Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Program temel eğitimi almamış hekim sayısı: Sağlık ocağında çalışan ÇPGD Programı 2 günlük temel eğitimi almamış hekim sayısı Program temel eğitimi almamış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Program temel eğitimi almamış hekim sayısı: Sağlık ocağında çalışan ÇPGD Programı 2 günlük temel eğitimi almamış hekim sayısı Program temel eğitimi almamış."— Sunum transkripti:

1

2 Program temel eğitimi almamış hekim sayısı: Sağlık ocağında çalışan ÇPGD Programı 2 günlük temel eğitimi almamış hekim sayısı Program temel eğitimi almamış ebe/hemşire sayısı: Sağlık ocağında çalışan ÇPGD Programı 2 günlük temel eğitimi almamış ebe/hemşirelerin sayısı

3 Psikososyal izlem Görüşme formunun psikososyal izleme bölümüyle yapılan gebe/bebek/çocuk/baba izlemleri kastedilmektedir 1 görüşme=1 psikososyal izlem

4 Bu slaydı anlatırken görüşme formu üzerinden gebelik döneminde 2, bebeklik( 0-1 yaş) döneminde 3, çocukluk (12-59 ay) döneminde 3 ve baba formunda da 3 kez psikososyal izlem yapılma dönemi olduğu hatırlatılmalıdır/söylenmelidir. Gebe, bebek, çocuk, babaların 1.psikososyal izlemleri 1.a satırında, 2.psikososyal izlemleri 1.b satırında, 3. psikososyal izlemleri ise 1.c satırında gösterilir Çocuk psikososyal izlem Çocuk kaç yaşında olursa olsun ilk kez psikososyal izlemi yapıldıysa 1.a bölümüne 1.psikososyal izlem olarak işaretlenir (Örneğin 36 aylık bölgemize yeni taşınan bir çocuğun ilk görüşmesi yapıldıysa 1.a bölümüne 1.psikososyal izlem olarak gösterilir.) Bebeklik döneminde psikososyal izlemi yapılmış ve şu anda 12 ayını doldurarak çocukluk dönemine geçmiş olan çocukların, bu dönemde yapılan ilk psikososyal izlemleri 1.a bölümünde 1.psikososyal izlem olarak gösterilir çocukluk döneminde yapılan diğer izlemler, kaçıncı psikososyal izlem ise o satırda ( 2. izlem veya 3. izlem satırlarında) gösterilir

5 X Nolu sağlık ocağının form 023 e göre ay sonu toplam gebesi 30, bebeği 60, çocuğu 160’tır (1.d satırında). Bu ay gebelerden 6’sıyla ilk kez görüşülerek 1. psikososyal izlem, 5’iyle 2. kez görüşülerek 2. psikososyal izlem yapılmıştır. Bu ay içinde 60 bebekten 8’iyle1., 6’ıyla 2., 4’üyle 3. psikososyal izlem yapılmıştır. 160 çocuktan 10’uyla 1.,8’iyle 2.,4’üyle 3. psikososyal izlem yapılmıştır. 5 babayla ilk kez görüşülerek 1., 6 babayla 2.ve 1 babayla da 3. psikososyal izlem yapılmıştır.

6 Tespit edilen risk faktörleri
Çocuğun psikososyal gelişiminde risk oluşturabilecek tanı sayılarının yazıldığı bölüm Hekim tarafından tanı konmuş olgular yazılacaktır Taralı alanlar doldurulmayacaktır

7 2. bölüm çocuğun psikososyal gelişiminde risk oluşturabilecek tanıların yazıldığı bölüm.
2 a-b-c-d-e tanıları, gebede-annede-babada bulunuyorsa ilgili bölüme sayıları yazılacak Kadına yönelik şiddet 2 f bölümünde Çocuk ihmal/istismarı 2g bölümünde gösterilecek

8 2 h : Gelişim Bilgileri Tablosuna göre gelişimsel gecikme bulunması
Psikososyal İzleme Formunda çocukluk dönemi görüşmeleri bölümünde “Gelişim Bilgileri Tablosu”na göre .. Sorulan aktiviteyi ayına göre yerine getiremeyen olgu sayısı .. Gelişim geriliği şüphesi 2 ı : Hekim tarafından gelişim geriliği tanısı konmuş olgu sayısı Bu bölümü anlatmaya başlamadan önce elinize Psikososyal İzleme Formu alın ve gelişim bilgileri tablosunu göstererek açıklama yapın. 2 h : Gelişim geriliği şüphesini gösterir. 0-6 yaş çocukluk dönemi görüşmeleri bölümünde yer alan gelişim bilgileri tablosunda sorulan aktiviteyi ayına göre yerine getiremeyen ( gelişim basamaklarını ayına uygun gerçekleştiremeyen ) olgu sayısı bu bölüme yazılacaktır. 2 ı : Hekim tarafından gelişim geriliği tanısı konmuş olgu sayısını gösterir

9 2 j: Aile hekimliği bölgesinde bu ay beslenme yetersizliği tanısı konulan bütün gebe ve 0-6 yaş çocuklar istenmektedir 2 k: Aile hekimliği bölgesinde hem Psikososyal İzleme Formu Giriş Bölümünde bulunan "Ailenizin yiyecek, giyecek, yakacak gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor musunuz?" sorusuna hayır cevabı vermiş, hem de beslenme yetersizliği tanısı konmuş gebe ve 0-6 yaş çocuklar istenmektedir 2.k satırında bulunan beslenme yetersizliği sayısı, 2.j satırındaki sayının da içinde bulunmalıdır 2k hiçbir zaman 2j’den büyük olamaz. 2k küçük veya eşit 2j olabilir.

10 ÖRNEK: Hekim tarafından, 6 gebeye ,7 bebeğe ve 6 çocuğa beslenme yetersizliği tanısı konulmuş. Bunlar 2.j bölümünde gösterilmiş. Psikososyal izleme formu giriş bölümünde bulunan “Ailenizin yiyecek, giyecek, yakacak gibi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor musunuz? Sorusuna hayır cevabı verip hekim muayenesi sonucunda beslenme yetersizliği konan 1 gebe,1 bebek ve 1 çocuk varmış. Bunlar 2.k bölümüne yazılmış. 2.k bölümünde gösterilen 1 gebe 1 bebek 1çocuk, aynı zamanda 2.j satırında da bulunuyor.

11 3. BÖLÜM Müdahaleler İkinci bölümde tespit edilen risklere yönelik olarak yapılan müdahaleler

12 3. BÖLÜM 3.a. Sık izleme alınan olgu : Bu ay içinde, Görüşme Formunun alt bölümünde yer alan değerlendirme tablosunda “sık izleme alındı” bölümü işaretli olgu sayısı buraya yazılacaktır. 3.b. İkinci basamağa yönlendirilen olgu : Bu ay içinde, hekim tarafından tanı konularak veya herhangi bir şüpheyle ikinci basamağa sevk edilen/yönlendirilen olguları kapsar 3.c. SHÇEK’e, bildirilen olgu sayılarının istendiği bölümdür. 3.d. Psikososyal izleme formunu elinize alıp çocukluk dönemi görüşmelerindeki gözlem bölümünü ve tüm izlemi değerlendirerek ihmal ve istismarı düşünerek, Cumhuriyet Savcılığı’na/Emniyet güçlerine bildirilen olgu sayılarının istendiği bölümdür. 3.e. Sosyal destek alınabilecek kurumlara yönlendirilen olgu sayısı(SYDV ları, SHÇEK, belediyeler, halk eğitim merkezleri, iş kurumu, v.b. ) 3.f. Düzenli besin desteği programına alınan olgu: Bu doğrultuda bir çalışma yoksa “Bu bölüm daha sonra kullanılması planlanan bir bölümdür” mesajını veriniz. 3.g. Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yönlendirilen olgu : Bu doğrultuda bir çalışma yoksa “Bu bölüm daha sonra kullanılması planlanan bir bölümdür” mesajını veriniz.

13 Tespit edilen risk faktörü ve müdahaleler bir kez gösterilmeli
Tespit edilen risk faktörü ve müdahaleler bir kez gösterilmeli. Takip eden aylarda tekrar gösterilmemelidir. Veri tekrarına yol açılmamalıdır

14 GEBE - BEBEK - ÇOCUK ………………SGB PSİKOSOSYAL İZLEME AYLIK BİLDİRİM FORMU
SGB Nüfusu: Sağlık grup başkanlığı bölgesinin toplam nüfusu ÇPGD Programı kapsamındaki nüfus: SGB bölgesinde, ÇPGD Programı 2 günlük temel eğitiminin yapıldığı, gebe ve bebek-çocuk izlemlerinin, psikososyal izlem formu ile yapılmaya başlandığı bölgenin nüfusu. ( ÇPGD Programı 2 günlük temel eğitimi yapılan Sağlık ocaklarının nüfuslarının toplamı) Bu ay süpervizyon yapılan sağlık ocağı sayısı: SGB tarafından o ay içinde motivasyon, form kontrol, çalışmaların genel kontrolü, v.d. amaçlarla gidilerek değerlendirilen sağlık ocağı sayısını ifade eder. Program temel eğitimi almamış hekim sayısı: SGB bölgesinde ÇPGD Programı 2 günlük temel eğitimi almamış hekim sayısı (Sağlık ocaklarından gelecek aylık bildirim formlarından elde edilecektir) Program temel eğitimi almamış ebe/hemşire sayısı: SGB bölgesinde ÇPGD Programı 2 günlük temel eğitimi almamış ebe/hemşire sayısı (Sağlık ocaklarından gelecek aylık bildirim formlarından elde edilecektir)

15

16 Programa alma Yeni tespitler Mevcut gebelerin hepsi
Bebek Çocuk Mevcut gebelerin hepsi Mevcut bebeklerin hepsi Gücünüze göre çocuklar Babalar Temel eğitime katılanlar, eğitimden gider gitmez artık gebe, bebek ve çocuklarını bu formlarla (Psikososyal izleme formu ile) takibe başlayacaklar. Ve ilk aydan itibaren de aylık çalışma yollamaya başlayacaklar.


"Program temel eğitimi almamış hekim sayısı: Sağlık ocağında çalışan ÇPGD Programı 2 günlük temel eğitimi almamış hekim sayısı Program temel eğitimi almamış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları