Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NED İ R T İ YATRO? Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla yazılmış edebi eserdir. Tiyatro, bir sahnede, seyirciler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NED İ R T İ YATRO? Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla yazılmış edebi eserdir. Tiyatro, bir sahnede, seyirciler."— Sunum transkripti:

1

2 NED İ R T İ YATRO?

3 Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla yazılmış edebi eserdir. Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla yazılmış edebi eserdir. Tiyatro eseri, olayları oluş halinde gösterir. Bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir. Tiyatro eseri, olayları oluş halinde gösterir. Bu yönüyle konuşma ve eyleme dayanan bir gösteri sanatı olarak da tanımlanabilir.

4 T İ YATRO TÜRLER İ Tiyatro eserleri müziksiz (trajedi, komedi, dram) ve müzikli (opera, operet, bale, revü, skeç, pandomima) olmak üzere iki grupta toplanır. Tiyatro eserleri müziksiz (trajedi, komedi, dram) ve müzikli (opera, operet, bale, revü, skeç, pandomima) olmak üzere iki grupta toplanır.

5 TRAJED İ TRAJED İ Kişilere korku,heyecan ve acındırma telkinleriyle ders vermek amacı güden en eski tiyatro çeşididir. Kişilere korku,heyecan ve acındırma telkinleriyle ders vermek amacı güden en eski tiyatro çeşididir. Şiirsel olarak yazılması ve değişmez kurallara bağlı olması sebebiyle öbür tiyatro çeşitlerinden kolayca ayrılır. Şiirsel olarak yazılması ve değişmez kurallara bağlı olması sebebiyle öbür tiyatro çeşitlerinden kolayca ayrılır.

6 TRAJED İ N İ N ÖZELL İ KLER İ Konularını tarihten ve mitolojiden alır. Konularını tarihten ve mitolojiden alır. Kahramanları seçkin(tanrı,kral…) ki ş ilerdir. Kahramanları seçkin(tanrı,kral…) ki ş ilerdir. Perde yoktur.5 bölümden olu ş ur.Bölümler arasında da koro ilahiler söyler. Perde yoktur.5 bölümden olu ş ur.Bölümler arasında da koro ilahiler söyler. Kötü ve çirkin sözlere yer verilmez. Kötü ve çirkin sözlere yer verilmez.

7 KOMED İ Yaşamın gülünç yanlarını anlatan ve güldürmenin yanında düşündürmeyi de amaçlayan tiyatro yapıtıdır. Karakter komedisi, töre komedisi ve entrika komedisi gibi çeşitleri vardır. Yaşamın gülünç yanlarını anlatan ve güldürmenin yanında düşündürmeyi de amaçlayan tiyatro yapıtıdır. Karakter komedisi, töre komedisi ve entrika komedisi gibi çeşitleri vardır.

8 KOMED İ N İ N ÖZELL İ KLER İ Kişiler soylulardan yada halktan olabilir. Kişiler soylulardan yada halktan olabilir. Her türlü konuşmaya yer verilir. Konuşma dili kullanılır. Her türlü konuşmaya yer verilir. Konuşma dili kullanılır. Koroya ve diyaloglara yer verilir. Kesintisiz oynanır. 5bölümdür. Koroya ve diyaloglara yer verilir. Kesintisiz oynanır. 5bölümdür.

9 DRAM Trajediyle komediyi bir araya getiren tiyatro çeşididir. Yani yaşamın hem acıklı hem de gülünç yönlerini yaşamda olduğu gibi, birlikte anlatır. Trajediyle komediyi bir araya getiren tiyatro çeşididir. Yani yaşamın hem acıklı hem de gülünç yönlerini yaşamda olduğu gibi, birlikte anlatır.

10 DRAMIN ÖZELL İ KLER İ Konular günlük yaşamdan ya da tarihten alınabilir. Konular günlük yaşamdan ya da tarihten alınabilir. Kişiler halkın her tabakasından olabilir. Kişiler halkın her tabakasından olabilir. Nazım, nesir ya da karışık yazılabilir. Nazım, nesir ya da karışık yazılabilir. Perde sayısı yazarın isteğine bağlıdır. Perde sayısı yazarın isteğine bağlıdır.

11 OPERA Operanın başlangıcı eski Yunandaki korolu trajedidir. Olayı trajiktir. Konularını tarihten ve mitolojiden alır. Operada tiyatro tekniği değil müzik rol oynar. Konuşmalar bestelidir. Operanın başlangıcı eski Yunandaki korolu trajedidir. Olayı trajiktir. Konularını tarihten ve mitolojiden alır. Operada tiyatro tekniği değil müzik rol oynar. Konuşmalar bestelidir.

12 OPERET Olayı komiktir ve amacı insanları eğlendirmektir. Bazı bölümleri müzik ile temsil olunur. Müziği hafif, akılda kolayca kalacak şekildedir. Operet halka seslenir. Olayı komiktir ve amacı insanları eğlendirmektir. Bazı bölümleri müzik ile temsil olunur. Müziği hafif, akılda kolayca kalacak şekildedir. Operet halka seslenir.

13 BALE Bir öykünün, masalın ya da soyut bir kavramın yüksek nitelikli dans hareketleriyle ve müzik eşliğinde temsil edilmesidir. Bir öykünün, masalın ya da soyut bir kavramın yüksek nitelikli dans hareketleriyle ve müzik eşliğinde temsil edilmesidir.

14 REVÜ Yapıtta dedikoducu ve boşboğaz bir kadın ve bir erkek vardır. Aralarında geçen konuşmalar olay örgüsünü oluşturur. Günün siyaseti ve tanınmış kişiler ile alay edilir. Kendine göre bir müziği yoktur. Yapıtta dedikoducu ve boşboğaz bir kadın ve bir erkek vardır. Aralarında geçen konuşmalar olay örgüsünü oluşturur. Günün siyaseti ve tanınmış kişiler ile alay edilir. Kendine göre bir müziği yoktur.

15 SKEÇ Skeçlerin kendine göre müziği ve bestesi vardır. En fazla altı dakika süren, aralarında bağlılık bulunmayan tablolardan meydana gelir. Tabloların olay örgüsü danslarla anlatılır. Skeçlerin kendine göre müziği ve bestesi vardır. En fazla altı dakika süren, aralarında bağlılık bulunmayan tablolardan meydana gelir. Tabloların olay örgüsü danslarla anlatılır.

16 PANDOM İ MA Pandomima eski Romalılar tarafından icat edilmiş ve 19. yüzyılda çok oynanmıştır. Olayının senaryosu yazılarak müzik ile temsil olunur. Sözsüz temsildir. Taklit esasına dayanır ve eğlendirmek amacı güder. Pandomima eski Romalılar tarafından icat edilmiş ve 19. yüzyılda çok oynanmıştır. Olayının senaryosu yazılarak müzik ile temsil olunur. Sözsüz temsildir. Taklit esasına dayanır ve eğlendirmek amacı güder.

17 T İ YATRO TER İ MLER İ Aksesuar: Tiyatro sahnesinde kullanılan eşya. Aksesuar: Tiyatro sahnesinde kullanılan eşya. Aksiyon: Roman, hikâye, tiyatro vb. türlerde konuyu genişleten asıl olaylar. Genel anlamıyla hareket. Aksiyon: Roman, hikâye, tiyatro vb. türlerde konuyu genişleten asıl olaylar. Genel anlamıyla hareket.

18 Aktör: Erkek tiyatro sanatçısı. Aktör: Erkek tiyatro sanatçısı. Aktris: Kadın tiyatro sanatçısı. Aktris: Kadın tiyatro sanatçısı. Diyalog: İki kişi arasında karşılıklı konuşma. Roman, hikâye ve tiyatroda kahramanların konuşmaları. Diyalog: İki kişi arasında karşılıklı konuşma. Roman, hikâye ve tiyatroda kahramanların konuşmaları.

19 Dekor: Tiyatroda, sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlamada kullanılan eşyanın toplu adı. Üç çeşit dekor vardır: realist dekor, şairane dekor, stilize dekor. Dekor: Tiyatroda, sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlamada kullanılan eşyanın toplu adı. Üç çeşit dekor vardır: realist dekor, şairane dekor, stilize dekor.

20 Dramatize etmek: Bir olayı, duyguyu, düşünceyi canlandırarak anlatmak; (mec.) bir vak'ayı olduğundan daha acıklı bir şekle sokmak. Dramatize etmek: Bir olayı, duyguyu, düşünceyi canlandırarak anlatmak; (mec.) bir vak'ayı olduğundan daha acıklı bir şekle sokmak. Dublör: Tiyatroda ve sinemada bir rolün yedek oyuncusu. Dublör: Tiyatroda ve sinemada bir rolün yedek oyuncusu.

21 Jest: Tiyatro sahnesinde, sanatçıların bütün el, kol, ayak ve benzeri beden hareketleri. Jest: Tiyatro sahnesinde, sanatçıların bütün el, kol, ayak ve benzeri beden hareketleri. Mimik: Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz. ağız, yüz hareketleriyle anlatılması. Mimik: Bir duygu veya düşüncenin kaş, göz. ağız, yüz hareketleriyle anlatılması.

22 Koro: Eski Yunan tiyatrosunda bir grup erkek ve kadından kurulu şarkıcılar topluluğu. Oynanan eserin konusuna da katılırlar ve eserdeki olaya karşı, toplumun duygu ve düşüncelerini temsil ederlerdi. Hayvanlar, ağaçlar, bulutlar yerine sembol olarak kullanıldıkları da olmuştur. Koro: Eski Yunan tiyatrosunda bir grup erkek ve kadından kurulu şarkıcılar topluluğu. Oynanan eserin konusuna da katılırlar ve eserdeki olaya karşı, toplumun duygu ve düşüncelerini temsil ederlerdi. Hayvanlar, ağaçlar, bulutlar yerine sembol olarak kullanıldıkları da olmuştur.

23 Kostüm: Tiyatroda sanatçıların giydiği oyuna uygun kıyafet. Kostüm: Tiyatroda sanatçıların giydiği oyuna uygun kıyafet. Kulis: Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım; sahne arkası. Kulis: Tiyatroda, sahnenin arkasında bulunan kısım; sahne arkası. Piyes: Tiyatro eseri. Piyes: Tiyatro eseri.

24 Monolog: Tek kişinin konuşması. Tek kişilik taklitli bir komedya türü. İnsanın içinden kendisiyle konuşması. Monolog: Tek kişinin konuşması. Tek kişilik taklitli bir komedya türü. İnsanın içinden kendisiyle konuşması. Perde: Tiyatro eserinde bir perdenin açılmasından kapanmasına kadar geçen bölüm. Perde: Tiyatro eserinde bir perdenin açılmasından kapanmasına kadar geçen bölüm.

25 Repertuar: Opera, operet ve tiyatro topluluklarının bir oyun mevsiminde gösterecekleri eserlerin listesi. Repertuar: Opera, operet ve tiyatro topluluklarının bir oyun mevsiminde gösterecekleri eserlerin listesi. Rol: Opera, operet, tiyatro ve benzeri sahne sanatlarında, oyuncuların, eser kişilerini sahnede canlandırmaları. Rol: Opera, operet, tiyatro ve benzeri sahne sanatlarında, oyuncuların, eser kişilerini sahnede canlandırmaları.

26 Sahne:Tiyatro sahnesi. Tiyatro eserinde bir perdelik bölümün, dekor bakımından değişik olan küçük kısımları.Bir perdelik bölüm içinde, kişilerin girip çıkmasıyla değişen topluluk, meclis. Yapılarına göre tiyatro sahneleri şunlardır: sabit sahne, döner sahne, asansörlü sahne.

27 Senaryo: Tiyatroda yazılı metin. Sinemada filmin konusunun yazılı şekli. Senaryo: Tiyatroda yazılı metin. Sinemada filmin konusunun yazılı şekli. Suflör: Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı. Suflör: Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı.

28 Tablo: Tiyatro eserlerinde, perdeden daha küçük bölümlerin her biri. Bir perde çeşitli tablolara bölünmüş olabilir. Tablo: Tiyatro eserlerinde, perdeden daha küçük bölümlerin her biri. Bir perde çeşitli tablolara bölünmüş olabilir. Temsil: Bir tiyatro eserinin oynanması. Temsil: Bir tiyatro eserinin oynanması.


"NED İ R T İ YATRO? Tiyatro, bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilenmesi amacıyla yazılmış edebi eserdir. Tiyatro, bir sahnede, seyirciler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları