Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ.  ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE  Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine bağlı,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ.  ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE  Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine bağlı,"— Sunum transkripti:

1 ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

2  ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE  Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine bağlı,  sağlık eğitiminin özel amaçlarına uygun,  ortaöğretim seviyesinde genel bilgi,  sağlıkla ilgili ortak mesleki bilgi ile beraber her alana özel mesleki bilgi ve beceri kazandıran,  öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan,  yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmaktadır.

3   Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları doğrultusunda, çağın gerektirdiği mesleki niteliklere sahip, milli ve manevi değerleri benimseyen ve insanlığa hizmet eden sağlık personeli yetiştirmek. MİSYONUMUZ

4   Nitelikli ve mutlu sağlık personeli yetiştirmede bölgemizdeki eşdeğer kurumlara örnek ve öncü olmak. VİZYONUMUZ

5  Okulumuz 1963 -1964 Eğitim Öğretim yılında Ordu Sağlık Koleji olarak faaliyete başlamış, daha sonra Atatürk Sağlık Meslek Lisesi adını almıştır. Şu anda Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Eğitim öğretime Bahçelievler Mahallesi 284.Sokak No:2/1 adresinde devam etmektedir.

6

7  Foto

8  SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI

9 Sağlık hizmetleri alanında verilen eğitim ile ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarının kazandırdığı bilgi becerilerle, sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlık profesyonellerine yardım ederek sağlık hizmeti sunmayı amaçlamaktadır.

10 Artan nüfus, sosyal, kültürel ve ekonomik koşulların değişmesi karşısında sunulan sağlık hizmetlerinin çeşitliliğinin artması beklenen hizmetin sunumunda sağlık profesyonelinin iş yükünü artırmıştır.

11 Ülkemizde sağlık sektöründe sunulan hizmetlerin gelişmesi, sağlık hizmetlerinden beklentilerin değişmesi ile sağlık profesyoneli nezaretinde yardımcı olarak çalışan ve ayrıca hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili sağlık hizmetlerine ulaşımda yardımcı olan ve refakat eden sağlık teknisyenlerine ihtiyaç duyulmuştur

12 Sağlık Hizmetleri Alanı Çerçeve Öğretim Programında; 1.Ebe Yardımcılığı, 2.Hemşire Yardımcılığı, 3. Sağlık Bakım Teknisyenliği, dalları yer almaktadır. Bu doğrultuda Sağlık Hizmetleri ve alan altında yer alan meslekte ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun örgün öğretim programı hazırlanmıştır.

13 Bu programda öğrenciye;  Mesleki gelişimi sağlama, hastanın beslenmesini sağlama, bilgisayar ofis programlarını kullanma, sağlık hizmetlerinde etkili iletişim kurma, insan vücudunun anatomi ve fizyolojisini tanıma, mesleki hak ve sorumluluklar doğrultusunda çalışma, hastanın tıbbi bakımını destekleme, hastanın kişisel bakımını yapma, hasta/yaralıya ilk yardım uygulama ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir

14  HEMŞİRE YARDIMCILIĞI

15 Hemşire yardımcılığı dalında; aseptik tekniklerine uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, özel bakım uygulamaları, temel ilaç bilgisi, sağlık psikolojisi, kadın hastalıkları ve aile planlaması hizmetlerinde yardım etme, yeni doğan ve çocuk sağlığını koruma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

16  Hemşire Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları  Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar.  Hastanın yatağını yapar,  Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.  Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hastaya verir.  Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder.  Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.  Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder.

17   Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.  Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.  Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım eder.  Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder.  Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımına yardımcı olur, varsa boşaltımla ilgili sorunlarını hemşireye bildirir. Hemşire Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları

18   Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir.  Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.  Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur  Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapar.  Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.  Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir.  Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.  Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.

19  Hemşire Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları  İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirir.  Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular.  Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.  Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasını, temizliğini, dezenfeksiyonunu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

20  EBE YARDIMCILIĞI

21 Ebe yardımcılığı dalında; aseptik tekniklere uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, sağlık psikolojisi, doğum öncesi izlem ve doğuma yardımcı olma, kadın hastalıkları ve aile planlaması hizmetlerinde yardımcı olma, yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir

22  Ebe Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları  Doğurganlık sınırları içerisindeki kadınların üreme sağlığı konusunda kayıtlarının tutulmasına yardım eder.  Gebelik öncesi dönemde gebeliğe hazırlık eğitim programı ile anne-babalığa ve doğuma hazırlık programlarının uygulanmasına yardım eder.  Gebelik izlemleri süreci dâhil olmak üzere kadının muayeneye hazırlığını yapar.  Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde gebenin günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesi, beslenme programının uygulanması, kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.

23  Ebe Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları  Doğum sırasında gebenin doğum ağrısı ve doğum korkusuyla başa çıkmasına yardımcı olur.  Doğum sonrası dönemde; anneye bebek bakımı ve emzirme konusunda yardımcı olur, anne ve bebeğin genel sağlık durumunda fark ettiği değişiklikleri ebeye bildirir.  Kadının başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım eder ve refakat eder.  Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde anne ve bebek sağlığını korumak ve geliştirmek için hizmet sunduğu gruba bilgi verir.  Aile planlaması hizmetlerinde, kadın ve yenidoğana ait tarama programlarının yürütülmesinde ebeye yardım eder.

24  Ebe Yardımcısı Görev ve Sorumlulukları  Kullanılan malzemelerin temizliği, dezenfeksiyonu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.  Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır  Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

25  SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENİ

26 Sağlık bakım teknisyenliği dalında; aseptik tekniklerine uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, sağlık psikolojisi, yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma, mesleki temel uygulamalar ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir

27   Çalıştığı ünitenin kullanıma hazır bulundurulmasında görev alır.  Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında giyinmesine yardım eder.  Sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.  Hareket kısıtlılığı olan hastalar için sağlık meslek mensubunun uygun gördüğü pozisyonu verir.  İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri sağlık meslek mensubuna bildirir.  Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuara naklini sağlar. Sağlık Bakım Teknisyeni Görev ve Sorumlulukları

28   Sağlık meslek mensuplarının belirlemiş olduğu günlük yaşam aktivitelerine yönelik plan doğrultusunda hastaya yardım eder.  Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen beslenme programına uygun olarak hastanın beslenmesine yardımcı olur  Sağlık meslek mensubu tarafından belirlenen egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.  Kullanılan malzemelerin hazırlanmasına, temizliğine, dezenfeksiyonuna ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.  Kullanılan aletlerin sterilize edilmesine, kirlenmiş malzemelerin bertaraf edilmesine, tıbbi aletlerin ve malzemelerin kullanıma hazır bulundurulmasına yardım eder.  Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder. Sağlık Bakım Teknisyeni Görev ve Sorumlulukları

29   Mezun olan öğrenciye, alan ve dalını gösteren diploma verilmekte ve diploma Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmektedir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi kapsamında, öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika/diploma ekiyle alınan ve başarılan modüller, mesleki eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir. BELGELENDİRME

30   Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır. PROGRAMIN SÜRESİ

31  9. Sınıf ortak müfredat 10.Sınıf Sağlık Alanı -9. sınıf sonunda ortaokul not ortalamasının %40 ve 9. Sınıf not ortalamasının %60 ile belirlenen puana göre yerleştirme yapılır. 11. Sınıf Dal seçimi: Öğrenciler Hemşire yardımcılığı, Ebe yardımcılığı ve Sağlık bakım teknisyenliği tercihlerini 10. sınıftan 11. sınıfa geçiş sürecinde yapar. 12. Sınıf Ders ve staj uygulamaları DAL TERCİHİ

32   24 derslik  1 laboratuvar  2 mesleki uygulama dersliği  1 bilişim teknolojileri sınıfı  Kütüphane  Konferans ve seminer salonları  Masa tenisi ve satranç salonları  Beden eğitimi dersliği ve giyinme odaları  Okul bahçesinde futbol, voleybol ve basket sahaları OKULUMUZ

33  Derslikler foto 4-5 tane

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43   Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz Devlete bağlı ve Özel bütün sağlık kuruluşlarında çalışabilmektedir. EĞİTİM SONRASI İŞ OLANAKLARI

44   Okulumuzda YGS ve LYS sınavlarına hazırlık  Okul derslerinin desteklenmesi amacıyla kurslar açılmaktadır. Okul kursları hafta içi akşam ve hafta sonu bir gün olarak planlanmaktadır. SINAVLARA HAZIRLIK

45   Okulumuz 2015 ÖSYS ilimizdeki kendi türündeki okullar arasında tüm alanlarda birinci olmuştur  Lisans yerleştirme oranı %18.60  Ön lisans yerleştirme oranı %55.03 2015 te mezun olan öğrencilerimizin toplam %73.63 ü herhangi bir programa yerleşmiştir. YÜKSEK ÖĞRETİME GEÇİŞ

46  Öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişimleri ve sağlık ile ilgili yeni uygulamalar konusunda bilgi edinmeleri amacıyla okulumuz bünyesinde hazırlanan ve ortak olunan projeler ile öğrencilerimiz çeşitli eğitim programlarına katılmıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılı içinde 2 proje gerçekleştirilmiş olup bu sene için 1 proje daha uygulanacaktır. AVRUPA BİRLİĞİ PROJELERİ

47

48

49

50

51


"ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ.  ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDE  Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine bağlı," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları