Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM"— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM

2 KARIN AĞRILARININ SINIFLANDIRILMASI
YAŞA GÖRE KARIN AĞRISI NEDENLERİ İNFANT ÇOCUKLUK DÖNEMİ ADÖLESAN Kolik gastroenterit ovulasyon ağrısı İnvaginasyon apandisit pelvik inflamatuvar hast Nekrotizan enterokolit pankreatit testis torsiyonu Hirschsprung hastalığı henoch-schoenlein purpurası infl. Barsak hast Volvulus peptik ülser hastalığı bilier hastalıklar İnkarsere inguinal herni konstipasyon ektopik gebelik Perforasyon üriner enfeksiyon fonksiyonel karın ağrısı

3 Karın ağrısı nedenleri
1-Ekstraabdominal nedenler a) yansıyan karın ağrısı: visseral organlardan gelen ağrı aynı spinal segmenti paylaştığı dermatoma ait deri alanında, asıl yerleşiminden uzakta hissedilebilir. b) diğer nedenlerle olan karın ağrıları : kurşun zehirlenmesi , porfiria , epilepsi , diabet ,astım ,romatizmal ateş ,orak hücreli anemi , hiperparatiroidi. 2-İntraabdominal nedenler a)acil cerrahi girişim gerektirenler (akut karın) b)seyri esnasında acil cerrahi girişim gerektirebilecekler c)acil cerrahi girişim gerektirmeyenler 3-Rekürren karın ağrısı

4 1) EKSTRAABDOMİNAL NEDENLER
Alt lob pnömonisi Diabetik ketoasidoz Romatizmal ateş Orak hücreli anemi Hemofili Epilepsi Kurşun zehirlenmesi Hiperparatiroidi Vertebral disk inflamasyonu porfiri

5 2)İNTRAABDOMİNAL NEDENLER
1.Acil cerrahi girişim gerektirenler invaginasyon akut apandisit meckel divertikülü 2.Hastalığın seyri sırasında cerrahi gerektirebilen konjenital aganglionik megakolon nekrotizan enterokolit inguinal herni peptik ülser safra kesesi hastalıkları safra kesesi hidropsu akalküloz kolesistit

6 adeziv intestinal obstrüksiyon gastrointestinal yabancı cisimler
kolelilazis koledok kisti pankreatit primer peritonit adeziv intestinal obstrüksiyon gastrointestinal yabancı cisimler malrotasyon duplikasyon mezenter kisti urakal kalıntılar kistik fibrozis

7 paraziter hastalıklar askaris amibiazis tifo polipler tümörler
Gonadal patolojiler paraziter hastalıklar askaris amibiazis tifo polipler tümörler crohn hastalığı Ülseratif kolit henoch schoenlein purpurası hemolitik üremik sendrom piyojenik karaciğer apsesi TBC peritonit gastrointestinal hemanjiomlar

8 3) CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİRMEYENLER
gastroenterit idrar yolu enfeksiyonu aşırı beslenme pelvik inflamatuvar hastalık kabızlık süt protein intoleransı hepatit mezenterik lenfadenit mittelschmerz

9 LABORATUVAR Tam kan sayımı:Enfeksiyon ve kanamaile ilgili bilgi verir
Lökositoz: Akut apandisit, intestinal obstrüksiyon,kolesistitte görülebilir. BUN , Cr, hidrasyon ile ilgili bilgi verir. ALT ,AST ,AMİLAZ hepatit ve pankreatitte değişebilen değerlerdir.

10 TİT (tam idrar tetkiki): karın ağrısı olan çocuklarda mutlaka yapılmalıdır.
Bakteriüri ve piyüri üriner enfeksiyonu gösterir. Üreter ve mesaneye yakın komşu olan inflame apendiks idrarda lökosit görülmesine neden olabilir. Hematüri : ürolithiasis , üriner enfeksiyonu Proteinüri ile beraberse Henoch-Schoenlein Purpurası ve Hemolitik üremik sendrom’u Glukozuri diabet ve sepsiste görülür. HCG adölesan kızlarda şüphe halinde yapılabilir.

11 GÖRÜNTÜLEME Direk Grafiler: Hava sıvı seviyeleri( intestinal obstrüksiyon), serbest hava( perforasyon) ,kalsifikasyon ,yabancı cisim ,ve kitleler görülebilir. USG: Pankreatit , kolesistit , bazı enfeksiyonlara bağlı apseler,hidronefroz ,over kökenli lezyonların tanısını koyabiliriz

12 Sınıflandırılamayan grup
TKAS (tekrarlayan karın ağrısı sendromu) 5yaş altı 15 yaş üzerinde çok nadir görülür. 3 ay boyunca ve ayda 1 kez görülen ancak çocuğun aktivitesini kısıtlayan bir durumdur. En sık10-12 yaşlar arsında ve kızlarda fazla görülür. Sadece %10 da organik neden bulunabilir.

13 Hastalar çoğunlukla sosyoekonomik durumu düşük ve psikopatik özelliklı ailelerin çocuklarıdır.
Klinik: 1 ila 3 saatten az süren periumblikal visseral ağrı ile birlikte bulantı , kusma ,solukluk ,terleme hissi , kızarma çarpıntı hissi ve başağrısı ile başvururlar.

14 Atak sırasında cerrahi kons. Mutlaka istenmelidir.
Labr’da CBC , SEDİM ,Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri istenebilir.(diğer tanıları ekarte etmek için.) Yaklaşım : ailelere ve çocuğa bunun nedenleri anlatılmalı ve organik nedenler sistematik olarak ekarte edilmeli.

15 Yapılan labratuvar çalışmalarında anormallik , anormal idrar tetkiki veya kültürü olursa doktora başvurmaları önerilmelidir.


"ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları