Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM. KARIN AĞRILARININ SINIFLANDIRILMASI YAŞA GÖRE KARIN AĞRISI NEDENLERİ YAŞA GÖRE KARIN AĞRISI NEDENLERİ İNFANT ÇOCUKLUK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM. KARIN AĞRILARININ SINIFLANDIRILMASI YAŞA GÖRE KARIN AĞRISI NEDENLERİ YAŞA GÖRE KARIN AĞRISI NEDENLERİ İNFANT ÇOCUKLUK."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM

2 KARIN AĞRILARININ SINIFLANDIRILMASI YAŞA GÖRE KARIN AĞRISI NEDENLERİ YAŞA GÖRE KARIN AĞRISI NEDENLERİ İNFANT ÇOCUKLUK DÖNEMİ ADÖLESAN İNFANT ÇOCUKLUK DÖNEMİ ADÖLESAN Kolik gastroenterit ovulasyon ağrısı Kolik gastroenterit ovulasyon ağrısı İnvaginasyon apandisit pelvik inflamatuvar hast İnvaginasyon apandisit pelvik inflamatuvar hast Nekrotizan enterokolit pankreatit testis torsiyonu Nekrotizan enterokolit pankreatit testis torsiyonu Hirschsprung hastalığı henoch-schoenlein purpurası infl. Barsak hast Hirschsprung hastalığı henoch-schoenlein purpurası infl. Barsak hast Volvulus peptik ülser hastalığı bilier hastalıklar Volvulus peptik ülser hastalığı bilier hastalıklar İnkarsere inguinal herni konstipasyon ektopik gebelik İnkarsere inguinal herni konstipasyon ektopik gebelik Perforasyon üriner enfeksiyon Perforasyon üriner enfeksiyon fonksiyonel karın ağrısı fonksiyonel karın ağrısı

3 Karın ağrısı nedenleri 1-Ekstraabdominal nedenler a) yansıyan karın ağrısı: visseral organlardan gelen ağrı aynı spinal segmenti paylaştığı dermatoma ait deri alanında, asıl yerleşiminden uzakta hissedilebilir. a) yansıyan karın ağrısı: visseral organlardan gelen ağrı aynı spinal segmenti paylaştığı dermatoma ait deri alanında, asıl yerleşiminden uzakta hissedilebilir. b) diğer nedenlerle olan karın ağrıları : kurşun zehirlenmesi, porfiria, epilepsi, diabet,astım,romatizmal ateş,orak hücreli anemi, hiperparatiroidi. b) diğer nedenlerle olan karın ağrıları : kurşun zehirlenmesi, porfiria, epilepsi, diabet,astım,romatizmal ateş,orak hücreli anemi, hiperparatiroidi. 2-İntraabdominal nedenler a)acil cerrahi girişim gerektirenler (akut karın) a)acil cerrahi girişim gerektirenler (akut karın) b)seyri esnasında acil cerrahi girişim gerektirebilecekler b)seyri esnasında acil cerrahi girişim gerektirebilecekler c)acil cerrahi girişim gerektirmeyenler c)acil cerrahi girişim gerektirmeyenler 3-Rekürren karın ağrısı

4 1) EKSTRAABDOMİNAL NEDENLER Alt lob pnömonisi Diabetik ketoasidoz Romatizmal ateş Orak hücreli anemi HemofiliEpilepsi Kurşun zehirlenmesi Hiperparatiroidi Vertebral disk inflamasyonu porfiri

5 2)İNTRAABDOMİNAL NEDENLER 1.Acil cerrahi girişim gerektirenler 1.Acil cerrahi girişim gerektirenler invaginasyon invaginasyon akut apandisit akut apandisit meckel divertikülü meckel divertikülü 2.Hastalığın seyri sırasında cerrahi gerektirebilen 2.Hastalığın seyri sırasında cerrahi gerektirebilen konjenital aganglionik megakolon konjenital aganglionik megakolon nekrotizan enterokolit nekrotizan enterokolit meckel divertikülü meckel divertikülü inguinal herni inguinal herni peptik ülser peptik ülser safra kesesi hastalıkları safra kesesi hastalıkları safra kesesi hidropsu safra kesesi hidropsu akalküloz kolesistit akalküloz kolesistit

6 kolelilazis kolelilazis koledok kisti koledok kisti pankreatit pankreatit primer peritonit primer peritonit adeziv intestinal obstrüksiyon adeziv intestinal obstrüksiyon gastrointestinal yabancı cisimler gastrointestinal yabancı cisimler malrotasyon malrotasyon duplikasyon duplikasyon mezenter kisti mezenter kisti urakal kalıntılar urakal kalıntılar kistik fibrozis kistik fibrozis

7 Gonadal patolojiler Gonadal patolojiler paraziter hastalıklar paraziter hastalıklar askaris askaris amibiazis amibiazis tifo tifo polipler polipler tümörler tümörler crohn hastalığı crohn hastalığı Ülseratif kolit Ülseratif kolit henoch schoenlein purpurası henoch schoenlein purpurası hemolitik üremik sendrom hemolitik üremik sendrom piyojenik karaciğer apsesi piyojenik karaciğer apsesi TBC peritonit TBC peritonit gastrointestinal hemanjiomlar gastrointestinal hemanjiomlar

8 3) CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİRMEYENLER 3) CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİRMEYENLER gastroenterit gastroenterit idrar yolu enfeksiyonu idrar yolu enfeksiyonu aşırı beslenme aşırı beslenme pelvik inflamatuvar hastalık pelvik inflamatuvar hastalık kabızlık kabızlık süt protein intoleransı süt protein intoleransı hepatit hepatit mezenterik lenfadenit mezenterik lenfadenit mittelschmerz mittelschmerz

9 LABORATUVAR Tam kan sayımı:Enfeksiyon ve kanamaile ilgili bilgi verir Tam kan sayımı:Enfeksiyon ve kanamaile ilgili bilgi verir Lökositoz: Akut apandisit, intestinal obstrüksiyon,kolesistitte görülebilir. Lökositoz: Akut apandisit, intestinal obstrüksiyon,kolesistitte görülebilir. BUN, Cr, hidrasyon ile ilgili bilgi verir. BUN, Cr, hidrasyon ile ilgili bilgi verir. ALT,AST,AMİLAZ hepatit ve pankreatitte ALT,AST,AMİLAZ hepatit ve pankreatitte değişebilen değerlerdir. değişebilen değerlerdir.

10 TİT (tam idrar tetkiki): karın ağrısı olan çocuklarda mutlaka yapılmalıdır. TİT (tam idrar tetkiki): karın ağrısı olan çocuklarda mutlaka yapılmalıdır. Bakteriüri ve piyüri üriner enfeksiyonu gösterir. Üreter ve mesaneye yakın komşu olan inflame apendiks idrarda lökosit görülmesine neden olabilir. Bakteriüri ve piyüri üriner enfeksiyonu gösterir. Üreter ve mesaneye yakın komşu olan inflame apendiks idrarda lökosit görülmesine neden olabilir. Hematüri : ürolithiasis, üriner enfeksiyonu Hematüri : ürolithiasis, üriner enfeksiyonu Proteinüri ile beraberse Henoch-Schoenlein Purpurası ve Hemolitik üremik sendrom’u Proteinüri ile beraberse Henoch-Schoenlein Purpurası ve Hemolitik üremik sendrom’u Glukozuri diabet ve sepsiste görülür. Glukozuri diabet ve sepsiste görülür. HCG adölesan kızlarda şüphe halinde yapılabilir. HCG adölesan kızlarda şüphe halinde yapılabilir.

11 GÖRÜNTÜLEME Direk Grafiler: Hava sıvı seviyeleri( intestinal obstrüksiyon), serbest hava( perforasyon),kalsifikasyon,yabancı cisim,ve kitleler görülebilir. Direk Grafiler: Hava sıvı seviyeleri( intestinal obstrüksiyon), serbest hava( perforasyon),kalsifikasyon,yabancı cisim,ve kitleler görülebilir. USG: Pankreatit, kolesistit, bazı enfeksiyonlara bağlı apseler,hidronefroz,over kökenli lezyonların tanısını koyabiliriz USG: Pankreatit, kolesistit, bazı enfeksiyonlara bağlı apseler,hidronefroz,over kökenli lezyonların tanısını koyabiliriz

12 Sınıflandırılamayan grup TKAS (tekrarlayan karın ağrısı sendromu) TKAS (tekrarlayan karın ağrısı sendromu) 5yaş altı 15 yaş üzerinde çok nadir görülür. 5yaş altı 15 yaş üzerinde çok nadir görülür. 3 ay boyunca ve ayda 1 kez görülen ancak çocuğun aktivitesini kısıtlayan bir durumdur. 3 ay boyunca ve ayda 1 kez görülen ancak çocuğun aktivitesini kısıtlayan bir durumdur. En sık10-12 yaşlar arsında ve kızlarda fazla görülür. Sadece %10 da organik neden bulunabilir. En sık10-12 yaşlar arsında ve kızlarda fazla görülür. Sadece %10 da organik neden bulunabilir.

13 Hastalar çoğunlukla sosyoekonomik durumu düşük ve psikopatik özelliklı ailelerin çocuklarıdır. Hastalar çoğunlukla sosyoekonomik durumu düşük ve psikopatik özelliklı ailelerin çocuklarıdır. Klinik: 1 ila 3 saatten az süren periumblikal visseral ağrı ile birlikte bulantı, kusma,solukluk,terleme hissi, kızarma çarpıntı hissi ve başağrısı ile başvururlar. Klinik: 1 ila 3 saatten az süren periumblikal visseral ağrı ile birlikte bulantı, kusma,solukluk,terleme hissi, kızarma çarpıntı hissi ve başağrısı ile başvururlar.

14 Atak sırasında cerrahi kons. Mutlaka istenmelidir. Atak sırasında cerrahi kons. Mutlaka istenmelidir. Labr’da CBC, SEDİM,Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri istenebilir.(diğer tanıları ekarte etmek için.) Labr’da CBC, SEDİM,Karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri istenebilir.(diğer tanıları ekarte etmek için.) Yaklaşım : ailelere ve çocuğa bunun nedenleri anlatılmalı ve organik nedenler sistematik olarak ekarte edilmeli. Yaklaşım : ailelere ve çocuğa bunun nedenleri anlatılmalı ve organik nedenler sistematik olarak ekarte edilmeli.

15 Yapılan labratuvar çalışmalarında anormallik, anormal idrar tetkiki veya kültürü olursa doktora başvurmaları önerilmelidir. Yapılan labratuvar çalışmalarında anormallik, anormal idrar tetkiki veya kültürü olursa doktora başvurmaları önerilmelidir.


"ÇOCUKLARDA KARIN AĞRISINA YAKLAŞIM. KARIN AĞRILARININ SINIFLANDIRILMASI YAŞA GÖRE KARIN AĞRISI NEDENLERİ YAŞA GÖRE KARIN AĞRISI NEDENLERİ İNFANT ÇOCUKLUK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları