Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOKAKTA ÇALIŞAN VE SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLAR Sokakta çalışan ve sokakta yaşayan çocuklar; anne veya babası tarafından ihmal edilip,dilencilik,uçucu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOKAKTA ÇALIŞAN VE SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLAR Sokakta çalışan ve sokakta yaşayan çocuklar; anne veya babası tarafından ihmal edilip,dilencilik,uçucu."— Sunum transkripti:

1

2

3

4

5

6

7

8 SOKAKTA ÇALIŞAN VE SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLAR Sokakta çalışan ve sokakta yaşayan çocuklar; anne veya babası tarafından ihmal edilip,dilencilik,uçucu madde (bali.tiner),alkol veya uyuşturucu maddeleri kullanma gibi kötü alışkanlara karşı savunmasız ve başıboş bırakılan sokakta mendil,sakız satan,çöp toplayan,ayakkabı boyayan çocuklardır. Bu çocuklar kentin yoksulları ve yoksunları olarak sokağın her tür tehlike ve istismarına bırakılan ve her yönüyle sömürülen çocuklardır

9 Bu Çocukları üç gruba ayırmak mümkündür. 1.Gruptaki Çocuklar,Sokakta yaşayan çocuklardır.Bu çocuklar,barınma,beslenme vb.gibi tüm ihtiyaçalarını sokakta yaşayarak karşılamaktadır. 2.Gruptaki Çocuklar; sokakta çalışan çocuklar Bu çocuklar gündüz sokakta çalışıp gece ailelerinin yanında kalan çocuklardır. 3.Gruptaki Çocuklar;tüm gün sokakta çalışıp bazen ailesinin yanında yaşayarak,bazen de sokakta yaşayan çocuklardır.

10 SORUNUN NEDENİ Sokakta çalışan ve Sokakta yaşayan Çocuklar sorununun en önemli nedenleri işsizlik,yoksulluk ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin yanından göç,ailenin parçalanması,aile içi cinsel tecavuz,taciz,şiddet,aile ve çocuğun eğitimsizliği,aile planlamasının yapılamaması,sokağın çekiciliği ve serbestliği olarak sayabiliriz

11 Neo-liberal politikaların yaratmış olduğu adaletsizlik,kazanılmış sosyal hakların kaybedilmesi ve sosyal devletin yok olmaya yüz tutması,çocukların yaşadığı sorunları görmezden gelmektedir.Göç ve beraberinde taşıdığı sosyo- ekonomik problemler,ailede yaşanan problemler,çocuklara yönelik koruma-destekleme konusundaki müdahalelerde yetersiz kalınması, yanlış müdahaleler,yetersiz eğitim ve sağlık hizmetleri sosyal güvencenin sağlanamaması,çarpık ve yanlış kentleşme politikaları yaşanan sorunu ağırlaştırmaktadır.

12 SOKAKTA ÇOCUKLARI BEKLEYEN TEHLİKELER Bu çocuklar sokakta çalışırken veya sokakta yaşarken -Eğitim ve sağlık sorunları yaşama -Çocukların bağımlılığa yol açan maddeleri kullanması(bali,tiner,alkol,sigara vb.) -Zihinsel ve fiziksel gelişimlerinde gerileme, -Suça yönelme(gasp,fuhuş vb.) -İhmal ve istismara uğrama -Psikolojik sorunlar yaşama Çocukluğunu yaşayamama gibi tehlikelerle karşı karşıyadır.

13 ÇOCUKLARIN SUÇA BULAŞTIRILMA ORANI HER YIL ARTIYOR. Suç işlediği ya da suça sürüklendiği gerekçelerle polis ya da jandarma karakollarına giden ve götürülen çocukların sayısı bir yılda yüzde 11.6 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2012 yılında toplam 245 bin çocuk karakollara düşerken, 2013 yılında 274 bin çocuk karakolluk oldu. Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 24.4’ünün bağımlılık yapan madde kullandığı belirlendi. Bu çocukların yüzde 57.9’u 15-17 yaş grubunda, yüzde 25’i 12-14 yaş grubunda, yüzde 17.1’i de 11 yaş altı çocuklardan oluştu. Aynı dönemde güvenlik birimine gelen ya da getirilen çocukların yüzde 68.6’sı erkek, yüzde 31.4’ü ise kız çocuğu oldu. SUÇA SÜRÜKLENENLER DAHA HIZLI ARTIYOR Genel olarak karakolluk olan çocuz sayısındaki yüzde 11.6 artışa karşın, karakollara "suça sürüklendiği" için düşen çocuk sayısı yüzde 14.5 arttı. Suça sürüklenme nedeni ile gelen 115 bin çocuğun yüzde 88.7’si erkek ve yüzde 11.3’ü ise kız çocuğu oldu. Hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan çocuk sayısı 2013 yılında, 2012 yılına göre yüzde 30, mağdur çocuk sayısı ise yüzde 8.8 arttı. Çocukların 2013 yılında, yüzde 44.5’i mağdur, yüzde 42.2’si suça sürüklenme, yüzde 5.9’u kayıp, yüzde 3.1’i bilgisine başvurma ve yüzde 4.2’si de diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldi veya getirildi. EN ÇOK YARALAMA OLAYINA KARIŞTILAR Suça sürüklenme ile güvenlik birimlerine getirilen 115 bin çocuktan 43 bini yaralama suçu ile isnat edildi. Bu suçu 33 çocuk ile hırsızlık, 11 bin çocuk ile de uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak suçu izledi.

14 Çocuk işçiler ve sokakta çalışanlar Türkiyede her 5 çocuktan biri işçi

15 ÇOCUKLARI KORUMA AMAÇLI YAPILAN SÖZLEŞMELER VE KANUNLAR UYGULANMAMAKTADIR. 1990 yılında Dünyada ve Ülkemizde kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesinde belirtilen hakları devlet sağlamak zorundadır.Bu sözleşmeye göre Her çocuk yaşama,gelişme,korunma ve katılım hakkına sahiptir.Yani Çocuklar iyi yaşamalıdır,eksiksiz bir biçimde gelişmelidir,zararlı etkilerden,istismardan ve sömürüden korunmalıdır,aile, kültür ve sosyal yaşama eksiksiz katılmalıdır,sağlığını tehdit eden hiçbir işte çalıştırılmamalıdır.Çocuklar bu sözleşmeye göre özgürlük,eşitlik,hoşgörü,değerbilirlik ve dayanışma ortamlarında yetiştirilmelidir.Ama ne yazık ki Çocuk Hakları Sözleşmesi Ülkemizde yeterince yaşam bulmamıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesinin kabulünden yıllar sonrada 2005 yılında Çocuk Koruma Kanunuda yasallaştı.Çocuk Koruma Kanunuda günümüzde çocuk sorununu çözümünde yetersiz kalmıştır.

16 ÇOCUKLAR MADDE KULLANIYOR. Madde kullanımı kentimizde ciddi bir sorun olarak çocukları tehdit etmeye devam etmektedir.Çocuklar maddeyi çok rahat bulabilmektedir. Kurumların bu konudaki yapmış oldukları çalışmaları çok yetersiz kalmaktadır.Yeterli tedavi merkezleri yok.Bu alanda çalışacak Sosyal Hizmet Uzmanlarının ve psikologların sayıları da çok yetersiz.Mersinde madde kullanan çocuklar ancak ayakta tedavi edilebilmektedir.Ayaklı tedavide çocuğa ve ailesine sosyal ve psikolojik destekler verilemediği için bu tedavi yönteminden çok fazla sonuç alınamamaktadır.Bu çocukların gerçek tedavilerinin yapılması için tıbbi ve sosyal rehabilitasyon merkezlerine ihtiyaç vardır.

17 ÇOCUK SORUNUNU ÇÖZMEK Bu sorunu çözmek için, sorunun insan haklarına uygun önleyici ve destekleyici politikalar ve uygulamalar yapılmalıdır.Sorunu yaratan politikaların değişmesi gerekmektedir.Ülkemizde öncelikle emekten,bağımsızlıktan,demokrasiden,barışta n,sosyal hukuk devletinden ve kamu yararından yana politikaların hayata geçmesi gerekmektedir.

18 Yaşamın her alanında çocuğu koruyan ve geliştiren politikaların uygulanması gerekmektedir. Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Koruma Kanunun yaşam bulması. Bu sorun için disiplinler arası çalışmaların yapılması, daha önemlisi devletin ciddi önlemler alarak gelir dağılımını dengelemesi çok önemlidir.Bir ailenin kendine yetecek kadar gelirinin olması ve insanca yaşaması için eğitim ve sağlık gibi her türlü temel olanaklarından yararlanabilmesi sağlanmalıdır.

19 Ülkemiz bu çocuklara sahip çıkmazsa, onlara gerekli yatırımı yapmazsa,Cezaevlerine yatırım yapmak zorunda kalacaktır.Çünkü bu çocuklar sokakta çalıştıkları veya yaşadıkları sürece madde kullanma riski,çeşitli suç örgütleri tarafından kullanılma riski ve suça bulaştırılma riski mevcuttur.

20 DERNEK ÇALIŞMALARI 1-Okullaşma projesi 2-Madde bağımlılığı konusunda çalışma 3-Çocuk işçiliğine karşı mücadele etme 4-Sokakta çalışan çocukların ailelerini eğitme 5-Çocukları her türlü Kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturma 6-Çocuk hakları konusunda çalışma

21

22 ÇOCUKLARLA BİRLİKTE HER YIL ÇADIRKAMP KURUYORUZ.

23 KAMUOYUNU ÇOCUKLARIN YAŞADIĞI SORUNLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRİYORUZ.

24 MERSİN BAROSU İLE ORTAK ETKİNLİKLER DÜZENLİYORUZ.

25 ORTAK İŞBİRLİĞİ YAPABİLİRİZ


"SOKAKTA ÇALIŞAN VE SOKAKTA YAŞAYAN ÇOCUKLAR Sokakta çalışan ve sokakta yaşayan çocuklar; anne veya babası tarafından ihmal edilip,dilencilik,uçucu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları