Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SWOT ve BCG Analizleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SWOT ve BCG Analizleri."— Sunum transkripti:

1 SWOT ve BCG Analizleri

2 SWOT TANIMI SWOT, Türkçe karşılığı TZGF kelimesi dört ayrı kelimenin ilk harflerinden oluşturulmuştur. S: Strentgh (Güç) W: Weakness (Zayıf) O: Opportunity: (Fırsat) T: Threat (Tehdit)

3 TANIMI SWOT analizi ile mevcut durumun geniş açıdan analiz edilir.
Organizasyonun yapısı, stratejisi ve yeteneklerinin güçlü ve zayıf yönleri belirlenmesi, Yakın ve uzak çevredeki fırsat ve tehlike olasılıkların tanımlanması, Organizasyon ile çevrenin karşılaştırması ve uyumlaştırılmasını hedefler.

4 ANALİZİN STRATEJİK BAĞLARI
SWOT Analizi mevcut durumu ortaya koyar. (Durum Analizi) Firma hakkındaki olası tüm verilerin, enformasyon ile firma içi değerlemenin yapılması Pazardaki rekabetin durumu hakkında eğilimlerin, güçlerin ve ilgili mümkün olduğu kadar çok ve enformasyonun değerlendirilmesi

5 ANALİZİN STRATEJİK BAĞLARI
Durum analizlerinde çevre iki temel alana bölünerek uygulanır. Dış Çevre Analizi (Makro Ekonomi) Faaliyet Çevresi(Endüstri Çevresi) Genel Çevre İç Çevre Analizi (Mikro Ekonomi)

6 Dış Çevre Analizi (Makro Ekonomik Çevre)
Genel çevre faktörleri Siyasi, Ekonomik, Sosyo-kültürel, teknolojik , Ekolojik Hukuksal, Dinsel ve ahlaki değişimler.

7 Dış Çevre Analizi (Makro Ekonomik Çevre)
Faaliyet çevresi faktörleri Tedarikçiler Rekabet sahası ve yakın rakipler Emek gücü ve sendikalar Finansal Kurumlar Müşteriler Yerel yönetimler

8

9 Dış Çevre Analizi ile Yöneticiler Bazı Kritik Sorulara Cevaplarlar
Endüstriyi etkileyecek esas tehditler nelerdir? Rekabetçi güçler neleredir? Rekabetçi güçlerin firmaya nasıl etki edebilir? Rakiplerimizin değişen çevreye karşı tutumları nasıl gelişmektedir? Temel rekabet avantajı sağlayacak çevre koşulları nelerdir? Endüstrinin cazibe durumu ve gelişimi nasıldır?

10 İç Çevre Analizi (Mikro Ekonomik Çevre)
Organizasyonun mevcut durumu hakkında bilgi toplanır, Organizasyonun daha iyi anlaşılması hedeflenir. İç çevrede, şirketin finans, muhasebe, insan kaynakları uygulamaları, tedarik ve dağıtım kanalları, üst yönetimin yetenek ve kabiliyetleri gibi şirketin kendi bünyesinde kaynaklanan etkilere dikkat edilir.

11 SWOT ANALİZİ UYGULAMA SÜRECİ
Güçlü Yönler: Rakiplerine göre rekabet avantajları Verimlilik, kaynaklar, yetenekler, Zayıf Yönler: Firmayı hedeflerine ulaşmasındaki engelleyici kısıtları, hataları veya eksiklikleri.

12 SWOT ANALİZİ UYGULAMA SÜRECİ
Fırsatlar: Organizasyonun rekabet durumunu güçlendirebilecek, kendi yetenekleri ve avantajlarına da uygun olarak çevrede oluşan eğilim, değişim ve beklentilerdir Tehditler: Organizasyonun istemediği yönde ve tarzda, çevrede meydana gelebilecek ve kendisine zarar verebilecek trend, değişim ve diğer potansiyel rakiplerdir.

13 SWOT ANALİZİ UYGULAMA SÜRECİ
ZAYIF YÖNLER GÜÇLÜ YÖNLER ÇEVREDEKİ FIRSATLAR ÇEVREDEKİ TEHDİTLER

14 SWOT ANALİZİ UYGULAMA SÜRECİ
İÇ FAKTÖRLER GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER DIŞ FAKTÖRLER FIRSATLAR 1. Güçlü yönler ile çevre fırsatlarını değerlendirmek için uygun stratejilerin belirlenmesi 2. Zayıf yönler ile çevredeki fırsatlara yönelik değerlendirmelere ve alternatif stratejiler TEHDİTLER 3. Dış tehditlere karşı firmanın güçlü yönleri ile uygun savunma ve karşılama stratejileri 4. Dış tehditlere karşı firmanın zayıf yönleri ile ilgili alternatif stratejilerin değerlendirilmesi REKABET AVANTAJI

15 Örnek Fırsatlar Tehditler
FIRSATLAR YORUM Potansiyel müşteri segmentlerini geniş ve müşteri sayısının çok olması Emniyet teşkilatı, havaalanı taşımacılığı, golf sahaları, tekerlekli sandalye, plastik oyuncaklar, denize dalış araçları, endüstriyel araçlar gibi farklı segmentler ve farklı ürünler ile potansiyel pazarın çok büyük ve geniş olması çok büyük bir fırsattır Pil teknolojisinde ilerlemelerin hızlanması Elektrikli araçlarda performansın ölçülmesinde şarj süresi ve bir şarjla gideceği mesafe dikkate alınmaktadır. Bu teknolojinin gelişmesi talebi arttıracaktır. Petrol fiyatlarındaki genel artış Petrol fiyatlarının artması düşük kullanım maliyetinde olan elektrikli araçlara talebi artıracaktır Kullanımı kolay, düşük maliyetli ve çevre dostu araçların gelecekte daha da çok tercih edileceği Kompakt, park sorunu olmayan ve kullanılması için spesifik kurslar gerektirmeyen aynı zamnda havayı kirletmeyerek, kullanım süresinde maliyetinin az olması elektrikli araçların talebini arttıracaktır TEHDİTLER Yeni yasaların elektrikli araç sektörünü sınırlaması 15 milin üzerinde hız yapan araçların bazı eyaletlerde trafikten men edilmesi pazarın büyümesini tehlikeye atmaktadır. Rakiplerin stratjik ittifak kurmaları Küçük ve büyük ölçekli rakip firmaların pazarlama stratejilerini ortak yürütmeleri, rakip firmaların araçlarının daha ucuz olmasını sağlamakta ve ZAP'ın rekabet gücünü zayıflatmakta hatta stratejilerini yenilemeye zorlamaktadır. Enerji maliyetlerinin yükseleceği düşüncesi California'daki 2001 elektrik krizi ile potansiyel müşterilerin elektrik maliyetinin ileride yükseleceği düşüncesi pazarı daraltabilecek bir tehdittir. Rakiplerin ürünleri kolay taklit etmeleri AR-GE maliyetlerine katlanmayan rakipler, taklit ettikleri ürünler ile rekabeti yoğunlaştırmaktadır. TOPLAM AĞIRLIKLI PUAN

16 Örnek Güçlü ve Zayıf Yönleri
GÜÇLÜ YÖNLERİ YORUM Dağıtım kanalları ve Üretim Ağları İsviçre, İtalya, Japonya, Kuzey Amerika ve Çin'de imalat tesislerinin yanısıra bu bölgelerdeki etkili dağıtım kanalları ve ABD'de 100'ün üzerindeki mağazalar zinciri küresel üretim ve pazarlamada ZAP'ı güçlü kılmaktadır. Hukusal Korunma Alınan patentler ürünlerin taklit edilmesini sınırlandırırarak ZAP'ın Rekabet Avantajını sürdürmede öz yeterliliklerini korumasına yardım etmektedir. Internet Üzerinden Pazarlama ZAP'ın internet pazarındaki bu yeniliği, ilk giren olmasında önemli avantaj sağlamıştır Aksesuarların Pazarlanması Aksesuar talebi mevcut pazarlama kanalları ile arz edildiğinde gelirler önemli derecede artacaktır Büyüme ve Finansal kaynak bulabilme Yatırımlar, satın alma ve yatırım ortaklıkları kurmada ZAP finansal kaynaklarını etkin kullanabilmektedir. Hızlı Elektrikli Araçlar üretebilme Yeteneği Saatte 50 milin üzerinde hız yapabilen elektrikli motorsiklet üretilmesi çok büyük rekabet avantajı sağlayacaktır.      ZAYIF YÖNLERİ Dağıtım kanallarının yüksek giderleri Üretim merkezlerinin ve dağıtım kanallarının kıtalaraq arası küresel bir biçimde yayılması yüksek maliyeti de birlikte getirmiştir. AR-GE için ayrılan kaynakların yetersizliği Dağıtım kanlları giderlerinin yüksek olması AR-GE harcamalarını kısmaktadır. Bu da uzun vadede firmanın temel yeteneklerinin gelişmesini engelleyecektir. Rakiplerin yerel ve küresel pazarlarda ZAP ürünlerini taklit edebilmeleri Rakip küçük firmalar farklılaşmada odaklanmakta ve rakip büyük firmalar ise spesifik ürünlere odaklanarak ZAP'ın ürün yelpazasindeki her ayrı ürün için tehlike oluşturmaktalardır. Düşürülmesi planlanan fiyatlarla kalitenin de düşeceği ZAP yönetim kurulu fiyatların düşürülmesi ile talebin arttırılması ve girişi engelleri oluşacağını öngören başkanlarına kalitenin düşebileceği sinyalini vermişlerdir. Yönetim kurulu ve CEO arasında tartışılan ve uygulanması gerekli stratejilerin belirlenmesinde birbirleriyle aynı fikirde olmamaları Üst gelir grubu alıcıların sadece büyük arabaları , Satürn'ü ise sadece orta gelir grubunun tercih etmesi TOPLAM AĞIRLIKLI PUAN

17 BCG Matrix (Boston Consulting Group)

18 Tanımı Boston Danışma Grubu (BCG) tarafından 1960’lı yıllarda geliştirilmiştir. Çok ürünlü, yatırımları çeşitlendirmiş bir işletmenin ürünlerini stratejik nitelikteki iş birimlerine (SİB) bölerek her birimin bağımsız bir kar merkezi haline getirilmesini savunmaktadır. Yatırımlarını çeşitlendirmiş bir işletmenin önemli avantajı kaynaklarını en verimli ve geleceği parlak üretim alanlarına yönlendirebilmesidir (Eren, 2005).

19 BCG’ye Göre Yatırımlarını Çeşitlendirmiş Bir Şirketin Ürün Portföy Matrisi
%20 %10 Ürün Satış Büyüme Oranı %5 4.0 2.0 1.0 0.5 0.15 Pazar Payı

20 Büyüme/Pazar Payı Matriksi” olarak da adlandırılan bu analizde dikey eksen bulundukları pazarın büyüme oranını gösterir. Normal büyüme oranı %10 olarak kabul edilir, bunun üzerinde kalan oranlar yüksek, altında kalan oranlar düşük olarak adlandırılır. Bu oran, istatistiki araştırmalar sonucunda elde edilmektedir. Yatay eksen sahip oldukları göreceli pazar payını gösterir

21 Portföy Matrisinde Ürün Grupları
Note to Instructor Stars are high-growth, high-share businesses or products requiring heavy investment to finance rapid growth. They will eventually turn into cash cows. Cash cows are low-growth, high-share businesses or products that are established and successful SBUs requiring less investment to maintain market share. Question marks are low-share business units in high-growth markets requiring a lot of cash to hold their share. Dogs are low-growth, low-share businesses and products that may generate enough cash to maintain themselves but do not promise to be large sources of cash. 21

22 Portföy Matrisinde Ürün Grupları
Nakit Artışı Optimum Düşük Yüksek Pazar Büyüme Oranı (Nakit Kullanımı) Pazar Payı (Nakit Yaratma) * Orta Düzeyde Pozitif veya Negatif Nakit Akışı Delikanlı Ürünler (Yıldızlar) Büyük Oranda Negatif Nakit Akışı (Nakit İhtiyacı) Çocuk gibi Bakıma Muhtaç Ürünler ? Büyük Oranda Pozitif Nakit Akışı (Nakit Fazlalığı) Nakit İnekleri Orta Düzeyde Pozitif veya Negatif Nakit Akışı Elenmesi Gereken Ürünler (Köpekler)

23 Question Marks/Çocuk Gibi Bakıma Muhtaç Ürünler
“Problem of Children” ya da “Question Marks” yüksek büyüme hızına ancak düşük pazar payına sahip ürünlerdir. Bu alandaki ürünler ya pazara yeni girmiştir ya da önceden girmiş olmasına rağmen henüz tam tutunamamış ürünlerdir. Ancak gelişmeye açıktırlar pazar payı kapabilmeleri için yüksek miktarda nakit ihtiyaçları vardır. Yapılan harcamalara rağmen (tutundurma ya da pazar payı arttırma amaçlı) pazar paylarında artış sağlanamamışsa tasfiye edilebilirler (Köpekler sınıfına kaydırılırlar). Pazar payı arttırılabilmişse Yıldızlar sınıfına geçiş yapmaları mümkündür.

24 Yıldızlar (Stars): “Stars”, yüksek büyüme ve pazar payına sahip ürünlerdir. Kendi nakitlerini kendileri yaratabilirler ancak hızlı gelişen rekabet koşullarında bazen nakte ihtiyaç duyabilirler “Bu ürünler olan talep yükselme gösterir.” Rekabet şartları içeren bir alandadır. Ürünün mevcut durumunu koruyabilmek için firmanın bu ürüne harcama yapması gerekmektedir. Büyüme yavaşladığında ya da durmaya yaklaştığında nakit ineklerine dönüşürler. Bu alandaki ürünler şirketin, pazarın büyümesine izin verdiği oranda gelişmesini sağlar.

25 Cash Cows/Nakit İnekler
“Cash Cow” karlı biçimde yapılmış bir yatırımı ifade eder. Bol nakit sağlayan, yüksek pazar payına ve düşük pazar büyüme özelliğine sahip ürünler veya işlerdir. Az yatırıma ihtiyaç duyarlar Bu ürünlerin satışından elde edilen gelir, diğer SİB’lere nakit akışı sağlamakta, AR-GE faaliyetlerinde veya firmanın giderlerini karşılamakta kullanılır ürünün mevcut durumunu korumak için fazla harcama yapılmasına gerek yoktur. “Bu alandaki ürünler, fazla yatırım yapılmadan sağılmalıdırlar.” .

26 Dogs/Köpekler: “Dogs”, alanındaki ürünler ne önemli bir nakit getirmekte ne de önemli bir nakte ihtiyaç göstermektedirler.Sadece kendi hayatlarını devam ettirecek kadar nakit sağlamaktadırlar. Pazar payı ve pazar payı düşük olan bir an önce elden çıkarılması gereken ürünlerdir. Burada rekabet fazla olduğu için, tutundurma ya da pazar payı arttırma çabaları rakiplerin tepkisine neden olabilir. Bu sebeple, bu alanda bulunan ürünlere yatırım yapılmasına gerek yoktur, tasfiye edilebilirler. Satışları yüksek olsa bile maliyet açısından durumları kötü olduğundan nakit akışını kötüleştirebilirler.

27 Stratejik Önceliklerin Belirlenmesi
BCG Matrix: Şirket kaynaklarının öncelikli olarak nerelere harcanacağını belirlemek için yapılan bir portföy analizidir. YATIRIM YAP VEYA KORU-SORU İŞARETLERİ AGGRESİF OL-YILDIZLAR Fast food zincirleri Yüksek Herşey dahiller Hastaneler Latin Amrk. ve Akdeniz Askeriye Çin ve Hindistan Sosyetik restoranlar ODA G.Doğu Asya Orta ve Doğu Avrupa Pazar Büyüme Oranı Orta %10 İskandinavya Yemek şirketleri Batı Avrupa Ayak üstü büfeler Kuzey Amerika Geleneksel lokantalar Japonya Küçük otel ve rest.’lar Düşük MİNİMUM ÇABA-KÖPEKLER KORU-NAKİT İNEKLERİ 1.0 2.0 Nisbi Pazar Payı

28 Nisbi Pazar Payının Hesabı
Nisbi Pazar Payı = Sizin işletmenizin pazar payı / Pazarda en yüksek pazar payına sahip rakibinizin pazar payı Örn. : Sizin işletmenizin pazar payı= 0.15 (%15) Pazarda en yüksek pazar payına sahip rakibinizin pazar payı= 0.30 (%30)  Nisbi pazar payı= 0.15/0.30= 0.5

29 Example of a BCG Matrix for a Fastener Supplier in South East Asia
High Low Product Sales Growth Rate Relative Market Share Anchoring Systems Cable Tray Systems Electric Power Tools Objective: Continuously generate cash cows Money earned by a cash cow is not reinvested in that part of the business but in a question mark with the intent to gain share; hoping to turn a ? into a star. As the market matures, and competition lessens, that star will degenerate into a cash cow and the process will be repeated. With a new cash cow, the firm has a steady source of funds to pursue future avenues of growth. Powder Actuated Tools Concrete Lifting Systems Note that the Anchoring System SBU is forecasted to move to new position


"SWOT ve BCG Analizleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları