Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ KURSU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ KURSU"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ KURSU
Meslek Hastalığı

2 Tanımlar Meslek Hastalıkları en genel tanımı ile meslekle-işle ilgili hastalıklardır. Meslek hastalıkları, işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile meydana gelen hastalıkların ortak adıdır.

3 Tanımlar Bu konuda birçok uluslararası ve hukuki tanım mevcuttur;
Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü gibi uluslararası kaynaklarda meslek hastalıkları; zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü bir neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu olarak tanımlanmaktadır.

4 Tanımlar Meslek hastalıkları tanısı konulduğunda tazminat konusu da gündeme geldiği için bu konuda hukuki tanımlar da bulunmaktadır: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun (5510 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılan) 11B maddesinde meslek hastalıkları şu şekilde tanımlanmaktadır: “Meslek hastalıkları, Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ve ruhi arıza halleridir”.

5 Ne Zaman Ortaya Çıkar? Meslek hastalıkları, etkenle çalışanın ilk temasından 1 hafta ile 30 yıl sonra ortaya çıkabilmektedir.

6 Meslek Hastalıklarının Tanısında Temel Özellikler
Kendine özgü bir klinik tablo, İyi belirlenmiş bir hastalık etkeni, Hastalık etkeni veya metabolitinin biyolojik ortamda bulunuşu, Hastalığın deneysel olarak oluşturulabilmesi, Hastalığın o meslekte çalışanlarda insidansının yüksek olmasıdır.

7 Meslek Hastalıklarının Önlenmesi İçin Alınacak Önlemler İçin Basamaklandırma
1- Önce o işyerindeki tehlikeler saptanmalıdır. 2- Tehlikelerin giderilmesi için çalışmalar yapılmalıdır. 3- İşçiler tehlikeler ve yol açtıkları hastalık belirtileri üzerine eğitilmeli, sürekli uyarılmalıdır. 4- Erken tanı için periyodik muayeneler ve biyolojik-çevresel ölçümler yapılmalıdır. 5- Bu bulgularına ışığında çalışma ortamı ve süresi yeniden düzenlenmelidir.

8 Meslek Hastalıklarından Korunmada Genel İlkeler
TEKNİK ÖNLEMLER İKAME AYIRMA KAPATMA HAVALANDIRMA ISLAK ÇALIŞMA KİŞİSEL KORUNMA ARAÇLARINI KULLANMAK

9 Meslek Hastalıklarından Korunmada Genel İlkeler
TIBBİ KONTROLLER İŞE GİRİŞ MUAYENELERİ PERİYODİK MUAYENELER İŞE DÖNÜŞ MUAYENELERİ

10  Herhangi Bir Etkenin Meslek Hastalığına Neden Olduğunu Bilimsel Olarak Ortaya Koymak İçin Aşağıdaki Hususlar Dikkatle İrdelenmelidir - İlişkinin Gücü; Bir riske maruz kalma ile hastalığın artışı, - Uyum; Birçok bilimsel araştırma sonucunda benzer sonuçlar elde edilmesi, - Özgünlük; Risk maruziyeti sonucunda artan morbidite ve mortalitenin, hastalık zemininin açıkça ortaya konması, - Uygun zaman ilişkisi; Maruziyet ve hastalığın ortaya çıkması için belli bir geçiş sürecine ihtiyaç olması, - Biyolojik yatkınlık; Maruziyet düzeyi ile hastalığın şiddeti arasında doğru orantı olması, - Biyolojik duyarlılık; Riskin toksikolojik, kimyasal ve fiziksel özelliklerinin maruz kalındığında hastalık oluşturacak bir duyarlılığa yol açması, - Uygunluk; Hayvan çalışmaları, insan epidemiyolojik çalışmaları vs. ile toplanan bütün delillerin kesin ve yaygın bir etken-etki ilişkisini ortaya koyması.

11 Uluslararası Meslek Hastalıkları Listesine Bir Hastalığın Eklenmesi İçin Tanımlayıcı Kriterler
- Maruz kalma ve etkilenim ilişkisinin güçlü ve bilimsel olarak ispatlanmış olması, - Hastalığın belli işlerde veya çalışma alanlarında ortaya çıkması, - Maruz kalan işçi sayısı ile riskin şiddeti arasındaki ilişkinin kuvvetli olması, - Hastalığın birçok ülkenin ulusal meslek hastalığı listesinde yer alması.

12 ILO Meslek Hastalıkları Listesinde Meslek Hastalıkları Üç Kategoride Toplanmaktadır
- Ajanlarla meydana gelen meslek hastalıkları(fiziksel, kimyasal, biyolojik), - Hedef organ ve sistemlerin meslek hastalıkları (solunum, deri, kas iskelet), - Mesleki kanserler.

13 SSK Sağlık İşleri Tüzüğüne Göre Meslek Hastalıklarının tanımı yapılarak 5 kategoride toplanmıştır.
Madde 62 - Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleri meslek hastalığıdır..

14 SSK Sağlık İşleri Tüzüğüne Göre Meslek Hastalıklarının tanımı yapılarak 5 kategoride toplanmıştır.
Madde 64 - Meslek hastalıkları "Meslek Hastalıkları Listesinde"; A. Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları, B. Mesleki cilt hastalıkları, C. Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları, D. Mesleki bulaşıcı hastalıklar, E. Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları olmak üzere 5 grupta toplanmıştır.

15 Sınıf Tozuna Bağlı Olarak Gelişen Meslek Hastalıkları
ASTIM BRONŞİT SİNÜZİT ÇEŞİTLİ AKCİĞER HASTALIKLARI CİLT HASTALIKLARI FİZİKİ YAPIYA BAĞLI OLARAK ALERJİK SORUNLAR

16 Çalışma Şekline Göre Gelişen Meslek Hastalıkları
FITIK BEL BOYUN AĞRILARI FİZİKİ DEFORMASYON EKLEM AĞRILARI, VARİS, TOPUK DİKEN

17 Konuşmaya Bağlı Olarak Gelişen Meslek Hastalıkları
FARANJİT, LARANJİT, SES TELİ NODÜLLERİ

18 İnsan ve Çevre İletişimine Bağlı Olarak Gelişen Meslek Hastalıkları
SALGIN HASTALIKLAR MİKROBİK HASTALIKLAR

19 Ruhsal Sorunlara Bağlı Olarak Gelişen Meslek Hastalıkları
AŞIRI YORGUN HİSSETME MİGREN UYKU SORUNLARI SOSYAL ÇEVREDEN KOPMALAR SİNİRSEL PROBLEMLER-BUNALTILAR


"İŞ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ KURSU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları