Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.sakarya.edu.tr. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ e-MY İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVECİ www.sakarya.edu.tr.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.sakarya.edu.tr. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ e-MY İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVECİ www.sakarya.edu.tr."— Sunum transkripti:

1 www.sakarya.edu.tr

2 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ e-MY İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVECİ www.sakarya.edu.tr

3 İÇERİK İnsan Kaynakları Yönetiminin Organizasyon Yapısı İçerisindeki Yeri, İKM’nin Organizasyon Yapısı, İK Yöneticisinin Özellikleri, İK Merkezi Çalışma İlkeleri, İKM Amaçları ve İşlevleri,

4 www.sakarya.edu.tr İKY Önemi ve Yeri  Örgütlerin belirledikleri hedeflere ulaşmaları insan kaynağı yolu ile mümkün olabilmektedir.  İnsan Kaynakları Yönetimi’ne verilecek önem hemen her bölümde insan unsurunun çok önemli olmasından kaynaklanmaktadır.  İnsan Kaynakları Yönetimi’nin organizasyon içindeki yeri insan unsuruna verilen önem derecesinde değişecektir.

5 www.sakarya.edu.tr İKY Fonksiyonları İnsan Kaynakları işlevleri teknoloji, örgüt yapısı ve yöneticilerin rollerindeki değişimlerin etkilerine bağlı olarak çeşitlilik gösterir. – İşgören temini ve seçimi, – Eğitim ve geliştirme, – Performans değerleme, – Kariyer planlama ve geliştirme, – Ücret ve ödül yönetimi,

6 www.sakarya.edu.tr İKY’nin Organizasyon Yapısı İçerisindeki Yeri  İKM her işletmeye göre farklı şekillerde yapılandırılabilir; –İ–İnsan Kaynakları Müdürlüğü, –İ–İnsan Kaynakları Bölümü/Birimi, –İ–İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü, –İ–İnsan Kaynakları Şefliği/Uzmanlığı,

7 www.sakarya.edu.tr İKY’nin Organizasyon Yapısı Yönetici/İşletme Sahibi Satış Yöneticisi Üretim Yöneticisi Finans Yöneticisi İnsan Kay. Yöneticisi

8 www.sakarya.edu.tr İKY’nin Organizasyon Yapısı İçerisindeki Yeri Yönetim Kurulu Yönetim Kur. Başk. Genel Müdür Pazarlama Müd. İnsan Kay. Mer. Müd. Reklam,Tanıtım, H.İlişk.Müd. Üretim/Hizmet Müd. Mali İşler/Muh.Müd. ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ BİR SANAYİ İŞLETMESİNİN ORGANİZASYON YAPISI VE İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİNİN YERİ

9 www.sakarya.edu.tr Holding Yönetim Kurulu Yönetim Kur. Başk. Genel Koordinatör  Mali işler koordinatörlüğü  Satın alma koordinatörlüğü  İnsan kaynakları koordinatörlüğü  Halkla ilişkiler koordinatörlüğü  Bilgi sistem koordinatörlüğü  Stratejik planlama müdürlüğü  Denetim müdürlüğü  Danışmanlar A Üretim A.Ş. B. Üretim A.Ş. C. Pazarlama A.Ş. D…. E… Genel Müdür Üretim Md. Muhasebe Md. Pazarlama Md. İK Md.

10 www.sakarya.edu.tr İKY’nin Organizasyon Yapısı İKM Yön. İK Komisyonu Danışmanlar Bilgi Bankaları Hukuk Danışmanı Sağlık ve Sosyal Hizm. Birimi Personel Takip Birimi İstatistik ve Arşiv Birimi Eğitim ve Geliştirme Birimi Kariyer Planlaması Birimi Psikoteknik Uyg. Birimi Profesyonel Danış.Şirk.

11 www.sakarya.edu.tr İKY’nin Organizasyon Yapısı Bilgi Bankaları Profesyonel Danış.Şirk. Danışmanlar İK Komisyonu Hukuk Danışmanı İKM Yön. Personel Takip ve İdari İşl. İstatistik ve Arşiv Eğitim ve Geliştirme Psikoteknik Uyg. Performans Değerleme ve Kariyer Planlama Sosyal Etkinlikler Birimi

12 www.sakarya.edu.tr İKY’nin Organizasyon Yapısı İnsan Kaynakları Yöneticisi Eğitim ve Geliştirme Ücretlemeİstihdam Güvenlik ve Sağlık Çalışma İlişkileri

13 www.sakarya.edu.tr İK Yöneticisinin Özellikleri 1.Kişilik özellikleri, 2.Zihinsel özellikleri, 3.İletişim özelliği, 4.Liderlik, 5.Eğitim ve Sürekli Gelişme, 6.Ahlak ve Moral Değer, 7.Soru Sormak.

14 www.sakarya.edu.tr İnsana Saygı: İnsan kaynakları yönetiminin var olma nedeni insana saygıdır. Çünkü İKM’de yapılan çalışmaların tamamı insana yöneliktir. Tarafsızlık: Merkezin kişileri tarafsız biçimde değerlendirmesi, gerekliliğin ötesinde zorunluluktur. Kurum Önceliği: İnsan kaynağına ilişkin kararlarda yöneticilerin bireysel görüşleri değil, kurumun görüşü, kurumun önceliği ön planda olmalıdır. İK Merkezi Çalışma İlkeleri

15 www.sakarya.edu.tr Gizlilik: Gizlilik ilkesi, kurum içinde korunması gerektiği gibi kurumun dışı ile ilişkilerde de önem kazanır. Bilgilendirme: Çalışanlar performans değerlemesi, terfi koşulları, ödüllendirme koşulları ve benzeri süreçlerin işleyişi hakkında yeterli bilgi sahibi olmalıdır. Disiplin: Gerekli bilgi akışının sağlanabilmesi için İKM’nin disiplinli çalışması ve özellikle gerekli altyapıya sahip olması şarttır. İK Merkezi Çalışma İlkeleri

16 www.sakarya.edu.tr Bilimsellik: İKM’deki eleman seçiminden performans belirlenmesine, psikoteknik uygulamalardan, örgütsel kültürün pekişmesine ilişkin çalışmalara kadar bütün uygulamaların bilimsel ilkelere, araştırma verilerine dayanması gereklidir. Aksi durumda, yapılan her çalışmanın tartışılması, şüphe ile karşılanması söz konusu olur ki bu istenen bir durum değildir. İK Merkezi Çalışma İlkeleri

17 www.sakarya.edu.tr İKY işlevleri; – Organizasyonun büyüklüğüne ve yapısına göre, – Sendikalaşmanın olup olmamasına, – Üst yönetimin çalışanlarla ilgili felsefe ve stratejisine göre farklılaşabilir. İK Merkezi Amaçları ve İşlevleri İKY uygulamaları 2 Ana Hedefe yöneliktir: 1.Çalışanların performansını geliştirmek, 2.Örgütsel etkinliği artırmak.

18 www.sakarya.edu.tr İK Merkezi Amaçları ve İşlevleri İKY, çatışmaların yönetiminden sorumludur. İKY faaliyetleri personelin yetiştirilmesi, motive edilmesi ve yeterli niteliklere sahip çalışanlarla ilgilenir.

19 www.sakarya.edu.tr  Çalışanların ihtiyaçlarının karşılanması,  Organizasyon yapısına yönelik çalışmalar,  Eleman seçimi sürecinin gerçekleştirilmesi,  Çalışanların eğitim ve gelişme ihtiyaçlarının karşılanması,  Başarı-performans değerleme ve kariyer geliştirme,  Arzulanan örgütsel iklim ve uygun çalışma ortamının hazırlanması, İK Merkezi Amaçları ve İşlevleri

20 www.sakarya.edu.tr Fındıkçı İ., İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd.Şti., 7.Baskı, İstanbul 2009. Gök S., 21.Yüzyılda İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.,1.Baskı, İstanbul 2006. Sabuncuoğlu Z., İnsan Kaynakları Yönetimi, Ezgi Kitabevi Yayınları, 1.Baskı, Bursa 2000. Etçioğlu E., İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları, Sakarya Üniversitesi, e-Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yükseklisans Programı. Kaynaklar


"Www.sakarya.edu.tr. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ e-MY İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yrd.Doç.Dr.Tuba CANVAR KAHVECİ www.sakarya.edu.tr." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları