Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ALLERJİK RİNİT VE ÜRTİKER TEDAVİSİNE PEDİATRİK YAKLAŞIM YRD DOÇ DR AHMET AKÇAY PAMUKKALE TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK ALLERJİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ALLERJİK RİNİT VE ÜRTİKER TEDAVİSİNE PEDİATRİK YAKLAŞIM YRD DOÇ DR AHMET AKÇAY PAMUKKALE TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK ALLERJİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI."— Sunum transkripti:

1 ALLERJİK RİNİT VE ÜRTİKER TEDAVİSİNE PEDİATRİK YAKLAŞIM YRD DOÇ DR AHMET AKÇAY PAMUKKALE TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK ALLERJİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI

2 ALLERJİK RİNİT

3 Allerjik rinit ARIA sınıflaması İntermittan -Haftada 4’ten az VEYA -1 aydan az sürer Persistan -Haftada 4’ten fazla VE -1 aydan uzun sürer (Yılda) Hafif -Uyku normal -Günlük aktiviteler normal -İş-okulda sorun yok -Ağır semptom yok Orta-ağır -Uykuda sorun -Günlük aktivitelerde sorun -İş-okulda sorun -Ağır semptomlar var (Bir veya fazlası) Tedavi edilmemiş hastalarda

4 ALLERJİK RİNİTTE TEDAVİ

5 Hapşırma Nezle Burun Burun göz tıkanması kaşıntısı semptomları H1-antihistaminikler oral+++ +++ 0 / + +++ ++ intranasal +++++ + ++ 0 Kortikosteroidler +++ +++ ++ ++ + Kromonlar intranasal ++ + + 0 Dekonjestanlar intranasal 00++ 00 oral 00+ 00 Anti-kolinerjikler 0+++ 0 00 Anti-lökotirienler 0+++ 0 ++ Allerjik rinit ilaçları

6

7 Basamak tedavisi

8 Hafif intermittan semptomlar  Oral H1 antihistaminikler  intranasal H1 antihistaminikler  Ve/veya dekonjestanlar

9 Orta-ciddi intermittan Oral veya intranasal H1 antihistaminikler Ve/veya dekonjestanlar İntranasal kortikosteroidler (Kromonlar) Hafif persistan 1 ay değerlendir   İyileşme; 1 ay devam   Cevapsız; basamak atla İMMÜNOTERAPİ

10 Orta-ciddi persistan İntranasal kortikosteroidler 1 ay sonra iyileşme Cevapsız 1 ay devam Tanı Uyum İnfeksiyon Diğer nedenler İMMÜNOTERAPİ

11 KORUNMA

12

13 Gerekli Ev tozu akarlarından korunma

14 Uygun Halılar Deri mobilyalar Toz tutan eşyalar Yüksek vakumlu elektrik süpürgeleri, çift kese Kolay yıkanabilen perdeler Tüylü veya bez oyuncaklar

15 Akarisid 6 saat

16

17

18

19 Kedi ve köpek

20 HAMAM BÖCEĞİ Nem miktarı Binadaki çatlaklar Besinler Kimyasal ilaçlar

21 Ev içi küfler Nem Havalandırma Hijyen Bira, şarap, kavun ve kavuna benzer meyvalar

22 Ev dışı allerjenler Pencere açılması Ventilasyon sistemi Yüz maskesi Gözlük

23 NisMayHaz ocakŞubMarTemAğuEylEkiKasAra

24 Tavsiyeler Yeni kuşak antihistaminikler Obstrüksiyonun ön planda olmadığı allerjik rinitlerde antihistaminikler Bir antihistaminiğe cevap vermeyen diğerine cevap verebilir Burun tıkanıklığı çok fazlaysa önce 2-3 gün dekonjestan tedavi verilmelidir Antihistaminikler akşam yemeğine yakın Kortikosteroidler verilme zamanları? Steroidler önce yüksek doz başlanıp 1 hafta sonra doz azaltılmalıdır

25

26

27 ÜRTİKERDE TEDAVİ

28 %10-20 Atopik hastalık olanlar= %50’si

29 Ürtikerin Patofizyolojisi İmmünolojik olmayan faktörler İmmünolojik faktörler Kimyasal histamin salgılatıcılar Örn. Opiatlar, polimiksin antibiotikler, tiamin Fiziksel ajanlar, örn, Soğuk, sıcak, güneş ışığı Genetik faktörler modulating factors Alternatif Kompleman yolu aktivasyonu Tip II ve III kompleman aktivasyonu Type I IgE mediated Anaflotoksinler (C3a, C5a) Ürtiker Kolinerjik Endojen hormanlar Vazadilatasyon yapan faktörler Mediator salınımı (Özellikle histamin) Küçük kan damarlarının Vazadilatasyonu

30 Besin veya katkı maddeleri Yer fıstığı, buğday, fındık, deniz ürünleri, soya fasülyesi, Çeşitli koruyucu maddeler (benzoatlar, sülfitler) Besin boyalarımeyvalar, süt ürünleri, çukulota Tatlandırıcılar (sakkarin) Domates, çilek, kabuklu deniz hayvanları mast hücrelerini doğrudan uyarabilir

31 İlaç reaksiyonları Penisilin (Dakika-10 gün) Sefolosporinler Sulfanamid Analjazik Sedatifler Diüretikler ACE inhibitörleri (1 saat ile 3 ay) B blokerler Hormonlar (insülin, östrojen, ACTH, BH) Kas gevşeticiler Aspirin ve diğer NSAİ Morfin, polimiksin, vankomisin, tiamin, doksorobusin, radyokontrast maddeler doğrudan mast hücre uyarısı

32 -İnfeksiyonlar (özellikle viral üst solunum yolu enfeksiyonları) çok sıktır -Böcek ısırmaları -Kan transfüzyonları -Temas allerjileri (Bitki, kozmetikler, lokal ilaç, hayvanlar)

33 Çok sayıda helmintin ürtikerle ilişkisi açıktır Parazitik enfeksiyozlar genellikle bariz eusinofili ile ilişkilidir ve eusinofili yokluğunda düşünümemelidir HELMİNT?

34 Ürtiker ve anjiödem altta yatan sistemik hastalığın semptomlarıyla presente olabilir Sjögren's sendromu RA SLE. Hepsinde sedimantasyon yüksektir

35 Stres Kişilerin ruhsal durumları ürtiker ve anjioödem gidişini etkileyebilir

36 Papuler ürtiker Genç çocuklarda görülür Lezyonlar böcek ısırma bölgelerinde, genelde ekstremitelerde görülür. Tedavi:

37 FİZİKSEL ÜRTİKERLER Çevresel faktörler sonucu Tüm ürtikerli vakaların %17’si

38 Soğuk ürtiker Soğuğa maruz kalmayla olur Tanı: Buz küp testi (5 dakika ve 10 dakika) Tedavi: Siproheptadin (diğer antihistaminjkler) Soğuk banyo ile dezentizasyon

39 Gecikmiş basınç ürtikeri Basıncı takiben 4-6 saat sonra Lezyonlar kaşıntıdan çok ağrılıdır 48 saate kadar sürebilir Tanı: Kola 5-15 kg ağırlık 10-20 dakika basınç uygulama Tedavi: Antihistaminikler başarısız Steroidler etkili (gün aşırı düşük doz)

40 Isı teması ürtikeri -Lokalize ısı artışı ile Sıcak maddelerin teması ile -Oldukça nadirdir -Tanı: 44 derece su içeren tüplerin kola 4-5 dakika teması -Tedavi; problemlidir -Antihistaminikler kısmen etkili

41 Solar ürtiker Tüm ürtikerlerin %1’i Güneşe maruz kaldıktan sonra 1-3 dakika içinde (30 dakika içinde) Tedavi: Antihistaminikler Güneş koruyucular (Etonelde %5 lik paraaminabenzoik asid, zinc oksid, titanyum oksid) Cildin güneşten korunması

42 Dermografizm En sık fiziksel ürtikerdir Toplumun %5’i Çizgisel basınçla 2 mm’den kalın kızarıklık etirizinTedavi: Semptomatikse Cetirizin,difenhidramin ilk seçenektir (diğer antihistaminikler seçilebilir)

43 Suya bağlı ürtiker Çok nadir Suyla temasla Kolinerjik ürtikerden klinik olarak ayrılamazlar Epidermal antijenin suyun varlığında cilde nüfus etmesiyle Tanı: Distile su veya musluk suyun kompresi (Diğer tüm formlar ekarte edildikten sonra) Tedavi: Cilt yağı, antihistaminikler

44 Kolinerjik ürtiker Vücut ısısının artmasıyla ilişkili olan tek ürtiker tipidir Karekteristik görünüm -İgne ucu papüller Tedavi: Hidroksizin diğerlerinden daha etkili -Cetirizine

45

46 Ekzersize bağlı anaflaksi/ürtiker Ekzersiz sonrası kaşıntı, kızarıklık, ödem, hışıltı, hipotansiyon Lezyonlar genelde büyük (10-15 mm) Ekzersiz sırasında salınan endorfinler Çoğu atopiktir (2/3) Antihistaminikler başarısız Bazı besinlerden sonra ekzersizle gelişebilir Yanlarında epinefrin ve difenhidramin bulundurmalılar

47 Tedavide genel prensipler Neden veya ortaya çıkarılan stimulusun tedavisi veya ortadan kaldırılması

48 2. jenerasyon antihistaminikler -Setirizin, levosetirizin -Loratadin, desloratadin 1. jenerasyon antihistaminikler -Hidroksizin (0.5 mg/kg/doz) 4-6 doz/gün

49 Tedaviye cevapsızlarda -Antihistaminik dozu 4 katına kadar çık -Kısa süreli kortikosteroid (4 gün prednizon)? -H2 antihistaminik kombinasyonu (1-5 gün) Adrenalin: 1/1000’lik maks 0.3 cc ciddi akut ürtikerial anjioödemin rahatlamasını sağlayabilir

50 Anaflakside adrenalin oto-enjektör kullanımı

51 www.ahmetakcay.com www.cocukallerji.com


"ALLERJİK RİNİT VE ÜRTİKER TEDAVİSİNE PEDİATRİK YAKLAŞIM YRD DOÇ DR AHMET AKÇAY PAMUKKALE TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK ALLERJİ VE GÖĞÜS HASTALIKLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları