Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BUSINESS APPENDICES FAALİYET ALANI ENERGY FRANCE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BUSINESS APPENDICES FAALİYET ALANI ENERGY FRANCE."— Sunum transkripti:

1 BUSINESS APPENDICES FAALİYET ALANI ENERGY FRANCE

2 March 3, 20112010 ANNUAL RESULTS2 GÜÇLÜ KONUMHIRSLI HEDEFLER  Hidroelektrikte ikinci ­Kurulu kapasite:3.7 GW  Rüzgar enerjisinde birinci ­Fransa piyasasının %16’sı ­Kurulu kapasite:922 MW 2009 itibariyle büyüme:%+53  2006-2010 döneminde termik kapasite geliştirmede birinci konumda ve 1 numaralı doğalgaz enerji tesisleri operatörü: 2.1 GW  2016’ya kadar hidroelektrik kapasitemizi en az 1,500 MW arttırmak ­ Halen geçerli olan imtiyazları yeniletmek ­ Yeni imtiyazlar almak için teklifte bulunmak  Rüzgar enerjisi alanında büyüme stratejisi izlemek ­ Hedef: 2016 itibariyle 2 GW ­ Yabancı ülkelerde rüzgar enerjisi alanındaki ihalelere katılmak  Bir ATMEA geliştirmek ve işletmek  Rekabetçi bir ortama uygun olarak Pazar payını güçlendirmek ­ 10 milyonluk perakende müşteri hacmimiz için çift yakıt tekliflerinde birinci konumda olmak ­ Kurumlararası enerji satışında esas iddialı kuruluş konumunda olmak FRANSA ENERJİ PİYASASINDA 1 NUMARALI DOĞALGAZ ÜRETİCİSİ VE HIRSLI HEDEFLERİ İLE PİYASANIN GİRİŞKEN KURULUŞU Villeneuve hidroelektrik barajı, Avignon - Fransa CNR rüzgar santrali, Fos-sur Mer - Fransa

3 March 3, 20112010 ANNUAL RESULTS3 12/31/10 İ tibariyle YAKIT C İ NS İ NE GÖRE ENERJ İ ÜRET İ M KAPAS İ TES İ VE M İ KTARININ DA Ğ ILIMI ÜRET İ M KAPAS İ TES İ N İ N % 73’Ü KARBOND İ OKS İ TS İ ZD İ R ÜRETİM KAPASİTESİNİN DAĞILIMIELEKTRİK ÜRETİMİNİN DAĞILIMI Yakıt cinsine göre %100 oranında Rüzgar & Güneş Su CCGT N ükleer 8.0 GW Rüzgar Su Diğer yenilenemeyen n.s. 33.5 TWh CCGT N ükleer ENERGY FRANCE FAALİYET ALANI Diğer yenilenemeyen n.s.

4 March 3, 20112010 ANNUAL RESULTS4 SATILAN HAC İ MLER TWh olarak Doğal gaz satışı20092010 Kamu dağılımı 119131 Piyasa fiyatı ile yapılan sözleşmeler 78 Mesken aboneleri 126139 Kamu dağılımı 8897 Abonelik tarifeleri 1814 Piyasa fiyatı ile yapılan sözleşmeler 42 Kurumsal müşteriler 148153 Toplam 274292 Elektrik satışı20092010 Perakende müşteriler 45 Büyük müşteriler 99 Piyasa satışları 2021 Satın alma yükümlülükleri 12 Toplam 3437 ENERGY FRANCE FAALYİET ALANI

5 March 3, 20112010 ANNUAL RESULTS5 2010’DA İ ST İ SNA İ OLARAK ELVER İŞ L İ İ KL İ M KO Ş ULLARI Fransa’da iklim düzenleme – TWh olarak DAHA SOĞUK DAHA SICAK ORTALAMA İKLİM.1.Ç3.Ç4.Ç2.Ç 2009 1.Ç3.Ç4.Ç2.Ç 2010 +25.8 TWh-4.3 TWh ENERGY FRANCE BUSINESS LINE

6 March 3, 20112010 ANNUAL RESULTS6 KURUMLARARASI P İ YASALAR 2010 : Kurumlararası do ğ algaz piyasalarındaki sert rekabete kar ş ın, Energy France Fransa’da yüksek düzeyde pazar payını elinde bulundurmaktadır ENERGY FRANCE BUSINESS LINE Energy France yaklaşık 65,000 müşterisi ile kurumlararası müşterilere (işletmeler, endüstriyel, idareler,…) doğalgaz tedarikinde Fransa’nın lideri konumundadır. Kurumlararası piyasa 1 Temmuz 2004 tarihinden bu yana kademeli olarak faaliyete geçmektedir. Olumsuz pazar koşullarına ve sert rekabete rağmen, Energy France rakiplere geçen abone sayısını sınırlandırmayı ve pazar payını 2010 yılı sonuna dek %73 düzeyinde korumayı başarmıştır. 2010’da toplam satış oranı 130 TWh’ye düşmüştür (ortalama iklim). Abonelere sunduğu başarılı indirim kampanyaları ve kazandığı yeni müşteriler (yeni doğalgaz müşterileri) müşteri portföyündeki azalmanın sınırlandırılmasına katkıda bulunmuştur. Ortalama iklimde do ğ algaz satı ş ları (TWh) Do ğ algaz pazar payı Do ğ algaz geli ş imi (TWh)

7 March 3, 20112010 ANNUAL RESULTS Ticari marka ve teklifler 7 KURUMLARARASI P İ YASALAR Tüm Kurumlararası alanlarda faaliyet gösteren Energy France elektrik alanındaki ve yenilikçi tekliflerindeki geli ş meler için bir geçit niteli ğ indedir ENERGY FRANCE FAALİYET ALANI Energy France piyasa geliştiği sürece Fransa’da kurumlararası elektrik satışını geliştirmeyi sürdürmektedir. Satışlar 2010 yılında 6.2 TWh’ye ulaşmıştır. Energy France tüm Fransız bölgelerde ve çok kanallı organizasyonda deneyimli satış kadrosu ile faaliyet göstermektedir. Firma enerji tedarikinden yenilenebilir enerji kaynaklarına, ölçüm ve denetimlere kadar çok çeşitli hizmetler sağlama imkanına sahip olup tüm Şubeleri için değer yaratmaya olanak sağlamaktadır. BEF-Kurumlararası elektrik satı ş ı (TWh)

8 March 3, 20112010 ANNUAL RESULTS8 MESKEN ABONELER İ & KÜÇÜK İŞ LETME MÜ Ş TER İ LER İ Gaz portföyü yıpranma payı 2010’da %2 ile sınırlandırıldı Elektrik alanında 1 milyon mü ş teri a ş amasına ula ş ıldı Mesken abonesi portföyü: Müşteri odaklı güçlü taahhütler, kapsamlı iletişim faaliyetleri ve etkin indirim politikası (104,000) sayesinde net kayıp 200,000 doğal gaz müşterisi ile sınırlanmıştır (« VGR » sayaçlı müşteriler dahil edildiğinde 196,000), 135,000 adedi rakiplere geçmiş, kalan (65.000) alternatif enerji kaynaklarına yönelmiştir (%44’ü doğalgazı ısınma dışındaki amaçlarla kullanmaktadır) Küçük işletme portföyü: kayıplar 10,800’e kadar erişerek yıl sonunda 263,000 müşteri ile sonuçlandı. Olumsuz ekonomik koşullara rağmen, mesken abonesi portföyümüz özellikle mevcut doğalgaz müşterisi portföyümüz sayesinde 215,000 kadar büyüme göstermiştir. GDF SUEZ halihazırda yurtiçi mesken abonesi piyasasının %3’lük payını elinde bulundurmaktadır – Eylül itibariyle, mesken abonelerinin %60’ı 2010 yılında operatörünü bırakarak GDF SUEZ’e geçmiştir. Küçük işletmeler bakımından, portföyümüz +1,000 müşterilik sınırlı bir büyüme ile 2010 yılı sonu itibariyle toplamda 85,000’e ulaşmıştır. ENERGY FRANCE BUSINESS LINE Elektrik: mesken aboneleri & küçük i ş letme mü ş terileri portföyünün net geli ş imi (2) Do ğ algaz: ulusal piyasanın geli ş imi ve GDF SUEZ (1) mesken mü ş terileri (1) Energy France Faaliyet Alanı Doğalgaz Portföyü (2) GDF SUEZ - Energy France Faaliyet Alanı

9 March 3, 20112010 ANNUAL RESULTS Fos Tricastin Montoir Chooz B DK6 9 ESAS VARLIKLAR A flexible electricity generation portfolio, using predominantly renewable sources 12/31/10 (1) itibariyle kurulu kapasitenin 8,009 MW’si (2009 itibariyle % +11) 190 MW yapım aşamasında CCGT 2,147 MW CCGT 2,147 MW RÜZGAR 922 MW 2009 itibariyle %+53 RÜZGAR 922 MW 2009 itibariyle %+53 SU 3,728 MW SU 3,728 MW NÜKLEER (2) 1,208 MW NÜKLEER (2) 1,208 MW GÜNEŞ 4 MW GÜNEŞ 4 MW GÜNEŞ 40 MW GÜNEŞ 40 MW RÜZGAR 150 MW RÜZGAR 150 MW Fransa’nın hidroelektrik üretiminin %25’inden fazlası ile (CNR ve SHEM) Hidroelektrik alanında ikinci (1) %100 oranında (2) SPE ile 100 MW takas dahil, 2022’ye dek EDF ile 555 MW’lik nükleer satış sözleşmesi hariç ENERGY FRANCE FAAL İ YET ALANI Fransa piyasasında tahmini %16’lık payı ile Fransa’da rüzgar enerjisi alanında birinci CNR wind farm, Fos-sur Mer, France

10 March 3, 20112010 ANNUAL RESULTS10 ENERGY FRANCE 12/31/2010 itibariyle yapım a ş amasındaki kapasite BEKLENEN İŞ LETMEYE ALMA A Ş AMASI %100 oranında, MW olarak 20112012 Rüzgar 9258 Güne ş 733 TOPLAM 9991 ENERGY FRANCE FAAL İ YET ALANI

11 March 3, 20112010 ANNUAL RESULTS11 H İ DROENERJ İ ALANINDAK İ HEDEFLER GDF SUEZ gelecek yıllarda hidroenerji üretim kapasitesini en az 1,500 MW arttırmayı hedeflemektedir KURALLAR  İhaleler 2011 ile 2013 yılları arasında olay bazında Fransa Devleti hibe eden sıfatıyla yer almak üzere açılacaktır.  Yenileme nedeniyle verilen imtiyazlar Alpler, Pireneler ve Fransa’nın merkezinde bulunmaktadır.  Sözleşmeler şelale işletmesinin enerji verimliliğinin garanti edilmesine; su kaynaklarının dengeli biçimde yönetilmesinin sağlanmasına; Fransa Devleti için en iyi ekonomik ve finansal koşulların temin edilmesine dayalı olacaktır GDF SUEZ İ Ç İ N BÜYÜK B İ R ZORLUK  Yan kuruluşumuz SHEM yenilenecek toplam kapasitenin küçük bir kısmını elinde tutmaktadır, ancak bu kısım toplam hidroenerji kapasitesinin %80’ini oluşturmaktadır  Kalan kısım EDF’nin elinde bulunmakta olup Fransa’daki hidroenerji kapasitesinin yaklaşık %22’sini temsil etmektedir. Fransa 2015 itibariyle yenileme için 5,300 MW toplam enerji kapasitesi ile 10 hidroenerji imtiyazı için ihale açacaktır ENERGY FRANCE FAAL İ YET ALANI  Halihazırda SHEM tarafından işletilen imtiyazları yeniletmek  Görevli EDF tarafından elde bulundurulan yeni hidroenerji imtiyazlarını elde etmek için teklifte bulunmak  Rhône-Alpes’de sıfırdan küçük ölçekli hidrolik yatırımlara devam etmek

12 March 3, 20112010 ANNUAL RESULTS12 YEN İ B İ NALARDA DO Ğ ALGAZPAZAR PAYINDAK İ ARTI Ş Yeni enerji verimlili ğ i düzenlemesi sayesinde dinamik bakı ş Binli oranla YEN İ KONUT SAYISI VE DO Ğ ALGAZ PAZAR PAYI ­ Mühendislik çalışmalarına katılım ­ Düşük tüketim ve enerji verimliliği programlarına katılım ­ Özel krediler ­ Çevrimiçi tanıtım araçları Yeni binalarda do ğ al gaz kullanımını te ş vik etmeyi hedefleyen ÖZEL B İ R EYLEM PLANI GDF SUEZ tarafından uygulanmaktadır ­ Tanıtım araçları ile yenilikçi karbonsuz binaların tanıtımı ­ Özel iletişim planı (medya, basın, kulis faaliyetleri, direkt postalama) 358 321 304 ENERGY FRANCE FAAL İ YET ALANI


"BUSINESS APPENDICES FAALİYET ALANI ENERGY FRANCE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları