Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ. ZİHİNSEL ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLER  Bir kısmı okula başlamadan, bir kısmı okula başladıktan sonra tespit edilir.  18 yaşından.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ. ZİHİNSEL ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLER  Bir kısmı okula başlamadan, bir kısmı okula başladıktan sonra tespit edilir.  18 yaşından."— Sunum transkripti:

1 ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ

2 ZİHİNSEL ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLER  Bir kısmı okula başlamadan, bir kısmı okula başladıktan sonra tespit edilir.  18 yaşından önce ortaya çıkan zihinsel işlevler, kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde anlamlı sınırlılıklar görülen yetersizlik durumları olarak tanımlanır  Hafif, orta, ağır ve çok ağır olmak üzere sınıflandırılır.

3 Bu Öğrencilerde…  Dikkat problemi  Bilgileri uzun süreli belleğe atmada problem  Algılama ve kavramada güçlük  Soyut kavramları öğrenmede zorluk  Öğrenilenleri genelleyememe  Yetersiz güdülenme  Dil ve konuşma bozuklukları  Sosyal ortamlarda uygun davranışlar sergileyememe gibi problemler öne çıkmaktadır.

4 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER  Öğrenme güçlüğü ortalama zekada bir öğrencinin okuma, yazma, dinleme, konuşma, muhakeme ve matematik gibi temel akademik becerileri edinmedeki ilk bakışta açıklanamayan güçlükleri tanımlamak için kullanılır.  Özel Öğrenme Güçlüğü; dinleme, konuşma, okuma-yazma ya da matematik hesapları yapmada kendini gösteren sözlü ya da yazılı dili anlama ve kullanmayı içeren temel psikolojik süreçlerin birinde ya da bir kaçında bozukluk anlamına gelmektedir.

5 Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Yaşadıkları Temel Sorunlar  Dil Öğrenme Güçlükleri  Algısal Problemler(işitsel ve görsel algı)  Sosyal Becerilerde Yetersizlikler  Dikkat Problemleri  Motor Problemler

6 Öğrenme Güçlükleri 1.Okuma Güçlükleri  Sözcük okuma ve okuma akıcılığındaki güçlükler  Disleksi  Okuduğunu anlama güçlükleri 2. Yazma Güçlükleri(Disgrafi) 3. Matematik Öğrenme Güçlükleri(Diskalkuli)

7 YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR (OTİZM SPEKTRUM BOZUKLULARI)  Sosyal etkileşim sorunları, iletişim sorunları ve sınırlı yinelenen ilgi ve davranışlarda kendini gösteren bir engeldir.

8 Bu Yelpazede Yer Alan Bozukluklar 1.OTİZM a.Sosyal etkileşim sorunları  Sosyal etkileşim için gerekli sözel olmayan davranışlarda yetersizlik  Yaşa uygun akran ilişkileri geliştirememek  Başkalarıyla zevk, başarı ya da ilgi paylaşımında sınırlılık  Sosyal-duygusal davranışlarda sınırlılık

9 b. İletişim Sorunları  Dil gelişiminde gecikme  Karşılıklı konuşmada zorluk  Sıra dışı ya da yinelenen dil kullanmak C. Sınırlı/Tekrarlayıcı ilgi ve davranışlar  Sınırlı alanda, yoğun ve sıra dışı ilgilere sahip olmak  Belli düzen ve rutinlere ilişkin aşırı ısrarcılık  Tekrarlayıcı davranışlar  Nesneler ile ilgili sıra dışı ilgiler ve takıntılar

10 2. Rett Sendromu Kız çocuklarında görülme olasılığı erkeklerde görülme olasılığından çok fazla 18. aya kadar gelişim genelde normal sonra gerileme, ellerini birbirine kenetleme, yürüyüş bozuklukları, kafa gelişiminde yavaşlama ortaya çıkar.

11 3. Çocukluğun Dezintagratif Bozukluğu  Belirtiler çoğunlukla 3-4 yaşlarında başlar daha öncesinde normal gelişim görülür.  3-4 yaşlarında başlayan zeka, dil ve sosyal işlevlerde birkaç ay içinde gelişen yıkımdır.  Ağır mental reterdasyonla birlikte görülmektedir.

12 4. Asperger Sendromu  Otizmli bireylerde olduğu gibi sosyal ilişki ve iletişim sorunlarının yanı sıra sınırlı ilgi alanı  Dar çerçeveli alanlarda derin bilgi  Normal yada üstün zeka  Genetik geçiş baba-oğul arasında  Görülme sıklığı 1/1000 dir.  Tanı genelde 5 yaşında konulabilir  Mekanik oyuncaklara düşkünlük  Genelde 1 tane çok yakın arkadaşları vardır. Muhtemelen bu kişinin dar ve kısıtlı ilgi alanı vardır.

13 5. Atipik Otizm Tipik otizmde tanı kalıcıdır ancak bunda ilerleyen yaşla birlikte değişebilir. Bir kişilik özelliğine dönüşebilir.(şizoid, şizotipal, çekingen) Otizm belirtileri zamanla kaybolabilir. İyi eğitimle ve elverişli şartlarda tamamen normale dönebilir.

14 Down Sendromlu Çocuklar  Çocuğun vücudundaki hücrelerin 46 yerine 47 kromozoma sahip olmasıdır. Genetik bir farklılıktır.  21. kromozom iki tane  Annenin yaşı, radyasyon, uyuşturucu ve alkol kullanımı gibi tezlerin kesinlikleri kanıtlanmış değildir.  Annenin yaşının ilerlemiş olması sendromun sıklığı ile ilgili tek istatistiki veridir.  Boy ve ağırlık açısından yavaş büyürler.  Zeka seviyeleri her zaman normalden düşük kalır.  Ağızları küçük, dilleri büyük ve pürüzsüzdür.  Kalp sorunları görülebilir.  İşitme problemleri görülebilir.  Görme bozuklukları, şaşılık

15 Down sendromlu çocuklar iyi bir eğitimle normal bir birey gibi hayatını sürdürebilir. Fizik tedavi, dil terapisi ve özel eğitime ihtiyaç duyarlar. Sosyal gelişimleri zihinsel gelişimlerinden daima ileridir. Bu çocukların eğitiminde müzik, oyun ve drama’nın özel bir önemi vardır. Ses ve hareket ritmi ilgilerini çeker.

16 İŞİTME ENGELİ OLAN ÖĞRENCİ  Doğuştan veya sonradan ortaya çıkan problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalmadır.  Doğuştan olan ya da yaşamın ilk yıllarında başlayan işitme kayıpları bireyin konuşmayı anlama, dili edinme ve bilişsel becerilerinin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir.

17 GÖRME ENGELLİ ÖĞRENCİLER  Görmenin hiç olmaması ya da çok sınırlı olması, baş ve boyun kontrolünden başlayarak emekleme, yürüme, dil ve kavram gelişimi gibi gelişim alanlarında önemli gecikmelere sebep olabilir.  Dokunsal ve işitsel materyal kullanımına ihtiyaç duyan öğrencilerdir.

18 DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE  Çocukluk döneminde başlayan  Yaşam boyu süren  Akademik, sosyal ve iş yaşamları da dahil olmak üzere birçok alanda günlük yaşamı ciddi bir şekilde olumsuz etkileyen  En az 6 ay süregelmesi  Birden fazla ortamda görülen bir bozukluktur.

19 Bu Öğrencilerde…  Davranışlarını kontrol altına alamama  Başlanan işi bitirememe  Dağınıklık  Sürekli kıpırdanma  Yerinde oturamama  Sıra bekleyememe  Dikkatlerini belli uyaranlara odaklayamama

20 FİZİKSEL ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLER  İskelet, kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu  Fiziksel yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybeden  Toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük yaşamdaki gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan  Bu nedenle korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan bireylerdir.

21 ÖZEL(ÜSTÜN) YETENEKLİ ÖĞRENCİLER  Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Üstün Yetenekli Birey; “Zeka, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda akranlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren birey” olarak tanımlanmaktadır.

22 Bu Öğrencilerin En Önemli Özellikleri  Erken konuşma  Gelişmiş dil  Kendine güven  Mizah yeteneği  Keşfetmekten hoşlanma  Okumaya ilgi  Gelişmiş bellek  Özerklik ve duyarlılıktır.

23 ETKİLİ SINIF YÖNETİMİ NEDİR? Sınıftaki kaynakların, öğrencilerin ve zamanın yönetimidir Öğrencilerin kendilerine ve çevrelerine saygı duymalarını sağlamaktır. Öğrenme süreçlerine öğrencinin aktif katılımını sağlamaktır. Öğrencilerin öğrenme süreçlerine katılmalarını engelleyen davranışları değiştirmek için yer verilen işlem sürecidir.

24 Eğitim Ortamının Düzenlenmesi 1.Sınıfın Fiziki Ortamının Düzenlenmesi 2.Sınıf Atmosferinin Hazırlanması 3.Sınıf Kurallarının Oluşturulması

25 Sınıfın Fiziki Ortamının Düzenlenmesi İyi bir sınıf düzeni;  Çocuğu motive etmede  Öğrencinin başarısını artırmada  Öğrencilerin birlikte çalışma alışkanlığı kazanmalarında  Olumlu bir öğrenme ortamının oluşmasında etkilidir.

26 Olumlu Sınıf Atmosferinin Oluşturulması Eğer;  Öğrencilerim kendini özgürce ifade edebiliyor mu?  Özgürce soru sorabiliyor mu?  Benden ya da arkadaşlarından yardım isteyebiliyor mu?  Öğrenciler birbirini dinliyor mu?  Öğretmen ve öğrenci arasında güven duygusu oluştu mu?  Sınıf Kontrolü sırasında denge kurabiliyor muyum?  Öğrenciler arasında birlik ve beraberlik geliştirebiliyor muyum? Bu sorulara verdiğimiz yanıtlar ne kadar olumlu ise sınıf atmosferi de o derece olumludur.

27 Sınıf Kurallarının Oluşturulması Kural: Öğrencinin öğrenme yaşantılarına katılması için göstermesi beklenen davranışlardır.

28 Kural Oluştururken…  Öğrencilerle birlikte belirlenmeli  Ödüllendirme yapılmalı  Eşit saygı ve eşit muamele ilkesine dayanmalı  Kısa ve yalın olmalı  Olası sonuçları anlatılmalıdır.  Nelerin yapılmayacağı değil nelerin yapılacağı yazılmalıdır  Kuralların nedenleri tartışılmalı  Yapılan etkinliklere göre kuralların değişiklik gösterebileceği açıklanmalı  Kurallar herkesin görebileceği bir yere asılmalı

29 ÖĞRETİMİN UYARLANMASI ÖĞRENCİLER  Görerek  Taklit ederek  Dinleyerek  Oyun oynayarak  Duyu organlarını kullanarak  Soru sorarak  Deneyerek  Etkileşimde bulunarak Çok farklı yollardan öğrenirler.

30 Farklılaştırılmış/Çeşitlendirilmiş Öğretim Kilit Kavramlar Temel Beceriler Daha İleri Beceriler En Yetenekliler için Beceriler.

31 Öğretimin Uyarlamasında Aşamalar Öğrencinin bireysel eğitim amaç ve hedeflerini tanımlama Öğrencinin performansını ifade etme Ne öğretileceğini tanımlama Konunun veya ünitenin içeriğini tanımlama Nasıl öğretileceğini tanımlama Öğrenci, herhangi bir uyarlama veya düzenlemeye ihtiyaç duymadan normal gelişim gösteren akranlarıyla berabe r aktif katılabiliyor mu ve aynı hedefleri başarıyor mu Uygun düzenleme ve uyarlamaların seçilmesi ve desenlenmesi Uyarlamaların etkiliğini değerlendirme Yukarıdaki uyarlamalar etkili değilse alternatif bir aktivite belirleyin Hazırlık yapma Öğretim stratejileri belirleme Öğretim programı hedeflerini belirleme Fiziksel ve sosyal sınıf ortamını düzenleme Kullanılacak ders araç gereçlerinin belirleme Destek eğitim ihtiyacını tanımlama


"ÖĞRENCİLERİN ÖZELLİKLERİ. ZİHİNSEL ENGELİ OLAN ÖĞRENCİLER  Bir kısmı okula başlamadan, bir kısmı okula başladıktan sonra tespit edilir.  18 yaşından." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları