Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 1. Bölüm 25 Nisan 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 1. Bölüm 25 Nisan 2013."— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 1. Bölüm 25 Nisan 2013

2 Çocuk Gastroenteroloji Olgu Sunumu Dr. Sevil Öztürk Dr. Ayşen Aydoğan 25 Nisan 2013

3 EG 6 yaş 2 aylık kız hasta

4 Pozitif bulgular 6 yaş 2 aylık kız Açlıkla artan yanma hissi Karın şişliği, gaz yakınması Ağıza acı su gelme PPI tedavisine yanıtsız karın ağrısı Ağrı nedeniyle okuldan alınma Ağrı nedeniyle ağrı kesici kullanımı Gece terlemesi Bacak ağrısı

5 Ön tanılar Gastroözofageal reflü Peptik hastalık (Enflamasyon…… > Ülser) Parazitoz Çölyak hastalığı Fonksiyonel karın ağrısı ….

6 İnflamasyon Anatomik bozukluk Metabolik bozukluk Neoplastik durum Hiçbiri Karın ağrısının nedeni? (TANI)

7 Fonksiyonel dispepsi İrritabl bağırsak sendromu Fonksiyonel karın ağrısı Abdominal migren Rasquin A. ve ark. Gastroenterology 2006;130:1227-37 Fonksiyonel Karın Ağrıları

8 Fonksiyonel Dispepsi Fonksiyonel karın ağrısı İrritabl bağırsak sendromu İrritabl bağırsak sendromu Fonksiyonel Kabızlık

9 Fonksiyonel GastrointestinalHastalıklar Semptomları açıklayabilecek herhangi bir inflamatuvar, anatomik, metabolik ya da neoplastik durumun bulunmaması ROMA Ölçütleri 2006

10 ÖYKÜ 5 yaş altı Konstitüsyonel semptomlar: Ateş, tartı kaybı, eklem yakınmaları, tekrarlayan oral ülserler Kusma (özellikle safralı ya da kanlı) İshal Uykudan uyandıran nokturnal semptomlar Göbekten uzakta ve iyi lokalize edilebilen ağrı Sırt, omuz ya da ekstremitelere yansıyan ağrı Dizüri, hematüri, yan ağrısı Kronik ilaç kullanımı: NSAİ Aile öyküsünde IBH, peptik ülser, Çölyak FİZİK BAKI Büyüme geriliği Puberte gecikmesi Sklelarda ikter/ sarılık Konjunktiva/ deride solukluk Organomegali Sağ üst/alt kadran hassasiyeti Kostovertebral açı hassasiyeti Perianal hastalık (deri eki, fistül, fissür) Dışkıda gizli ya da aşikar kan LABORATUVAR TESTLERİ Tam kan sayımı Eritrosit sedimentasyon hızı Tam idrar tahlili Dışkıda parazit Organik Etyolojiler için uyarıcı bulgular

11 Laboratuvar sonuçları Hg: 12.7 Hct: %38.4 MCV: 83 Trombosit: 318 000 ESH: 2mm/st Albümin: 4.17g/dl TİT: 6/1015 Gaitada parazit: yok

12 ÖYKÜ 5 yaş altı Konstitüsyonel semptomlar: Ateş, tartı kaybı, eklem yakınmaları, tekrarlayan oral ülserler Kusma (özellikle safralı ya da kanlı) İshal Uykudan uyandıran nokturnal semptomlar Göbekten uzakta ve iyi lokalize edilebilen ağrı Sırt, omuz ya da ekstremitelere yansıyan ağrı Dizüri, hematüri, yan ağrısı Kronik ilaç kullanımı: NSAİ Aile öyküsünde IBH, peptik ülser, Çölyak FİZİK BAKI Büyüme geriliği Puberte gecikmesi Sklelarda ikter/ sarılık Konjunktiva/ deride solukluk Organomegali Sağ üst/alt kadran hassasiyeti Kostovertebral açı hassasiyeti Perianal hastalık (deri eki, fistül, fissür) Dışkıda gizli ya da aşikar kan LABORATUVAR TESTLERİ Tam kan sayımı Eritrosit sedimentasyon hızı Tam idrar tahlili Dışkıda parazit ROMA Ölçütleri 2006 Organik gastrointestinal hastalıkları %95-98 oranında dışlayabiliriz.

13 EG 6 yaş 2 aylık kız hasta

14 Peptik hastalık (H. Pylori enfeksiyonu ile ya da değil) Çölyak hastalığı Eozinofilik gastroenterit Giardiyazis Crohn hastalığı Peptik hastalık (H. Pylori enfeksiyonu ile ya da değil) Çölyak hastalığı Eozinofilik gastroenterit Giardiyazis Crohn hastalığı Büyüme geriliği İshal Kabızlık Tedaviye dirençli demir eksikliği anemisi (ÇÖLYAK HASTALIĞI?) Büyüme geriliği İshal Kabızlık Tedaviye dirençli demir eksikliği anemisi (ÇÖLYAK HASTALIĞI?) Büyük çocuk ve ergen ? Epigastrik hassasiyet ? Nokturnal semptomlar ? Kusma ? Ailede peptik hastalık ? Disfaji ? (PEPTİK HASTALIK ?) Büyük çocuk ve ergen ? Epigastrik hassasiyet ? Nokturnal semptomlar ? Kusma ? Ailede peptik hastalık ? Disfaji ? (PEPTİK HASTALIK ?)

15 Fonksiyonel karın ağrısı Fonksiyonel karın ağrısına sürenin en az %25’inde aşağıdakilerden en az birinin eşlik etmesi fonksiyonel karın ağrısı sendromu olarak tanımlanır: Günlük aktivitede azalma Başağrısı, bacak ağrısı, uyku bozuklukları gibi ek somatik semptomlar

16 Fonksiyonel karın ağrıları ile aynı semptomatolojiye sahip organik gastrointestinal hastalıklar Enflamatuvar bağırsak hastalıkları (Crohn ve ÜK) Enfeksiyöz bağırsak hastalıkları (giardiyazis, bakteryel) Karbonhidrat entoleransı Üriner enfeksiyon Enflamatuvar bağırsak hastalıkları (Crohn ve ÜK) Enfeksiyöz bağırsak hastalıkları (giardiyazis, bakteryel) Karbonhidrat entoleransı Üriner enfeksiyon Peptik hastalık (H. Pylori enfeksiyonu ile birlikte ya da değil) Eozinofilik gastroenterit Çölyak hastalığı Crohn hastalığı Giardiyazis Peptik hastalık (H. Pylori enfeksiyonu ile birlikte ya da değil) Eozinofilik gastroenterit Çölyak hastalığı Crohn hastalığı Giardiyazis


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 1. Bölüm 25 Nisan 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları