. bilgiler bakımından araştırılması, üretilmesi ve montajının yapılması gerekir. Üretimi yapılacak parçalar, özelliklerine göre değişik atölyelerde bir çok kişinin elinden geçer. Bu kişilerin imal edilecek parçalar hakkında bilgi sahibi olması ve çizilmiş resmi anlaması (okuması) gerekmektedir. Mühendis, konstrüktör, ve teknik ressamların tasarladıkları parça ve makinelerin, sağlamlık, ekonomiklik, estetik ve yapılabilirlik şartlarını taşıyabilmesi, ancak imalat bilgilerine sahip yetenekli ve tecrübeli kişiler tarafından teknik resimlerinin çizilmesiyle olur. Teknik resimler, çizilen şekillerin üzerine ilave edilen bilgilerle (teknik konularda ortak kurallar) anlam kazanır. Bunun için teknik resim teknikle ilgili bütün mesleklerin kullandığı ortak çizim grameri olarak kabul edilebilir.

4 Teknik Haberleşme Dili Olarak Teknik Resim
Teknik resim temel kurallara ve uluslararası standartlara uygun çizildiği zaman dünyanın her yerinde kolaylıkla okunup bütün bilgileriyle anlaşılır. Bu birliği sağlamak için ISO ve ona bağlı TS standartlarından yararlanılır. Teknik alanda çizilen resimlerle mühendis, teknisyen, ve teknik elemanlar yapılacak üretim ve işlerle ilgili diyalog kurup haberleşirler. Çizilen resimlerde bir yorum ve yanlış anlama durumu olmamalıdır. Dilleri birbirinden çok farklı olan ülkelerde çizilen teknik resimler incelendiği zaman lisan bilmeden de okunabilmekte ve anlaşılmaktadır.

5 Çizim Araç ve Gereçleri
Resim tamamen grafiksel bir anlatım şeklidir. Resim kâğıdı üzerindeki çizgilerle anlatımın doğru ve temiz olması gerekir. Teknik resimdeki çizgi ve yazının aranan özelliklerde olması için uygun araç ve gereçlerden yararlanılır. Teknik resim takımlarının kaliteli ve aranan özelliklerde olması, yapılacak çizimlerin de doğru ve hızlı yapılmasını sağlar. Aynı zamanda özelliğini kaybetmeden uzun süre kullanılması mümkün olur. Bu resim takımları ayrı ayrı ele alınıp özellikleri ve çeşitleri tanıtılacaktır.

6 1. Resim Tahtaları ve Masaları
Resim tahtaları ve masaları, üzerine resim kâğıtlarının bağlanmasına (yapıştırılmasına) yarayan çok düzgün yüzeylerden meydana gelen, ağaç, ağaç kaplanmış sunta veya yapay malzemelerden yapılmış plakalardır. Sınıf içinde veya evde resim çizmek için kullanılan taşınabilir özelliğinde ağaç veya plastikten yapılmış resim tahtaları yan tarafta resimlerde görülmektedir. Üniversal Resim Masası T cetveli ile gönyelerin görevini yapan, büyük ölçülerdeki resimlerin kolaylıkla çizilmelerini sağlayan ve çizim sürelerini hızlandıran çizim aparatları yapılmıştır. Bunlar resim büyüklüğüne göre seçilir. Resim tahtalarının masa ayaklarına tespit edilmesi ve çeşitli çizim aparatlarının resim tahtasına bağlanmasıyla resim masaları meydana getirilir. Her ölçüdeki resim kağıdına kolaylıkla çizim yapabilen, ayarlanma özelliğine sahip bu masalara üniversal resim masası denir Resim tahtaları ve ölçüleri. Üniversal resim masası.

7 2. Cetveller 1- T – Cetveli Baş ve cetvel kısmından meydana gelen T şeklindeki cetveldir. Yatay çizgilerin çizilmesinde ve üzerine yerleştirilen gönyeler yardımıyla dikey ve çeşitli açıların çizilmesinde kullanılır. T cetveli ahşap (sert ağaç) veya plastik malzemelerden yapılır. T cetvelinin baş kısmı sabit veya ayarlanabilir özelliğindedir. T – cetvelinin boyu kullanılacak masaya ve resim kâğıdının büyüklüğüne uygun olmalıdır. Baş kısmı ve cetvel arasında tam 90 o açı olmalı ve cetvelin çizim kenarı çok düzgün olmalıdır. T-Cetveli

8 Verilen ölçüye göre çizgi çizmek, ölçüyü
2. Yassı (Ölçü) cetvel Verilen ölçüye göre çizgi çizmek, ölçüyü işaretlemek veya çizilen resimlerden ölçü almak üzere kullanılan cetvele yassı (ölçü) cetvel denir. Bir veya iki tarafında milimetrik bölüntüler bulunur Yassı cetvel. T-Cetveliyle gönyenin kullanılması.

9 4. Eğri Cetveli (Pistole)
3. Ölçek Cetveli Ölçek cetveli, ölçekli yapılan çizimlerde, büyüklük veya küçüklük miktarını hesaplamadan kullanılan cetvellerdir. Üçgen profilli yapılmak suretiyle çok sayıdaki ölçeği üzerinde bulundurur 4. Eğri Cetveli (Pistole) Pergelle çizilemeyen yay ve eğrilerin düzgün olarak çizilmesinde kullanılan cetvellerdir Ölçek cetveli. Eğri cetveli (Pistole).

10 5. Gönyeler Belirli açılarda, çeşitli yönlerdeki çizgilerin çizilmesinde ve istenilen açıların işaretlenmesinde kullanılan üçgen şekilli cetvellerdir. Standart gönyeler, 45o ve 30o/60o olmak üzere iki çeşittir. T – cetveli veya birbiri üzerinde kaydırılarak düşey ve çeşitli eğik çizgilerin çizilmesinde kullanılırlar. Bu gönyelerin birlikte kullanılmasıyla 15o ve katları açılardaki eğik çizgileri çizmek mümkündür. Ahşap, saydam ve çeşitli renklerde yarı saydam plastik malzemelerden yapılırlar. Standart gönyeler Açı gönyeleri

11 Kurşun kalemler, sertlik bakımından üç ana grupta toplanmıştır,
Teknik resimde çizgileri çizmek için kullanılan araçlara kalem denir. a. Kurşun Kalemler Kurşun kalemler ( resim kalemleri ), ahşap içerisine yerleştirilmiş grafit uçlardan yapılır. Geleneksel şekilleriyle ( yuvarlak, altı köşe ) hala kullanılmaktadır. Bu kalemler, her türlü kağıt üzerine yazı yazmak veya çizmek amacıyla çeşitli sertlik derecelerinde yapılırlar Kurşun kalemler, sertlik bakımından üç ana grupta toplanmıştır, * Madeni levha ve taş gibi sert cisimler üzerinde resimler çizilirken. * Grafik ve diyagramlar çizilirken . * Resimler kopya Edilirken SERT KALEM SERİSİ 9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H 2H, 3H ince sürekli, kesik çizgilerin ve ince noktalı kesik çizgilerin çizilmesinde çiniye çekilecek resimlerin çizilmesinde . F, H orta kalınlıktaki çizgilerin çizilmesinde. HB, B kalın dolu çizgilerin çizilmesinde. Yazı ve rakamların yazılmasında . Serbest elle resimlerin çizilmesinde kullanılır. ORTA KALEM SERİSİ 3H, 2H, H, F, HB, B Serbest elle araştırma resimlerinin çizilmesinde Pürüzsüz ve parlak yüzlü kağıtlara resimlerin çizilmesinde. Artistik resimlerde Gölgelendirmede kullanılır. YUMUŞAK KALEM SERİSİ 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B SERT ORTA YUMUŞAK

12 Rapido kalemleri ve çizgi kalınlıkları.
b. Teknik Çizim Kalemleri (Rapido Takımları) Eskiz kağıtları ve normal beyaz resim kağıtları üzerine çizilen resimleri, aydınger kağıdı üzerine kopya etmek yada doğrudan aydınger üzerine çizim yapmak amacıyla kullanılan, mürekkebi bir tüp içerisinde korunabilen, uç kalınlıkları standart ölçülerde olan teknik çizim kalemlerine rapido kalemi denir. Rapido; mürekkep tankı, ince boru uç, boru içinde hareket ederek akışkanlığı sağlayan iğne ve uç gövdesinden oluşur. Teknik çizimlerde kullanılmak üzere hazırlanmış iki uç dizisi vardır. Bunlar ; ( 0.13 , 0.18 , 0.25 , 0.35 , 0.5 , 0.7 , 1.0 , 1.4 , 2.0 mm ) veya (0.1 , 0.2 , 0.3 , 0.4 , 0.5 , 0.6 , 0.8 , 1.0 , 1.2 mm ) çizgi kalınlığındaki uçlardır. Rapido kalemleri ve çizgi kalınlıkları.

13 4. Silgiler Çizimlerde, yapılan hataların veya fazla çizgilerin temizlenmesi için silgiler kullanılır. Kurşun kalemle yapılan çizimlerin temizlenmesinde yumuşak silgiler tercih edilir. Aydınger, resim kâğıdı veya çizim folyeleri üzerindeki mürekkeple yapılan çizimlerin temizlenmesinde sert plastik silgiler kullanılır. Yumuşak ve sert silgiler, çeşitli firmalar tarafından özel olarak üretilip özel numaralarıyla piyasada bulunurlar. a) b) a) Yumuşak silgiler, b) Sert silgiler.

14 Pergel takımı ve kullanılması.
5. Pergeller Daire ve yayların çizilmesinde kullanılan pergel, teknik resim çizimi yapan herkesin yanında bulunması gereken önemli bir alettir. Pergeller, piyasada tek olarak bulunduğu gibi komple bir takım olarak da bulunur. Genel olarak metal veya metal – plastik karışımı gereçlerden yapılır. Pergel çeşitleri : Dairelerin ve dairesel yayların çizilmesinde, daire pergelleri; küçük çaptaki dairelerin çizilmesinde, küçük daire pergelleri; ölçülerin cetvel kullanılmadan bir çizimden diğerine taşınmasında, işaretlenmesinde ve bölünmesinde ölçü pergelleri; yarıçapı çok küçük dairelerin çizilmesinde nokta pergelleri; yarıçapı çok büyük olan dairelerin çizilmesinde çubuklu pergeller olmak üzere çok fonksiyonlu ve çeşitli olabilirler. Pergel takımı ve kullanılması.

15

16 1- Bir Doğru Parçasını İkiye Bölmek
- Pergel aralığı AB doğru parçasının yarısından biraz fazla açılır, A ve B noktalarından çapraz yaylar çizilerek kesiştirilir, C ve D noktaları bulunur. C - C ve D noktalarını birleştiren çizgi AB doğru parçasını iki eşit parçaya böler. A B D

17 2- Doğrunun Üzerindeki Bir Noktadan Dikme Çıkmak
1- Pergel yardımıyla, A noktasının her iki tarafı aynı yarıçaplı yaylarla işaretlenir. B ve C noktaları bulunur. - Pergel AB doğrusundan daha büyük açılır, B ve C noktalarından çapraz yaylar çizilir. D B C A - D ve A noktaları birleştirilir.

18 3- Doğruya Dışındaki bir noktadan Dikme inmek
1- A noktasından, doğruyu iki yerden kesen bir yay çizilir. B ve C noktaları bulunur. - Pergel BC doğru parçasının yarısından daha büyük açılır. B ve C noktalarından çapraz yaylar çizilir. D noktası bulunur. A B C - A ve D noktaları birleştirilir. D

19 4- Doğrunun Uçundaki Bir A Noktasından Dikme Çıkmak
1- A noktasından bir yay çizilir, B noktası bulunur. 2- Aynı pergel aralığı ile B noktasından bir yay çizilir, C noktası elde edilir. D C 3- Pergel aralığı bozulmadan C noktasından bir yay çizilir. 4- B ve C noktaları birleştirilerek uzatılır, 3 numaralı yay kestirilir. D noktası bulunur. A B 5- A ile D noktası birleştirilir.

20 5- Bir Doğru Parçasını İstenilen Sayıda Eşit Parçaya Bölmek
1- AB doğru parçasına, A noktasından açı yapan AC yardımcı doğrusu çizilir. 2- AC yardımcı doğrusu, AB doğru parçasının bölüm sayısı kadar parçalara ayrılır. 3- Yardımcı doğru parçası üzerinde işaretli noktalardan CB yardımcı doğru parçasına paraleller çizilir. AB doğru parçası, istenilen sayıda eşit parçalara bölünmüş olur. C A B 1 2 3 4 5

21 6- Herhangi Bir Açıyı İkiye Bölmek
1- A noktasında CB yayı çizilir. 2- Pergel CB uzunluğunun yarısından daha fazla açılır, C ve B noktalarından çapraz yaylar çizilir, D noktası bulunur. 3- A ve D noktaları birleştirilir. C D A B

22 7- Pergel İle 30 ve 60 Derecelik Acı Çizmek
1- A noktasından pergel ile bir yay çizilir, B noktası bulunur. 2- Pergel BA aralığı kadar açılır. B noktasından bir yay çizilir, C noktası bulunur. 3- A ve B den gelen yayların kesiştiği C noktasından aynı pergel açıklığı ile bir yay çizilerek B noktasından çizilen yay kesiştirilir. D noktası bulunur. 4- A ile C noktası birleştirilirse 60 derecelik açı çizilir. 5- A ile D noktası birleştirilirse 30 derecelik açı çizilir. C D A B

23 8- 90 Derecelik lik Açıyı Üçe Bölmek
30 1- A merkez olmak üzere R yarıçaplı yay çizilip B ve C noktaları bulunur. 2- Pergel açıklığı bozulmadan B ve C merkezlerinden R yayıyla D ve E noktaları bulunur. 3- Bulunan D ve E noktaları A noktası ile birleştirildiğinde dik açı üçe bölünmüş olur 30 B D E 30 A C

24 9- Bir Açının Bir Yerden Bir Yere Taşınması
C 1- Yatay bir doğru parçası çizilir. 2- Pergel AB aralığı kadar açılır, A1 noktasından bir yay çizilir. 3- Pergel BC ararlığı kadar açılır, B1 noktasından bir yay çizilir, C1 noktası bulunur. 4- A1 ve C1 noktaları birleştirilir. A B C1 A1 B1

25 10- Pergel Yardımı İle Dik Açı(90), Geniş Açı(120) Çizmek
1- A noktasından bir yay çizilir, B noktası bulunur. 2- Aynı aralıktaki pergel ile B noktasından bir yay çizilir, C noktası bulunur. 3- Pergel aralığı bozulmadan C noktasından bir yay çizilir, D noktası bulunur. 4- A ile D noktaları birleştirilir. 120 derecelik geniş açı çizilir. 5- Pergel CD mesafesinin yarısından biraz fazla açılır. C ve D noktalarından birer yay çizilir. Yayların kesiştiği E noktası bulunur. 6- E ile A noktası birleştirilir. 90 derecelik dik açı elde edilir. E A C D 120 A B

26 1- Daire İçine Üçgen Çizimi
ÇOKGENLERİN ÇİZİMİ 1- Daire İçine Üçgen Çizimi D 1- Pergel yarıçap kadar açılır, A noktasından bir yay çizilir.Yayın kestiği B ve C noktaları bulunur. 2- D, C, B noktaları birleştirilir. B C A

27 2- Daire İçerisine Dörtgen Çizimi
1- Pergel yarıçap kadar açılır, A ve C noktalarından birbirini kesen çapraz yaylar çizilir. D ile M birleştirilerek uzatılır, I ve F noktaları bulunur. 2- Aynı işlem A ve B noktalarına yapılır. E ile M noktaları birleştirilerek uzatılır, H ve G noktaları bulunur. 3- H, I, F, G noktaları birleştirilir. E D A I H B M C F G

28 3- Daire İçerisine Düzgün Beşgen Çizimi
1- Pergel yarıçap kadar açılır. A noktasından bir yay çizilir. C ve D noktaları bulunur. 2- C ve D noktaları birleştirilir. O noktası elde edilir. 3- Pergel OB aralığı kadar açılır. Bir yay çizilir. E noktası bulunur. 4- BE arası, daireyi beş eşit parçaya bölmek için kullanılır. Pergel yardımı ile B, F, H, I, G noktaları bulunur. 5- B, F, H, I, G noktaları birleştirilir. B C F G E O M A H I D

29 4- Daire İçerisine Altıgen Çizimi
1- Pergel yarıçap kadar açılır, A noktasından bir yay çizilir, C ve D noktaları bulunur. 2- Aynı işlem B noktasında yapılır, E ve F noktaları bulunur. 3- E, C, A, D, F, B noktaları birleştirilir. B E F M C D A

30 5- Daire İçerisine Çokgen Çizim Metodu
1- Dairenin çevresi, kaça bölünecekse CD çapı o sayıda eşit parçaya bölünür. (örnek Yedi eşit parça) 2- Pergel CD çapı kadar açılır, C ve D noktalarından birer yay çizilir., A ve B noktaları bulunur. 3- A ve B noktalarından dikey eksen üzerinde bulunan 2, 4, 6 … bölme noktalarından a, b, c, d, e, f … çizgileri geçirilir. 4- Daire çevresi istenilen sayıda parçaya bölünür. 5- D, E, F, G, H, I, J … noktaları birleştirilir. D J 1 E 2 a d 3 b B A e 4 I F 5 f c 6 H G C 7

31 ÇEMBER VE TEĞET DOĞRULARLA İLGİLİ ÇİZİMLER
Genel Tanımlar Merkez adı verilen bir noktaya göre eşit uzaklıkta ve sonsuz sayıda noktanın birleşmesiyle bir çember veya daire çevresi meydana gelir. Bu şekil pergel veya daire şablonu ile çizilir. Çemberin sınırladığı yüzey daire olarak bilinir. Daire ile ilgili temel terim ve şekiller aşağıdaki şekilde görülmektedir.

32 1- Daire veya Yayın Merkezini Bulmak
C B 1- Daire veya yay üzerinde en az iki tane kiriş çizilir. 2- AB ve CD kirişlerinin orta dikmeleri çizilir. 3- Orta dikmelerin kesişme noktası daire veya yayın M merkezidir. D M A D C B M A

33 ÇEMBER VE TEĞET DOĞRULARLA İLGİLİ ÇİZİMLER
1-İki Daireye Dıştan Ortak Teğet Çizmek 1- M1 merkezinden iki daire farkı olan R1-R2 dairesi çizilir. 2- M1 ve M2 daire merkezlerinin ortası bulunur. 3- Pergel O M1 kadar açılır. M1 M2 daire merkezleri yay ile birleştirilir. 4- Yay R1-R2 dairesini keser. M1 ve A noktaları birleştirilir. Uzatılır. B noktası bulunur. 5- A ve M2 noktaları birleştirilir. 6- M2’ den A M2 doğrusuna dik doğru çıkılır, C noktası bulunur. 7- B ve C noktalarından geçen doğru , R1 ve R2 dairesine teğet olur. B C A R1 o R1-R2 R2 M1 M2

34 2- İki Daireye İçten Ortak Teğet Çizmek
1- M1 merkezinden R1 + R2 dairesi çizilir. 2- M1 ve M2 merkezlerinin orta noktası olan A noktası bulunur. 3- Pergel A M1 kadar açılır. M1 ve M2 daire merkezleri birleştirilir. 4- R1 + R2 dairesinin yayın kesim noktası B bulunur.B ile M2 noktaları birleştirilir. 5- B ve M1 noktaları birleştirilir. T1 noktası bulunur. 6- M2 merkezinden B M2 ye dik inilir. T2 noktası bulunur. 7- T1 ve T2 noktaları birlaeştirilir. B T1 R1+R2 R2 A R1 M1 M2 T2

35 3- İki Daireyi R yayı İle İçten Birleştirmek
1- M1 merkezinden R1 + R yarıçaplı, M2 merkezinden R2 + R yarı çaplı yaylar çizilir. 2- Yayların kesim noktası O ile M1 ve M2 merkezleri birleştirilir, A ve B teğet noktaları bulunur. 3- Pergel O B aralığında açılır. A ve B noktaları birleştirilir. O A B R1 R R2 M1 M2

36 5- Daireye Dışındaki Bir Noktadan Teğet Çizmek
1- M daire merkezi ile P noktası bir doğru ile birleştirilir. 2- MP doğrusu iki eşit parçaya bölünerek O noktası bulunur. 3- Pergel OM aralığında açılır, bir yay çizilir, T noktası bulunur. 4- P ve T noktalarından geçen doğru, daireye teğet olur. T P O M

37 6- Pergel Yardımıyla 30, 45, 90, 120 gibi açıların Çizilmesi
1- Pergel ve AB aralığının yarısından biraz fazla açılır. A ve B noktalarından çapraz yaylar çizilir. C noktası bulunur. 2- O ve C noktaları birleştirilir. Uzatılır, 45 derecelik açılar bulunur. 3- Pergel OB aralığında açılır. B ve D noktalarından çapraz yaylar çizilir. E ve F noktaları bulunur. 4- O ile E notaları birleştirilir. Uzatılır. 30 derecelik açı bulunur. 5- O ile F noktaları birleştirilir. Uzatılır. 60 ve 120 derecelik açılar bulunur. 6- Dairenin dörtte biri 90 derecedir. 60 90 30 C 45 B E 45 F D A O 120

38 7- Açı Kollarını R Yayı İle Birleştirmek
1- Dar, Dik ve Geniş açı kollarını R yayı ile birleştirmek için R ölçüsü, OA ve OB açı kollarına paralel olacak şekilde çizilir. M noktası bulunur. 2- Pergel MC mesafesi kadar açılarak C ve D noktaları birleştirilir. R R B B R B C M C M C M R R R R R R O O O D A D A D A Dar açı kollarını R yayı ile Birleştirmek Dik açı kollarını R yayı ile Birleştirmek Geniş açı kollarını R yayı ile Birleştirmek

39 8- Gönyelerden Yararlanarak 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120 gibi Açıların Çizilmesi
Teknik resimde kullandığımız 45 ve 60 ‘lık gönyeler yardımıyla 15, 30, 45, 60, 75, 90, 120 gibi açıları çizmemiz mümkündür.

40 ELİPS VE OVAL ÇİZİMLERİ
1- Elips Çizimi a) Çember Yardımı İle Elips Çizimi 1- Elips çizilecek D ve d çaplı çemberlerin kenarları, istenildiği kadar eşit parçalara bölünür. 2- Büyük çemberin bölünen noktalarından yatay eksene dikler inilir. 3- Küçük çemberin kesilen noktalarından yatay eksene paralel çizilir. 4- yatay ve dikey çizgilerin kesim noktaları, pistole veya serbest el yardımı ile birleştirilir. O

41 b) Dikdörtgen Yardımı İle Elips Çizimi
1- Dikdörtgenin kenar ortayları olan AB ve CD eksen çizgileri çizilir. 2- Dikdörtgenin uzun kenarları EF ve GH ile CD ekseni aynı sayıda eşit parçalara bölünür. 3- A ve B noktalarından gelen çizgiler, CD ekseninin bölüm noktalarından geçirilir. Dikdörtgenin kenar çizgileri ile birleşecek şekilde uzatılır. A ve B noktalarından gelen aynı numaralı çizgilerin kesim noktaları, pistole veya el ile birleştirilerek elips elde edilir. 1 2 3 4 5 C 5 4 3 2 1 O B A D

42 a) Çember Yardımı İle Oval Çizimi
1- Yatay ve dikey eksenlerin kesim noktasına 2 R çapında bir çember çizilir. 2- Pergel aralığı bozulmadan çemberin yatay ekseni kestiği O1 ve O2 noktalarından iki çember daha çizilir. 3- Çemberin kesiştiği C1 ve C2 noktaları ile O1 ve O2 merkezleri, ince bir çizgi ile birleştirilerek dikey ekseni kesinceye kadar uzatılır. 4- B ve D noktaları bulunur. 5- Pergel DE aralığında açılır. EG yayı çizilir. 6- Pergel BF aralığında açılır.FH yayı çizilir. 7- Pergel O1E ararlığında açılır. EH yayı çizilir. 8- Pergel O2G ararlığında açılır. FG yayı çizilir. 9- Çember yardımı ile oval çizimi tamamlanır. B G E O2 O1 O F C2 C1 H D

43 Küçük Ekseni Verilen Ovali Çizmek
1- Ovalin eksenleri çizilerek C ve D noktaları işaretlenir. OC uzunluğu üç eşit parçaya bölünür. 2- O merkez olmak üzere O2 kadar açılan pergelle bir daire çizilir, yatay eksenle kesişme noktaları E ve F elde edilir. 3- C ve D noktaları, E ve F noktaları ile birleştirilerek uzatılır. 4- C merkez olmak üzere D’ den geçen GH yayı, D merkez olmak üzere C’ den geçen JI yayı çizilir. 5- E merkezine IH ve F merkezine göre GJ yayı çizilerek oval çizimi tamamlanır C I J 2 1 E F O H G D

44 YETERLİLİK ÖLÇME R15 R15 R30 R10 R45 R8 R4

45


"T R E E K R S T N TEKNİK RESİM S M K K İ N M İ K" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları