Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNCİ İNCİ 1. Avcılar Kino ve ailesinin yerini nasıl fark etmişlerdir? A. Juana’nın sesini duyarlar. B. Kino’nun bir çalıya basmasıyla fark ederler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNCİ İNCİ 1. Avcılar Kino ve ailesinin yerini nasıl fark etmişlerdir? A. Juana’nın sesini duyarlar. B. Kino’nun bir çalıya basmasıyla fark ederler."— Sunum transkripti:

1

2

3 İNCİ İNCİ

4 1. Avcılar Kino ve ailesinin yerini nasıl fark etmişlerdir? A. Juana’nın sesini duyarlar. B. Kino’nun bir çalıya basmasıyla fark ederler C. Bebeğin ağlamasını duyarlar. D. Kino ve ailesinin yaktığı ateşi görürler.

5 CEVAP: C

6 2. Aşağıdakilerden hangisi İnci adlı kitapta yer alan ayrıntılardan değildir? A. Bir sabah bebeği akrep sokar. B. Kino bambudan yapılmış kayığıyla denize açılır. C. Juana lükse meraklı olduğu için Kino ile tartışır. D. Kino inciyi satmak için kente gitmeye karar verir.

7 C

8 3. Aşağıdakilerden hangisi Kino’nun bulduğu inciyle ilgili hayallerinden değildir? A. Daha iyi geliri olan yeni bir iş kurmak B. Oğlunu iyileştirmek ve vaftiz ettirmek C. Juana ile kilisede evlenmek D. Oğlunu okutmak

9 A

10 4. Kitapta Kino’nun bulduğu inci nasıl tasvir edilmiştir? A. İri bir elma büyüklüğünde B. Martı yumurtası büyüklüğünde C. Avuç içi büyüklüğünde D. Karpuz büyüklüğünde

11 B

12 5 55 5.Aşağıdakilerden hangisi İnci adlı romanın kahramanlarından biri değildir? A) Kino B) Juana C) Coyotito D) İsakson

13 D

14 6 66 6. Olay nerede geçmektedir? A) Güney Amerika’nın inci yataklarıyla ünlü Laz Paz adlı kasabasında. B) Fransa’nın Paris şehrinde. C) Portekiz’in Lizbon şehrinde. D) Olay Kanada’da geçmektedir.

15 A

16 7. Kino’nun oğlu Coyotito niçin hastalanmıştır? A) Coyotito yediği bir şeyden zehirlenmiştir. B) Coyotito zehirli bir akrep tarafından sokulmuş ve zehirlenmiştir. C) Sıcak havaların etkisiyle hastalanmıştır. D) Bulaşıcı bir hastalıktan dolayı rahatsızlanmıştır.

17 B

18 8 88 8. Kino bebeğini alıp doktora götürdüğünde doktorun tavrı nasıl olmuştur? A) Bebeği muayene etmiştir. B) Muayene ettikten sonra para almamıştır. C) Onların parasız olduğunu bildiği için bebeği muayene etmemiştir. D) Zamanı ( vakti ) olmadığı için bebeği muayene etmemiştir.

19 C

20 9 99 9. Kino, bebeğinin muayene parasını bulmak için ne yapmaya karar verir? A) Bir işe girip çalışmaya karar vermiştir. B) Hırsızlık yapmaya karar vermiştir. C) Birilerinden borç para istemeye karar vermiştir. D) İnci bulmak için denize açılmaya karar vermiştir.

21 D

22 1 11 10. Kino’nun inciyi bulmasından sonra aşağıdaki olayların hangisi olmamıştır? A) Doktor bebeği muayene etmek için Kino’nun evine gelmiştir. B) İnci tüccarları Kino’yu kandırmak için planlar yapmışlardır. C) İnciyi almak için Kino’nun evini yakmışlardır. D) Doktor çocuğu muayene etmemiştir.

23 D

24 1 11 11. Aşağıdakilerden hangisi Kino’nun köyü terk etmesinin sebeplerinden değildir? A) Kino’nun kendine saldıran adamları öldürmesinden dolayı. B) Evinin yakılmasından dolayı. C) İnciyi daha yüksek fiyata satmak için. D) Yeni inciler bulmak için.

25 D

26 1 11 12. Coyotito ( Kino’ nun bebeği ) nasıl ölmüştür? A) Kino’yu takip eden adamlar gece yarısı bir ses duyarlar rast gele sesin geldiği yöne doğru ateş ederler ve Coyotito’ya isabet eden kurşun onu öldürür. B) Coyotito’ya yanlış ilaç vererek doktor ölümüne neden olmuştur. C) Akrebin zehirlemesinden dolayı ölmüştür. D) Adamlardan kaçarken Coyotito suda boğulmuştur.

27 A

28 1 11 13. Coyotito öldükten sonra Kino inciyi ne yapmıştır? A) İnciyi inci tüccarlarına satmıştır. B) Her şeyin sorumlusu olarak inciyi gördüğü için onu denize fırlatmıştır. C) İnciyi doktora vermiştir. D) İnciyi kaybetmiştir.

29 B

30 1 11 14. Aşağıdakilerden hangisi “İnci” adlı romanın ana fikri olabilir? A) Çalışan insanlar istediklerini elde eder. B) Yoksul ve cahil insanlar yaşamın kendileri için hazırladığı yaşam çizgisinin dışına çıkabilirler. C) Para ve kar hırsıyla birlikte açgözlülük insanı kötü durumlara düşürür. D) Elimize geçen fırsatları iyi değerlendirmeliyiz.

31 C

32 1 11 15- İnci romanında geçen dünyanın en büyük incisini kim buldu? A-Juan Tomas B-Apolonia C-Juana D-Kino

33 D

34 YALNIZ EFE YALNIZ EFE

35 1 11 16. Yalnız Efe’nin babasının adı nedir? A. Yörük Hoca B. Eseoğlu C. Hacı Durmuş D. Hıristo Çorbacı

36 CEVAP: A

37 17. Yalnız Efe adlı kahramanın asıl adı nedir? A. Ayşe B. Fadime C. Kezban D. Habibe

38 C

39 1 11 18. Yalnız Efe hangi köyde yaşamaktadır? A. Küçükalan B. Kumdere C. Ese Suyu D. Büyükalan

40 B

41 1 11 19. Yalnız Efe’nin babası nasıl ölmüştür? A. Eşkıyalar tarafından öldürülmüştür. B. Köyde komşusuyla kavga ederken ölmüştür. C. Kasabaya giderken yolda bir köylü öldürmüştür. D. Eseoğlu’ndan borcunu almaya gittiğinde bir korucu tarafından öldürülmüştür.

42 D

43 20. Aşağıdakilerden hangisi Yalnız Efe’yi anlatır? A. İnsanlara zulüm eden, insanların yolunu kesen bir eşkıyadır. B. Emrindeki uşaklarıyla köylüyü dolandıran bir efe’dir. C. Haksızlığa uğrayanlara, fakirlere yardım eden bir efe’dir. D. Köylülerin arazilerini ellerinden almaya çalışan, haraç kesen bir efe’dir.

44 C

45 2 22 21. Yalnız Efe niçin dağa çıkmaya karar vermiştir? A. Babası öldürüldüğü için B. Eseoğlu köylülerin ellerinden arazilerini aldığı için C. Eseoğlu’ndan, babasına olan borcunu almak için D. Eseoğlu’nun yaptıklarına boyun eğen köylülere kızdığı için

46 A

47 22. Öykünün kahramanına “Yalnız Efe” denmesinin nedeni nedir? A. Hiç kimsesi olmadığı için denmiştir. B. Erkeklere yüzünü göstermek istemediği için denmiştir. C. Emrinde uşak bulundurmadan tek başına insanlara yardım ettiği için denmiştir. D. Yalnızlıktan hoşlandığı için denmiştir.

48 C

49 23. Yalnız Efe, babasının nasıl öldürüldüğünü kimden öğrenmiştir? A. Eseoğlu’nun kahyasından B. “Deli Mustafa” adlı çobandan C. Köylülerden D. Olayı soruşturan jandarmadan

50 B

51 2 22 24. Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin’in hikayelerinden biri değildir? A. Kaşağı B. And C. Başını Vermeyen Şehit D. Semaver

52 D

53 2 22 25. Yörük Hoca’yı kim vurmuştur? A. Kâhya B. Eseoğlu C. Kâhyanın kardeşi D. Yalnız Efe

54 C

55 2 22 26-Aşağıdakilerden hangisi Yalnız Efe kitabındaki Yörük Hoca’nın özelliklerinden birisi değildir? A-Zengin olması B-İhtiyar olması C-İri yapılı olması D-Acımasız olması

56 D

57 2 22 27- Yalnız Efe kitabında adı geçen kötü adam kimdir? A-Hacı Durmuş B-Eseoğlu C-Yörük Hoca D-Nalbant İsmail

58 B

59 2 22 28- Yalnız Efe kitabının kahramanı “Yanlız Efe”nin sonu ne olmuştur? A-Eseoğlu’nun adamları tarafından vurulmuştur. B-Dağlarda yaşarken hastalanarak ölmüştür. C-Askerler tarafından yakalanmış ve hapse atılmıştır. D-Askerlerle çarpışırken bir anda ortadan kaybolmuştur.

60 D

61 BİR KÜÇÜK OSMANCIK VARDI BİR KÜÇÜK OSMANCIK VARDI

62 2 22 29. “………. Mercedesten iri yapılı postacı kılığında bir adam indi. İri ellerini demir parmaklıkların arasından sokup bahçe kapısını açtı” Yukarıda sözü edilen kişi kim olabilir? A) Postacı B) Güvenlikçi C) Hırsız D) Abdullah Bey

63 CEVAP: C

64 3 33 30. Osman’ı kaçıranlar kimlerdir? A) Organ Mafyası B) Sokak Çetesi C) Çocuk Polisi D) Hırsızlık Şebekesi

65 D

66 3 33 31. Aşağıdaki kişilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? A) Apo B) Garip C) Zevzek D) Romantik

67 B

68 3 33 32.Hırsızların Abdullah beyin evine girmelerine zemin hazırlayan kişi kimdir? A) Ayşe Kadın B) Bahçıvan Ahmet C) Şoför Ali D) Gül dede

69 B

70 33. Dağ başındaki ıssız evde terk edilen Küçük Osman’ın akıbeti ne olmuştur? A) Hırsızlar tarafından öldürülmüştür. B) Şoför çırağı garip tarafından bulunmuştur. C) Romantik tarafından çocuk yuvasına bırakılmıştır D) Abdullah Bey tarafından bulunmuştur.

71 B

72 34. Şoför Ali ve Garip Küçük Osman’ı nereye götürmüşlerdir? A) Yol üzerindeki bir dinlenme tesisine B) Ankara’daki çocuk yuvasına C) Hırsızların kaldıkları eve D) Kayseri’deki bir çiftliğe

73 D

74 3 33 35. Bünyamin Ağa ve Şerife Hanım Osmancığa hangi ismi vermişlerdir? A) Şerafettin B) Selahattin C) Hüseyin D) Abdullah

75 C

76 3 33 36. Şerife Hanım şehre gidişinden tam 5 gün sonra yine bir ikindi vakti Ali’nin kamyonu çiftliğe geldi. Kamyondan inen Şerife Hanımın ağlamaktan gözleri kan çanağına dönmüştü.Dizlerine vura vura: -Gitti babanız … babanız gitti.Evimizin direği yıkıldı. Burada “evin direği” olarak sözü edilen kimdir? A)Bahçıvan Ahmet B)Şoför Ali C)Abdullah Bey D)Bünyamin Ağa

77 D

78 37. “Köşkte hayat normale dönmüştü. Osmancığın kaybolmasının üzerinden 7 yıl geçmişti. Abdullah Bey ve Fatma Hanım yeni bir çocuğa kavuşmuşlar ve adını ……koymuşlar.” Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A)Osman B)Hüseyin C)Şükran D)Şebnem

79 C

80 3 33 38.Güngörmüş ihtiyar Abdullah Bey’e:“Hayır ve şer Allah’tandır. Gülü de hoş dikeni de.Allah’a inanan kaderine isyan etmez.” Güngörmüş ihtiyar olarak tanıtılan kişi kimdir? A) Komiser Mahmut B) Hacı Ömer Efendi C) Bahçıvan Gül Dede D) Bünyamin Ağa

81 C

82 39. Hüseyin,Şerife Hanımla birlikte ………’a giderken çok sevinçliydi. Öğretmeninin ve Şoför Ali’nin sık sık anlattığı bu efsane şehri,bir an önce görmek için sabırsızlanıyordu.” “Efsane Şehir” olarak sözü edilen yer neresidir? A) Ankara B) Kayseri C) Manisa D) İstanbul

83 D

84 4 44 40. Hüseyin ortaokulda hangi eğitici kolun (kulübün) başkanı seçilmiştir? A) Kızılay B) Kitaplık C) Spor D) Müzik

85 B

86 4 44 41. Hüseyin lisede okuduğu yıllarda hangi alandaki yeteneklerini sergileme fırsatı bulmuştur? A) Sanat B) Spor C) Edebiyat D) Bilim Teknik

87 C

88 42. Okul müdiresi Hüseyin’in Osmancık olabileceği ihtimalini ne zaman anlamıştır? A) Hüseyin’in Edebiyat alanındaki yeteneğini görünce B) “Meçhulden Gelen Çocuk” adlı hikâye çalışmasını okuyunca C) Hüseyin’in Abdullah Beye benzediğini düşünmesiyle D) Hüseyin’in hikaye yarışmasına katıldığı zaman

89 B

90 4 44 43. Osmancık kaç yıl aradan sonra öz ailesine kavuşmuştur? A) 2 B) 10 C) 15 D) 20

91 C

92 44. Çeteyi karakola şikayet eden kimdir? a)Bahçıvan b)Tophanelinin karısı c)Ayşe Kadın d)Romantik

93 B

94 4 44 45) Garip’in annesine ve babasına ne olmuş? a)Depremde ölmüşler b)sel sularına kapılıp ölmüşler c)Garip’i terk etmişler d)Başka memlekete gitmişler

95 A

96 46)Şerife Hanım’ın İstanbul’a yerleşmesinin nedenlerinden değildir? a)Babasının vefat etmesi ve Osman’ın Şerife Hanım’ın öz çocuğu olmadığın anlaşılmaması b)Eşinin vefat etmesi c)Garip’in evi terk etmesi d)Evlerini satmaları

97 C

98 4 44 47)Ayşe Kadın köşke neden geri döndü? a)Eşiyle problem yaşadığı için b)Fatma Hanım’ın isteği c)Kemal’in isteği d)Köşkü özlediği için

99 A

100 48)Osman annesinin(Şerife Hanım’ın) öz olmadığını ne zaman öğreniyor? a)Ortaokula başladığında b) Hikayesinin gazeteye çıktığında c) Üniversiteyi kazandığında d)Garip’le Şerife Hanım’ı duyduğunda

101 D

102 4 44 49)Müdire Hanım Fatma Hanım’dan ne istiyor? a)Anne sevgisiyle ilgili bir hikâye yazmasını b)Okula gelmesini c)Osman ‘ı eve davet etmesini d)Fatma Hanım’ın dağ başındaki eve gelmesini

103 A

104 50) Kitabın yazarı kimdir? a) Hasan Ali CANAT b) Nail Hasan CANAT c) Hasan Nail KANAT d) Hasan Nail CANAT

105 D


"İNCİ İNCİ 1. Avcılar Kino ve ailesinin yerini nasıl fark etmişlerdir? A. Juana’nın sesini duyarlar. B. Kino’nun bir çalıya basmasıyla fark ederler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları