Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL HAREKETLER DÖNEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL HAREKETLER DÖNEMİ"— Sunum transkripti:

1 TEMEL HAREKETLER DÖNEMİ
PSİKOMOTOR GELİŞİM TEMEL HAREKETLER DÖNEMİ ( 2-6 Yaş ) Mustafa CAN Mehmet ÇAKIR Musap Çağın Bekir Nazmi SHAKİR

2 Temel Hareketler Dönemi
Temel hareketlerin gelişimi üç evrede incelenir. Bu evreler. gelişimsel bir sıra izlemekle beraber her evreyi diğerinden kesin çizgilerle ayırmak mümkün değildir. Bu evreler; • Başlangıç evresi • İlk evre • Olgunlaşma evresi

3 Başlangıç Evresi Bu evrede çocuklar, kendi bedenlerinin hareket yeteneklerini anlamak ve bunları denemek için çaba gösterirler. Hareketler sırasında beden ya çok abartılı ya da çok sınırlı biçimde kullanılır. Ritim ve koordinasyon zayıftır.

4 İlk Evre Bu evrede, kontrol ve ritmik koordinasyon arttığı için çocuğun hareketleri daha uyumlu ve kontrollü olmaya başlar. Buna rağmen , abartma ve sınırlama vardır. Üç dört yaş çocukları gözlendiğinde bu evrenin özelliklerini taşıyan pek çok hareket görülebilir.

5 Olgunlaşma Evresi Bu evrede , çocuklar mekanik yönden etkili, uyumlu ve kontrollü, gelişmiş hareket şekillerini sergilerler. Beş altı yaşına gelen çocukların bu evreye ulaşmış olmaları gerekir. Alıştırma olanağı yaratılması, motive edilme ve nitelikli bir eğitim verilmesi önemli Başlangıç, ilk ve olgunluk olarak belirlenen gelişim sırası tüm çocuklar için aynıdır. Ancak, gelişimin hızı çevresel ve kalıtsal etmenlere bağlı olarak değişmektedir.

6 TEMEL HAREKETLER DÖNEMİ (2-6 YAŞ)
Yaşamın ikinci yılından başlayarak yedinci yılına kadar geçen süre temel becerilerin kazanıldığı dönemdir. Tüm çocukların ortak özellik taşıması ve yaşam için gerekli beceriler olduğundan ‘temel beceriler’ ismini almıştır. Bunlar koşma, atlama, sıçrama, sekme, yakalama, fırlatma, topa ayakla vurma gibi hareketlerdir.

7 Çocuğun olgunlaşmasında iyi bir öğretim verilmesi, cesaretlendirilmesinin ve alıştırma olanağı yaratılmasının önemi büyüktür. Öğretim: Bu dönemde kazanılan becerilerin doğru öğretilmesi çok önemlidir. Yanlış öğrenilmiş hareketin düzeltilmesi, hareketin ilk kez öğrenilmesinden daha zordur.

8 Cesaretlendirme (Motivasyon): Bu dönemde çocuk, övülmekten hoşlanır
Cesaretlendirme (Motivasyon): Bu dönemde çocuk, övülmekten hoşlanır. Akranlarının alay etmesi, yaralanmaktan korkması, kaygı taşıması nedeniyle hareket becerilerini kazanırken korku duyar. Bu nedenle bu dönemde çocuğu, yapabileceği yönünde cesaretlendirmek gerekir.

9 Alıştırma ortamı: Çocukların hareket becerilerini kazanmalarında ortam, araç, zaman gereksinimi de önemli rol oynar. Bu dönemde çocuk yapacağı etkinlikler ne kadar çok ve bilinçli hazırlanmışsa, bir o kadar hareket becerisi kazanımı çoğalır. Sporla ilişkili döneme hazır biçimde başlaması açısından da alıştırma ortamı önemlidir. Bu dönemde hedef, temel hareketlerin olgun düzeyde başarılmasıdır.

10 Psikomotor Gelişim ve Hareket Beden Eğitimi Spor Öğretimi
2-6 yaşları arasında ise (temel hareketler dönemi), öğrenmenin işe daha yoğun karışmaya başladığı bir süreç başlar. Bu yaşlardaki psikomotor gelişimde, büyüme ve olgunlaşmanın yanında, çevresel etkenler yani öğrenme giderek daha çok önem kazanır. 

11 4-5 yaşlarında bir çocuğun geri geri yürüyebilmesi, ani duruş ve dönüşleri gerçekleştirebilmesi, yardımlı tekerlekli bisiklete kolayca binmesi, topu atıp tutabilmesi, kağıt üzerine şekiller çizebilmesindeki psikomotor yeterlilik öğrenmenin yol açtığı psikomotor davranış değişikliği göstergeleridir. Bu dönem ve sonrasında gerçekleştirilen doğru öğretim yaklaşımları psikomotor gelişimi olumlu yönde etkileyecektir.  

12 5-6 yaşlarından itibaren giderek artan bir şekilde koordinasyon, kuvvet, reaksiyon, dikkat, hız, denge ve esneklik yetileri ile ilgili uygulamalar önem kazanır. Ancak buna rağmen bu dönem hareket eğitimi uygulamaları, asla dayatmacı ve zorlayıcı olmamalıdır.

13 Hareket eğitimi etkinlikleri bu dönemler ve takip eden ilköğretim birinci kademe dönemlerinde ağırlıklı olarak oyunsal formlarda planlanır ve uygulanırsa, çocuğun gelişimi üzerindeki etkileri daha fazla olacaktır. Oyunsal form ve oyun uygulamaları çocukların biliş ve duyuş gelişimlerine de hitap edeceğinden, daha kompleks öğretim hedeflerine de ulaşılmış olacaktır. Bu konuda dikkat edilmesi gereken, çocukların zorlanma ve yük altına sokulma riskine karşı korunmalarıdır. Bu koruma, etkinlik süresinin ayarlanması, etkinlikte verilen görevlerin motor gelişim dönemlerine uygunluğu gibi öğretim yaklaşımlarıyla sağlanabilir

14 Temel Hareketler Döneminde Kazanılan Motor Yetenekler
2-3 YAŞ (Büyük Kas Yetenekleri) *Çift ayak sıçrar *Geri geri yürür *Destekle merdiven iner *Durağan topa tekme atar *Destekle öne takla atar.

15 2-3 YAŞ (Küçük Kas Yetenekleri). İpe dört boncuk dizebilir
2-3 YAŞ (Küçük Kas Yetenekleri) * İpe dört boncuk dizebilir * Kapı kolu açabilir. * 5-6 küpten kule yapabilir. * Kitabın sayfalarını tek tek çevirebilir. * Kâğıdı ikiye katlar.

16 3-4 YAŞ (Büyük Kas Yetenekleri). 20 cm yükseklikten yere atlar
3-4 YAŞ (Büyük Kas Yetenekleri) * 20 cm yükseklikten yere atlar. * Hareketli topa tekme atar. * Parmak ucunda yürür. * Üç tekerlekli bisiklete biner. * Salıncakta sallanır. * Kaydıraktan kayar. * Öne takla atar. * Ayak değiştirerek merdivene çıkar. * Havadan atılan topu tutar.

17 3-4 YAŞ (Küçük Kas Yetenekleri). Üç parçalı yap-boz yapar
3-4 YAŞ (Küçük Kas Yetenekleri) * Üç parçalı yap-boz yapar. * Çizgi üzerinden makasla keser. * Makasla keser.

18 4-5 YAŞ (Büyük Kas Yetenekleri). Tek ayak üzerinde 4-8 saniye durur
4-5 YAŞ (Büyük Kas Yetenekleri) * Tek ayak üzerinde 4-8 saniye durur. * Değişik yönlere koşar. * Dengede yürür. * Çift ayak on kez sıçrar. * 5 cm yükseklikteki ip üzerinden atlar. * Altı kez geriye sıçrar. * Top sıçratır ve yakalar. * Ayak değiştirerek merdiven iner. * Tek ayak üzerinde beş kere sıçrar.

19 4 - 5 YAŞ (Küçük Kas Yetenekleri). Resimde ev, adam, ağaç çizebilir
4 - 5 YAŞ (Küçük Kas Yetenekleri) * Resimde ev, adam, ağaç çizebilir * Makasla basit şekiller keser, yapıştırır.

20 5 - 6 YAŞ (Büyük Kas Yetenekleri)
* Dengede ileri, geri, yanlara yürür * İp atlar gibi sıçrar * Topa yön vererek sıçratır * İki elle top tutar * Sopa ile topa vurur * Paten kayar * İki tekerlekli bisiklete biner * Tek ayak üzerinde 10 saniye durur * Barfikste 10 saniye asılı bekler.

21 5 - 6 YAŞ (Küçük Kas Yetenekleri)
* Kalem tutar. * Büyük harf çizer. * Bir resmin sınırlarını taşırmadan boyar * Kalemtıraş kullanır * Resim keser * Çekiçle çivi çakar.


"TEMEL HAREKETLER DÖNEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları