Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aşkın Karanlık Metali İ stersen Hiç Başlamasın Melis Beril Yemişçi LP5.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aşkın Karanlık Metali İ stersen Hiç Başlamasın Melis Beril Yemişçi LP5."— Sunum transkripti:

1 Aşkın Karanlık Metali İ stersen Hiç Başlamasın Melis Beril Yemişçi LP5

2 A ş kın Karanlık Metali Karanlıkta duruyorum a ş k vurmasın yüzüme Dokunmasın kimse bana Kimse ula ş amasın artık tenimin incinen yerlerine... Uyanmasın bir daha etimdeki yaralı hayvan Zamanın siyah deltasında çürümek istiyorum Biliyorum artık kimse yok kimsesizli ğ ime... Biliyorum a ş ka kimse yok A ş kın karanlık metali so ğ uyor yüre ğ imin derinliklerinde... A ş klarım, arkada ş larım, dostlarım Da ğ ılıp gitti herkes İ çimi sızlatacak kimse kalmadı içimde... Murathan Mungan

3 İ stersen Hiç Ba ş lamasın İ stersen hiç ba ş lamasın Bu hikâye eksik kalsın Onca yaraların ardından Yeni bir a ş k yaratamazsın Örselenmi ş bir çocukluk İş te benim bütün hikâyem Kaç sevda geçse de yüre ğ imden Bu yıkıntıları onaramazsın İ stersen hiç ba ş lamasın Geç kalmı ş ız birbirimize Yanlı ş kapılarda geçmi ş bunca yıl Dönemeyiz artık ilk gençli ğ imize İ stersen hiç ba ş lamasın Söz verelim kendimize Murathan Mungan

4 Murathan Mungan, bu iki şiirinde de aşkın heyecanlı, mutluluk veren, güzel anılarını de ğ il, aşk yaşandıktan sonra geriye bırakılan mutsuzlu ğ u ve yalnızlık duygusunu ele alır.

5 Şiirlerde yazarın artık âşık olmak istemeyen, henüz kabuk tutmamış yaraları olan, bu yüzden de yeni bir aşka başlayamayan bir kişiye büründü ğ ünü görürüz. « İ stersen hiç ba ş lamasın, Bu hikâye eksik kalsın. Onca yaraların ardından, Yeni bir a ş k yaratamazsın. » « Karanlıkta duruyorum a ş k vurmasın yüzüme (…) Kimse ula ş amasın artık tenimin incinen yerlerine... »

6 Yazarın“ İ çimi sızlatacak kimse kalamadı içimde…” demesiyle tek sorunun yalnızlı ğ ı, tekrar sevmesi için ise tek gerekenin birinin gelmesi, oldu ğ u duygusuna kapılıyor okuyucu. Aşklarım, arkadaşlarım, dostlarım Dağılıp gitti herkes İçimi sızlatacak kimse kalmadı içimde...

7 Şiirlerinde seçti ğ i imgeler “Aşkın Karanlık Metali”nde “etimdeki yaralı hayvan”, “zamanın siyah deltası”, “aşkın karanlık metali” “ İ stersen Hiç Başlamasın”da ise; “yıkıntılar” “yanlış kapılar”… Kullandı ğ ı yaralı, siyah, karanlık, yıkıntı, yanlış gibi kelimeler imgeleri negatifleştirip yine aşkın karanlık ve kötü tarafını bize hissettiriyor.

8 . Şair, “etimdeki yaralı hayvan” ile yaşadıklarıyla beraber yara alan aşkını; “yanlış kapılar” ile de gerçek aşkı ararken rastladı ğ ı, yaşadı ğ ı di ğ er aşkları bize anlatıyor. « İ stersen hiç ba ş lamasın Geç kalmı ş ız birbirimize Yanlı ş kapılarda geçmi ş bunca yıl » «Uyanmasın bir daha etimdeki yaralı hayvan »

9 Bu iki şiirle başımızı aşkın o çiçekli bahçesinden başka bir tarafa döndürüp aşka yeni bir pencereden bakmaya başlıyoruz. Murathan Mungan tüm bu yazdıklarıyla bizi aşkın o güzel, sakin sevimli ve hoş dünyasından çıkartıp aşkın ardından bıraktı ğ ı yalnızlı ğ a götürerek her defasında yaralanaca ğ ımızı bilsek de tekrar denemek aşk için de ğ er mi diye sorduruyor.

10 Resim 1:Çetin, Selim.Hayatın Sonbaharı. 2013. Photograph. n.p. Web. 9 Jun 2013.. Resim 2: 2013. Photograph. n.p. Web. 9 Jun 2013.. Resim 3: 2013. Yalnızlık Adına. 2013. Photograph. n.p. Web. 9 Jun 2013...Resim 4: Yalnızlık Nedir. 2013. Photograph. n.p. Web. 9 Jun 2013.. Resim 5: Kar. N.d. Photograph. n.p. Web. 9 Jun 2013.. Resim 6: N.d. Photograph. n.p. Web. 9 Jun 2013..


"Aşkın Karanlık Metali İ stersen Hiç Başlamasın Melis Beril Yemişçi LP5." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları