Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GÖĞÜS KASLARI (Musculi thoracis) Levent SARIKCIOĞLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GÖĞÜS KASLARI (Musculi thoracis) Levent SARIKCIOĞLU"— Sunum transkripti:

1 GÖĞÜS KASLARI (Musculi thoracis) Levent SARIKCIOĞLU
15 Mayıs 2009, 11.30

2

3 FASCIA PECTORALIS Fascia superficialis Göğüs ön duvarının ön yüzünü örten fascia superficialis boyun, üst ekstr., karın, koltuk altı bölgesinin fascia superficialisi ile devam eder. Bu bölgede 2 tabakası arasında meme dokusu bulunur. Fascia pectoralis Fascia profunda’nın mm.pectoralisi örten kısmıdır. Bu fascia m.pectoralis major’un tutunduğu clavicula,sternum ve kıkırdak kaburgalara tutunur. Orta hatta karşı fascia pectoralis, dışta fascia deltoidea, fossa axillariste fascia axillaris, aşağıda ise karın kaslarının fascia profunda’sı ile devam eder.

4 GÖGÜS KASLARI 1- M. pectoralis major

5 GÖGÜS KASLARI 1- M. pectoralis major pars clavicularis
klavikulanın iç yarısından başlayan kısmı pars sternocostalis processus xiphoideus hariç sternumun ön yüzünden ve buraya tutunan kıkırdak kaburgalardan başlayan bölümüdür pars abdominalis karın kasları aponeurozundan başlayan bölümüne denir

6 GÖGÜS KASLARI 1- M. pectoralis major Tendon twisting
Bu kasın lifleri sonlanma yeri yakınında aponeuroza dönüşürken alt bölüme ait kas lifleri üst bölüme ait liflerinin arkasına gelecek şekilde ikiye katlanır Humerus’ un crista tuberculi majoris’i

7 GÖGÜS KASLARI 1- M. pectoralis major İnnervasyon:
n.pectoralis medialis, n.pectoralis lateralis Fonksiyon: Kolun en kuvvetli adduktoru Vertikal ekseni içten çaprazladığı için iç rotasyon yaptırır Eğer kol yukarıda bir yere tespit edilmişse gövdeyi yukarı çeker Kaburgaları yukarı çekerek inspirasyona yardım eder

8 Trigonum deltopectorale (Mohrenhaim üçgeni)
Yukarıda clavicula’nın 1 3 dış kısmı İçte m. pectoralis major’un clavicular parçası Dışta M. deltoideus V.Cephalica fascia brachialisi delerek derine geçer

9

10 GÖGÜS KASLARI 1- M. pectoralis major Tendon twisting

11 GÖGÜS KASLARI 1- M. pectoralis major

12 GÖGÜS KASLARI 2- M. pectoralis minor

13 GÖGÜS KASLARI 2- M. pectoralis minor origo
kostaların kemik ve kıkırdak kısımlarının birleştiği yer insertio proc. coracoideus

14 GÖGÜS KASLARI 2- M. pectoralis minor

15 GÖGÜS KASLARI 2- M. pectoralis minor Siniri n.pectoralis medialis
Fonksiyonu: Scapula ‘yı öne ve aşağı çeker Scapula’yı göğüs ön duvarına doğru çeker Omuz sabit ise tutunduğu kaburgaları yukarı çekerek insipirasyona yardım eder ** normal solunumda ETKİLİ DEĞİL

16

17 Fascia axillaris’den ayrılan bir yaprak m
Fascia axillaris’den ayrılan bir yaprak m.pectoralis minora tutunur (lig.suspensorium axillare). Bu bağ m.pectoralis minora’un alt kenarında 2 yaprağa ayrılarak kası sarar ve üst kenarda tekrar birleşerek tek yaprak şeklinde fascia clavipectoralisi yapar.

18

19 Bu fascia v.cephalica, a.thoracoacromialis , n. pectoralis lateralis
tarafından delinir.

20 GÖGÜS KASLARI 3- M. subclavius

21 GÖGÜS KASLARI 3- M. subclavius Origo 1.kostanın kemik ve kıkırdak kısımlarının birleştiği yer Insertio sulcus subclavius

22 GÖGÜS KASLARI 3- M. subclavius Siniri n. subclavius
***Clavicula kırıklarında kırık uçla subclavian damarların ve plexus brach.- truncus superior’unun zedelenmesine engel olur.

23 GÖGÜS KASLARI 4- M. serratus anterior

24 GÖGÜS KASLARI 4- M. serratus anterior origo
ilk 9 kostanın dış yüzünden dişli çıkıntılar şeklinde başlar Bu kadar geniş sahadan başlayan kas göğüs duvarına yaslanarak sırta dolanır M. subscapularisin ön tarafından geçerek insertio margo medialis scapula’ nın ön kenarı ve angulus inferiorda sonlanır

25 GÖGÜS KASLARI 4- M. serratus anterior

26

27 GÖGÜS KASLARI 4- M. serratus anterior Fonksiyonu
Omuza hareket yaptıran en kuvvetli kaslardan biridir.öne uzanma ya da yumruk atma sırasında scapula’yı thorax’a doğru çekerek sabitler -BOKSÖR KASI Kasın üst bölümü scapula için asıcıdır (levator scapula ve trapeziusun üst lifleri ile birlikte). Dirence karşı itme sırasında (örn araba itme) scapulayı thorax duvarı üzerine sabitler. Orta lifler scapulayı öne çeker En kuvvetli kısmı angulus inferiora yapışan alt parçasıdır. Scapula rotasyonunda etkili. Angulus inf’u dışa çeker cavitas glenoidalisi yukarı kaldırarak kolun omuzun üst kısmına doğru yükselmesini sağlar (trapezius ile birlikte) Kolun 90°’den sonra daha yukarı kaldırılması (Saç tarama,şapka çıkarma) Rhomboid kasların antagonistidir

28 GÖGÜS KASLARI 4- M. serratus anterior Siniri n. thoracicus longus
n. thoracicus longus felcinde scapulanın medial kenarı romboid kasların üstünlüğü ile toraks duvarından ayrılır ve kanat şeklinde bir görünüm alır kişi koluna hiperabduksiyon yaptıramaz Winged scapula kanat scapula Scapula alata

29 GÖGÜS KASLARI 4- M. serratus anterior

30 GÖGÜS KASLARI 4- M. serratus anterior

31 5- M. intercostalis externi
GÖGÜS KASLARI 5- M. intercostalis externi

32 5- M. intercostalis externi
GÖGÜS KASLARI 5- M. intercostalis externi 11çifttir Arkada tuberculum costa hizasından önde kıkırdak kostalar hizasına kadar gelir Kıkırdak kostalar arasında ise membrana intercostalis externi olarak devam eder

33 5- M. intercostalis externi
GÖGÜS KASLARI 5- M. intercostalis externi Kas liflerinin yönü Arkadan öne, Dıştan içe, Yukarıdan aşağı

34 6- M. intercostalis interni
GÖGÜS KASLARI 6- M. intercostalis interni Kas liflerinin yönü Önden arkaya İçten dışa Aşağıdan yukarıya

35 7- M. intercostalis intimi
GÖGÜS KASLARI 7- M. intercostalis intimi Toraks duvarının yan kısımlarının iç yüzünde bulunur Toraksın alt seviyelerinde daha belirgindir Kas liflerinin seyri fonksiyon ve siniri m. intercostales interni ile aynıdır İkisi arasından İnterkostal damar ve sinirler geçer

36

37 PV=nRT

38

39

40

41 8- M. transversus thoracis
GÖGÜS KASLARI 8- M. transversus thoracis

42 8- M. transversus thoracis
GÖGÜS KASLARI 8- M. transversus thoracis Sternum alt kısmı ve kıkırdak kostalardan başlar Yukarıda kıkırdak kostalarda sonlanır.

43 8- M. transversus thoracis
GÖGÜS KASLARI 8- M. transversus thoracis

44 GÖGÜS KASLARI 9- M. subcostalis

45 GÖGÜS KASLARI 9- M. subcostalis
Sadece alt interkostal aralıklarda bulunurlar Angulus costa ‘dan başlayan lifler bir iki aşağıdaki costa ‘da sonlanır.

46 Thorax duvarının damar
ve sinirleri Toraks duvarı önde a. intercostalis anterior arkada a.intercostalis posterior

47 A. intercostalis posterior ‘lar a
A.intercostalis posterior ‘lar a.intercostalis anterior’ lardan kalındır ve her bir interkostal aralıkta tektir ve aorta thoracica’ nın dalıdır

48

49

50

51

52

53 Venler 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vv. intercostales anterior
Vv. thoracicae internae v. brachiocephalica Vv. intercostales anterior Vv. musculophrenica

54

55 V. thoracica interna V. musculophrenica V. epigastrica superior V. thoracoepigastrica

56 V.azygos- v.hemiazygos-v.hemiazygos accessoria
Sağ 1. v.intercostales posteriores v.brachiocephalica 2. v. intercostalis superior dextra v.azygos 4. 5. 6. 7. v.intercostales posteriores v. azygos 9. 10. 11.

57

58 Nn . intercostales Thoracic spinal sinirler intervertebral foramen
rami posteriores rami anteriores Torakal bölgede rami posteriores deriyi sırt kaslarını kemik ve eklemleri inerve eder Rami anteriorlar segmental durumlarını korurlar pleksus yapmaz- nn.İntercostalis denir

59

60 R. cutaneus ant. R. cutaneus lat.

61

62

63

64

65

66 interkostal aralık

67

68

69 DIAPHRAGMA

70 Diaphragma sella Diaphragma oris Diaphragma thoracoabdominalis Diaphragma pelvis Diaphragma urogenitalis

71 Diaphragma thoracoabdominale
Göğüs ve karın boşluklarını birbirinden ayıran kubbe şeklinde muskuloaponeurotik bir yapıdır

72 Diaphragma thoracoabdominale
Periferik kısımları apertura thoracis inferior’u oluşturan kemiklerden başlar ve kas yapısındadır Kas lifleri diaphragma’nın kubbe kısmını yapan aponeurotik yapılı centrum tendineum’da sonlanır

73 Diaphragma’nın muskuler kısmı yapışma yerlerine
Pars sternalis Pars costalis Pars lumbalis Crus dextrum Crus sinistrum

74 Crus dextrum 1. ,2. ve 3 lumbal vertebranın korpuslarının ön yüzleri ile aralarındaki diskuslardan başlar Crus sinistrum 1.ve 2. lumbal vertebraların korpuslarının ön yüzü ve aralarındaki disklerden başlar columna vertebralis ‘in ön yüzünde bulunan ligamentum longitudinale anterius’un yapısına karışır

75 Centrum tendineum Diafragma kubbesinin ortasında ince fakat kuvvetli liflerin birbirine karışması sonucu oluşan bir yapıdır Arka kısım lifleri daha uzundur

76 Sinirleri: Motor siniri N.phrenicus Duyu siniri orta kısım N.phrenicus perifer son altı intercostal sinir

77

78 Fonksiyonu Diaphragma kasıldığı zaman aşağı çekilir. abdomen boşluğuna doğru iner. Bu durum Toraks boşluğundaki hacmin büyümesine basınç ‘ın düşmesine neden olur İnspirasyonun en ÖNEMLİ KASIDIR. Abdomen boşluğundaki hacimin küçülmesine buna bağlı olarak karın içi basınç ‘ının artmasına neden olur. Artan basınç karın organlarını etkileyerek miksiyon defekasyona kusma ve doğum eylemine yardımcı olur

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89


"GÖĞÜS KASLARI (Musculi thoracis) Levent SARIKCIOĞLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları