Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORHANİYE 125. YIL İLKOKULU KONU: DEZAVATAJLI VE RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR KİMLERDİR? NASIL TESPİT EDİLİR?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORHANİYE 125. YIL İLKOKULU KONU: DEZAVATAJLI VE RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR KİMLERDİR? NASIL TESPİT EDİLİR?"— Sunum transkripti:

1 ORHANİYE 125. YIL İLKOKULU KONU: DEZAVATAJLI VE RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR KİMLERDİR? NASIL TESPİT EDİLİR?

2 HER ÇOCUK YAŞININ GEREKTİRDİĞİ YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR…

3 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10.maddesi, herkesin devletin tüm iş ve işlemlerinde ve yasalar önünde eşit olduklarını, 61.maddesinde ise dezavantajlı kişi, aile ve gruplara hizmet götürmenin Devletin görevi olduğunu kabul etmiştir.

4 Dezavantajlı Çocukların Genel Özelliği
Çocuk açısından; 1.Gelişimleri risk altındadır 2.İhmal ve istismara açıktırlar. 3.Duygusal ve fiziksel sağlık sorunları vardır. 4.Dili kullanmada güçlükleri vardır. 5.Uyaran eksikliği vardır. 6.Sosyal kabulü düşüktür. 7.Entegrasyonu önleyici olumsuz dış görünüşe (temizlik, giyim vb.) sahiptirler.

5 DEZAVANTAJLI RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR KİMLERDİR?

6 ÇALIŞAN ÇOCUKLAR

7 TC Anayasası: 50 'nci maddeye göre; kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar, çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. 15 yaşından aşağı çocukların çalıştırılması yasaktır.  Türkiye'nin de üyesi olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü Asgari Yaş Sözleşmesi MADDE 2: Bu sözleşmeyi onaylayan her üye ülkedeki, 15 yaşın altındaki çocuklar çalıştırılamaz Buna rağmen, Devlet İstatistik Enstitüsünün "Çocuk İşgücü Anketi” sonuçlarına göre Türkiye’de 6-14 yaş grubundaki çocuklardan okula gidenlerin %27’si, okula gitmeyenlerin %71’i çalışmaktadır”

8 SUÇA İTİLEN ÇOCUKLAR

9 Çocukları suça iten nedenler; ailelerinden kaynaklanan yetersiz sosyalleşme, arkadaş çevresindeki kötü modeller, yetersiz eğitim ve görsel ve işitsel medya gibi birçok nedenden dolayı suça yönelebiliyor. Araştırmada ebeveynler tarafından verilen yanlış veya eksik bilgiler, ailedeki çocuk sayısının fazla oluşu, yoksulluk, eğitime erişimin yetersizliği, yakın sosyal çevreden kopukluk ya da ters etkileşim nedenler arasında sayılıyor. Suçlar sıralandığında; hırsızlık, darp, gasp ve cinsel suçlar vb. olarak sıralayabiliriz.

10 SOKAK ÇOCUKLARI

11 Ülkemizde son yıllarda sayıları hızla artan "sokak çocukları" evinden atılan, kaçan, ailesi olmayan veya ailesi tarafından bütünü ile başıboş bırakılan çocuklardan oluşmaktadır. Türkiye'deki sokak çocuklarının tam sayısı hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz bir çalışma bulunmamaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileri, Sadece İstanbul'da çocuğun, "sokak çocuğu" olma riski ile karşı karşıya olduğunu gözler önüne sermektedir.

12 ŞİDDET GÖREN ÇOCUKLAR

13 “Kızını dövmeyen dizini döver” “Dayak cennetten çıkmadır” Atasözlerine maruz kalan çocuklarda: Fiziksel ceza çocukta saldırganlık ve şiddet davranışlarına yol açmaktadır. Şiddetli bir fiziksel ceza ile karşı karşıya kalan çocuk korkmakta ve kendisini çaresiz ve değersiz hissetmektedir. Çocukluklarında fiziksel ceza görmüş yetişkinlerin yoğun kaygı ve depresyon yaşadıkları, sosyal ilişkilerinin olumsuz olduğu belirlenmiştir. Çocuklukta şiddete maruz kalan çocuk ileriki yaşantısında bunu sadece kendi çocuğuna yönelik olarak değil başkalarına yönelik olarak da kullanmaktadır.

14 MÜLTECİ ÇOCUKLAR

15 Dünya üzerindeki mülteci ve sığınmacıların yüzde 45’i çocuklardan oluşmaktadır. Dünyada kendi ülkelerinde yerlerinden/yurtlarından edilmiş 25 milyondan fazla çocuk vardır. Bunlardan 10 milyon kadarı BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin himayesi altında bulunuyor. Çeşitli sebeplerle evlerini terk etmek zorunda kalan bu çocukların bir kısmı yolda ailelerinden ayrı düşüyor; bazen onlara hiç kavuşamıyor. Çocukların yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kalmalarının en büyük sebebi anlamını dahi bilmedikleri savaşlardır. 

16 İSTİSMARA MARUZ KALAN ÇOCUKLAR

17   Çocuk istismarı (çocuğa kötü muamele) Dünya Sağlık Örgütü'ne göre "Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyen, bir  yetişkin, toplum ya da devlet tarafından bilerek ya da bilmeyerek tüm davranışlar çocuğa kötü muamele olarak tanımlanmaktadır.

18 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR NASIL TESPİT EDİLİR?

19 Belirtiler:. Okuldan kaçan. Alkol, madde kullanan
Belirtiler: *Okuldan kaçan * Alkol, madde kullanan * Suç işleyen ya da işleme eğilimi olan * Şiddet eğilimi gösteren * Sokakta çalışan * Evden kaçan * Kendine zara veren * Erken cinsel ilişkide bulunan

20 Yol Açan Etkenler:. Genetik. Ailesel. Göç
Yol Açan Etkenler: * Genetik * Ailesel * Göç * Psikolojik (Dürtü kontrol eksikliği engellenme eşiğinin düşük olması, sosyal beceri düşüklüğü, huzursuzluk) * Çevresel(Yoksulluk, ekonomik geleceğin zayıf olması, riskli davranışların o çevre içinde yaygın olması, kabul görme, yüksek riskli arkadaşların varlığı )

21 Ruhsal Bozukluklar:. Davranış bozukluğu olan
Ruhsal Bozukluklar: * Davranış bozukluğu olan * Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Sendromu olan * Karşı olma karşıt-karşıt olma

22 BU TİP DAVRANIŞLARA DİKKAT!
* Bağırma * Evden kaçma * Şiddet gösterme * Bıçak taşıma * Söyleneni yapmama * İsteği olmayınca öfke krizi yaşama * Kendisine fiziksel zarar verme * Hırsızlık * Uyuşturucu kullanma * Katılmama, kendini izole etme

23 İYİ YETİŞMİŞ BİR NESİL BİZİ NERELERE TAŞIR HİÇ HAYAL ETTİNİZ Mİ?

24 ÇOCUKLAR; -Eleştiri ortamında yaşarsa, SUÇLAMAYI, -Pişmanlık ortamında yaşarsa, DÖVÜŞMEYİ, -Alaya alınırsa, UTANGAÇLIĞI, -Utandırılırsa, SUÇLULUK DUYGUSUNU, -Hoşgörü ortamında yaşarsa, SABIRLI OLMAYI, -Teşvik edilirse, KENDİNE GÜVENMEYİ, -Övgü ortamında yaşarsa, ADALETİ, -Emniyet içinde yaşarsa, İNSANLARA GÜVENMEYİ, -Tasvip görürse, KENDİNİ SEVMEYİ, -Dostluk ve benimseme ortamında yaşarsa, SEVMEYİ ÖĞRENİR.

25 ÇOCUKLAR EN İYİ YATIRIMDIR
ÇOCUKLAR EN İYİ YATIRIMDIR! ONLARA ZAMANINIZI VARSA PARANIZI VE KOŞULSUZ SEVGİNİZİ VERİN...

26 HAZIRLAYAN BÜLENT KARAKUS


"ORHANİYE 125. YIL İLKOKULU KONU: DEZAVATAJLI VE RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR KİMLERDİR? NASIL TESPİT EDİLİR?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları