Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Psikodrama Giriş. Psikoterapinin amaçları Varolan belirtilerin ortadan kaldırılması, geriletilmesi veya değiştirilmesi Bozulmuş davranış örüntülerinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Psikodrama Giriş. Psikoterapinin amaçları Varolan belirtilerin ortadan kaldırılması, geriletilmesi veya değiştirilmesi Bozulmuş davranış örüntülerinin."— Sunum transkripti:

1 Psikodrama Giriş

2 Psikoterapinin amaçları Varolan belirtilerin ortadan kaldırılması, geriletilmesi veya değiştirilmesi Bozulmuş davranış örüntülerinin değiştirilmesi Olumlu kişilik değişiminin ve gelişiminin hızlandırılması

3 Drama-Yaparak anlatım Yapmak sözden önce gelir Bir düşünceyi beden diliyle, hareketle anlatım İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesi

4 Drama Dramayla birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular Bu süreçte yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur Böylece birey duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir

5 Jacob Levi Moreno 1889-1974 1920’ lerde Viyana parkında oyun oynaya çocukları izlerken geliştirdi Sos yal düzenleme ve sosyal etkileşimleri kuramsallaştırdığı görüşlerini sos yometri olarak isimlendirdi

6 Psikodrama İlk on yılda psikoterapi uygulaması,1930lardan sonra pedagoji, endüstri, sosyoloji alanlarına aktarıldı 1974’te Prof Dr Abdülkadir Özbek tarafından Türkiye’de uygulanmaya ve eğitimi verilmeye başlandı

7 Psikodrama- İyileştirici sahneleme Moreno’nun deyimiyle; “Gerçeğin dramatik yöntemlerle keşfedilmesi bilimidir” Bireylerin yaşadıkları sorunları yeniden ele alıp sorgulama ve sahneleme biçimidir Dünyayı yaşanabilen boyutları ile, gerçeklerle, hayal edilebilenlerle, mümkün olan ve istenenlerle, mümkün olmayanlarla geri vermek, rüyalarımızı, fantazilerimizi canlandırmak, zaman ve mekan içinde gezintiye çıkmaktır

8 Psikodrama-Özgürleşme süreci Çeşitli yaşam durumlarının, kişilik, kişiler arası ilişki, çatışma ve duygu sorunlarının özel dramatik yöntemlerle keşfedildiği bir grup yöntemidir Ruh dünyamızın eyleme dönüşmesini, eylem açlığımızı gidermeyi, Katılıktan Spontanlığa Acting outtan Acting in’e geçmeyi Transferanstan Teleye sağlar

9 Psikodrama Bilişsel analiz yöntemlerini yaşantısal ve katılımcı boyutlarla bütünleştirir Grup terapisinin olanakları yanısıra sahneleme aracılığı ile “as if” yaşantılar oluşturarak davranışı da terapide kullanır Bireyin onu “acting out”a zorlayan dürtülerini, ona içgörü kazandırarak yapıcı bir şekilde “acting in”e dönüştürmesini amaçlar acting out- eylem aracılığı ile kendini ifade etme acting in- kendinin farkında oluş

10 Psikodrama İçgörüyü arttırır Bireysel gelişimi kolaylaştırır Duygu, düşünce ve davranışları bütünleştirilmesini sağlar

11 Psikodrama Normal bireye güncel çatışmalarını çözmede Nörotik bireye infantil çatışmalarını farkemede Psikotik hastaya somut eylemler araılığı ile gerçekliği yeniden kazanmasında Narsistik ya da sınırda bireye ayrılma- bireyselleşme sürecinde yardım edebilir Leutz 1985

12 Psikodramada amaçlar Yaşam durumlarını oyunda var olan “kurallar içindeki özgürlük” ögesini kullanarak yaratıcı süreçlere dönüştürmek yoluyla katılımcıların; Kendini keşfetme, başkalarını tanıma, kendini başkalarının yerine koyabilme fırsatı ve olanakları sağlama Geçmişi farklı bir kişisel boyutta yaşayarak bilinç alanını genişletme Sorun olan durumu ortaya koyarak inceleme “Acting out”a zorlayan dürtüleri yapıcı bir “acting in”e dönüştürme Birikmiş, engellenmiş duygu ve düşünceleri serbestleştirerek kendini gerçekleştirme

13 Psikodramada amaçlar Duygu, düşünce ve davranışları arasındaki etkileşimi görme Kendisi ile karşılaşmayı sağlama Beğendikleri, beğenmedikleri, kıskançlık, utangaçlık, saldırganlık, korku, çekicilik ve rekabetleriyle başa çıkmayı öğrenmek Başkası ile gerçek buluşmayı sağlama Kişiler arası ilişkilerde içgörü kazanmak ve yeni başa çıkma yolları geliştirme Rol repertuvarını genişletme

14 Bunların sonucunda Spontan, özgür, açık ve destekleyici iletişim gerçekleştirmek Şimdi ve buradaki yaşantılarda açık geri bildirim ve dürüst tepkiler vermek Yargılanma korkusu olmaksızın güven içinde davranmak Söz, düşünce ve davranışlarında tutarlı olmak Empati kurmak ve sorumluluk almak sağlanır

15 Bu amaçlar Şimdiki zamana odaklanma ve tüm üyelerin gruba aktif katılımı ile sağlanır Grup üyeleri çeşitli teknikler kullanılarak anlık değişikliklere sokulur, duyguları uyarılır ve yaşanan bu duygusal deneyim dışına çıkarak bu deneyimi anlaması, incelemesi sağlanır

16 Üyelerden beklentiler Kendilerini ifade etme ve incelemeye açık olmak O zamana dek kabul edemedikleri yönlerini farketmeye ve onların işlevini anlamaya çalışmak ve onlara alışmaya başlamak Başkalarıyla yakın ilişkiler kurma konusunda risk almak Yeni davranış biçimleri için risk almak Yüzleşmek Çatışmaları yapıcı bir şekilde ifade etmek

17 Psikodramada davranış değişikliğine yol açan etkinlikler Spontanlık eğitimi Atılganlık eğitimi Rol eğitimi Yeni davranışlar deneme Modelden öğrenme İçgörü kazanma

18 Psikodramanın temel dayanakları Teknik beceri Karşısındakine gönülden gelen açık bir sadelikle yaklaşmak için cesaret Yaratıcı tasarlama gücü Yöntem alanında belli bir olgunluk ve özdeneyim

19 Psikodrama eğitimi (3-6 yıl) Hazırlık aşaması 48 birim ya da yaklaşık saattır (2 hafta - üç ay) Birinci Temel Aşama 400 birimdir 1-3 yıl sürer. 60 birimi kuramsaldır., En az 72 en çok 96 birimi başka yöneticilerle yürütülmelidir. İleri aşama 500 birimdir 2-3 yıl sürer En az 260 birim eğitim grubu içinde bu grubu yönetmeyi, 60 birim kuramsal bilgiyi ve 160 birim de uygulamayı gerektirmektedir. Kişi dışarıda kendi grubunu yönetirken o gruba ilişkin süpervizyon almak durumundadır


"Psikodrama Giriş. Psikoterapinin amaçları Varolan belirtilerin ortadan kaldırılması, geriletilmesi veya değiştirilmesi Bozulmuş davranış örüntülerinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları