Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK"— Sunum transkripti:

1 MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK

2 Konu Başlıklarımız Madenlerde Nakliyat Madenlerde Tahkimat

3 NAKLİYAT Fenni (teknik) nezaretçi, ocaklarda kullanılacak mekanik taşıt sistemine, sistemin çalışmasına, özel işaretleşme kurallarına, arabaların yönetimine ve durdurulmasına, arabalara binmesine izin verilen kancacıların uymak zorunda oldukları kurallara, yoldan çıkan ve devrilen arabaların yola konulmasında uygulanacak esaslara, asılacak uyarı levhalarına ilişkin hükümleri kapsayacak bir YÖNERGE hazırlar. Çalışmalar bu yönerge esaslarına uygun olarak yapılır. Yönerge ve yönergenin öngördüğü UYARI LEVHALARI, uygun yerlere asılır ve tüm ocak personeline öğretilir.

4 NAKLİYAT Kuyu ile nakliyat yapılan ocaklarda iki kuyu arasında en az 30 m.Lik TOPUK bırakılmalı, Ana nakliyat yolları, nakliyat sistemine uygun boyutlarda, % 0.5'i geçmeyen eğimde DÜZGÜN KESİTLİ ve mümkün olduğunca düz doğrultuda ocak veya ocak bölümlerinin ömrüne yetecek sağlamlıkta olmalı, Ana nakliyat yolları en az 180 cm. Yükseklikte olmalı ve araçlarla galeri yan duvarlarının birisi arasında en az 60 cm.lik YAYA YOLU bırakılmalı,

5 DÜZGÜN KESİTLİ UYGUN ANA NAKLİYAT YOLU

6 NAKLİYAT Ana nakliyat yolunda her 50 m. de bir en az 2 işçinin sığabileceği SIĞINMA CEPLERİ yapılmalı, cepler beyaza boyanmalı veya kireçle BADANA edilmeli, İşçilerin gidiş gelişlerine izin verilen ve eğimleri 25 – 45 derece arasında olan yollarda zemine MERDİVEN veya BASAMAK, yan duvara ise TUTAMAKlar yapılmalı, eğimin 45 dereceyi geçtiği yollarda, merdiven ve her 25 m. De bir DİNLENME SAHANLIĞI yapılması zorunludur. Su geliri olan yollarda kenara KANAL yapılmalı, bu kanallar uygun yerlere yapılacak su ceplerine yönlendirilmeli, ceplerde biriktirilen sular pompalarla dışarı atılmalı, böylece yolların TEMİZ VE KURU kalması sağlanmalıdır.

7 NAKLİYAT KANALSIZ YOL SU CEBİ

8 NAKLİYAT Mekanik taşıma sistemi SAĞLAM yapılmış olmalı ve haftada en az bir kez denetlenerek GÜVENLİ bir biçimde bulunması sağlanmalıdır. Katardaki vagonlar birbirine EMNİYET HALATI ile bağlanmalı, Son vagonun arkasına ŞEYTAN AYAĞI takılmalı Vagon kaçmasını önlemek için ocak ağzına KARAKOL (yaylı kapı) yapılmalı, Kuyu kafeslerine PARAŞÜT düzeni yapılmalı, Vagonlar ve halatın zarar görmemesi için gerekli yerlere makara konulmalı

9 KARAKOL

10 ŞEYTAN AYAĞI VE EMNİYET HALATI

11 MAKARA

12 NAKLİYAT Vagon nakliyatı sırasında desandreye işçi girmesine izin verilemez. İşçilerin yük vagonlarına binmelerine asla izin verilmez. Yoldan çıkan arabayı yola koyan ve bunun manevrasını yapan işçiler, yol üstünden çekilmeden ve kendilerini tamamen güvenlik altına almadan taşımaya başlanmaz. Bakanlıkça onaylanmamış mekanik araçlarla işçiler taşınamaz.

13 YÜK VAGONUNA BİNEN İŞÇİ

14 NAKLİYAT Vinç ve varagellerin dip ve başlarıyla ara katlar arasında yönergeye uygun işaretler vermeye yarayacak özel bir İŞARETLEŞME DÜZENİ bulundurulur. Vinççi ile haberleşmeden nakliyata başlanmaz.

15 TAHKİMAT Maden ocağını teşkil eden galeri, kuyu ve üretim yerlerini mal ve can emniyeti bakımından çalışılabilinir duruma sokmak ve çalışılabilir durumda tutmak için yerine göre ağaç, demir ve beton kullanılarak yapılan takviye, iksa, destek düzeni.

16 TAHKİMAT ÇEŞİTLERİ

17 HİDROLİK DİREK TAHKİMATI

18 TAHKİMAT Bütün yeraltı işlerinde, taş, toprak, kömür, cevher vb. Maddelerin kayma ve düşmelerini önlemek üzere, uygun ve yeterli TAHKİMAT yapılmalı. Bu sırada, yıkılma ve düşme tehlikesi bulunan askıdaki bütün maddeler düşürülmeli veya tahkimatla düşmeleri önlenmelidir. Tavanlarda ve yanlarda boşluklar varsa, bunlar sıkıca doldurulmalı ve sıkılanmalıdır. Tahkimatın onarımı, değiştirilmesi, ileri alınması ve sökülmesi sırasında, parça düşmelerini önleyecek özel önlemler alınmalı, tahkimat, teknik nezaretçinin, işin özelliğine göre belirleyeceği esasları kapsayan YÖNERGEye uygun olarak yapılmalıdır.

19 RAMBLE-DOLGU Yeraltı imalatında meydana gelen boşlukların posta (pasa) veya benzer malzeme ile doldurulmasıdır.

20 TAHKİMAT Desandrede bağ tahkimatı Ayak içinde domuz damı

21 DOMUZ DAMI Travers parçaları, özel hazırlanmış domuzdamı direkleri veya bunların arasında profil demirleri de kullanılarak diktörgen veya kare prizma şeklinde tavanı tutan ve ayak arkasından tavanın muntazam kırılmasını sağlayan özel tahkimat birimidir. Domuz damları kamalar, sıktırmalar kullanılmak suretiyle sıkıştırılır. Ayak ilerledikçe geriden sökülerek ileri alındığı için buna “ SEYYAR DOMUZDAMI” da denir.

22 TAHKİMAT Nezaretçiler ve ilgili işçiler, sık sık ve özellikle uzunca duraklamalardan sonraki işe başlamalarda, çalışılan yerin tavanını ve tahkimatını kontrol etmeli, tahkimatın bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Zeminin sağlam ve dayanıklı olduğu, yıkılma, göçme veya parça düşme tehlikesi bulunmayan yerler dışındaki kazılarda, işçilerin güvenliği açısından en kısa zamanda tahkimat yapılmalı. İşveren, tahkimat için yeterli ve uygun malzemeyi sağlamaktan, daimi nezaretçi, bu malzemeyi işyerlerinde gerektiğinde kolaylıkla yararlanılabilecek biçimde sürekli olarak hazır bulundurmaktan sorumludurlar.

23 TAHKİMAT Kırık direkler ya değiştirilmeli veya bitişiğine yeni bağ atılmalı

24 ŞİMDİ ÇAY SAATİ


"MADEN İŞLETMELERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları